THONG KE DIEN TICH
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
THỐNG KÊ DIỆN TÍCH KINH DOANH
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TẦNGSTTCHỨC NĂNGDIỆN TÍCH (M2)
13
TẦNG 21SIÊU THỊ526
14
2PHÒNG NHÂN VIÊN32.3
15
3GIAO THÔNG, THANG, PHỤ TRỢ KHÁC… 96.7
16
4TỔNG DIỆN TÍCH KINH DOANH (1)526
17
DIỆN TÍCH XÂY DỰNG 655.0
18
19
TẦNGSTTCHỨC NĂNGDIỆN TÍCH (M2)
20
TẦNG 1
1SẢNH CHUNG37
21
2SẢNH NHÀ Ở- VĂN PHÒNG- RECEPTION81.3
22
3CAFÉ SHOP26.1
23
4SIÊU THỊ413
24
5GIAO THÔNG, THANG,PHỤ TRỢ KHÁC… 104.9
25
6TỔNG DIỆN TÍCH KINH DOANH (3+4)439.1
26
7DIỆN TÍCH XÂY DỰNG 662.3
27
28
29
30
31
32
33
TẦNGSTTCHỨC NĂNGDIỆN TÍCH (M2)
34
TẦNG 31KINH DOANH452
35
2KỸ THUẬT ĐIỆN - TRẠM BIẾN ÁP36
36
4WC27.3
37
5GIAO THÔNG, THANG, PHỤ TRỢ KHÁC… 138.7
38
6TỔNG DIỆN TÍCH KINH DOANH (1)452
39
7DIỆN TÍCH XÂY DỰNG 654.0
40
41
TẦNGSTTCHỨC NĂNGDIỆN TÍCH (M2)
42
TẦNG 4, TẦNG 51VĂN PHÒNG516.6
43
2SẢNH- HÀNH LANG VĂN PHÒNG49.5
44
3WC23.4
45
4GIAO THÔNG, THANG, PHỤ TRỢ KHÁC…64.5
46
5TỔNG DIỆN TÍCH KINH DOANH (1+2)566.1
47
6DIỆN TÍCH XÂY DỰNG654
48
49
TẦNGSTTCHỨC NĂNGDIỆN TÍCH (M2)
50
TẦNG 61VĂN PHÒNG515.9
51
2SẢNH- HÀNH LANG49.5
52
3WC23.1
53
4GIAO THÔNG, THANG, PHỤ TRỢ KHÁC… 61.0
54
5TỔNG DIỆN TÍCH KINH DOANH (1+2)565.4
55
6DIỆN TÍCH XÂY DỰNG 649.5
56
57
TẦNGSTTCHỨC NĂNGDIỆN TÍCH (M2)
58
TẦNG 7-91VĂN PHÒNG515.9
59
2SẢNH- HÀNH LANG49.5
60
3WC, PHÒNG KỸ THUẬT23.1
61
4GIAO THÔNG, THANG, PHỤ TRỢ KHÁC…62.3
62
5TỔNG DIỆN TÍCH KINH DOANH (1+2)565.4
63
6DIỆN TÍCH XÂY DỰNG650.8
64
65
66
67
68
69
70
71
72
TẦNGSTTCHỨC NĂNGDIỆN TÍCH (M2)
73
TẦNG 101VĂN PHÒNG520.7
74
2SẢNH- HÀNH LANG49.5
75
3WC23.1
76
4GIAO THÔNG, THANG, PHỤ TRỢ KHÁC… 67.9
77
5TỔNG DIỆN TÍCH KINH DOANH (1+2)570.2
78
6DIỆN TÍCH XÂY DỰNG 661.2
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu