แบบทดสอบ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
Timestampชื่อ - สกุล1. เครื่องกำเนิดเสียงอันหนึ่ง ให้กำเนิดคลื่นเสียงที่มีความถี่ 500 เฮิตรซ์ แล้วปล่อยให้เสียงเคลื่อนที่ในเหล็ก มีความยาวคลื่นเสียง 5000 เมตร คลื่นเสียงนี้มีความเร็วเสียงเท่าใด2. คลื่นเสียงจะไม่เคลื่อนที่ผ่านบริเวณใด3. เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร4. อัตราเร็วของเสียงในอากาศที่อุณหภูมิ 20 ๐c มีค่าเท่าใด5. ส้อมเสียง 2 อัน มีความถี่ 310 และ 316 เฮิรตซ์ ตามลำดับ เมื่อเคาะทั้ง 2 อัน จะเกิดบีตส์ที่มีความถี่เท่าใด00000คะแนน
2
12/28/2011 11:23:29ครูชัยง. 2,500,000 เมตรค. สุญญากาศ ง. การสั่นของวัตถุข. 343 m/sข. 6 เฮิรตซ์111115
3
12/28/2011 11:24:54ครูเดี่ยวง. 2,500,000 เมตรค. สุญญากาศ ง. การสั่นของวัตถุค. 352 m/s ข. 6 เฮิรตซ์110013
4
12/28/2011 11:49:23teevก. 50 เมตร ข. อากาศแปรปรวนค. การขัดสีกันของวัตถุข. 343 m/sง. 626 เฮิรตซ์000101
5
1/31/2012 9:03:02toก. 50 เมตร ข. อากาศแปรปรวนข. การกระทบกันของวัตถุก. 331 m/s ข. 6 เฮิรตซ์000011
6
2/3/2012 9:50:55ยุพเรศ กิตติยังกุลง. 2,500,000 เมตรค. สุญญากาศ ง. การสั่นของวัตถุก. 331 m/s ข. 6 เฮิรตซ์110013
7
6/29/2012 18:22:05นาทีก. 50 เมตร ค. สุญญากาศ ง. การสั่นของวัตถุข. 343 m/sค. 313 เฮิรตซ์010102
8
1/19/2013 14:52:05เด็กเทพง. 2,500,000 เมตรค. สุญญากาศ ง. การสั่นของวัตถุข. 343 m/sข. 6 เฮิรตซ์110114
9
3/6/2013 22:07:34กานต์ นทีกุลข. 4,500 เมตรค. สุญญากาศ ง. การสั่นของวัตถุก. 331 m/s ค. 313 เฮิรตซ์010001
10
12/19/2013 11:37:53วชิราภรณ์ อรุณปัญญาทรัพย์ง. 2,500,000 เมตรค. สุญญากาศ ง. การสั่นของวัตถุข. 343 m/sก. 0 เฮิรตซ์ 110103
11
12/19/2013 11:49:32นางสาวจันทร์จิรา ทนกระโทกข. 4,500 เมตรข. อากาศแปรปรวนค. การขัดสีกันของวัตถุง. 360 m/sง. 626 เฮิรตซ์000000
12
12/19/2013 11:55:15นางสาวจันทร์จิรา ทนกระโทกง. 2,500,000 เมตรค. สุญญากาศ ง. การสั่นของวัตถุข. 343 m/sข. 6 เฮิรตซ์110114
13
3/3/2014 9:34:23ดวงดาว โพธิ์สนก. 50 เมตร ก. กำแพงคอนกรีต ก. การกระทบกันของวัตถุก. 331 m/s ก. 0 เฮิรตซ์ 000000
14
3/18/2014 22:31:22ืีniง. 2,500,000 เมตรค. สุญญากาศ ง. การสั่นของวัตถุก. 331 m/s ค. 313 เฮิรตซ์110002
15
5/31/2014 12:46:25ง. 2,500,000 เมตรง. น้ำแข็งง. การสั่นของวัตถุข. 343 m/sข. 6 เฮิรตซ์100113
16
6/12/2014 8:18:16cfhchค. 5,500 เมตรค. สุญญากาศ ง. การสั่นของวัตถุค. 352 m/s ข. 6 เฮิรตซ์010012
17
7/20/2014 8:07:08พัชรินทร์ กล้าทนข. 4,500 เมตรข. อากาศแปรปรวนง. การสั่นของวัตถุข. 343 m/sข. 6 เฮิรตซ์000112
18
8/11/2014 10:54:19อาทิตย์ รูปดีข. 4,500 เมตรก. กำแพงคอนกรีต ก. การกระทบกันของวัตถุข. 343 m/sค. 313 เฮิรตซ์000101
