ABDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
seznam Soustředění Muhu 2020
2
SI
3
1D14Lamačová Barbora8421842
4
2H12Řehoř Hynek
5
3H14Podrábský Ctíba
6
4H10Beneš Max
7
5D14Beneš Filip
8
6D14Štemberová Bára
9
7D14Haková Eliška
10
8D12Waldhauserová Eliška
11
9D12Heřmánková Bára
12
10H12Štembera Vítek
13
11D12Novotná Kája
14
12
15
13D12Soukupová Marie
16
14H14Drahoňovský Tomáš
17
15
18
16H12Žemlík Eda
19
17H12Štěpán Vilém
20
18H12Jakub Maděra
21
19D12Zabořilová Anička
22
20D14Lipenská Bára
23
21H12Šebelka Matěj
24
22H12Šebelka Kuba
25
23D14Rejholcová Terezka
26
24H14Zurynek Jan
27
25D12Tomášková Matilda
28
26H14Tomášek Prokop
29
27D14Zoubkova Sarkaod Soboty
30
28
31
29Pecková Terka
jen Oběd v sobotu
32
30Honza P.
jen Oběd v sobotu
33
31Mery
34
32Vráťa
35
33Honza Š
36
34
37
35
38
36
39
37
40
38
41
39
42
40
43
41
44
42
45
43
46
44
47
45
48
46
49
47
50
48
51
49
52
50
53
51
54
52
55
53
56
54
57
55
58
56
59
57
60
58
61
59
62
60
63
61
64
62
65
63
66
64
67
65
68
66
69

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100