R93 SHAPE
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
1
AnnotationDesign_NameProject_Name
Sequence_ID
SequenceStructure
Signal_to_Noise
SNrating
Score
Score_Min
Score_Max
Score_Thresh
X1X2X3X4X5X6X7X8X9X10X11X12X13X14X15X16X17X18X19X20X21X22X23X24X25X26X27X28X29X30X31X32X33X34X35X36X37X38X39X40X41X42X43X44X45X46X47X48X49X50X51X52X53X54X55X56X57X58X59X60X61X62X63X64X65X66X67X68X69X70X71X72X73X74X75X76X77X78X79X80X81X82X83X84X85X86X87X88
2
1All paired upbinary capture5335990
GGGAUCGGUCGAGUCGAAAGACUCGACCGAUCCCGAAAUAAAAGAGCAGCUUCGGCUGCUCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......((((((((....)))))))).(.(...)...)....(((((((....))))))).....................2.823
medium
740.2682.9451.6060.9036000.26330.00860.26161.02940.8880.37830.00670.00330.62140.61330.60740.2421.18722.59181.54820.85871.24690.71860.4520.10320.49370.707-0.32280.22640.3939-0.11660.54570.34670.36260.19070.54515.50964.92034.20856.8235.86328.35875.30242.25923.03431.31112.67022.67011.15241.46670.96671.37533.70480.38040.49830.65790000000000000000000000000000000000
3
2bincap-Ibinary capture5341587
GGAAAAGGGAUUUGGGAAACCAAAUCCAGCUCCCGGAGCAAAAGGUUAAAUUCGUUUAACCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......((((((((....)))))))).(.(...)...)....(((((((....))))))).....................43.212strong900.0420.4660.2540.24050.64480.87350.73240.67920.17740.1570.0340.03140.06590.04460.05420.03060.0170.04310.1850.62570.41870.51970.07510.04880.05050.06550.10090.0410.01580.05540.29460.20930.18160.07410.09790.08360.08990.26920.72260.72250.45991.07860.64150.50020.70820.31210.11350.11220.11760.14420.18710.18690.51280.77130.13260.14650.3020000000000000000000000000000000000
4
3bincap-IIbinary capture5341592
GGAAAAGGGACCUGGGAAACCAGGUCCAGCUCCCGGAGCAAAAGGAUAGGUUCGCCUAUCCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......((((((((....)))))))).(.(...)...)....(((((((....))))))).....................28.589strong960.0310.3820.2070.21150.57250.82320.69530.62440.14860.12360.03080.03740.02090.00930.01010.0030.01160.03010.14590.5520.370.46420.05430.01770.01840.03550.11570.06810.01190.06180.28980.17080.16560.07180.10510.08880.10050.29180.71830.74120.46870.81830.77530.47970.6850.29540.04220.02510.05840.03940.01940.03160.1130.55810.08840.13570.18190000000000000000000000000000000000
5
4bincap-IIIbinary capture5341598
GGUAAAGCGGCUUGGGAAACUAGGUCGAGCUCCCGGCGUAAAAGGAGAGGUUCGCCUCUCCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......((((((((....)))))))).(.(...)...)....(((((((....))))))).....................71.199strong800.0480.5430.2960.3210.44520.83270.87740.35810.29320.19740.03230.13370.08250.040.1220.09520.04040.05520.1580.56890.54730.39290.13440.42670.16860.29240.52150.1790.08940.62430.50980.21570.21580.1440.19010.0180.03290.33080.2910.35421.18781.39821.3011.03460.81250.41460.06540.04660.02070.03050.0190.04260.18990.20550.04520.05540.10350000000000000000000000000000000000
6
5
End Democracy Now! - Jieux - binary capture
binary capture5344489
GGGAUCAUGAGAUGCGAAAGUAUUUUAUGAUCCCGGAGCAAAAGACCAGCUUCGGCUGGUCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......((((((((....)))))))).(.(...)...)....(((((((....))))))).....................32.072strong780.0260.3220.1740.04840.0070.01260.01680.00650.00850.01430.010.03780.01350.02180.01980.01650.0260.03290.12960.62440.24270.30850.07370.10190.0520.04080.05190.06280.05490.02890.01550.01810.03160.00710.01650.01140.01830.26990.91290.81670.78190.72761.09740.39530.56040.34970.13110.06750.03080.01560.02130.02550.0760.32020.05720.06550.0750000000000000000000000000000000000
7
6Do as the model says?binary capture5344523
GGAAUAAGUUCUGUCAUUCGGUAGAACUGAUCCCGGAACAAAAGUACAUAUUCGUAUGUACAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......((((((((....)))))))).(.(...)...)....(((((((....))))))).....................56.797strong840.0570.6220.3390.09420.19290.20220.41910.88340.30340.18430.15140.12520.06690.04630.10040.4460.24510.32731.85131.53080.34970.2370.3320.36210.2170.10980.14360.17570.0850.13690.04520.12270.26790.10050.10040.03630.15210.25260.94540.81660.5450.44430.87650.7630.57120.62350.13060.07840.0510.05120.1310.05380.38840.54710.10620.19730.1440000000000000000000000000000000000
8
7BC JL 1binary capture5344549
GGAAAAGGCGAUAUCGAAAGAUAUUGCAGAUCCCGGAGCGAAAGUACUGCUUCGGUAGUGCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......((((((((....)))))))).(.(...)...)....(((((((....))))))).....................44.392strong740.0490.5950.3220.26330.78760.67730.72590.58460.19770.47260.06670.02180.07160.06310.04980.07860.02820.02930.14870.59090.23180.18160.04840.07370.04550.07390.04090.05670.05330.10810.25870.54190.98950.28390.19990.0210.03980.10130.21810.23790.10370.09160.86781.66981.31071.16441.72751.49530.53920.45530.40780.07280.04580.07250.01910.04860.06370000000000000000000000000000000000
9
8It s a strange onebinary capture5345340
GGAAGAAGGAGUUAGAAAACUGGCUUCAGAUCCCGAAACAAAAGGUAUCCUUCGGGAUACCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......((((((((....)))))))).(.(...)...)....(((((((....))))))).....................28.328strong740.0510.5590.3050.08320.22640.3170.2260.31240.25880.15650.0790.210.13560.19470.31330.62810.44730.92311.05840.76410.60520.35710.07070.04060.27130.25970.09720.070.04340.06950.13380.39790.53310.10680.07130.03240.11120.61021.00390.73350.49530.63840.65360.60160.57770.25390.09980.05680.07180.11520.08760.05120.06890.18870.0720.07820.03560000000000000000000000000000000000
