ĐĂNG KÝ LRC VŨNG TÀU (Câu trả lời)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
Dấu thời gianHỌ VÀ TÊN (IN HOA)TUYẾN TRÊNGIỚI TÍNHNGƯỜI MỚIThành tích cao nhất
Thành tích mới tháng 4-5-6/2018 (Không có thành tích mới thì bỏ qua)
ĂN CHAYĐI XE RIÊNGGhi chúSố điện thoại
2
30/06/2018 15:17:28LÊ THỊ THUỶ TIÊNFDD VŨ XUÂN HOÀNGNữ
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
Founder PlatinumĂn thườngĐi xe chung đoànBAN TỔ CHỨC908575203
3
30/06/2018 15:18:06VŨ XUÂN HOÀNGFDD VŨ XUÂN HOÀNGNam
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
Founder PlatinumĂn thườngĐi xe chung đoànBAN TỔ CHỨC938008473
4
30/06/2018 15:19:09ĐỖ THỊ QUỲNH CHIFDD VŨ XUÂN HOÀNGNữ
Lần đầu tham dự hội trại LRC Vũng Tàu
< 600PVĂn thườngĐi xe chung đoàn908609969
5
30/06/2018 15:19:49VŨ HUY THÔNGFDD VŨ XUÂN HOÀNGNam
Lần đầu tham dự hội trại LRC Vũng Tàu
< 600PVĂn thườngĐi xe chung đoàn1266610178
6
30/06/2018 15:37:56PHAN THỊ DUNGFDD HỒ VŨ THIÊN NGANữ
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
9%Ăn thườngĐi xe chung đoàn1664644344
7
30/06/2018 19:02:48Lê Ngô Mỹ NgânFDD VŨ XUÂN HOÀNGNữ
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
< 600PVĂn thườngĐi xe chung đoàn
Có mẹ Ngô Thị Mỹ Lệ đi chung
934136998
8
30/06/2018 19:03:46NGÔ THỊ MỸ LỆFDD VŨ XUÂN HOÀNGNữ
Lần đầu tham dự hội trại LRC Vũng Tàu
Chưa là NPPĂn thườngĐi xe chung đoàn
Đi chung với con là NPP Lê Ngô Mỹ Ngân
902790278
9
30/06/2018 23:31:58NGUYỄN THÀNH LUÂNGP PHẠM VĂN LỘCNam
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
Silver ProducerĂn thườngĐi xe chung đoàn917577828
10
30/06/2018 23:33:11NGUYỄN THÀNH CHINHGP PHẠM VĂN LỘCNam
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
15%Ăn thườngĐi xe chung đoàn918574401
11
30/06/2018 23:34:08NGUYỄN THỊ MINH HỒNGGP PHẠM VĂN LỘCNữ
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
15%Ăn thườngĐi xe chung đoàn987342239
12
01/07/2018 15:08:24Võ Văn HiếuGP PHẠM VĂN LỘCNam
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
9%Ăn thườngĐi xe chung đoàn944023054
13
01/07/2018 15:10:08Nguyễn Thị Thuỷ GP PHẠM VĂN LỘCNữ
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
< 600PVĂn thườngĐi xe chung đoàn985133450
14
01/07/2018 15:12:37Trần Văn Vượng GP PHẠM VĂN LỘCNam
Lần đầu tham dự hội trại LRC Vũng Tàu
< 600PVĂn thườngĐi xe chung đoàn1652789271
15
01/07/2018 15:13:54Trần Vũ Ca GP PHẠM VĂN LỘCNam
Lần đầu tham dự hội trại LRC Vũng Tàu
< 600PVĂn thườngĐi xe chung đoàn971600868
16
01/07/2018 15:16:17Nguyễn Văn Hoài GP PHẠM VĂN LỘCNam
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
< 600PVĂn thườngĐi xe chung đoàn976483439
17
01/07/2018 15:19:40Võ Tường Vy GP PHẠM VĂN LỘCNữ
Lần đầu tham dự hội trại LRC Vũng Tàu
Chưa là NPPĂn thườngĐi xe chung đoàn975564608
18
01/07/2018 16:18:03HOÀNG THỊ PHƯƠNGGP PHẠM VĂN LỘCNữ
Lần đầu tham dự hội trại LRC Vũng Tàu