19
8/11/2014 10:54:47่านบ่ายลข. 4,500 เมตรก. กำแพงคอนกรีต ก. การกระทบกันของวัตถุข. 343 m/sค. 313 เฮิรตซ์000101
20
9/24/2014 15:11:02ราชัย ธนะคุณก. 50 เมตร ก. กำแพงคอนกรีต ข. การกระทบกันของวัตถุก. 331 m/s ง. 626 เฮิรตซ์000000
21
1/5/2015 21:35:14พรรณิษานามหนองอ้อข. 4,500 เมตรง. น้ำแข็งง. การสั่นของวัตถุข. 343 m/sข. 6 เฮิรตซ์000112
22
1/5/2015 21:35:26พรรณิษานามหนองอ้อข. 4,500 เมตรง. น้ำแข็งง. การสั่นของวัตถุข. 343 m/sข. 6 เฮิรตซ์000112
23
2/10/2015 14:54:46านนวสว าสราวนรรค. 5,500 เมตรค. สุญญากาศ ค. การขัดสีกันของวัตถุง. 360 m/sข. 6 เฮิรตซ์010012
24
2/10/2015 14:57:12เฟรมก. 50 เมตร ก. กำแพงคอนกรีต ก. การกระทบกันของวัตถุข. 343 m/sก. 0 เฮิรตซ์ 000101
25
2/10/2015 14:57:14จิราพัชค. 5,500 เมตรง. น้ำแข็งง. การสั่นของวัตถุค. 352 m/s ง. 626 เฮิรตซ์000000
26
2/10/2015 14:57:31แป้ง ค่ะง. 2,500,000 เมตรง. น้ำแข็งง. การสั่นของวัตถุง. 360 m/sง. 626 เฮิรตซ์100001
27
2/10/2015 14:58:00นางสาวนิสาวังหินก. 50 เมตร ข. อากาศแปรปรวนข. การกระทบกันของวัตถุข. 343 m/sก. 0 เฮิรตซ์ 000101
28
2/10/2015 14:58:02จิราพัชร พิมพ์จันทร์ง. 2,500,000 เมตรค. สุญญากาศ ง. การสั่นของวัตถุข. 343 m/sง. 626 เฮิรตซ์110103
29
2/10/2015 14:58:29จิราพัชร พิมพ์จันทร์ง. 2,500,000 เมตรค. สุญญากาศ ง. การสั่นของวัตถุข. 343 m/sง. 626 เฮิรตซ์110103
30
2/10/2015 14:58:56เสนค. 5,500 เมตรก. กำแพงคอนกรีต ง. การสั่นของวัตถุก. 331 m/s ค. 313 เฮิรตซ์000000
31
2/10/2015 14:59:08คณิต ศาสตร์ค. 5,500 เมตรค. สุญญากาศ ค. การขัดสีกันของวัตถุค. 352 m/s ง. 626 เฮิรตซ์010001
32
2/10/2015 15:02:33xhhvhbง. 2,500,000 เมตรค. สุญญากาศ ง. การสั่นของวัตถุง. 360 m/sง. 626 เฮิรตซ์110002
33
2/10/2015 15:12:11pantawan jonjaengค. 5,500 เมตรก. กำแพงคอนกรีต ง. การสั่นของวัตถุง. 360 m/sค. 313 เฮิรตซ์000000
34
2/10/2015 15:41:01ดาวค. 5,500 เมตรข. อากาศแปรปรวนค. การขัดสีกันของวัตถุข. 343 m/sค. 313 เฮิรตซ์000101
35
2/10/2015 16:43:47สุภาพร. คันศรง. 2,500,000 เมตรค. สุญญากาศ ง. การสั่นของวัตถุข. 343 m/sค. 313 เฮิรตซ์110103
36
2/25/2015 21:05:54สุวนันท์ พิสุทธิ์ก. 50 เมตร ค. สุญญากาศ ง. การสั่นของวัตถุข. 343 m/sค. 313 เฮิรตซ์010102
37
5/29/2015 9:58:13ดวงตะวัน นาทีโชคง. 2,500,000 เมตรค. สุญญากาศ ง. การสั่นของวัตถุค. 352 m/s ง. 626 เฮิรตซ์110002
38
7/24/2015 5:42:33อธิพล สร้องโสมค. 5,500 เมตรค. สุญญากาศ ง. การสั่นของวัตถุข. 343 m/sข. 6 เฮิรตซ์010113
39
9/25/2015 9:03:06โอภาส เวินข. 4,500 เมตรข. อากาศแปรปรวนข. การกระทบกันของวัตถุข. 343 m/sข. 6 เฮิรตซ์000112
40
