การติดตามโครงการบริการวิชาการ คณะสถาปัตย มข
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNO
1
ลำดับชื่อโครงการบริการวิชาการเจ้าของโครงการหัวหน้าโครงการช่วงเวลาโครงการงบ
เงินบำรุง
2
วันที่เริ่มทำ
วันที่สิ้นสุด
ประมาณคณะไฟล์ Link
3
วัน
เดือน
ปีวันเดือนปีออกแบบถ้ามีถ้ามี
4
ใส่ชื่อใส่ผู้ให้ทุนเลือกรายการ
ใส่ตัวเลข
3%วิธีทำ
5
1ออกแบบศาลาพิธีพระราชทานเพลิงศพคณะแพทย์ศาสตร์ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล - รศ.ดร.3925570http://goo.gl/14E1NT
6
2ออกแบบโครงการ Food Coldคณะวิศวกรรมศาสตร์ขาม จาตุรงกุล - อ.ดร.10925570http://goo.gl/NcZeUH
7
3ออกแบบหอเกียรติยศ คณะเกษตรศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์สุรกานต์ รวยสูงเนิน - ผศ.10925570http://goo.gl/AJzzsM
8
4ออกแบบก่อสร้างบันได สวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์สำนักงานอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเขมโชต ภู่ประเสริฐ - ผศ.10925570http://goo.gl/fCfeFX
9
6ออกแบบร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์โรงพยาบาลศรีนครินทร์เขมโชต ภู่ประเสริฐ - ผศ.13925570http://goo.gl/m2uFdK
10
5ออกแบบปรับปรุงอาคารสภาพแวดล้อมศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็ก 3 ตุลาคม 57คณะพยาบาลศาสตร์ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล - รศ.ดร.31025570http://goo.gl/8pSlWE
11
7ออกแบบและตกแต่งภายในศูนย์ตะวันฉายคณะแพทย์ศาสตร์สุรกานต์ รวยสูงเนิน - ผศ.211025570http://goo.gl/fhPDHR
12
8ออกแบบอาคารส่วนส่งเสริมกิจกรรม คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาการจัดการเขมโชต ภู่ประเสริฐ - ผศ.291025570http://goo.gl/c3kHro
13
9ออกแบบงานการพยาบาลผู้ป่วยใน ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์เขมโชต ภู่ประเสริฐ - ผศ.181125570http://goo.gl/ozwQ7l
14
10ออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์อาคารEN09คณะวิศวกรรมศาสตร์เขมโชต ภู่ประเสริฐ - ผศ.15125580
15
11ออกแบบภายในอาคารคณะเภสัชศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์เขมโชต ภู่ประเสริฐ - ผศ.20125580
16
12ออกแบบก่ารก่อสร้างพระพุทธปฐมปวัตตฐญาณคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ทรงยศ วีระทวีมาศ - ผศ.ดร.30125580
17
13ออกแบบปรับปรุุงสีฐานสำนักงานอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเขมโชต ภู่ประเสริฐ - ผศ.3225580
18
14ออกแบบตกแต่งภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นสุรกานต์ รวยสูงเนิน - ผศ.23225580
19
15ออกแบบอาคารรับแจ้งเหตุ หน่วยปฏิบัติการพิเศษสำนักงานอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานฐานันดร์ ศรีธงชัย - นาย6325580
20
16ออกแบบสวน คณะแพทย์ศาสตร์คณะแพทย์ศาสตร์เขมโชต ภู่ประเสริฐ - ผศ.13325580
21
17ออกแบบอาคารรัับแจ้งเหตุ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ2ฝ่่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานพีร์นิธิ อักษร - นาย19325580
22
18ออกแบบ อาคาร HS 02 และ HS 03 เป็นศูนย์วิจัยและบริการวิชาการคณะมนุุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์นิสรา อารุณี - นางสาว30125580
23
19ออกแบบและเขียนแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล - นาย3425580
24
20ออกแบบพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสำนักงานอธิการบดี ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานพรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา - ผศ.30625580
25
21ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โครงการพัฒนาโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวอุตสาหการชนัษฎา จุลลัษเฐียร - อ.ดร.30625580
26
22ออกแบบการสร้างถนนและลานจอดรถ คณะพยาบาลศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์เขมโชต ภู่ประเสริฐ - ผศ.9925580