Chưa là NPPĂn thườngĐi xe chung đoàn917577828
19
01/07/2018 20:27:56TRẦN HÙNG BÌNHGP PHẠM VĂN LỘCNam
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
< 600PVĂn thườngĐi xe chung đoàn911708247
20
01/07/2018 20:30:07PHẠM THỊ ĐẰMGP PHẠM VĂN LỘCNữ
Lần đầu tham dự hội trại LRC Vũng Tàu
Chưa là NPPĂn thườngĐi xe chung đoàn1629291840
21
01/07/2018 20:59:08VÕ TRƯỜNG ANGP PHẠM VĂN LỘCNam
Lần đầu tham dự hội trại LRC Vũng Tàu
Chưa là NPPĂn thườngĐi xe chung đoàn967228676
22
02/07/2018 8:55:05NGUYỄN GIA NGHIFDD HỒ VŨ THIÊN NGANữ
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
9%Ăn thườngĐi xe chung đoàn905450545
23
02/07/2018 8:58:17LÊ THỊ TUYẾT MAIFDD HỒ VŨ THIÊN NGANữ
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
21%Ăn thườngĐi xe chung đoàn906979387
24
02/07/2018 9:00:16HOÀNG NGỌC ĐÔNG PHƯƠNG
DD LÊ THỊ HOÀNG OANH
Nữ
Lần đầu tham dự hội trại LRC Vũng Tàu
Chưa là NPPĂn thườngĐi xe chung đoàn090 2635338
25
02/07/2018 9:03:18TRỊNH HỒ ANH THIFDD HỒ VŨ THIÊN NGANam
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
PlatinumĂn thườngĐi xe chung đoàn975765500
26
02/07/2018 9:04:54PHẠM KHÁNH DIỆPFDD HỒ VŨ THIÊN NGANữ
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
6%Ăn thườngĐi xe chung đoàn938676377
27
02/07/2018 9:11:55PHAM THI NGOC TRAMFDD HỒ VŨ THIÊN NGANữ
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
12%Ăn chayĐi xe chung đoàn975280613
28
02/07/2018 9:12:21LÊ THỊ HỒNG NHUNGFDD HỒ VŨ THIÊN NGANữ
Lần đầu tham dự hội trại LRC Vũng Tàu
Chưa là NPPĂn thườngĐi xe chung đoàn902701689
29
02/07/2018 9:12:36CHUNG VĂN TẤNFDD HỒ VŨ THIÊN NGANam
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
12%Ăn chayĐi xe chung đoàn976483340
30
02/07/2018 9:13:33PHẠM THỊ THANH TRÚCFDD HỒ VŨ THIÊN NGANữ
Lần đầu tham dự hội trại LRC Vũng Tàu
9%Ăn thườngĐi xe chung đoàn939060570
31
02/07/2018 9:14:11Tăng Bình DươngFDD HỒ VŨ THIÊN NGANam
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
12%Ăn thườngĐi xe chung đoànĐón CV Tao Đàn988008984
32
02/07/2018 9:15:57Phương Thị MaiFDD HỒ VŨ THIÊN NGANữ
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
< 600PVĂn thườngĐi xe chung đoànĐón CV Tao Đàn988008984
33
02/07/2018 9:23:35LÊ THỊ NHUNGFDD HỒ VŨ THIÊN NGANữ
Lần đầu tham dự hội trại LRC Vũng Tàu
< 600PVĂn thườngĐi xe chung đoàn1682749585
34
02/07/2018 9:23:58NGUYỄN NGỌC HUYỀNFDD HỒ VŨ THIÊN NGANữ
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
12%Ăn thườngĐi xe chung đoàn1689292679
35
02/07/2018 9:24:01PHAN THỊ DUNGFDD HỒ VŨ THIÊN NGANữ
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
9%Ăn thườngĐi xe chung đoàn1664644344
36
02/07/2018 9:24:45NGUYÊN VĂN THÀNH TÀIFDD HỒ VŨ THIÊN NGANam
Lần đầu tham dự hội trại LRC Vũng Tàu
Chưa là NPPĂn thườngĐi xe chung đoàn1652148086
37
02/07/2018 9:33:49ĐÀO VĨNH PHÁTFDD HỒ VŨ THIÊN NGANam
