แบบรายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBD
1
ประทับเวลาชื่อโรงเรียนศูนย์เครือข่าย
จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผู้รายงาน
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทันที
2
4/10/2018, 9:44:28บ้านมอใต้ศรีบุญเรือง 1101106336032130871802202000000000000000000000นายวิชิต คำมีภา810518295
3
4/10/2018, 9:46:46บ้านดอนข่าศรีบุญเรือง 4220204404076170550505505055050000000000000000นายวิชิต คำมีภา810518295
4
4/10/2018, 9:49:06
บ้านนองขามท่างาม สาขาบ้านกุดหัวแฮด
ศรีบุญเรือง 4110100000011010110100000022020000000000000000นายวิชิต คำมีภา810518295
5
4/10/2018, 9:55:48
บ้านหนองอุ สาขาบ้านเหล่านาดี
ศรีบุญเรือง 4431410000022020330303303054150000000000000000นายวิชิต คำมีภา810518295
6
4/10/2018, 10:13:05บ้านหนองคังคาศรีบุญเรือง 7422--5212-9612-0000010433-642------------0-----860397411
7
4/10/2018, 11:02:17
โรงเรียนบ้านโปร่งแจ้ง
ศรีบุญเรือง 1623107151020200422000000031110----------0----
นางมะลิวรรณ ชัยโยธา
985829698
8
4/10/2018, 11:55:00บ้านโคกกลางโนนสัง 180800808007070090900160160040400000000000000000
นางประภาศิริ แก้วมาตร์
801865895
9
4/10/2018, 12:16:26บ้านโนนคูณเมือง 4505000000060240220000000064200000000000000000เมทินี ชัยภูมิ087-229-8089
10
4/10/2018, 13:17:23กุดหานสามัคคีศรีบุญเรือง 8262312019649029151220232012032562102204180----------0----นายเดชา ผาบสิมมา811489919
11
4/10/2018, 13:20:53
บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง
ศรีบุญเรือง 8550001251604220012840011344042110----------0----นายเดชา ผาบสิมมา811489919
12
4/10/2018, 13:23:19บ้านนาวังเวินเมือง 1 321007520054100431005410085300000000000000000นางสาวสมฤทัย ไชยแสง942572111
13
4/10/2018, 13:25:05
บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
ศรีบุญเรือง 8151311012561083230134270107120128400147070141850129300นายเดชา ผาบสิมมา811489919
14
4/10/2018, 13:35:33บ้านห้วยหามต่างเมือง5211--7322-6321-5221-3-12-3312-----------0------
15
4/10/2018, 13:40:17บ้านนาทมศรีบุญเรือง 8110102112000000321303213033030000000000000000
นายเสกสรร สุวรรณพรหม
065-3178992
16
4/10/2018, 14:00:25
โรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์
ศรีบุญเรือง 210-10--9-9--6-6--7-10--5-5--11-11------------3-----930988757
17
4/10/2018, 14:27:03บ้านนาเลิงเมือง 4371020703110111002171040328186030818403281660110110025515502505128วรณี แสงมุกดา872308747
18
5/10/2018, 8:53:54บ้านอ่างบูรพาเมือง 773470844803123021120103710093690----------0----นายสุรพล ประลุใหม่801861980
19
5/10/2018, 9:02:51บ้านทรายงามเมือง 21192001192001293005410087100108200----------0----
นางนิศารัตน์ ภูมิโพธิ์
801952023
20
5/10/2018, 9:12:48บ้านทรายงามเมือง 21192001192001293005410087100108200----------0----
นางนิศารัตน์ ภูมิโพธิ์
801952023
21
5/10/2018, 9:29:01บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรือง 1770001010000121200066000151500015150oo000000000000000
นางจรรยารักษ์ นามบัณฑิต
818737918
22
5/10/2018, 10:29:14
บ้านโนนสูงหนองสวรรค์
โนนสัง51555501574401447301755701468001610600----------0----
นางสาวอทิตยา เหล่าอรรคะ
858689472
23
5/10/2018, 10:33:13นิคมสงเคราะห์ 2โนนสัง47061060510706101009109081070610000000000000000
นางศิริวรรณ ศรีพงษ์ไชย
862279598
24
5/10/2018, 11:20:59บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรือง 688000151500011110001082002318500161240020127101751200103520นางสุภาวดี งามใจ878615947
25
5/10/2018, 11:32:23บ้านโนนทันเมือง 766001751200125700152123011380017710000000000000000000857540854
26
5/10/2018, 13:57:25
บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง
เมือง 617122309810087010112360135620109010000000000000000
