הוצאות חכים לשנת 2016.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
הזמנה פנימיתשם הלשכהסעיף הוצאהשם סעיף הוצאהמספר חשבון נגדימספר מסמך סימוכיןשם חשבון ההיסטסוג מסמךתאריך מסמךערך מטבע תנועהמטבע תנועהטקסט של כותרת מסמך
7802
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41000040מתנות108000804901338353מלאי פריטים כללייםWA5/9/2016304.20ILSיוסי יונה
7803
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41700250תחזוקת תוכנה413413881900000083מלול אליעד יעקבKR10/31/201515,093.00ILSפרסום פייסבוק, קידום בגוג
7804
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41700250תחזוקת תוכנה413322191900001258אלחיאני ידידאלKR2/22/20166,142.50ILSעיצוב והקמת אתר_יוסי יונה
7805
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41700250תחזוקת תוכנה413322191900003812אלחיאני ידידאלKR4/22/20166,142.50ILSעיצוב והקמת אתר- יוסי יונ
7806
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41700250תחזוקת תוכנה413415511900004199שכטר עליתKR4/3/2016435.00ILSעיצווב דף פייסבוק לשדולה
7807
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41700250תחזוקת תוכנה413413881900007391מלול אליעד יעקבKR11/7/20162,749.50ILSפרסום פייסבוק יוסי יונה
7808
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41701050אחזקה נוי ושונות108000804901338353מלאי פריטים כללייםWA5/9/2016140.36ILSיוסי יונה
7809
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41800000ציוד משרדי ושונות108000804901255696מלאי פריטים כללייםWA1/19/201671.66ILS
7810
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41800000ציוד משרדי ושונות300418041900002771יונה יוסףKR2/23/2016150.00ILSיוסי יונה ציוד משרדי.
7811
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41800000ציוד משרדי ושונות300418041900004552יונה יוסףKR7/12/2016360.00ILSציוד משרדי וספרים
7812
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41800000ציוד משרדי ושונות300418041900006429יונה יוסףKR10/6/2016109.90ILSציוד משרדי - יוסף יונה
7813
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41800000ציוד משרדי ושונות108000804901452536מלאי פריטים כללייםWA10/26/201612.64ILSדליה
7814
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41800000ציוד משרדי ושונות108000804901452536מלאי פריטים כללייםWA10/26/201611.45ILSדליה
7815
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41800000ציוד משרדי ושונות108000804901464129מלאי פריטים כללייםWA11/8/20166.97ILS
7816
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41800000ציוד משרדי ושונות108000804901464129מלאי פריטים כללייםWA11/8/20166.49ILS
7817
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41800000ציוד משרדי ושונות108000804901464129מלאי פריטים כללייםWA11/8/20166.79ILS
7818
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41800000ציוד משרדי ושונות108000804901464129מלאי פריטים כללייםWA11/8/20162.17ILS
7819
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41800000ציוד משרדי ושונות108000804901464129מלאי פריטים כללייםWA11/8/201621.14ILS
7820
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41800000ציוד משרדי ושונות108000804901464130מלאי פריטים כללייםWA11/8/20161.25ILSלשכה יוסי יונב דליה
7821
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41800000ציוד משרדי ושונות300418041900008195יונה יוסףKR12/1/2016219.00ILSאוזניות+אביזירי סלולר
7822
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41800000ציוד משרדי ושונות108000804901508144מלאי פריטים כללייםWA12/21/201613.94ILS
7823
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41800000ציוד משרדי ושונות108000804901508144מלאי פריטים כללייםWA12/21/201625.26ILS
7824
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41800000ציוד משרדי ושונות108000804901508144מלאי פריטים כללייםWA12/21/201639.16ILS
7825
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41800000ציוד משרדי ושונות108000804901508144מלאי פריטים כללייםWA12/21/201639.62ILS
7826
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41800000ציוד משרדי ושונות108000804901508144מלאי פריטים כללייםWA12/21/201611.58ILS
7827
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41800000ציוד משרדי ושונות108000804901508144מלאי פריטים כללייםWA12/21/201634.36ILS
7828
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41800050ספרות מקצועית300418041900004552יונה יוסףKR7/12/201668.00ILSציוד משרדי וספרים
7829
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41800100תרגומים והדפסות41800100100005275תרגומים והדפסותSA3/30/2016224.00ILSפק' יומן בית דפוס 1-3/16
7830
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41800100תרגומים והדפסות41800100100014304תרגומים והדפסותSA7/1/201614.50ILSפקודת יומן בית דפוס 7.16
7831
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41800200דואר ומשלוחים41800200100021562דואר ומשלוחיםSA12/31/201621,543.90ILSדואר 12/16
7832
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41800260פלאפונים41800260100002622טלפונים ניידיםSA1/1/2016399.98ILSפלאפון 12/15
7833
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41800260פלאפונים41800260100003606טלפונים ניידיםSA2/1/2016166.63ILSסלולרי 1/16
7834
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41800260פלאפונים41800260100005188טלפונים ניידיםSA3/1/2016132.21ILSפלאפון 2/16
7835
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41800260פלאפונים41800260100007018טלפונים ניידיםSA4/1/2016295.93ILSסלולרי 3/16.