10
9stable as I couldbinary capture5354197
GGCAAAAUUAUAUAUGAAAAUAUGUAAAGAUCCCGAAACGAAAGUAGUCAUUCGUGGCUAUAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......((((((((....)))))))).(.(...)...)....(((((((....))))))).....................44.294strong800.0760.8320.4540.40270.42280.7881.09510.79220.69671.05880.09880.22040.47230.13650.48550.28640.47570.18820.67791.04540.53360.69840.38620.18650.17220.13580.18050.14040.2110.29310.18980.30280.53750.26320.11550.03810.10450.73931.25750.93530.26990.15820.891.01770.85390.9530.72740.33930.38910.39020.16970.18220.79670.75640.1630.34090.24320000000000000000000000000000000000
11
10Stable as I couldbinary capture5354203
GGCAAAAUUAUAUAUGAAAAUAUGUAAGGAUCCCGAAACGAAAGAAGUCAUUCGUGGCUUUAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......((((((((....)))))))).(.(...)...)....(((((((....))))))).....................37.467strong760.0740.8120.4430.32660.35140.68730.87751.1050.6350.91380.08810.22630.42050.16960.40810.25430.42780.17040.64181.02450.54920.70780.37150.16030.14740.10810.11860.08520.08430.05160.10450.26060.53920.23690.11170.04290.11680.75461.22930.92460.25120.16510.89821.02670.77120.63191.07670.5460.53850.5570.25930.23180.87180.64820.1440.23630.10850000000000000000000000000000000000
12
11BC-Abinary capture5356008
GGAAGAAGUAGGUACUUCGGUGCUUGCAGAACCCGGAAGAAAACUAUGGCUUCGGCCAUAGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......((((((((....)))))))).(.(...)...)....(((((((....))))))).....................37.366strong780.0410.4460.2430.0360.21740.4870.20550.33370.29210.32270.17440.20190.10140.09720.20730.2740.10260.05150.31940.06640.11470.16650.16870.12090.10650.16770.24430.2330.23740.16620.12250.36420.37030.19140.09750.02760.04580.26710.91350.67470.39420.97851.04580.80520.68090.3420.03590.05290.02280.03470.04770.0160.02610.21230.05520.05290.02670000000000000000000000000000000000
13
12BC-Bbinary capture5356016
GGAAGAAGUAGGUACUUCGGUGCUUGCAGAACCCGAAGGGAGGCUAAGGCUUCGGCCUUAGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......((((((((....)))))))).(.(...)...)....(((((((....))))))).....................71.414strong580.0520.5720.3120.29980.6090.61870.36780.65370.61880.69260.62780.54780.25470.22210.74181.00860.30370.03470.15760.02890.04450.07240.12380.3510.26220.65960.6940.70440.80180.41940.30250.78590.71070.26430.1180.01480.02470.1990.24080.08610.06850.18270.67770.2350.5310.41630.05310.07630.06860.04140.06760.02240.0310.21060.05410.06350.01450000000000000000000000000000000000
14
13BC-Cbinary capture5356027
GGGAUUUGUAGGUACUUCGGUGCUUGCAGAUCCCGAAACAAAACUAACGCUUCGGCGUUAGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......((((((((....)))))))).(.(...)...)....(((((((....))))))).....................29.447strong780.0280.3140.1710.00480.00540.01050.02290.01540.02330.01970.02370.04960.0130.01560.02310.07680.03860.11060.55020.10490.17520.21230.14470.0460.02540.01630.06360.04340.02950.10890.02410.02980.02520.01920.04640.01190.05580.71771.13650.64710.49120.39410.63480.61040.62130.30560.08210.0710.05210.020.02520.02280.04620.35430.08560.07590.05410000000000000000000000000000000000
15
14Noah s Designbinary capture5359418
GGUAGAAGUAUUUUGAAAAUAGAGUACGGGUCCCGAAGCGAAAAGUUUUCUUCGGAAAACUAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......((((((((....)))))))).(.(...)...)....(((((((....))))))).....................54.972strong660.1041.1410.6220.69990.83870.66020.41710.93360.6410.7710.57410.29490.51680.36230.88261.39550.67281.94041.75871.36010.9031.31661.08890.52720.73890.39530.43590.29110.11010.04520.11550.33430.75020.29650.22380.02760.05140.57270.54880.6170.34650.24921.68110.99421.13550.84240.65151.19950.52730.69230.72240.14120.06520.25680.05350.04840.01890000000000000000000000000000000000
16
15just do my day jobbinary capture5360845
GGAAGAAGUGAGCUCGAAAGAGCUCACAGAUCCCGAAACAAAAGUGAGUGUUCGCACUCACAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......((((((((....)))))))).(.(...)...)....(((((((....))))))).....................22.91strong900.0390.4340.2370.01850.14750.29310.23610.50370.25670.34530.09150.02290.02940.02820.02920.04880.0110.03150.12090.5140.17070.12520.0530.03670.03660.08070.03070.05660.05970.14190.08010.20260.46940.07560.07290.0330.130.62540.9840.64370.5120.36630.77550.67190.5260.77030.12950.03950.05240.05350.05230.03770.18370.92990.13570.26530.19690000000000000000000000000000000000
17
16AD caputbinary capture5375614
GGAAUAAGCGGCGGGAAAACCUGCUGCAGAUCCCGAAACAAAACGCCUGCUUCGGCGGGCGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......((((((((....)))))))).(.(...)...)....(((((((....))))))).....................39.331strong880.0370.4650.2510.09170.18930.23520.55921.03290.25910.26590.03870.0170.02940.01830.00650.01020.03540.30230.81780.9290.83660.77030.04830.02050.11170.03140.01980.05070.05060.15820.08750.22940.29290.10350.08720.04620.23360.62940.84470.59740.45890.43620.53640.53850.60880.13450.06460.04040.01740.01490.0310.04740.07990.43610.09490.13940.12030000000000000000000000000000000000
18
17AD caput2binary capture5375626