นายประพันธ์พงษ์ กองวงศ์
956688836
27
5/10/2018, 15:13:54โรงเรียบ้านป่าคาศรีบุญเรือง 310730012480010460021124501212000104600----------0----นางสาวจีรภา ชาเคน6,424,524,390,800,060,000
28
5/10/2018, 18:22:45
บ้านหนองผำโคกสวรรค์
เมือง 4131030011830017143004310012102001010000000000000000000ปรียานุช แคนติ089 8431118
29
6/10/2018, 12:18:37บ้านวังไฮศรีบุญเรือง 68152085300177550851201310300155550----------0----นายวสันต์ ชนะบุญ956692676
30
6/10/2018, 12:32:43หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองฯ 114770016610002271050199730126330175840000000000000000
นางสาวสุกัญญา บึงใสย์
846005409
31
6/10/2018, 14:23:25บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรือง 622002011050410403106060090450----------0----นางสาวราตรี ยางศรี813207680
32
7/10/2018, 10:52:12บ้านกุดเต่าเมือง214140006600015150001183007700066000----------0----
นางสาวกนกวรรณ แสงสุข
807487874
33
7/10/2018, 11:10:43บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุฐเรือง 2105320145540841308413013112001255200000000000000000862239818
34
8/10/2018, 13:45:14บ้านเสาเล้าเมือง112120006600066000990003300055000----------0----
นางสาวปริยารวี บุตรศรีภูเภา
923716111
35
8/10/2018, 16:21:40บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 22214170201217022124602069502011630160115037201160382756039152040นางเอ็มอร อุบลชัย895743869
36
8/10/2018, 19:27:55บ้านข้องโป้เมือง21486001251602212100012102001596001611500----------0----นางสรัญญา ชัยนอก883393368
37
9/10/2018, 12:38:34บ้านห้วยค้อเมือง3440006600055000440006600022000----------0----นางสุพรรษา คำภาสัน828448507
38
10/10/2018, 9:32:55ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรือง 6108200147700151230010280024141000159600000000000000000
นางสาวปรัชญาพร โจมศรี
085-6489688
39
10/10/2018, 10:56:22บ้านโคกล่ามศรีบุญเรือง6000000000032010541002110041210----------0----นายภัทรพล จันทร์สด‭087-214-2808‬
40
10/10/2018, 10:58:37
บ้านโนนสูงใหม่วังทอง
เมือง 31338201449101338201559101339101321010000000000000000นางวารุณี ชุมภูปิก819757360
41
10/10/2018, 11:00:18บ้านหนองกุงเมือง8ุ6330095400123720101720106400146620000000000000000นางเพ็ญศรี แสงกฤช847914492
42
10/10/2018, 11:50:58บ้านโนนปอแดงโนนสัง2514004040050500303005050050500000000000000000นายวีระ ไพรตื่น951682054
43
10/10/2018, 11:54:49บ้านโคกป่ากุงโนนสัง21685302088401355301044201710430201055022710502210750158430
นางศิริกุล ม่วงกลาง
862244684
44
10/10/2018, 12:02:20
บ้านโนนสวรรค์หนองแก
เมือง 5151230010910015105001816200118300116500----------0----
นางทองจันทร์ เหลาราช
883396906
45
10/10/2018, 19:40:55บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรือง 573310531101364309324010532085320----------000000621945189
46
10/10/2018, 20:29:56
บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง
ศรีบุญเรือง 51495005500030210422005320042200----------0----
นางสาวกฤติยาณี ภููมิวิสัย
800070092
47
10/10/2018, 21:46:31ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสัง 4237160023167002518700241680022148002217500000000000000000นันทพร ภานุเวศ879479124
48
11/10/2018, 14:30:07นิคมวัฒนา 6โนนสัง 7180818014010401005501701070140770120660----------0-----นายเสถียร ทาขุลี
49
11/10/2018, 15:03:20ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรือง 323139103591511029119903161411032260603319113023959023112100209380
นางสาวดวงฤทัย ประดับศรี
988319411
50
12/10/2018, 9:46:26
โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทอง
ศรีบุญเรือง 59720042200880009720066000108200----------0----สุชัญญา ศรียอด935271288
51
12/10/2018, 10:03:06
โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง
