ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 2016-2017 : ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 2016-2017