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
< 600PVĂn thườngĐi xe chung đoàn‭092 3346275‬
38
02/07/2018 13:04:53ĐỖ THỊ NGUYỆTFDD HỒ VŨ THIÊN NGANữ
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
12%Ăn thườngĐi xe riêng936091114
39
02/07/2018 13:07:39NGUYỄN ĐẶNG THẢO UYÊNFDD HỒ VŨ THIÊN NGANữ
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
9%Ăn thườngĐi xe riêng909886387
40
02/07/2018 14:17:09TRẦN PHƯƠNG BẢO
DD TRẦN PHƯƠNG BẢO
Nam
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
PlatinumĂn thườngĐi xe chung đoàn983930141
41
02/07/2018 14:17:53PHẠM THỊ BÉ THƯƠNG
DD TRẦN PHƯƠNG BẢO
Nữ
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
PlatinumĂn thườngĐi xe chung đoàn983930142
42
02/07/2018 14:19:55NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG
DD TRẦN PHƯƠNG BẢO
Nữ
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
12%Ăn thườngĐi xe chung đoàn918015668
43
02/07/2018 14:20:42ĐỖ THỊ THU HÀ
DD TRẦN PHƯƠNG BẢO
Nữ
Lần đầu tham dự hội trại LRC Vũng Tàu
< 600PVĂn thườngĐi xe chung đoàn918015668
44
02/07/2018 14:21:36TRƯƠNG NGỌC KIM CHI
DD TRẦN PHƯƠNG BẢO
Nữ
Lần đầu tham dự hội trại LRC Vũng Tàu
Chưa là NPPĂn thườngĐi xe chung đoàn918015668
45
02/07/2018 14:23:23HÀ HẢI LÂM
DD TRẦN PHƯƠNG BẢO
Nam
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
12%12%Ăn thườngĐi xe chung đoàn919498797
46
02/07/2018 14:24:17TRẦN KIM THI
DD TRẦN PHƯƠNG BẢO
Nữ
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
12%12%Ăn thườngĐi xe chung đoàn919498797
47
02/07/2018 14:25:04HÀ GIA BẢO
DD TRẦN PHƯƠNG BẢO
Nam
Lần đầu tham dự hội trại LRC Vũng Tàu
Chưa là NPPĂn thườngĐi xe chung đoàn919498797
48
02/07/2018 14:25:51TRẦN NGỌC CẢNH
DD TRẦN PHƯƠNG BẢO
Nam
Lần đầu tham dự hội trại LRC Vũng Tàu
Chưa là NPPĂn thườngĐi xe chung đoàn919498797
49
02/07/2018 14:26:35TRẦN LÊ GIA KHANG
DD TRẦN PHƯƠNG BẢO
Nam
Lần đầu tham dự hội trại LRC Vũng Tàu
Chưa là NPPĂn thườngĐi xe chung đoàn919498797
50
02/07/2018 14:27:49BÙI THỊ TUYẾT
DD TRẦN PHƯƠNG BẢO
Nữ
Lần đầu tham dự hội trại LRC Vũng Tàu
6%Ăn thườngĐi xe chung đoàn909846111
51
02/07/2018 14:29:06TRƯƠNG ĐỨC DUY
DD TRẦN PHƯƠNG BẢO
Nam
Lần đầu tham dự hội trại LRC Vũng Tàu
6%Ăn thườngĐi xe chung đoàn909846111
52
02/07/2018 14:38:16NGUYỄN THỊ THUỲ VÂN
FDD NGUYỄN ĐỨC TIẾN
Nữ
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
Silver ProducerĂn thườngĐi xe chung đoàn905370411
53
02/07/2018 14:39:22PHẠM THANH VỌNG
FDD NGUYỄN ĐỨC TIẾN
Nữ
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
< 600PVĂn thườngĐi xe chung đoàn906469896
54
02/07/2018 15:59:33NGUYỄN THỊ THÚY PHƯỢNG
FDD NGUYỄN ĐỨC TIẾN
Nữ
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
Silver ProducerĂn thườngĐi xe chung đoàn987733213
55
02/07/2018 16:00:54HOÀNG VĂN QUÝ
FDD NGUYỄN ĐỨC TIẾN
Nam
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
