Elections contest 2013
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
Карта за оценка на предложенията
2
3
УчастникЕвгений ВасилевБогомил ЦековАлександър ДалемскиТодор Михайлов, Александър Петков
4
Github потребителaquilaxbbogusmusashibgtbmihailov
5
ТехнологияPHPPythonC#C#
6
I. Тестови примериРезултатЗабележкаРезултатЗабележкаРезултатЗабележкаРезултатЗабележка
7
     1: Пример от Методиката на ЦИКдададада
8
     2: Пример с данни от ПИ 2013неНе е взето под внимание изискването на чл. 26 от Методиката, програмата влиза в безкраен цикълнеНе е взето под внимание изискването на чл. 26 от МетодикатанеНе е взето под внимание изискването на чл. 26 от Методикатанеinput validation error
9
     3: Пример с данни от ПИ 2005ненеПрограмата приключва изпълнението си преждевременно с грешкаданеinput validation error
10
     4: Пример с данни от ПИ 2009, с 209 мандатаненеПрограмата приключва изпълнението си преждевременно с грешкадада
11
     5: Пример с данни от ПИ 2009, с 240 мандатаненеПрограмата приключва изпълнението си преждевременно с грешканенеПрограмата влиза в безкраен цикъл
12
     6: Пример с данни от избори в ИталияненеПрограмата приключва изпълнението си преждевременно с грешканенеПрограмата влиза в безкраен цикъл
13
     7: Пример, в който методиката не работинедаФормално тестът е успешенненеПрограмата влиза в безкраен цикъл
14
II. Реализация
15
     Спазване на формата за вход и изходдададада
16
     Разположение в кодовото хранилищедададада
17
     Време за изпълнение под 10 секундидаданетвърде много изход на конзолата който забавя работатада
18
     Извършване на действия, описани в заданиетодададада
19
III. Kачество на кода и документиране
20
     Визуализация на междинните състояния05При включен debug режим7Твърде много изход7Голям изход + подробен лог
21
     Качество на кода и unit tests62Липсват UT, окоментарен код, непрехванати exceptions5Липсват UT7Налични UT
22
     Документиране на кода9С атоматизирано средство3Твърде малко коментари88
23
     Визуализация на решението8Презентация (незавършена) на методиката0Липсва0Липсва2Твърде много изход
24
Общо:23102024
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Loading...
 
 
 
pe2013
DataVal