AB
1
Item NameBuy it Now
2
Peticha KAL NIDRESOLD
3
Jilyan - 1st Sefer$1,000.00
4
Rimonim 1st Sefer$360.00
5
Jilyan - 2nd Sefer$1,000.00
6
Rimonim 2nd Sefer$360.00
7
Sefer Kal Nidre SOLD
8
2nd Sefer$1,000.00
9
3rd SeferSOLD
10
4th Sefer$1,000.00
11
5th Sefer$1,000.00
12
6th Sefer$1,000.00
13
7th Sefer$1,000.00
14
Petihat Parnassa - Kippur Night
$2,600.00
15
Peticha Morning$1,800.00
16
Jilyan - 1st Sefer$1,000.00
17
Rimonim 1st Sefer$360.00
18
Jilyan - 2nd Sefer$1,000.00
19
Rimonim 2nd Sefer$360.00
20
Aliyat CohenSOLD
21
Aliyat Levi$1,000.00
22
Aliyat YisraelSOLD
23
Aliyat Revie$1,500.00
24
Aliyat HamishiSOLD
25
Aliyat Shishi - Hobat Hayom$2,600.00
26
Somech$750.00
27
Samuch$750.00
28
Mashliym w/ KaddishSOLD
29
Maftir w/ KaddishSOLD
30
Peticha Abodah- MusafSOLD
31
Peticha Parnasa - Musaf$2,600.00
32
Peticha - Mincha$1,500.00
33
Jilyan - Mincha$501.00
34
Aliyat Cohen - Mincha$1,200.00
35
Aliyat Levi - Mincha$501.00
36
Aliyat Yisrael (Yonah) MinchaSOLD
37
Peticha Ne'ilahSOLD