27
23ออกแบบอาคารศูนย์อาหารสีฐานสำนักงานอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ - ผศ.ดร.16925580
28
24ออกแบบลานจัดสวน ไดโนเสาร์ ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ม.ขอนแก่นสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสุรกานต์ รวยสูงเนิน - ผศ.11025580
29
25ออกแบบปรับปรุงสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนคณะเภสัชศาสตร์กุลศรี ตั้งสกุล - ผศ.11225580http://goo.gl/i6FfnV
30
26ออกแบบประมาณการราคาในการปรับปรุงทาสี อาคารคลินิกทันตกรรม อาคารมหิตลานุสรณ์คณะทันตแพทยศาสตร์ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล - รศ.ดร.11225580http://goo.gl/2y201G
31
27ผู้ร่วมพัฒนาเครื่องมือ ผ้าปิดแผลกันน้ำคณะพยาบาลศาสตร์ชนัษฎา จุลลัษเฐียร - อ.ดร.161125580http://architservice.kku.ac.th/?p=19217
32
28ออกแบบห้องสมุด 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์สำนักหอสมุดอรรถ ชมาฤกษ์ - ผศ.รท.251225580http://architservice.kku.ac.th/?p=21013
33
29ออกแบบภูมิทัศน์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นนิธิวดี ทองป้อง - นางสาว301225580http://architservice.kku.ac.th/?p=21055
34
30ออกแบบภายในอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีออกแบบภายในอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยียิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล - รศ.ดร.15125590http://goo.gl/Ly11k5
35
31ออกแบบอาคารคณะพยาบาลศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล - รศ.ดร.22125590http://goo.gl/ta6AkP
36
32ออกแบบตกแต่งศูนย์ตะวันฉายศูนย์ตะวันฉายสุรกานต์ รวยสูงเนิน - ผศ.22125590http://goo.gl/egf0rN
37
33ออกแบบสำรวจทางเดินเท้าและจักรยานมหาวิทยาลัยขอนแก่นเขมโชต ภู่ประเสริฐ - ผศ.29125590http://goo.gl/qMOklN
38
34ออกแบบปรับปรุงอาคารคณะพยาบาล 9 กพ 59คณะพยาบาลศาสตร์ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล - รศ.ดร.2225590http://goo.gl/u0zlUu
39
35ออกแบบตกแต่งภายในคณะเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์สุรกานต์ รวยสูงเนิน - ผศ.13225590http://goo.gl/MAk7Fz
40
36ออกแบบประมาณราคาประตูทางเข้า คณะทันตแพทยศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล - รศ.ดร.25225590http://goo.gl/BWbVWk
41
37ออกแบบหอนักศึกษาแพทย์ที่ 3คณะแพทยศาสตร์นรากร พุทธโฆษ์ - นาย7325590http://goo.gl/q4A1GK
42
38ออกแบบอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา 23 03 59มหาวิทยาลัยขอนแก่นชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ - ผศ.ดร.23325590http://goo.gl/5cxJma
43
39ออกแบบประตูรั้วโรงเรียนสาธิต ม.ขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเขมโชต ภู่ประเสริฐ - ผศ.22425590http://goo.gl/JNGvaG
44
40ออกแบบอาคารส่วนขยายห้องเรียนเด็กโตศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็กคณะพยาบาลศาสตร์
กุลศรี ตั้งสกุล - ผศ.23525590http://goo.gl/7kAA95
45
41ออกแบบโรงอาหารและบริเวณโดยรอบคณะพยาบาลศาสตร์
กุลศรี ตั้งสกุล - ผศ.23525590http://goo.gl/U5NeLZ
46
42ออกแบบอาคารสารสนเทศ โรงเรียนสาธิต มอดินแดงเขมโชต ภู่ประเสริฐ - ผศ.9625590http://goo.gl/aRqKOb
47
43ออกแบบอาคาร 1คณะเทคนิคการแพทย์อรรถ ชมาฤกษ์ - ผศ.รท.4725590http://architservice.kku.ac.th/?p=27230
48
44ออกแบบหอประวัติคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์เขมโชต ภู่ประเสริฐ - ผศ.11725590http://goo.gl/m4niFo
49
45ออกแบบปรับปรุงเปลือกอาคารสิริคุณากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ - ผศ.ดร.25725590http://goo.gl/igHQVM
50
46ออกแบบ Solar Roofมหาวิทยาลัยขอนแก่นชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ - ผศ.ดร.25725590http://goo.gl/wlohBE