9/25/2015 9:06:50พ_ก. 50 เมตร ก. กำแพงคอนกรีต ก. การกระทบกันของวัตถุข. 343 m/sค. 313 เฮิรตซ์000101
41
1/20/2016 11:20:17พิมลวรรณ หลานวงษ์ก. 50 เมตร ก. กำแพงคอนกรีต ง. การสั่นของวัตถุค. 352 m/s ค. 313 เฮิรตซ์000000
42
1/26/2016 13:19:48พิชณา เทพสาข. 4,500 เมตรค. สุญญากาศ ง. การสั่นของวัตถุก. 331 m/s ข. 6 เฮิรตซ์010012
43
2/1/2016 14:37:25ณัวลีข. 4,500 เมตรค. สุญญากาศ ค. การขัดสีกันของวัตถุข. 343 m/sข. 6 เฮิรตซ์010113
44
3/4/2016 13:20:06ชุติมา เพ็ชรพลข. 4,500 เมตรก. กำแพงคอนกรีต ข. การกระทบกันของวัตถุก. 331 m/s ง. 626 เฮิรตซ์000000
45
3/4/2016 13:20:45ชุติมา เพ็ชรพลข. 4,500 เมตรข. อากาศแปรปรวนค. การขัดสีกันของวัตถุก. 331 m/s ข. 6 เฮิรตซ์000011
46
3/4/2016 13:22:25น.ส ชุติมา เพ็ชรพลข. 4,500 เมตรข. อากาศแปรปรวนง. การสั่นของวัตถุข. 343 m/sค. 313 เฮิรตซ์000101
47
3/4/2016 13:22:48น.ส ชุติมา เพ็ชรพลก. 50 เมตร ข. อากาศแปรปรวนง. การสั่นของวัตถุข. 343 m/sค. 313 เฮิรตซ์000101
48
3/4/2016 13:23:01น.ส ชุติมา เพ็ชรพลก. 50 เมตร ข. อากาศแปรปรวนง. การสั่นของวัตถุข. 343 m/sค. 313 เฮิรตซ์000101
49
3/4/2016 13:23:40น.ส ชุติมา เพ็ชรพลก. 50 เมตร ข. อากาศแปรปรวนง. การสั่นของวัตถุข. 343 m/sค. 313 เฮิรตซ์000101
50
3/4/2016 13:23:44น.ส ชุติมา เพ็ชรพลก. 50 เมตร ข. อากาศแปรปรวนง. การสั่นของวัตถุข. 343 m/sค. 313 เฮิรตซ์000101
51
3/4/2016 13:27:57ครู จอยก. 50 เมตร ค. สุญญากาศ ข. การกระทบกันของวัตถุข. 343 m/sก. 0 เฮิรตซ์ 010102
52
3/4/2016 18:00:43ชุติมา เพ็ชรพลก. 50 เมตร ก. กำแพงคอนกรีต ข. การกระทบกันของวัตถุข. 343 m/sข. 6 เฮิรตซ์000112
53
3/4/2016 18:01:17ชุติมา เพ็ชรพลค. 5,500 เมตรข. อากาศแปรปรวนก. การกระทบกันของวัตถุข. 343 m/sง. 626 เฮิรตซ์000101
54
3/4/2016 18:09:50ชุติมา เพ็ชรพลข. 4,500 เมตรข. อากาศแปรปรวนข. การกระทบกันของวัตถุข. 343 m/sข. 6 เฮิรตซ์000112
55
3/4/2016 18:10:24ชุติมา เพ็ชรพลข. 4,500 เมตรข. อากาศแปรปรวนข. การกระทบกันของวัตถุข. 343 m/sข. 6 เฮิรตซ์000112
56
4/3/2016 12:46:16อัลอามีนต์ ละแซง. 2,500,000 เมตรก. กำแพงคอนกรีต ง. การสั่นของวัตถุก. 331 m/s ง. 626 เฮิรตซ์100001
57
8/1/2016 4:19:27Kง. 2,500,000 เมตรค. สุญญากาศ ง. การสั่นของวัตถุข. 343 m/sข. 6 เฮิรตซ์110114
58
9/20/2016 20:57:20จีระเดชง. 2,500,000 เมตรค. สุญญากาศ ง. การสั่นของวัตถุข. 343 m/sข. 6 เฮิรตซ์110114
59
9/20/2016 20:57:33จีระเดชง. 2,500,000 เมตรค. สุญญากาศ ง. การสั่นของวัตถุข. 343 m/sข. 6 เฮิรตซ์110114
60
9/20/2016 20:58:01จีระเดชง. 2,500,000 เมตรค. สุญญากาศ ง. การสั่นของวัตถุข. 343 m/sข. 6 เฮิรตซ์110114
61
9/28/2016 13:35:48ชนิกานต์หิรัญสินสุนทรข. 4,500 เมตรข. อากาศแปรปรวนง. การสั่นของวัตถุค. 352 m/s ข. 6 เฮิรตซ์000011
