4/2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
ภาคเรียนที่ 2/2562
กลาง
กก1
กก2
รวม
2
กิจกรรม12
กก1
345
รวม
3
เลขที่
คะแนนเต็ม105202020403080
อันดับที่
4
129976นายเนติธรพรมบาง1052020204026762
5
230012นายภัทรนันท์ทองป้อง1052020204026762
4 poscard new year
6
330128นายดารากรประวัติ84161935165922
5 portfolio
7
430211นายธนรัตน์นังตะลา8517171934216319
8
530295นายนันทวุธเพียโถน1052016203630762
9
630337นายธีเดชอุตตรนคร10419182037206714
10
731078นายธนวัฒน์ประโสทะนัง751616254824
11
832148นายไพฑูรย์สิงห์ท่าเมือง74151732216021
12
932149นายวีระทักษ์สันโดด951919203830771
13
1030024นางสาวธนพรสมบัติทอง851717184325
14
1130025นางสาวธิติธิดาจันทร์เกิ้น00232329
15
1230067นางสาวณัฐรุจาเนื้อไม้หอม10520204026762
16
1330114นางสาววัชราภรณ์สอนออน45151820193926
17
1430142นางสาวกิตติยาภรณ์ประไวย์9519153428718
18
1530144นางสาวชโลธรขิมเกาะ941716183330726
19
1630146นางสาวญาณพัฒน์เหล่าศรีชัย510161626234923
20
1730222นางสาวกานต์นภัสเค้าโนนกอก8416181634256713
21
1830223นางสาวกุสุมาแสงราชา9519181737236911
22
1930238นางสาวศลิษาวงษ์ธานี1041919173823718
23
2030239นางสาวสุกัญญาอ่อนสุด00212130
24
2130351นางสาวคุณัญญาเพชรประกอบ8416191835216418
25
2230355นางสาวนราพรชาฮาด4102010213128
26
2330362นางสาวลักษิกาสิงห์เหิน9417181935226615
27
2431002นางสาวปฐมาวดีรัตน์ธรรม9417161733256712
28
2531618นางสาวชนิกุลเอกพันธ์1052018183823717
29
2632150นางสาวจันทิมาภูกองไชย8416171833246516
30
2732151นางสาวอรชุมาค่อมสิงห์81111193827
31
2832152นางสาวนริศรารัตนปัญญา1052020306020
32
2932153นางสาววรรณวิสาพรมโคตร9519171636206517
33
3032154นางสาวสุธาทิพย์ทิพกนก10520191639217010
34
3132206นางสาวจิดาภาลือเรื่อง00031
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...