DS Du Bi
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
4
Số CMNDHọ tênNgày sinhGiới tínhNgành
5
NGUYỄN THỊ GIANG20/06/1998NữGiáo dục Tiểu học
6
LÊ THỊ XUÂN NƯƠNG
24/05/1998NữGiáo dục Tiểu học
7
PHẠM THỊ TRUYỀN03/03/1998Nữ
Giáo dục Quốc phòng an ninh
8
NGUYỄN THỊ NGỌC PHỤNG
07/09/1998NữSư phạm Vật lí
9
NGÔ THỊ KIM KIỀU06/01/1998NữSư phạm Hoá học
10
NGUYỄN THỊ HÀ MY10/12/1998NữSư phạm Tiếng Anh
11
TRƯƠNG THỊ HỒNG NGỌC
10/04/1998NữSư phạm Tiếng Anh
12
KPĂ H' PLỐT16/08/1995NữQuản lý giáo dục
13
H' HẢI HĐƠK25/02/1998NữQuản lý giáo dục
14
BÁO NỮ DIỄM QUYÊN
28/04/1998NữQuản lý giáo dục
15
RMAH - H' VÂN02/12/1998NữQuản lý giáo dục
16
Y VI21/11/1997NữQuản lý giáo dục
17
PUIH ADAM YỮ26/05/1996NamQuản lý giáo dục
18
H KIỀU MY ALIÔ14/05/1998NữNgôn ngữ Anh
19
KPĂ NARY08/03/1998NữNgôn ngữ Anh
20
H' LAI NIÊ08/03/1998NữNgôn ngữ Anh
21
HOÀNG THỊ VI15/08/1998NữNgôn ngữ Anh
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1
 
 
Main menu