62
10/30/2016 10:49:15นายชนินทร์ แสนอามาตย์ง. 2,500,000 เมตรค. สุญญากาศ ง. การสั่นของวัตถุข. 343 m/sค. 313 เฮิรตซ์110103
63
12/19/2016 10:09:18ปลาย ฟ้าข. 4,500 เมตรง. น้ำแข็งก. การกระทบกันของวัตถุข. 343 m/sข. 6 เฮิรตซ์000112
64
1/18/2017 21:06:57เาาขนค. 5,500 เมตรค. สุญญากาศ ค. การขัดสีกันของวัตถุค. 352 m/s ค. 313 เฮิรตซ์010001
65
2/4/2017 9:53:59พิมพ์รพัฒน์ สิงห์ทองก. 50 เมตร ค. สุญญากาศ ง. การสั่นของวัตถุก. 331 m/s ง. 626 เฮิรตซ์010001
66
2/4/2017 10:01:36พิมพ์รพัฒน์ สิงห์ทองก. 50 เมตร ค. สุญญากาศ ง. การสั่นของวัตถุก. 331 m/s ง. 626 เฮิรตซ์010001
67
3/2/2017 8:32:39สิสิริ ริริค. 5,500 เมตรก. กำแพงคอนกรีต ค. การขัดสีกันของวัตถุก. 331 m/s ข. 6 เฮิรตซ์000011
68
3/2/2017 14:18:04กันยา พันสีก. 50 เมตร ก. กำแพงคอนกรีต ค. การขัดสีกันของวัตถุข. 343 m/sข. 6 เฮิรตซ์000112
69
3/4/2017 19:55:38แมงกินฟันก. 50 เมตร ข. อากาศแปรปรวนข. การกระทบกันของวัตถุง. 360 m/sง. 626 เฮิรตซ์000000
70
3/6/2017 9:06:471234ง. 2,500,000 เมตรค. สุญญากาศ ง. การสั่นของวัตถุข. 343 m/sค. 313 เฮิรตซ์110103
71
7/2/2017 22:51:23พหักรเน้ยง. 2,500,000 เมตรข. อากาศแปรปรวนข. การกระทบกันของวัตถุข. 343 m/sค. 313 เฮิรตซ์100102
72
7/26/2017 9:03:34วริศรา แก้วสุววรณค. 5,500 เมตรค. สุญญากาศ ข. การกระทบกันของวัตถุข. 343 m/sก. 0 เฮิรตซ์ 010102
73
11/14/2017 22:49:48ชยาทิตค. 5,500 เมตรง. น้ำแข็งก. การกระทบกันของวัตถุข. 343 m/sง. 626 เฮิรตซ์000101
74
1/11/2018 11:40:36นิ่มง. 2,500,000 เมตรค. สุญญากาศ ง. การสั่นของวัตถุข. 343 m/sง. 626 เฮิรตซ์110103
75
2/3/2018 19:06:05มีนา ดวงประภาง. 2,500,000 เมตรค. สุญญากาศ ง. การสั่นของวัตถุก. 331 m/s ค. 313 เฮิรตซ์110002
76
2/3/2018 19:06:46มีนา ดวงประภาง. 2,500,000 เมตรค. สุญญากาศ ง. การสั่นของวัตถุก. 331 m/s ค. 313 เฮิรตซ์110002
77
3/8/2018 0:41:24ิิิิิbbbb hhhง. 2,500,000 เมตรค. สุญญากาศ ค. การขัดสีกันของวัตถุข. 343 m/sค. 313 เฮิรตซ์110103
78
9/9/2018 13:41:15สุทธิพจน์ ดอนนุชไพรข. 4,500 เมตรค. สุญญากาศ ง. การสั่นของวัตถุข. 343 m/sข. 6 เฮิรตซ์010113
79
10/12/2018 8:58:30ธนัชชาข. 4,500 เมตรก. กำแพงคอนกรีต ง. การสั่นของวัตถุค. 352 m/s ข. 6 เฮิรตซ์
80
10/12/2018 9:09:01ธนภรณ์ คำภาข. 4,500 เมตรก. กำแพงคอนกรีต ง. การสั่นของวัตถุข. 343 m/sข. 6 เฮิรตซ์
81
000000
82
000000
83
000000
84
000000
85
000000
86
000000
87
000000
88
000000
89
000000
90
000000
91
000000
92
000000
93
000000
94
000000
95
000000
96
000000
97
000000
98
000000
99
000000
100
000000
Loading...
Main menu