ศรีบุญเรือง59720042200880009720066000108200----------0----นางสุชัญญาศรียอด935271288
52
12/10/2018, 15:18:01บ้านหินลับศิลามงคลเมือง 61510515012931201611516025196250231013230145914064260972901174110
นางสาวทัศนีย์ บึงไสย์
898421407
53
12/10/2018, 20:04:17
ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี
โนนสัง 398100171700013841-241833020182001110100----------0----
นางพิสมัย ประเสริฐไทย
810561870
54
13/10/2018, 13:25:47
โสกแคนหนองหญ้าปล้อง
โนนสัง 783500114610716001046000080060600954009162050500นางภิรมย์ นามวงษา878581358
55
14/10/2018, 8:58:15หัวนาศึกษาวิทย์เมือง 5151500155100018108001614200211011002012800371819001610600169700น.ส.บุษบา คำขวา959312565
56
14/10/2018, 21:20:25บ้านกุดแท่นศรีบุญเรือง81385001710520201082011920021116402113800000000000000000
นายอุดม เด่นเฉลิมชัยกุล
088-5634512
57
15/10/2018, 12:17:39
บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
ศรีบุญเรือง21813500131030011830018108008530016106001915400272070025151000
นางสุภาวดี ศิริรุ่งเรืองวิชญ์
874456514
58
15/10/2018, 13:28:21บ้านโนนสงเปลือยโนนสัง 1313100018108002914150027131040242040029191000000000000000000
นางวาสนา ดอนหมื่นศรี
918679479
59
15/10/2018, 20:29:56บ้านโนนเมืองโนนสัง 344000440001082006420075200109100000000000000000นางบุญรัตน์ คิดรอบ613376788
60
17/10/2018, 9:46:05
ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล
เมือง517413009540095310138500104500118300000000000000000ภัณฑิลา ชัยศรี819742186
61
17/10/2018, 16:15:28บ้านหนองลุมพุกโนนสัง 2642008350084400725001055001910900000000000000000
นางสาวประไพรพร สาวะรก
828440500
62
19/10/2018, 9:28:04บ้านภูพานคำเมือง71082009720093600146800125700161042000000000000000000
63
22/10/2018, 19:12:01
โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง
เมือง 3221750019145002210940317204032191120291613005320310254191619053301508
นางศิริมาส ดอนศรีโคตร
862192180
64
25/10/2018, 19:34:29
บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
ศรีบุญเรือง324186001410400106400117400116500117400----------0----
นางสาวผาณิต ผลวัฒนา
934269945
65
26/10/2018, 7:50:13บ้านกุดฉิม เมืองเมือง 81293006600010820011920015123001212000000000000000000นางปราการ แก้วคำ833327208
66
30/10/2018, 11:46:17
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
เมือง5321003210086200000007340022000000000000000000นายสุวรรณ ขุนอิน928365041
67
30/10/2018, 12:49:26
บ้านนาสำราญรุ่งเรือง
ศรีบุญเรือง 7160133010010001101100100100017017001701700000000000000000
นางสาวสุปราณี ธาตุธนะ
883173178
68
1/11/2018, 10:12:33บ้านดงบากโนนสัง51385001266001055008620013940044000----------0----ทิพย์มณี ดวงคำมูล653105992
69
1/11/2018, 10:17:15หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสัง387180171521701192110862805235086280181531801714317021156210นางวีระ อินพิมพ์085 -7575643
70
1/11/2018, 13:09:33บ้านวังคูณศรีบุญเรือง 1523--3-3--13-13--7-61-936--5-5------------0----รัตนา วิลัยปาน808135930
71
1/11/2018, 13:22:51บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรือง21147009630011740012390074300633000000000000000000093-3290045
72
2/11/2018, 9:19:47บ้านโคกม่วย
ศูนย์เครือข่ายเมือง3
22--422--642--1284--963--66-------------0----นางรุ่งฤดี บุญเกิด956634862
73
2/11/2018, 9:39:55บ้านหนองนกเขียนโนนสัง 6521207322053250531106222073310000000000000000นางมะริดา ติ่งผ่อง062-9099379
74
2/11/2018, 9:49:50บ้านโคกม่วยศูนย์เมือง32-2--422--642--1284--963--66--------------0----นางรุ่งฤดี บุญเกิด956634862
75
2/11/2018, 10:55:47หนองบัววิทยายนเมือง1213183300021220732021415538192222137691602101206525021010659450804927048044290771303902สมพงษ์ พุกหน้า887465296