GGAAUAAGCGCGUUGAAAACGGCGUGCAGAUCCCGAAACAAAACCGCGGCUUCGGCCGCGGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......((((((((....)))))))).(.(...)...)....(((((((....))))))).....................16.289strong880.0480.5240.2860.05990.28580.28890.69071.18360.42390.30490.0690.02990.06450.01170.05080.13850.24761.0331.00790.68660.54290.13380.06980.17080.07790.02410.06540.07890.08590.18230.12660.24030.30940.11860.07980.04210.21380.71640.96410.69790.45010.40790.64810.48450.67160.29490.0320.06990.01180.01290.01640.02260.08840.53280.1210.14390.08530000000000000000000000000000000000
19
18AD caput2binary capture5375644
GGAAUAAGCCCGCCGAAAACGGCGGGCAGAUCCCGAAACAAAACGGCGGCUUCGGCUGUUGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......((((((((....)))))))).(.(...)...)....(((((((....))))))).....................16.158strong860.0570.6260.3410.10130.32660.44630.78661.57090.30970.18380.11770.06440.01070.01580.00810.01330.02910.49121.02820.76630.60760.2630.0770.10160.04080.02840.02590.06340.07350.33390.1920.45340.62810.23460.13850.03240.22260.80971.24411.02630.83150.71440.7970.74020.55230.14710.0530.1410.0950.03250.22010.11840.3690.61240.15290.09730.1840000000000000000000000000000000000
20
19JR_Binary_Sub1binary capture5385155
GGUAGAAGUAUAUCUAAAAGGGUAUACAGGUCCCGAGGCAAAAGAACAGUUUCGAUUGUUCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......((((((((....)))))))).(.(...)...)....(((((((....))))))).....................46.005strong840.0810.8930.4870.6980.89090.82320.62731.12350.64720.82390.3080.23740.15780.13940.24770.09410.27653.01112.33491.49430.99680.32410.27370.11110.10440.07070.14720.10520.09530.14660.14980.48290.97340.2810.23840.05270.05810.39870.20640.57790.54780.6131.12190.83520.90190.52880.45660.34360.23110.13590.26660.40640.36870.65160.09790.06020.0910000000000000000000000000000000000
21
20JR_Binary_Sub2binary capture5385182
GGUAGAAGUCUUCUUAGGGAGGAAGGCAGGUCCCGAGACAAAAGAACUGUUUCGAUAGUUCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......((((((((....)))))))).(.(...)...)....(((((((....))))))).....................43.935strong760.1071.1790.6430.82130.97010.92580.70061.30580.66740.83020.60380.13410.11850.38780.17110.30632.10422.79570.84480.51740.77262.31640.38920.23730.59430.43960.17620.44940.42540.48230.2030.65661.6570.31540.16590.09810.07080.37030.26960.75230.69690.60821.27791.57261.27820.62730.79840.66630.29490.17670.1640.52950.50470.88260.15850.07970.20160000000000000000000000000000000000
22
21AK_1_binary_capturebinary capture5391472
GGAACAAGAAUGGACAAAAGUCCAUUCAGGUCCCGAAACAAAACGUCCACUUCGGUGGACGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......((((((((....)))))))).(.(...)...)....(((((((....))))))).....................27.578strong880.0490.5480.2990.07840.12390.29510.26370.13280.4690.30080.06630.04590.03480.02380.02310.06260.12430.36951.2431.6770.85771.08380.16380.1220.05150.02850.04630.03390.03290.06560.07630.2030.2320.08710.10270.04680.15190.7821.15760.68410.51920.49610.60650.60880.750.1430.06810.08260.02560.01260.0480.02540.07780.58010.11240.11530.1150000000000000000000000000000000000
23
22bcbinary capture5397636
GGCCAACGGACGUGCGAAAGCGCGUCCAGAUCCCGGAGCAAAACGCGCGCUUCGGUGCGUGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......((((((((....)))))))).(.(...)...)....(((((((....))))))).....................63.646strong900.0260.3260.1760.23970.21390.06530.14690.48030.18070.07870.02250.02610.00970.00850.02370.02870.01950.01940.12040.51020.1760.19450.03490.01880.01120.00860.03210.02540.0440.08420.1960.30750.6310.29180.16250.04150.03220.10420.29440.42330.36290.46190.7260.8310.67520.20880.17050.07990.05320.07560.11960.04760.09530.2120.07370.0780.08490000000000000000000000000000000000
24
23bc-2binary capture5397639
GGCCAACGGACGUGGGAAACCGCGUCCAGAUCCCGGAGCAAAACGCGCGGUUCGCUGCGUGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......((((((((....)))))))).(.(...)...)....(((((((....))))))).....................67.782strong880.0260.3650.1950.21570.22860.06030.13720.48590.17010.06980.02570.04970.0150.01550.03840.01160.01210.02920.14690.44240.2830.27140.01710.01510.01250.0060.02570.03170.03650.08020.1740.27360.66510.29120.13930.05230.04040.14350.4060.58590.46250.52690.69690.69040.63030.17770.10010.0660.02320.02390.02310.11720.52030.51290.14790.23080.17130000000000000000000000000000000000
25
24bc-3binary capture5397641
GGCCAACGGACCUGCGAAAGCGGGUCCAGAUCCCGGAGCAAAAGGGCCGCUUCGGUGGCUCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......((((((((....)))))))).(.(...)...)....(((((((....))))))).....................66.803strong760.0140.3380.1760.16950.09390.02830.07440.48440.15590.06910.01340.01460.01560.00350.00560.02020.01340.01440.09210.4220.14010.1660.02580.00520.00730.01020.05260.03120.04680.08280.21070.34920.63510.2280.1270.01950.01280.03840.10970.15220.17110.34881.06390.9261.00450.31670.20820.43660.7490.17550.24670.03710.04620.09510.02950.03610.0270000000000000000000000000000000000
26
25best trybinary capture5398269
GGCAAAAGUUUAUAUAACAAUAUAAACAGCUCCCGCUACAAAACCGGGCCUUCGGGUUUGGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......((((((((....)))))))).(.(...)...)....(((((((....))))))).....................61.207strong820.050.550.30.20830.16810.50040.92770.90560.84571.06280.14370.09750.08160.09760.18610.10360.2280.33590.66480.44010.19360.36080.32350.07850.1060.05860.05820.04470.03380.03970.24160.11240.19330.30370.18590.04070.08530.1240.37110.77691.0730.60390.70790.510.52220.33880.03910.01670.02680.10670.28120.1070.43670.86580.34830.06110.03530000000000000000000000000000000000