51
47ออกแบบศาลาพุทธปฐมปวัตญาณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทรงยศ วีระทวีมาศ - ผศ.ดร.26725590http://goo.gl/rH9eUN
52
48ออกแบบปรับปรุงอาคาร HS.03คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สักการ ราษีสุทธิ์ - ผศ.ดร.18825590http://goo.gl/O2lkRV
53
49ออกแบบปรับปรุงห้องน้ำสำหรับคนพิการ อาคารเฉลิมพระเกียรติคณะทันตแพทยศาสตร์ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล - รศ.ดร.26825590http://goo.gl/4UBOn0
54
50ออกแบบปรับปรุงทางลาดสะพานเชื่อม อาคารมหิตลานุสรณ์กับอาคารคลินิกทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล - รศ.ดร.26825590http://goo.gl/4UBOn0
55
51ออกแบบปรับปรุงลานลอยกระทงบึงหนองเอียดมหาวิทยาลัยขอนแก่นพีร์นิธิ อักษร - นาย2925590http://goo.gl/WUgBNL
56
52ออกแบบทางหนีไฟ คณะพยาบาลศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์กุลศรี ตั้งสกุล - ผศ.27925590https://goo.gl/Srhtdz
57
53ออกแบบ ห้องรับรอง ห้องประชุม ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ศูนย์หัวใจสิริกิติ์เขมโชต ภู่ประเสริฐ - ผศ.101025590https://goo.gl/kPqgcB
58
54ออกแบบพื้นที่ในอาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล - รศ.ดร.101025590https://goo.gl/MChePF
59
55ออกแบบภูมิทัศน์ อาคารพิมลสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเขมโชต ภู่ประเสริฐ - ผศ.311025590https://goo.gl/ztDBA2
60
56ออกแบบประมาณราคาห้องน้ำคณะทันตแพทยศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล - รศ.ดร.11125590https://goo.gl/QcMiGp
61
57ออกแบบประมาณราคาพื้นที่ทางลาดชั้น 1 และ 2 อาคารมหิตลานุสรณ์คณะทันตแพทยศาสตร์ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล - รศ.ดร.11125590https://goo.gl/QcMiGp
62
58ออกแบบงานกันซึมลาน Cooling Tower และผนังชั้น 2, 3, 4 และ 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติคณะทันตแพทยศาสตร์ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล - รศ.ดร.1125590https://goo.gl/QcMiGp
63
59ออกแบบรางและท่อระบายน้ำฝนอาคารคลินิกทันตกรรม 1, 2, และ 3คณะทันตแพทยศาสตร์ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล - รศ.ดร.1125590https://goo.gl/QcMiGp
64
60ออกแบบคลินิกทันตกรรมจัดฟันคณะทันตแพทยศาสตร์ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล - รศ.ดร.1125590https://goo.gl/QcMiGp
65
61ออกแบบราวกันตกระเบียงอาคารมหิตลานุสรณ์คณะทันตแพทยศาสตร์ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล - รศ.ดร.301225590https://goo.gl/fP70PZ
66
62ออกแบบภูมิทัศน์รอบอาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเขมโชต ภู่ประเสริฐ - ผศ.301225590https://goo.gl/JEsBVD
67
63ออกแบบซ่อมแซมห้องน้ำอาจารย์อาคาร 1คณะพยาบาลศาสตร์ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล – รศ.ดร.23125600https://goo.gl/83DOBD
68
64ออกแบบซ่อมแซมอาคาร 1คณะพยาบาลศาสตร์ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล – รศ.ดร.23125600https://goo.gl/83DOBD
69
65ออกแบบโรงอาหารคณะทันตแพยศาสตร์ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล - รศ.ดร.23125600https://goo.gl/b122px
70
66ออกแบบส่วนจัดนิทรรศการหอยในประเทศไทยสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสุรกานต์ รวยสูงเนิน - ผศ.7225600https://goo.gl/OCSm8x
71
67ออกแบบอาคารที่จอดรถ กัลยาณิวัฒนานุสรณ์คณะแพทยศาสตร์ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล - นาย7225600https://goo.gl/VZku3G
72
68ออกแบบปรับปรุงห้องน้ำอาคารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ - ผศ.ดร.7225600https://goo.gl/zV66kK
73
69ออกแบบอาคาร AG7คณะเกษตรศาสตร์ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ – ผศ.ดร.27325600https://goo.gl/0NyEkP
