ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
(Các đơn vị đăng ký vào 2 sheet tương ứng của file này).
3
TRANG HƯỚNG DẪN CHUNG
4
5
Kính gửi các đơn vị, trường học.
6
Thực hiện Công văn số 1237/SGDĐT-GDTrH ngày 22/8/2018 của Sở GDĐT Quảng Nam về việc Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2018-2019, nay Phòng GDTrH lập bảng Google sheet để các đơn vị đăng ký các dự án tham gia vòng Sơ loại.
7
Kính đề nghị các đơn vị điền đầy đủ các thông tin trên bảng đăng ký để chúng tôi thiết lập tài khoản cho các dự án dự thi. Đặc biệt lưu ý đăng ký đúng Lĩnh vực của dự án dự thi (tham khảo mục III.3- Công văn hướng dẫn Cuộc thi 1237/SGDĐT-GDTrH ngày 22/8/2018 của Sở GDĐT Quảng Nam).
8
* Lưu ý:
9
10
- Thực hiện Công văn hướng dẫn Cuộc thi 1237/SGDĐT-GDTrH ngày 22/8/2018 của Sở GDĐT Quảng Nam, bảng Google sheet này được thiết kế để mỗi đơn vị đăng ký tối đa 04 đề tài, riêng các đơn vị có dự án tham gia vòng thi cấp quốc gia năm 2017- 2018 được đăng ký tối đa 06 dự án. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho học sinh tham gia cuộc thi, đơn vị nào có nhu cầu đăng ký nhiều dự án dự thi hơn thì đăng ký thêm vào phía dưới cùng của bảng đăng ký chúng tôi đã lập.
11
- Vì thời gian tổ chức các vòng thi rất sít sao nên lưu ý các tác giả dự án nhanh chóng chuẩn bị, đăng nhập và nộp sản phẩm sự thi đúng theo thời hạn đã được thông báo.
12
- Các đơn vị chỉ được nhập liệu các nội dung của đơn vị mình, không được thay đổi, điều chỉnh nội dung của các đơn vị khác, không được thay đổi form của bảng Google sheet.
13
Mọi thắc mắc hay góp ý, xin liên hệ ông Trần Thanh Minh, phòng GDTrH sở GDĐT Quảng Nam, điện thoại: 0235.3852668 hoặc 0935.874678.
14
Trân trọng.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100