ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBV
1
ที่รหัส percodeรหัส10หลักรหัส smisตำบลอำเภอศูนย์ชื่อโรงเรียนบุคลากรในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561ชื่อ-สกุลลักษณะพื้นที่รร.ที่อยู่ใกล้ที่สุด (โรงเรียนรัฐบาล)จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 (เติมเฉพาะตัวเลข)รวมโรงเรียนหลักที่ไปเรียนรวมจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 นำไปเรียนรวมข้อมูลติดต่อ สื่อสาร (ผู้ประสานงาน ร.ร.ได้)
ข้อเสนอเเนะ / ข้อมูลที่ต้องแก้ไข
2
เครือข่ายผู้บริหาร (คน)ครู (คน) สพฐ./สพป. จัดสรรนักการภารโรงอื่น ๆ ระบุชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอระยะทางอ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3ชื่อระยะทางอ.1อ.2ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6โทรศัพท์ชื่อ-สกุลข้อคิดเห็นอื่นๆ
3
พัฒนาคุณภาพผอ.ร.ร.
รอง ผอ. ร.ร.
รักษาการ
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูพี่เลี้ยง
ครูธุรการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
ประเภท
จำนวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพื้นที่ปกติ/พื้นที่สูง/เกาะกิโลเมตร
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
(
อยากให้ออกตรวจเยี่ยม ร.ร.โปรดเเจ้ง
4
1760032103976003239010075หัวนาเมืองเมือง 5บ้านโนนสวรรค์หนองแก10070001010นายสุรศักดิ์ เครือคำพื้นที่ปกติบ้านโนนม่วงหัวนาเมือง1071015101518111100097
088-3390686
ว่าที่ รตญ.จิราภรณ์ ทิวาวงษ์
5
2760056103976005639010076หัวนาเมืองเมือง 5บ้านดอนหัน1002010100ลูกจ้างประจำ1นายกฤษฎา การีชุมปกติิหัวนาศึกษาวิทย์หัวนาเมืือง4046712641500045
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก
6 กม.467126415
085-6964460
นายสุรสิทธิ์ สุนสุข
6
3760033103976003339010077หัวนาเมืองเมือง 5บ้านโนนม่วง1002000101นางสาวมาลินี หลักคำปกติบ้านโนนสวรรค์หนองแกหัวนาเมือง204333807200030
093-1023671
นางสาวมาลิณี หลักคำ
7
4เมือง 5หัวนาศึกษาวิทย์
8
5เมือง 5บ้านข่าดอนเข็ม
9
6เมือง 5บ้านดินทรายอ่อน
10
7เมือง 5บ้านหนองแสงนาล้อม100
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100