76
5/11/2018, 7:55:02หนองหว้าวิทยาสรรค์เมือง41126309540014482010082018774013562011281028220602402400นายสุบิน พาลี872151544
77
5/11/2018, 10:39:42บ้านโนนตาลโนนสัง 312120001183001010-00835008140086020000000000000000
นางสาวณัฐวดี พิมพาเรือ
933432597
78
5/11/2018, 11:35:54บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรือง 61015401129008260011470094410114700000000000000000
วิเลียมลักษณ์ คำพิลา
883779117
79
5/11/2018, 13:31:39บ้านกุดฉิมโนนสัง615114001751200752006510097200660000----0----0----
นางวรรณี เหล่าบ้านค้อ
897098129
80
5/11/2018, 13:50:24บ้านห้วยลึกเมือง 1422008710086200761005500053200----------0----สลิลรัตน์ ทิพยบุญ
086-8667951,042-007122
81
5/11/2018, 14:09:13บ้านหนองทุ่มโนนสัง 6770001293009810011110006600099000000000000000000นายปรีชา รัตนโสภา898403147
82
5/11/2018, 14:17:48บ้านโนนสว่างศรีบุญเรือง11073100541506426011741107617054150__________0____ขันตรี วงค์คำ969453293
83
5/11/2018, 14:57:30ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมือง838241400244182028151300231553032311002962300202000017101601310300
นางสาวพรพิมล เล่ห์กล
843923629
84
6/11/2018, 8:46:07บ้านโคกม่วยศูนย์เมือง32-2--422---642---1284--963--66-------------0-----รุ่งฤดี บุญเกิด956634862
85
6/11/2018, 11:44:47บ้านหนองตานาโนนสัง 21313---1010---1515---99---66---1010-------------0----
นางสาวไพรลิน เชื้อสุข
801986246
86
6/11/2018, 15:03:55บ้านนาอ่างเมือง 2321002200093330944103201030300000000000000000นางประกาย พงศ์รพี854621272
87
7/11/2018, 10:23:42บ้านลาดเมือง 515861019125202220200171610016142002018110000000000000000
นายสาโรจน์ สมุทรโคตา
095 1694213
88
7/11/2018, 11:18:51บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรือง894590161601601515015017170170119211015123150000000000000000
นางสาวบุญนำ หาริตวัน
956659947
89
7/11/2018, 12:30:43บ้านโสกก้านเหลืองโนนสัง575270734709639012841209549075270----------0----นางธนพร จงอางจิตร973194598
90
7/11/2018, 13:55:29บ้านห้วยบงโนนสัง38440011650014860015780053200862000000000000000000935012563
91
7/11/2018, 15:28:41โคกม่วงประาสรรค์โนนสัง 31901900909001716010157800194960199910140140019181001901900
นางสมบัติ ธรธรรมวรัท
833529236
92
7/11/2018, 15:35:31บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสัง 227207270171701703730737027207270201010200403010400000000000000000
นางสาวโยษิตา สงวนศิลป์
961064463
93
7/11/2018, 15:37:40โคกม่วงประชาสรรค์โนนสัง 31901900909001716010157800194960199910140140019181001901900
นางสมบัติ ธรธรรมวรัท
833529236
94
7/11/2018, 16:25:36บ้านโคกกุงเมือง 220515002713122028171100278163024518102518520----------0----
นางนุชจรินทร์ ภักดี
878632481
95
7/11/2018, 18:30:32
ทุ่งโปร่งประชาสรรค์
เมือง 826016100179800239761255119025109603524830255105032118121188820
นางสาวกรรณิการ์ สังฆะมณี
933262791
96
7/11/2018, 20:34:28บ้านท่าศิลาโนนสัง 6303008071040310404006060070700----------0----
นายพูนสิทธิ์ บุตรเสน
817683317
97
8/11/2018, 10:15:19บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรือง ๖ุ62211422--312--13355-2-11-9216-----------0----
นางสาวพิมพ์ผกา บู่สุข
810544149
98
8/11/2018, 10:22:17
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา
โนนสัง41616009090016880016790093600119200-16-10-600-15-10-500-11ุ-6-500
นางพัชรีย์ ด่านพงษ์
857462815
99
8/11/2018, 10:32:36
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา
โนนสัง416016009090016880016790093600119200-16-10-600-15-10-500-11-6-500
นางพัชรีย์ ด่านพงษ์
857462815
100
8/11/2018, 14:29:20บ้านโคกสะอาดโนนสัง4141130015102301183001183001610600201550000000000000000000
Loading...
Main menu