9%Ăn thườngĐi xe chung đoàn916281588
56
02/07/2018 16:01:59THÁI THỊ BẢO YẾN
FDD NGUYỄN ĐỨC TIẾN
Nữ
Lần đầu tham dự hội trại LRC Vũng Tàu
Chưa là NPPĂn thườngĐi xe chung đoàn986868258
57
02/07/2018 16:20:07HỒ VŨ THIÊN NGAFDD HỒ VŨ THIÊN NGANữ
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
Founder PlatinumĂn thườngĐi xe chung đoàn912013093
58
02/07/2018 16:20:45PHẠM HÙNGFDD HỒ VŨ THIÊN NGANam
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
Founder PlatinumĂn thườngĐi xe chung đoàn946869100
59
02/07/2018 17:05:36LÝ THI KIM CHÂUFDD HỒ VŨ THIÊN NGANữ
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
15%15%Ăn thườngĐi xe chung đoàn989595568
60
02/07/2018 17:07:49KHƯƠNG MAI HIỀNFDD HỒ VŨ THIÊN NGANữ
Lần đầu tham dự hội trại LRC Vũng Tàu
Chưa là NPPĂn thườngĐi xe chung đoàn989595568
61
02/07/2018 18:10:42PHẠM VĂN LỘCGP PHẠM VĂN LỘCNam
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
Gold ProducerĂn thườngĐi xe chung đoàn989220976
62
02/07/2018 18:13:02NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRÚCGP PHẠM VĂN LỘCNữ
Lần đầu tham dự hội trại LRC Vũng Tàu
6%Ăn thườngĐi xe chung đoàn‭0166 7779708‬
63
02/07/2018 18:15:32NGUYỄN LÊ ĐỨC DANHGP PHẠM VĂN LỘCNam
Lần đầu tham dự hội trại LRC Vũng Tàu
< 600PVĂn thườngĐi xe chung đoàn‭+098 9007650‬
64
02/07/2018 18:19:01LÊ BÁ THUỴ LAM PHƯƠNGGP PHẠM VĂN LỘCNữ
Lần đầu tham dự hội trại LRC Vũng Tàu
Chưa là NPPĂn thườngĐi xe chung đoàn‭096 1321791‬
65
02/07/2018 22:39:57PHẠM VĂN DÂN
DD TRẦN PHƯƠNG BẢO
Nam
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
Gold ProducerĂn thườngĐi xe chung đoàn983379707
66
02/07/2018 22:40:37PHAN KIM LIÊN
DD TRẦN PHƯƠNG BẢO
Nữ
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
Gold ProducerĂn thườngĐi xe chung đoàn983379707
67
02/07/2018 22:43:53NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC
DD TRẦN PHƯƠNG BẢO
Nữ
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
15%Ăn thườngĐi xe chung đoàn983379707
68
02/07/2018 22:44:56HUỲNH THỊ DIỄM TRANG
DD TRẦN PHƯƠNG BẢO
Nữ
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
9%Ăn thườngĐi xe chung đoàn983379707
69
02/07/2018 22:45:54LÊ THỊ THANH TRÚC
DD TRẦN PHƯƠNG BẢO
Nữ
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
6%Ăn thườngĐi xe chung đoàn983379707
70
02/07/2018 22:46:53TRƯƠNG THỊ THU HÀ
DD TRẦN PHƯƠNG BẢO
Nữ
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
9%Ăn thườngĐi xe chung đoàn983379707
71
02/07/2018 22:47:37NGUYỄN THỊ KIM ÁNH
DD TRẦN PHƯƠNG BẢO
Nữ
Lần đầu tham dự hội trại LRC Vũng Tàu
< 600PVĂn thườngĐi xe chung đoàn983370707
72
02/07/2018 22:48:21CHÂU THÀNH TRUNG
DD TRẦN PHƯƠNG BẢO
Nam
Lần đầu tham dự hội trại LRC Vũng Tàu
< 600PVĂn thườngĐi xe chung đoàn983379707
73
02/07/2018 22:49:07VÕ THỊ NGỌC THẢO
DD TRẦN PHƯƠNG BẢO
Nữ
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
