ABCDEFGHIJ
1
Vybrané DUMy v případě zájmu zašleme e-mailem na základné oficiální žádosti základní nebo střední školy ČR.
2
3
ŠablonaOznačení sadyInfo k sadě
4
III/2VY_32_INOVACE_GFP_32_01_1Pedagogika, didaktika - seminář SPP, septima
5
III/2VY_32_INOVACE_GFP_32_01_2Základy pedagogiky a psychologie - seminář SPP pro septimy a oktávy
6
III/2VY_32_INOVACE_GFP_32_01_3OSV v dramatické výchově - prima - kvarta, prevence patologických jevů.
7
III/2VY_32_INOVACE_GFP_32_02_1MS Excel - sexta, IVT
8
III/2VY_32_INOVACE_GFP_32_02_2Počítačová grafika - kvinta, IVT
9
III/2VY_32_INOVACE_GFP_32_02_3Počítačová grafika - tercie. Foto - video, práce v Corelu, praxe a počátky vynálezů.
10
III/2VY_32_INOVACE_GFP_32_03_1Řešené fyzikální úlohy - sekunda, septima
11
III/2VY_32_INOVACE_GFP_32_03_2Práce s grafy v hodinách fyziky - kvarta, sexta
12
III/2VY_32_INOVACE_GFP_32_03_3Fyzikální veličiny a jejich měření - prima, sekunda, tercie, sexta, septima
13
III/2VY_32_INOVACE_GFP_32_04_1Vývoj moderní společnosti (2. pol. 19. stol do konce I. sv. války) - septima, dějepis
14
III/2VY_32_INOVACE_GFP_32_04_2Středověk - sekunda, dějepis
15
III/2VY_32_INOVACE_GFP_32_04_3Dějiny kultury - septima, dějepis
16
III/2VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1Antická literatura - kvinta, ČJL
17
III/2VY_32_INOVACE_GFP_32_05_2Mluvnice ČJ - sekunda, kvarta, ČJL
18
III/2VY_32_INOVACE_GFP_32_05_3Slohové útvary - tercie, kvarta,kvinta.
19
III/2VY_32_INOVACE_GFP_32_06_1Texty pro konverzační okruhy v angličtině - anglický jazyk a seminář anglických reálií - septima, oktáva.
20
III/2VY_32_INOVACE_GFP_32_06_2 Materiály sloužící k procvičení elementární slovní zásoby v němčině - kvarta, kvinta, sexta.
21
III/2VY_32_INOVACE_GFP_32_06_3Španělské reálie převážně pro studenty septim a oktáv
22
III/2VY_32_INOVACE_GFP_32_07_1Člověk a společnost - učivo OV na nižším gymnáziu a psychologie v kvintě
23
III/2VY_32_INOVACE_GFP_32_07_2Člověk a stát - politologie a právo - prima - septima
24
III/2VY_32_INOVACE_GFP_32_07_3Ekonomika - kvarta, ZSV
25
II/2VY_22_INOVACE_GFP_22_08_1Poznávání zeměpisných reálií anglofonních zemí - anglický jazyk - kvarta, kvinta, sexta, septima, oktáva.
26
II/2VY_22_INOVACE_GFP_22_08_2Latinská gramatika, sl. zásoba, interaktivní hry, překladová cvičení, slova lat. původu, pro tercie až sexty
27
I/2VY_12_INOVACE_GFP_12_09_1Světová a česká  literatura 19. a poč. 20. století
28
I/2VY_12_INOVACE_GFP_12_09_2Literární směry - tercie, kvinta, oktáva, ČJL
29
V/2VY_52_INOVACE_GFP_52_10_1Elektromagnetické a světelné jevy - kvarta, fyzika
30
V/2VY_52_INOVACE_GFP_52_10_2Pohyb těles a jejich vzájemné působení - kvinta, fyzika
31
V/2VY_52_INOVACE_GFP_52_11_1Botanika - biologie - sekunda, kvinta
32
V/2VY_52_INOVACE_GFP_52_11_2Obecná biologie - biologie - kvinta
33
V/2VY_52_INOVACE_GFP_52_12_1Zoologie - biologie - prima, sekunda
34
V/2VY_52_INOVACE_GFP_52_12_2Praktická cvičení - biologie - prima, kvarta
35
V/2VY_52_INOVACE_GFP_52_13_1Přírodní obraz Země - prima, kvinta, sexta
36
V/2VY_52_INOVACE_GFP_52_13_2Člověk na Zemi - prima, sexta
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100