27
26dreambinary capture5421634
GGAAAACGGUAGUAUAAAAGUAUUAUUAGAUCCCGAAGCAAAAGGAUACCUUCGGGUAUCCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......((((((((....)))))))).(.(...)...)....(((((((....))))))).....................38.085strong600.0840.9260.5050.14290.58090.51480.49260.58880.26030.05340.09860.2320.18980.29290.56530.3650.97481.54611.7381.16320.68630.92380.9950.5350.79390.68960.46660.76980.56570.64010.42640.28840.46960.17350.09310.03160.12530.91430.8340.96890.71181.08950.9190.58550.82440.31020.12390.24640.25880.2010.13550.04120.0570.13460.06210.06620.03440000000000000000000000000000000000
28
27catching a coldbinary capture5421640
GGAAAACGGUAGUACGAAAGUAUUGCUAGAUCCCGGAGCAAAAGAAUAGCUUCGGCUAUUCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......((((((((....)))))))).(.(...)...)....(((((((....))))))).....................30.703strong820.0430.4770.260.10630.3740.31030.35490.52410.3690.05550.0670.09320.12790.08250.10520.09360.07860.03650.22380.75390.28330.44940.16660.16540.15310.11780.08420.11680.13620.21350.27710.21080.4750.09410.10010.03170.07870.23760.69670.74670.48270.69261.04290.40560.79380.53540.38190.2270.29770.17380.14360.04170.03350.18680.05420.03070.03540000000000000000000000000000000000
29
28strangers in the nightbinary capture5421644
GGCAAACGUAGGUGCGAAAGUAUUUACAGAUCCCGGAGCAAAAGUGUUGCUUCGGCAACACAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......((((((((....)))))))).(.(...)...)....(((((((....))))))).....................44.013strong700.0640.7020.3830.57830.3810.40960.71051.13930.28770.39240.36410.37670.18750.25980.30210.2450.12660.07390.3960.88150.42760.55110.64820.52740.88820.34070.67950.48690.3260.20230.23810.4260.6380.28670.11550.02270.03220.17810.58620.57880.4680.51250.98210.53380.89510.83530.39530.2350.38650.09840.03920.04050.04180.28520.060.07640.05010000000000000000000000000000000000
30
29Sydbinary capture5431255
GGAAAAAGUCUGCGUAAAAGCGUAGGCAGAUCCCGAAACAAAAGAACUUCUUCGGAAGUUCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......((((((((....)))))))).(.(...)...)....(((((((....))))))).....................35.757strong820.0590.6480.3530.12570.56120.62120.7321.43530.41290.49540.22640.09970.0330.04110.02810.03250.21991.29951.19230.86220.45830.61930.37240.07520.19440.10360.08690.1310.05070.18670.09350.30180.44370.14490.1670.05260.22410.78131.05990.81760.52520.43580.92590.85640.61690.42840.16510.14830.03310.05110.07220.03560.06720.37720.080.0790.02550000000000000000000000000000000000
31
302 Mutationsbinary capture5431266
GGAAAAAGAAAAAAAAAAAUAAAAAACAGAUCCCGAAACAAAAGAAAUUCUUCGGAAUUUCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......((((((((....)))))))).(.(...)...)....(((((((....))))))).....................30.783strong660.0910.9980.5450.38151.17750.74360.67310.70850.31410.38740.26510.13920.09120.10060.18710.23670.93650.91271.06140.98740.90481.61370.71931.51690.79591.02380.95470.75890.39890.26560.15130.19320.25730.12560.13250.04370.07751.01671.61681.12340.72290.65761.40731.20650.81630.54730.31780.21360.15830.22140.19670.07170.09170.37020.07720.06490.06740000000000000000000000000000000000
32
31Not satisfiedbinary capture5433385
GGGAUUUGUGUGUGCGAAAGUAUAUACAGAUCCCGGAGCAAAAGCAUGCCUUCGGGCAUGCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......((((((((....)))))))).(.(...)...)....(((((((....))))))).....................25.664strong780.0220.2960.1590.03420.0080.01330.02180.02170.00170.01510.0220.01660.02160.01030.03440.01680.02180.03140.12320.61330.25730.35310.12070.08320.07890.03770.07310.04530.02670.01330.00680.01660.02520.01240.01780.00860.01450.26060.9070.7540.70440.80450.76830.40140.41330.51180.08630.02590.02110.01630.02710.0160.05090.15980.06610.06070.02350000000000000000000000000000000000
33
32Unsatisfiedbinary capture5433387
GGGAAAGGUGUGUGCGAAAGUAUAUACAGGUCCCGGAGCAAAAGCCUGCCUUCGGGCAGGCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......((((((((....)))))))).(.(...)...)....(((((((....))))))).....................20.43strong800.0370.4070.222-0.07960.05080.10980.15330.230.11730.20470.23970.03410.07120.03890.07360.04930.04420.03340.18040.70760.30290.42910.25340.150.17420.0730.30960.18360.12540.06630.09250.24240.32780.11470.11330.01850.02180.25160.92390.75620.66540.86330.86730.39640.33830.32140.14890.04380.01150.01710.03760.01260.05850.16430.07130.09410.02890000000000000000000000000000000000
34
33Shall never be satisfiedbinary capture5433393
GGGAUUGGUGUGUGCGAAAGUAUAUACUGAUCCCGGAGCGAAAGGGUGCCUUCGGGCACCCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......((((((((....)))))))).(.(...)...)....(((((((....))))))).....................26.405strong780.0260.30.1630.01470.00680.01250.02540.01110.01190.01380.01670.0180.03440.01240.03910.02320.0240.02560.13080.62190.26050.33980.09780.07820.07650.03810.08110.06220.02620.01230.01910.04650.01620.01120.00680.00390.0210.26590.93940.74990.41680.20011.03950.97430.51550.19690.07970.03610.03310.01880.06130.02510.08420.19190.07560.08710.03360000000000000000000000000000000000
35
34jnicol modifiedbinary capture5444195