74
70เขียนแบบก่อสร้างผังพื้นศูนย์หัวใจศูนย์หัวใจสิริกิติ์สัญชัย สันติเวส - ผศ.ดร.3425600https://goo.gl/jR1Gml
75
71ออกแบบอาคารตึกกลมคณะวิทยาศาสตร์เขมโชต ภู่ประเสริฐ - ผศ.2525600https://goo.gl/I3XGsN
76
72ออกแบบอาคารปรีดา คณะสาธารณสุขศาสตร์สัญชัย สันติเวส - ผศ.ดร.19525600https://goo.gl/IA5YBm
77
73ออกแบบภูมิทัศน์อาคาร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
เขมโชต ภู่ประเสริฐ - ผศ.16625600https://goo.gl/wRwXmC
78
74ออกแบบปรับปรุงสำนักงานส่วนหน้า อาคาร 1คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเขมโชต ภู่ประเสริฐ - ผศ.19625600https://goo.gl/Fw3wEz
79
75ออกแบบงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารขวัญมอคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเขมโชต ภู่ประเสริฐ - ผศ.23625600https://goo.gl/A41H7q
80
76ออกแบบตกแต่งภายในนิทรรศการหอยสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอภิญญา อาษาราช - นางสาว6725600https://goo.gl/L9evRd
81
77ออกแบบก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานอายุรแพทย์ ชั้น 6ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิธิวดี ทองป้อง - นางสาว11725600https://goo.gl/GVwP4v
82
78ออกแบบสถานที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ 4 รายการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิธิวดี ทองป้อง - นางสาว19725600https://goo.gl/DhiLP7
83
79ออกแบบอาคารศูึกษาศาสตร์ 4 รายการคณะศึกษาศาสตร์เขมโชต ภู่ประเสริฐ - ผศ.27725600https://goo.gl/S5vHbJ
84
80ออกแบบเสื้อประเพณี มข. มอ. มช.มหาวิทยาลัยขอนแก่นชนัษฎา จุลลัษเฐียร - อ.ดร.27725600https://goo.gl/jhZR6j
85
81ออกแบบหอประวัติคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เขมโชต ภู่ประเสริฐ - ผศ.7825600https://goo.gl/4p9nkE
86
82ออกแบบคลังพัสดุคณะแพทยศาสตร์ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล - นาย10825600https://goo.gl/Sro1pr
87
83ออกแบบโรงอาหาร 2 ชั้น ระดับประถมศึกษาโรงเรียนสาธิต มอดินแดงเขมโชต ภู่ประเสริฐ - ผศ.21925600
https://goo.gl/gYrSgS
88
84ออกแบบพระอุโบสถวัดโพธิ์ศรีสะอาดวัดโพธิ์ศรีสะอาดชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ - ผศ.ดร.22925600https://goo.gl/VxBFNt
89
85ออกแบบประมาณราคาโครงการปรับปรุงห้องประชุมคลีนิกทันตกรรมจัดฟันคณะทันตแพทยศาสตร์ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล - รศ.ดร.21025600https://goo.gl/hzozBN
90
86ออกแบบอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตอรรถ ชมาฤกษ์ - ผศ.รท.251025600https://goo.gl/A2GNxs
91
87ออกแบบปรับปรุงหลังคาหน่วยอาคารสถานที่คณะทันตแพทย์ ม.ขอนแก่นยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล - รศ.ดร.301025600https://goo.gl/aBrEzf
92
88ออกแบบห้องน้ำอาคารมหิตลานุสรณ์ และ ออกแบบปรับปรุงป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาคณะทันตแพทย์ ม.ขอนแก่นยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล - รศ.ดร.61125600https://goo.gl/M2Yb5K
93
89ออกแบบภูมิทัศน์โครงการเพื่อคุณภาพชีวิตเด็กป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์เขมโชต ภู่ประเสริฐ - ผศ.101125600https://goo.gl/23o2vv
94
90ออกแบบ โครงการก่อสร้างอาคารทดลองด้านอุตสาหกรรมเกษตรคณะเทคโนโลยีเขมโชต ภู่ประเสริฐ - ผศ.171125600https://goo.gl/Ps6Tah
95
91ออกแบบตกแต่งภายในนิทรรศการหอยน้ำจืด สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอภิญญา อาษาราช - นางสาว201125600https://goo.gl/k53TP2
96
92ออกแบบสำนักงานงานประสานงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดีเขมโชต ภู่ประเสริฐ - ผศ.0https://goo.gl/HiR7op
97
930
98
940
99
950
100
960
Loading...