7836
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41800260פלאפונים41800260100008723טלפונים ניידיםSA5/1/2016142.71ILSסלולרי 4/16
7837
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41800260פלאפונים41800260100010032טלפונים ניידיםSA6/1/2016608.20ILSפלאפון 5/16
7838
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41800260פלאפונים41800260100012269טלפונים ניידיםSA7/1/2016703.87ILSפלאפון 6/16
7839
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41800260פלאפונים41800260100014449טלפונים ניידיםSA8/1/2016142.40ILSפלאפון 7/16
7840
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41800260פלאפונים41800260100015449טלפונים ניידיםSA9/1/2016139.13ILSפלאפון 8/16
7841
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41800260פלאפונים41800260100017034טלפונים ניידיםSA10/1/2016583.89ILSסלולאר 09/16
7842
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41800260פלאפונים41800260100019057טלפונים ניידיםSA11/1/20161,108.18ILSפלאפון 10/16
7843
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41800260פלאפונים41800260100021140טלפונים ניידיםSA12/1/201646.74ILSפלאפון 11.16
7844
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41800300אירוח וכיבודים300418041900000441יונה יוסףKR1/13/2016466.11ILSכיבוד
7845
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41800300אירוח וכיבודים300418041900002773יונה יוסףKR4/1/2016121.30ILSכיבוד
7846
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41800300אירוח וכיבודים300418041900003814יונה יוסףKR4/3/2016381.42ILSכיבוד בשדולה_יונה, אבקסיס
7847
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41800300אירוח וכיבודים300418041900003818יונה יוסףKR6/14/2016282.10ILSכיבוד
7848
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41800300אירוח וכיבודים300418041900004556יונה יוסףKR7/12/2016521.00ILSכיבוד
7849
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41800300אירוח וכיבודים300418041900006407יונה יוסףKR10/6/2016649.80ILSכיבודים יוסי יונה
7850
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי41800300אירוח וכיבודים300418041900008200יונה יוסףKR12/1/2016441.17ILSכיבוד יוסי יונה
7851
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי44000000פרסומים402951961900000686דנון תקשורת תדמיתית בע"מKR1/5/2016936.00ILSפרסום בעיתון_יוסי יונה
7852
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי44000000פרסומים413413881900001257מלול אליעד יעקבKR1/5/20168,000.00ILSהודעות SMS_יוסי יונה
7853
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי44000000פרסומים413982461900001665סמירנוב ניקולסKR2/25/20161,000.00ILSצילומי תדמית_יוסי יונה
7854
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי44000000פרסומים402951961900001877דנון תקשורת תדמיתית בע"מKR3/7/2016644.00ILSפירסום בעיתון יוסי יונה
7855
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי44000000פרסומים413413881900002450מלול אליעד יעקבKR2/25/20169,000.00ILSפרסום מקוון לכנס_יוסי יונ
7856
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי44000000פרסומים401439621900002775רשת שוקן בע"מKR2/29/2016292.50ILSיוסי יונה מודעה בעיתון
7857
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי44000000פרסומים401375551900003813הראלי אמירKR3/30/2016177.34ILSהדפסות_שדולה לצדק חלוקתי
7858
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי44000000פרסומים402934851900003821מלול חייםKR3/27/2016218.41ILSהשדולה לצדק חלוקתי
7859
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי44000000פרסומים402949391900005936נידיילי תקשורת בע"מKR7/14/20161,170.00ILSפרסום במקומון_יוסי יונה
7860
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסי44000080יחסי ציבור405263181900004201קהילות שרות פיוט וניגון (ע"ר)KR4/3/20162,951.08ILSכנס שדולה_זוהר, יונה, אבק
7861
0200B0100215 ת. לשכה יונה יוסיסה"כ ת. לשכה יונה יוסי85,722.94ILS
Loading...
Main menu