GGGAUCGGUCGUGUCGAAAGGCGCGGCCGAUCCCGAAAUAAAACGUACUCUUCGGAGUACGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......((((((((....)))))))).(.(...)...)....(((((((....))))))).....................35.592strong720.0210.6470.3340.17020.01490.01940.04220.01430.0050.01450.01980.01850.01870.02070.0230.06260.07130.07240.13360.42550.16340.10180.08050.04880.02030.01080.00790.25511.81962.44320.08610.02880.03720.01420.07210.03610.07291.4411.78361.06532.08531.7451.27340.97830.85950.23780.07030.07810.05720.04420.03530.01630.0880.4810.11180.09860.04630000000000000000000000000000000000
36
35jnicol modified 2binary capture5444220
GGGAUCGGUCGUGUCGAAAGGCGCGGCCGAUCCCGAAACAAAAGCAUGAGUUCGCUCAUGCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......((((((((....)))))))).(.(...)...)....(((((((....))))))).....................38.442strong780.0280.6010.3150.18360.01190.0170.04930.01180.00450.01460.020.0210.01760.01550.03060.05410.05710.06150.130.40940.14670.0870.04910.0280.01380.01320.01380.20741.6282.75530.13920.03620.05450.01870.09010.04560.12941.19461.8241.08790.77480.67090.87040.67630.63390.91750.10590.03370.04930.0220.05430.04780.20581.06650.15440.25380.23660000000000000000000000000000000000
37
36It s a Bird! It s a Plane!binary capture5444295
GGGAUCGGUCGGGUUGAGAGGCUCGGCCGAUCCCGAAACAAAACGUACUCUUCGGAGUGCGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......((((((((....)))))))).(.(...)...)....(((((((....))))))).....................50.845strong680.0290.6810.3550.1380.01540.01310.03470.00730.00570.02040.02440.02010.00380.00590.01830.03910.27351.081.97130.50260.44530.18660.67110.07080.03110.03150.01380.13451.90612.24380.06880.02740.04890.02110.04020.02930.0811.2331.8280.9780.73970.69460.79360.80260.83330.2520.09010.15890.11750.06360.05570.01780.05850.44630.10550.19350.08790000000000000000000000000000000000
38
37Mat - binary capture D1binary capture5448002
GGUAAAAGCUGCGUCGAAAGAUGUAGCAGAUCCCGGAGCGAAACGAUGUGUUCGCACGUCGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......((((((((....)))))))).(.(...)...)....(((((((....))))))).....................56.128strong780.020.4730.2470.1730.28380.73670.92470.89060.40080.2930.04830.01760.02060.01760.01350.04390.01850.01780.12420.46970.18690.15660.0550.06140.05550.07030.08860.09820.07030.05490.09410.34330.49740.47180.07760.01730.02240.09630.33091.02830.14830.06750.27120.38160.31480.14890.05841.24961.61360.82960.89740.37960.330.38450.05660.11820.09150000000000000000000000000000000000
39
38Mat - binary capture - Mod of JLbinary capture5448006
GGAAAAGGCAGUAUCGAAAGAUAUUGCAGAUCCCGGAGCGAAAGUUGAGCUUCGGUUCAGCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......((((((((....)))))))).(.(...)...)....(((((((....))))))).....................49.476strong740.0340.5690.3010.26520.86750.40960.60320.58970.1680.41360.04870.02340.0310.02430.02740.03330.01650.0280.16490.5440.20790.18010.04060.05970.01860.03980.03950.03530.04310.11350.25460.54290.82750.24420.15780.01770.0210.07210.16540.17860.08530.10290.77671.5721.43741.7111.72481.05660.31180.85360.77540.09380.03680.05330.02220.01330.04620000000000000000000000000000000000
40
39Mat - binary capture - Mod of Mayannabinary capture5448011
GGAAGAAGAGGUUAGAAAACUGGCUUCAGAUCCCGAAACAAAAGCUAACGUUCGCGUUAGCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......((((((((....)))))))).(.(...)...)....(((((((....))))))).....................36.733strong820.0570.6280.3420.12390.1780.2590.25470.33180.27270.20380.29370.08320.14040.16190.27140.72760.56471.10631.17950.90310.62730.30990.07090.07590.31380.26050.12520.09160.0510.09470.13910.39240.4670.13130.12090.0480.14860.74861.050.69940.52020.54130.65450.46560.49550.52770.11950.02560.03280.03990.01390.02450.25760.66790.10050.29490.13510000000000000000000000000000000000
41
40Fiskers Binary Capture D1binary capture5448299
GGAAUAAGUCUACAGGAAACUGUAGAUAGGUCCCGGAACAAAACAGUGACUUCGGUCACUGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......((((((((....)))))))).(.(...)...)....(((((((....))))))).....................33.672strong840.0430.4690.2560.11240.33960.42420.81210.67530.55060.8670.64010.04590.03320.08050.06360.03170.01990.0470.23160.69790.40910.44180.05090.01990.04020.04390.02390.0430.10710.20340.13230.51970.41790.11650.09380.03850.14960.24960.82030.70090.50420.42780.70290.65650.60410.4310.0550.03960.03550.00990.04010.01930.05870.33810.07360.09060.08710000000000000000000000000000000000
42
41Control II KL 1
Control II - Intermolecular KL
5353551
GGCUGGGAAACGUAUACGCUAUGCAAGGAGGCAGCAUAGCGUAUACGCUAAGCAGAUGAAGCCUCCACAUCUGUAUGUCAGCCAAGAAGUUCUUCGGAACUUCAAAAGAAACAACAACAACAAC
..((((.(..((((((((((((((.........))))))))))))))....(((((((.........))))))).).))))....(((((((....))))))).....................
1.696
medium
81.50.0180.5670.2920.28310000.14670.14640.36380.21750.072400000.0723-0.054300000.0180.0900.0720.20560.99550.81530.2770.4810.06860.40920.170.18310.3369-0.054-0.0539-0.0539000.0673000.06720.06720.08020.067000.20020.29050.65630.713800.06480-0.05370.32240.01080.26691.50161.89210.24140.18050.30550.3570.11880.183200.23570.0750.05870.05860.81380.62940.51390.620.78041.03270.538900.10760.21450.1072.09251.6611.25330.91770.04851.1894
43
42Ctrl2-IKL-01
Control II - Intermolecular KL
5353677
GGGCGGGAAACGGAUUGGAUUAAGAAGGAGGCACUUAAUCCGAUCCGCUAAGCGGCGCAAGCCUCCAGCGCCGUAUGUCGCCCAAGCGGUGCUUCGGCACCGCAAAAGAAACAACAACAACAAC
..((((.(..((((((((((((((.........))))))))))))))....(((((((.........))))))).).))))....(((((((....))))))).....................
