แบบรายงานการใช้ค่าสาธารณูปโภค (ตามใบแจ้งหนี้) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานการใช้ค่าสาธารณูปโภค (ตามใบแจ้งหนี้) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
2
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองแค
3
เดือนไฟฟ้าประปาน้ำมันโทรศัพท์ (บาท)รวมเป็นเงินทั้งสิ้นหมายเหตุ
4
จำนวนหน่วยจำนวนเงินจำนวนหน่วยจำนวนเงินจำนวนหน่วยจำนวนเงิน
5
(kwh)(บาท)(ลบ.ม.)(บาท)(ลิตร)(บาท)
6
ต.ค.๕๙
7
พ.ย.๕๙
8
ธ.ค.๕๙
9
ม.ค.๖๐
10
ก.พ.๖๐
11
มี.ค.๖๐
12
เม.ย๖๐
13
พ.ค.๖๐
14
มิ.ย.๖๐
15
ก.ค.๖๐
16
ส.ค.๖๐
17
ก.ย.๖๐
18
รวม
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1