tydenni_plan_9A
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDFGHIJ
1
Týdenní plán práce 22. – 26. října 2018AkcePo
2
IX.A; žák/žákyně:8.  školní týdenÚt 8:55 – 9:40 Empík cyklista ( v malé tělocvičně)
3
Štěstí přeje připraveným :-)St
4
Služba: Musta, AdamČtProjektový den 8:45 – 13.30 100. výročí vzniku ČSR Příchod do školy 8:45, sraz v tělocvičně.
5
Můj cíl v tomto týdnu:
6
po, út 29. a 30. 10. 2018 podzimní prázdniny
7
Termín splněníMůj plánHodnocení
8
OSVsám spolusplněno jak, vyjádření pedagoga
9
Absolvenstké projekty, hry**
10
Český jazyk a literatura - Skladba. Nečteme!
11
Mluvnice: U s. 98, 99 samostatný větný člen. Dú na út PS 50/1apoZahajujeme recitaci, všichni z první půlky abecedy a ti z minulého týdne!
12
Mluvnice: U s. 102,103 - věta jednoduchá a souvětí. PS50/1b,c,dút
13
Na pá: příjímačky s sebouna pá
14
Mluvní cvičení dle seznamu. Recitujeme. Práce s přijímačkami
15
Anglický jazyk (Králová)
16
Test: Irreg.verbs Group 1, 2; Fame: SB 24, 25/2Fr
17
Anglický jazyk (Špičková)
18
Revision UNIT 1; Vocab 2A, moviesFr
19
Německý jazyk – Bei uns
20
Arbeit mit dem Bild (beschreibe das Zimmer)Mo*
21
Poster Mein Traumzimmer LB 15Mi*
22
AH 11/6, 12/7, 8Mo, Mi**
23
Ruský jazyk (Nováková)
24
test - řadové číslovky, učebnice str. 12, 13, 14po**
25
kalendář, měsíce PS str. 8, 9st**
26
Ruský jazyk (Hašková)
27
Procvičování - cv. měsíce, datum, minulý čas slovespo**
28
Pozor stř. diktát!! samostatná práce s textem, porozumění, otázky a odpo.st**
29
Dějepis – Naděje a očekávání
30
Hospodářství v ČSRút*
31
Vú: Baťovy obuvnické závody ve Zlíněút*
32
Zeměpis –
33
Zemědělství ČR - rostlinná výroba
34
Projektový den
35
soutěže
36
Výchova k občanství – Nejen o podnikání
37
Na známky: pojem práce, co dělá dramatik, dramaturg, koloťuk
38
Na známky: referáty dle zadání
39
Úřad práce, jak získat výpis z živnostenského rejstříku
40
Základy finanční gramotnosti – Co s penězi?
41
Druhy plateb, PL, prezentaceút**
42
VÚ: Vymysli a nakresli "svou" bankovku
43
Fyzika – Elektromagnetické jevy
44
Úvod do el.mag jevů - mag. pole kolem vodiče s proudem, elektromagnet.po
45
Připravte si otázky - diskuzní hodina.st
46
Chemie – Není sůl jako sůl
47
Dokončení PL Soli I, připrav si problémové bodypo
48
Dokončení tématu příprava solí, procvičování názvosloví solípo, st
49
Významné soli a jejich vlastnostist
50
Přírodopis – Známe své tělo
51
Nervová soustava řídící centrum U 92-94po, st*
52
Dopisování testů VS+KSpo, st*
53
VÚ: spánkové fáze REM a nonREM
54
Matematika – Jak na lineární rovnice
55
Test soustava LR metodou dosazovací. Řešení přijímacích zkoušekút*PS PŘIJÍMAČKY
56
Procvičováníst*
57
Test soustava LR metoda sčítací. Slovní úlohy*
58
Volba k povolání –
59
Mé vysněné povolání – prezentaceút*
60
Člověk a svět práce –
61
H: Rozvody el.v domácnosti
62
D: Origami (nůžky!*
63
Tělesná výchova –
64
H:
65
D: basketbal + dodělávky atletikyút(V), čt(m)
66
67
Tento týden se mi povedlo:
68
69
70
Vím, že se potřebuji zlepšit v:
71
72
73
Paní učitelka:
74
75
76
Loading...
Main menu