1.304
medium
90.200.1720.0860.20540.03090.03090.0309000.15390.03080.07380.0307000000000.06130.061300.091700.18290.8720.44780.12440.38970.05910.26490.0343-0.01950.058700-0.02450.02940.08790.029300.0585-0.02440-0.02440.0293000.08770.35310.17380.28830.02880000.028800.02880.31920.54680.16970.02830.08470.05640.08450.05630.1440.028100.056100-0.02440.16780.63660.22060.6010.08180.05450.0029000.05440.190.40450.18820.02940.134
44
43Ctrl2-IKL-03
Control II - Intermolecular KL
5353684
GGUCGGGAAACGGAUUUGAUGAACAAGGAGGCAGUUCGUCAGAUCCGCUAAGCUGUGCAAGCCUCCAGCACAGUAUGUCGGCCUACCGCUCCUUCGGGAGCGGAAAAGAAACAACAACAACAAC
..((((.(..((((((((((((((.........))))))))))))))....(((((((.........))))))).).))))....(((((((....))))))).....................
1.083
medium
880.0050.1290.0670.12270.02860-0.02330.02860.11410.02850.0570.0285000.05690.00510.02840000.028400000.02840.00510.25440.17390.16860.25650.05590.08370.11150.22650.08320.0830.0553-0.02330.0276000000.02760000.02760.11030.13760.16460.23240.06830.027300.0040.027300.05450.29830.51110.18770.02680.05360.080300.02670.10680.02670.02670.0267000.02660.21250.26450.23710.36670.0262000.052300.10450.49240.18090.05160.10310.0772
45
44ctrl2 KL 2
Control II - Intermolecular KL
5354943
GGGUGGGAAACGUAUAUAUAUAUCAAGGAGGCAGAUAUAUAUAUACGCUAAGCAUAUGAAGCCUCCACAUAUGUAUGUCACCCAAGUAUAGCUUCGGCUAUACAAAAGAAACAACAACAACAAC
..((((.(..((((((((((((((.........))))))))))))))....(((((((.........))))))).).))))....(((((((....))))))).....................
1.205
medium
80.40.010.3290.170.22780.05720.171000.11380.22680.11320.1130.056400000.0564000-0.001000.0563-0.00110.1110.44160.32960.2750.43410.1090.19010.13250.10510.3224-0.056900-0.11360000.05370.08040.13380.10340-0.05670.05330.10650.78380.36560.46130.0469-0.05650.20620.051500.05150.20511.05890.63460.0366-0.00660.04960.04960.04960.09210.1480.04930.09840.09830.27840.19470.19410.19350.43230.47670.75370.09410.09390.09380-0.00920.55730.99441.15340.63080.89530.4768
46
45to describe the pseudoknot
Control II - Intermolecular KL
5360817
GGACGGGAAACGUGACGUGCAGAGAAGGAGGCACUCUGCACGUCACGCUAAGCGUCACAAGCCUCCAGUGACGUAUGUCGUCCAAGUUCCACUUCGGUGGAACAAAAGAAACAACAACAACAAC
..((((.(..((((((((((((((.........))))))))))))))....(((((((.........))))))).).))))....(((((((....))))))).....................
1.298
medium
89.10.0110.1850.098-0.0197-0.02740000.02930.23380.05840.029200.0583000000.029100.05820000.05820.04360.93070.45490.25480.29620.05670.0990.11220.08460.0839000.00120.02790.0279-0.027300000.055800.09740.09730.05680.38580.30170.24590.109100.027200.08160.05440.02720.37820.66740.23950.18490.18510.132-0.02810.05270.0790.0263-0.0272000.02630.05260.20960.25960.30860.40890.1540.02570.102500.01120.08950.20390.40310.02530.05060
47
46you sent me last time
Control II - Intermolecular KL
5360824
GGACGGGAAACGUGACGUGCAGUGAAGGAGGCACACUGCACGUCACGCUAAGCGUGACAAGCCUCCAGUCACGUAUGUCGUCCAAGUAGCUCUUCGGAGCUACAAAAGAAACAACAACAACAAC
..((((.(..((((((((((((((.........))))))))))))))....(((((((.........))))))).).))))....(((((((....))))))).....................
1.458
medium
84.80.0180.1980.108-0.14480.02580.0258000.02580.3130.23490.254600.00480.05090.02540.00480.0048000.02540.02540.02540.060.12640.00460.00930.7030.49510.05360.22180.04920.07380.07370.04910.02450.07350.12230.00390.04890.04880.12180.04870.048700.02430.02430.02430.02430.16960.02420.31320.43390.45120.0475-0.04110.02370.02370.04740.0710.00930.35260.5130.25540.02320.02320.05160.09250.04620.20740.16090.01220.022900.00240.02290.03910.37540.22670.40540.0470.06740.089800.02240.06720.35990.55330.11010.0220
48
47holy ****
Control II - Intermolecular KL
5360826
GGAUGGGAAACGUGACGUGCAGUGAAGGAGGCACACUGCACGUCACGCUAAGCGUGACAAGCCUCCAGUCACGUAUGUCAUCCAAGUACGUCUUCGGACGUACAAAAGAAACAACAACAACAAC
..((((.(..((((((((((((((.........))))))))))))))....(((((((.........))))))).).))))....(((((((....))))))).....................
1.121
medium
880.0270.3610.1940.44050.181300.149900.14960.51910.36860.1471000000000.07350.073400.07330.159600.01341.28640.54220.03540.76870.13950.13910.2080.14790.137900.068900.20600.13700.136700000.136400.06810.33890.26990.61510.0666-0.05920.066600.0665001.04610.46470.193700.38510.12810.12780.12760.44340.25240.0630.06300.03150.28190.24960.6790.55221.08140.11990.17940.05970.05970.05960.17840.61810.61210.17440.11490
49
48Hoglahoo mod
Control II - Intermolecular KL
5361351
GGUAGGGAAACGACUGCUGCAGACAAGGAGGCAGUCUGCAGCAGUCGCUAAGGCAGUCAAGCCUCCAGACUGCUAUGUCUACCAAGAACGUCUUCGGACGUUCAAAAGAAACAACAACAACAAC
..((((.(..((((((((((((((.........))))))))))))))....(((((((.........))))))).).))))....(((((((....))))))).....................
0.923weak78.300.4060.2030.2509000.12520.24940.12440.12420.24740.24640.1230000000000.245000.12230.1220.48430.504200.82850.11810.23540.583-0.09540.23230.1160.11570-0.0476-0.0476000000000.11550.23020.22940.11450.11430.11410.11390.11370.11340.33850.11260.22450.7761.08930.32510.10820.1080.1078000.107600.42760.2131-0.09510.63280.10530.52210.72250.51830.81190.005900.20050.29930.29792.01861.03821.20370.64150.54510
50
49Intergalactic v.3 (Intermolecular KL)
Control II - Intermolecular KL
5365442
GGUCGGGAAACGUAAUCAUGUAGCAAGGAGGCAGCUAUAUGAUUACGCUAAGCAUACGAAGCCUCCACGUAUGUAUGUCGACCAACGAUAUCUUCGGAUAUCGAAAAGAAACAACAACAACAAC
..((((.(..((((((((((((((.........))))))))))))))....(((((((.........))))))).).))))....(((((((....))))))).....................