12%Ăn thườngĐi xe chung đoàn983379707
74
02/07/2018 22:49:48LÊ THỊ NGỌC HƯƠNG
DD TRẦN PHƯƠNG BẢO
Nữ
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
9%Ăn thườngĐi xe chung đoàn983370707
75
02/07/2018 22:50:44NGUYỄN THỊ CẨM HỒNG
DD TRẦN PHƯƠNG BẢO
Nữ
Lần đầu tham dự hội trại LRC Vũng Tàu
Chưa là NPPĂn thườngĐi xe chung đoàn983379707
76
02/07/2018 22:51:26TRẦN NGUYỄN PHÚC TOÀN
DD TRẦN PHƯƠNG BẢO
Nam
Lần đầu tham dự hội trại LRC Vũng Tàu
Chưa là NPPĂn thườngĐi xe chung đoàn983379707
77
02/07/2018 22:52:10NGUYỄN THÀNH LƯU
DD TRẦN PHƯƠNG BẢO
Nam
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
6%Ăn thườngĐi xe chung đoàn983379707
78
02/07/2018 22:52:47NGUYỄN THÀNH THÔNG
DD TRẦN PHƯƠNG BẢO
Nam
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
6%Ăn thườngĐi xe chung đoàn983379707
79
02/07/2018 22:53:32NGUYỄN THỊ KHÁNH
DD TRẦN PHƯƠNG BẢO
Nữ
Lần đầu tham dự hội trại LRC Vũng Tàu
Chưa là NPPĂn thườngĐi xe chung đoàn983379707
80
02/07/2018 22:54:00NGYỄN THỊ NHI
DD TRẦN PHƯƠNG BẢO
Nữ
Lần đầu tham dự hội trại LRC Vũng Tàu
Chưa là NPPĂn thườngĐi xe chung đoàn983379707
81
03/07/2018 10:00:49Nguyễn Thị HươngFDD HỒ VŨ THIÊN NGANữ
Lần đầu tham dự hội trại LRC Vũng Tàu
Chưa là NPPĂn thườngĐi xe chung đoàn‭+84 97 3083189‬
82
03/07/2018 10:01:52Đỗ hoàng longFDD HỒ VŨ THIÊN NGANam
Lần đầu tham dự hội trại LRC Vũng Tàu
Chưa là NPPĂn thườngĐi xe chung đoàn‭+84 97 3083189‬
83
03/07/2018 10:32:16NGUYỄN THỊ TƯỜNG VYFDD HỒ VŨ THIÊN NGANữ
Lần đầu tham dự hội trại LRC Vũng Tàu
Chưa là NPPĂn thườngĐi xe chung đoàn919198494
84
03/07/2018 15:30:56Võ Minh HuyFDD HỒ VŨ THIÊN NGANam
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
15%Ăn thườngĐi xe chung đoàn987919262
85
03/07/2018 15:33:30NGUYỄN ĐỨC HOÀFDD HỒ VŨ THIÊN NGANam
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
< 600PVĂn thườngĐi xe chung đoàn‭0164 8017676‬
86
03/07/2018 15:47:30VÕ MINH HUY (CHƯA CHỐT)FDD HỒ VŨ THIÊN NGANam
Lần đầu tham dự hội trại LRC Vũng Tàu
Chưa là NPPĂn thườngĐi xe chung đoàn987191262
87
03/07/2018 15:48:20VÕ MINH HUY(CHƯA CHỐT)FDD HỒ VŨ THIÊN NGANữ
Lần đầu tham dự hội trại LRC Vũng Tàu
Chưa là NPPĂn thườngĐi xe chung đoàn987919262
88
03/07/2018 22:00:59NGUYỄN THỊ TUYẾTFDD HỒ VŨ THIÊN NGANữ
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
6%Ăn thườngĐi xe chung đoàn‭090 3689030‬
89
03/07/2018 22:03:09HỒ THỊ THANH TRÚCFDD HỒ VŨ THIÊN NGANữ
Lần đầu tham dự hội trại LRC Vũng Tàu
Chưa là NPPĂn thườngĐi xe chung đoàn912013093
90
04/07/2018 21:31:36NGÔ THỊ DIỄM KIỀUFDD HỒ VŨ THIÊN NGANữ
Lần đầu tham dự hội trại LRC Vũng Tàu
< 600PVĂn thườngĐi xe chung đoàn1646974567
91
17/07/2018 19:55:32Nguyễn Thị Hải Yến FDD VŨ XUÂN HOÀNGNữ
Đây là lần tham dự thứ 2,3,4...
15%Ăn thườngĐi xe chung đoàn985802028
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...