0.972weak89.10.0090.1970.1030.065900000.01170.1974-0.03770.208100.0491000000000.0491000.0491-0.03770.42490.50710.04830.2404-0.03770.28710.38050.33120.1416-0.03760.047200000.02360.02360.04710.0941000.09390.04690.04690.32660.3710.04630.1387000.1384000.06910.84850.67430.104200.08950.04470.04470.044700.08920.0960.0889000.04440.1330.57090.47940.44370.0863-0.037500.17220.0430.08590.21920.25570.04260.04260.0425
51
50
Vermicelli - Jieux - Control II - Intermolecular KL
Control II - Intermolecular KL
5371274
GGGCGGGAAACGUCAUCAGAAGGCAAGGAGGCAGUCUUCUGAUGACGCUAAGCUAUGCAAGCCUCCAGUAUAGUAUGUCGUCCAAGCAGUACUUCGGUACUGCAAAAGAAACAACAACAACAAC
..((((.(..((((((((((((((.........))))))))))))))....(((((((.........))))))).).))))....(((((((....))))))).....................
1.653
medium
81.50.0250.2760.151-0.002500.029600.02960.02960.23550.26390.17540.05840.031000.02920.029200000.05830000.11630.39290.67120.05710.53750.1130.22510.02890.0850.22370.11170.05580.02790.02790.02790.02780.04170.0695000.08330000.22210.2750.3010.32640.08150.02720.05430.13520.26950.08010.08020.39880.55180.210300.02630.0779-0.0271-0.02790.33910.1010.12980.33560.18020.12710.12670.20430.38070.51610.36290.12490.14950.24820.09910.02480.02250.3910.63290.14570.02430.0727
52
51Control II May 3
Control II - Intermolecular KL
5373197
GGAUGGGAAACGAUCAUAUCAUGGAAGGAGGCACCAUGAUAUGAUCGCUAAGCAGUCCAAGCCUCCAGGACUGUAUGUCAUCCAACUACAGCUUCGGCUGUAGAAAAGAAACAACAACAACAAC
..((((.(..((((((((((((((.........))))))))))))))....(((((((.........))))))).).))))....(((((((....))))))).....................
1.108
medium
89.100.2330.1160.0969-0.04880.12160.0243000.09710.14530.241200.048200.0482000.04810-0.09740-0.0486000.0961-6.00E-041.19860.5320.23210.36920.36710.22860.18230.0910.3170.0453000-0.0485-0.048400000.04520.04520.04520.04510.13510.39870.26710.48590.04410000.08820-0.00430.30690.99230.374500.12820.03150.12770.12740.08480.04240.12690.042300.08440.04220.12010.37640.36740.76450.244900.0408000.12220.52490.36130.08020.160.1596
53
52Control II-Ii
Control II - Intermolecular KL
5385481
GGCUGGGAAACGUGCUCGAACUGGAAGGAGGCACCAGUUCGAGCACGCUAAGCACUGGAAGCCUCCACCAGUGUAUGUCAGCCAAGGUAAUGUUCGCAUUACCAAAAGAAACAACAACAACAAC
..((((.(..((((((((((((((.........))))))))))))))....(((((((.........))))))).).))))....(((((((....))))))).....................
1.217
medium
880.0260.3250.175-0.0577-0.0528-0.0528000.05210.31120.15520.25760.051500000.20530.051300.051200.05120.02560.025600.04941.00180.39910.19890.29360.09880.14780.23790.29260.194500.0486000.048500.04850.14520.144900.1160.07220.1440.04340.09570.22840.54260.25840.0938-0.05230.0469000-0.00541.01411.04260.07640.09030.17270.13460.08960.0820.22280.0445000.04450.04450.17740.35270.52470.38220.38840.12920.086-0.0520.171600.06720.50910.28570.20030.4590.27
54
53cIIikl-3
Control II - Intermolecular KL
5409827
GGGAGGGAAACGAUGGAUACAUCCAAGGAGGCAGGAUGUAUCCAUCGCUAAGCUAUCCAAGCCUCCAGGAUAGUAUGUCUCCCAACACGGACUUCGGUCCGUGAAAAGAAACAACAACAACAAC
..((((.(..((((((((((((((.........))))))))))))))....(((((((.........))))))).).))))....(((((((....))))))).....................
0.799weak82.600.2760.1380.35350.040600000.24290.47630.16010000.07990000000.079800-0.08530.07970.39620.14520.31380.31220.15570.23270.23190.26940.191800.1531-0.08490.076400.07640-0.0848000.0763000.07620.06730.37760.67250.37140.14820-0.11550.07380.2205000.58251.05980.07140-0.09650.142300.142-0.01290.070900.141400.07060.07050.07050.76560.41480.54830.2730-0.0155000.40640.45360.26750.2663-0.0835-0.0336
55
54Intermolecular control II kiss 2
Control II - Intermolecular KL
5421615
GGGCGGGAAACGAUGAUAUCAUGCAAGGAGGCAGCAUGAUAUCAUCGCUAAGCAUACGAAGCCUCCACGUAUGUAUGUCGCCCAAGGUAUACUUCGGUAUACCAAAAGAAACAACAACAACAAC
..((((.(..((((((((((((((.........))))))))))))))....(((((((.........))))))).).))))....(((((((....))))))).....................
2.008
medium
880.0160.210.1130.08760.01620.0324000.0810.14810.14510.14470.03210.016100.03210.01610-0.01480.04810.0961000.0012-0.014800.09380.55510.34380.11860.47550.04740.12420.18570.1550.20.0234-0.00670.016-0.02956.00E-040.0460.0460.01590.03060.02360.03090.03850.01590.03060.07680.18390.30290.28690.06010-0.01477.00E-040.0150.0450.10550.90020.71450.11650.02910.13070.0870.0145-6.00E-040.05790.05760.05750.09990.04320.08620.05740.21390.31310.33210.46990.0701-6.00E-040.0280-6.00E-040.11190.60960.1780.12320.08170.0275
56
55Intermolecular control II kiss 3
Control II - Intermolecular KL
5421624
GGACGGGAAACGGUGCUAGGAUGCAAGGAGGCAGCAUCCUAGCACCGCUAAGCCUACCAAGCCUCCAGGUAGGUAUGUCGUCCAAGUGAUCCUUCGGGAUCACAAAAGAAACAACAACAACAAC
..((((.(..((((((((((((((.........))))))))))))))....(((((((.........))))))).).))))....(((((((....))))))).....................
0.841weak79.300.1250.062-0.03960.03730.037300.03730.14880.11140.18520.03700000000000.037000.03700.2210.36620.07320.21870.03640.14540.10890.07250.144600.05420.05410000000.0721000.03600.0360.21530.17890.033400-0.00230000.03570.21350.42120-0.03800.03530.105700.10560.1054000000.10220.20960.13940.20850.10070.0313-0.00330.034600.06910.24090.27420.23510.23790.3717
57
56Fiskers Control II - D1
Control II - Intermolecular KL
5426337
GGAAGGGAAACGUAUCGAUCAUGCAAGGAGGCAGCAUGAUUGAUACGCUAAGCUGAGCAAGCCUCCAGCUCAGUAUGUCUUCCAAGGUUGACUUCGGUCGACCAAAAGAAACAACAACAACAAC
..((((.(..((((((((((((((.........))))))))))))))....(((((((.........))))))).).))))....(((((((....))))))).....................
1.475
medium
94.60.0280.3070.168-0.09460.1597-0.034400.03990.15910.32110.0790.15750.07870.11780.0392000000.039200.07830-0.03710.07820.07810.43120.34920.38240.342300.15180.18910.11330.22570000.07520.03760.03750000.1498000.03740.11210.14920.66280.5830.54230.144300.036000.1259-0.01890.60550.9770.2442-0.04070.17160.17320.17270.06670.13760.1006-0.002400.1370.06590.17050.37280.83240.62481.00890.12990.04870.0810.16160.09680.09670.57480.27610.09510.03170.0633
58
57Fiskers Control II - D2
Control II - Intermolecular KL
5426354
GGAAGGGAAACGUAUGGUGAACUGAAGGAGGCACGGUUCAUCAUACGCUAAGCUAGUGAAGCCUCCACGCUAGUAUGUCUUCCAAGGUGGACUUCGGUCUACCAAAAGAAACAACAACAACAAC
..((((.(..((((((((((((((.........))))))))))))))....(((((((.........))))))).).))))....(((((((....))))))).....................
1.078
medium
80.40.0310.3390.1850.40040.132800.132500.13220.45820.3910.1949000.06490-0.0662000.064800-0.066200.064800.19191.13790.5004-0.00330.37390.12440.18600.185500.12340.1232-0.13160.0615000.1228000.06130.0613000.12230.33460.38160.65690.29720.05940.17760.05920.41140.17580.1170.23311.20060.79030.39270.04640.0560.1674-0.06550.11140.05570.111100.05550.16610.22070.27460.32780.74360.68080.9450.05250.15700.05230.05220.15630.5680.345100.08830.0088
59
58Fiskers Control II - D3
Control II - Intermolecular KL
5426359
GGAAGGGAAACGUAUGGUGAACUGAAGGAGGCACGGUUCAUCAUACGCUAAGCUAGUGAAGCCUCCACGCUAGUAUGUCUUCCAACGAUCACUUCGGUGGUCGAAAAGAAACAACAACAACAAC
..((((.(..((((((((((((((.........))))))))))))))....(((((((.........))))))).).))))....(((((((....))))))).....................
2.161
medium
83.70.030.3290.1790.15990.0502000.05010.13760.41020.24750.34430.02460.0491000.0245000000000.0490.40121.11180.87120.16350.32730.18650.093100.11480.1390.04490.13860.0692-0.02450.02310.0231-0.0245-0.02450.04460.0460.0230.091900.13750.1470.79890.58110.33350.15520.04430.06640.06630.130.04410.28011.13460.98460.14440.06320.03880.02100.0210.18880.04190.08370.14620.08340.1664-0.01410.18640.82380.6131.18120.23710.0789-0.028800.01970.06440.440.27260.04390.10680.0582
60
59Mat - Control II - Intermolecular KL - D2
Control II - Intermolecular KL
5437601
GGAAGGGAAACGAUCUUCGUCAGCAAGGAGGCAGCUGAUGAAGGUCGCUAAGCGUAUGAAGCCUCCACAUACGUAUGUCUUCCAACGACGACUUCGGUCGUCGAAAAGAAACAACAACAACAAC
..((((.(..((((((((((((((.........))))))))))))))....(((((((.........))))))).).))))....(((((((....))))))).....................
1.499
medium
90.20.0260.2810.1530.42310.14750.14720.03680.073500.54710.57690.14390.07190.03590.03590.03590.03590000000.035800.03587.00E-040.77730.38580.07010.38170.17330.41330.10310.20480.17080.10140.03410.0170.0850000.034000.034000.0340.16820.2360.4020.52960.03320.06630.03310.03310.13030.0330.1811.02011.1290.111100.03170.063400.15810.06320.05980.122500.03140.0942-0.03820.12530.58950.21250.58180.15270.18270.09120.030400.18190.51110.08530.08990.14450.0299
61
60Control
Control II - Intermolecular KL
5447673
GGAUGGGAAACGUGGUCCGAUCUGAAGGAGGCACGGAUUGGACUACGCUAAGUCGAUGAAGCCUCCACGUCGAUAUGUCAUCCAAGAACUUGUUCGCAGGUUCAAAAGAAACAACAACAACAAC
..((((.(..((((((((((((((.........))))))))))))))....(((((((.........))))))).).))))....(((((((....))))))).....................
3.436
medium
78.30.0350.4180.226-0.00130.01840.03420.0159-0.01330.06330.1580.14660.09440.04720.0157000.01570.04710000.015700.01570.08070.10070.41011.01650.55110.25580.29360.1270.07790.13550.22240.16270.03110.10330.0590.060400-0.0133000.04560.04410.0147-0.03980.04690.11720.35220.20330.40390.230.30040.01640.04290.05710.01430.4331.20280.99880.13670.0140.13620.06820.01360.09550.06760.09450.17530.02720.24140.25360.63390.21711.00930.67071.16470.250.09910.18660.06210.04890.08371.01060.46950.26370.48720.143
Loading...