ניהול עבודה ויקי
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
תאריך העלאהמקורעדיפותהערות (עריכה לפי תבנית מסויימת/וויקיזציה בלבד, הערות נוספות)עורך
2
ערכים שלא עברו עריכה - כולם צריכים להיות עם שלט של ערך בבדיקהwikirefua.org.il/index.php/%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93:%D7%93%D7%A4%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%9B%D7%90%D7%9F/%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%AA:%D7%A2%D7%A8%D7%9A_%D7%91%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%94
3
4
בלוטת התריס
5
סמנים מולקולריים לקשריות חשודות בבלוטת התריס – Molecular markers for indeterminate thyroid nodules21 ביוני 2017‏ http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%A1%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A7%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%AA_%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%A1_%E2%80%93_Molecular_markers_for_indeterminate_thyroid_nodulesאורית
6
7
הנקה - לבדוק כפילויות והאם צריך למחוק כפילות
8
עידוד קידום ותמיכה בהנקה - נייר עמדה5 ביולי 2018‏ https://www.wikirefua.org.il/w/index.php/%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D_%D7%95%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94_%D7%91%D7%94%D7%A0%D7%A7%D7%94_-_%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8_%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94עמותת עתיד
9
תפקידו של הרופא בעידוד ותמיכה בהנקה וטיפול באם המניקה ובתינוקה - הנחייה קלינית11 במרץ 2018‏ https://www.wikirefua.org.il/w/index.php/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90_%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%95%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94_%D7%91%D7%94%D7%A0%D7%A7%D7%94_%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C_%D7%91%D7%90%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%95%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%94_-_%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AAלבדוק זהות עם הערך הבא
10
תפקיד הרופא בעידוד ותמיכה בהנקה וטיפול באם המניקה ובתינוקה - הנחיה קלינית
24 באוקטובר 2018‏https://www.wikirefua.org.il/w/index.php/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90_%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%95%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94_%D7%91%D7%94%D7%A0%D7%A7%D7%94_%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C_%D7%91%D7%90%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%95%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%94_-_%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%94_%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AAלבדוק זהות עם הערך הקודם
11
אנטיביוטיקה בהריון והנקה - Antibiotic use during pregnancy and lactation13 בספטמבר 2013‏ http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%91%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%A7%D7%94_-_Antibiotic_use_during_pregnancy_and_lactationמתוך פנקס אנטיביוטיקה
12
13
חוק החולה הנוטה למות
14
הנחיות ליישום חוק החולה הנוטה למות - חוזר מנכ"ל8 במרץ 2011http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D_%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA_-_%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8_%D7%9E%D7%A0%D7%9B%22%D7%9Cאורית
15
הנחיות ליישום חוק החולה הנוטה למות – חוזר מנכ"ל/נספח 3א - טופס הנחיות מקדימות9 במרץ 2011http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D_%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA_%E2%80%93_%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8_%D7%9E%D7%A0%D7%9B%22%D7%9C/%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97_3%D7%90_-_%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1_%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AAאורית
16
הנחיות ליישום חוק החולה הנוטה למות – חוזר מנכ"ל/נספח 3ב - טופס ייפוי כוח9 במרץ 2011http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D_%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA_%E2%80%93_%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8_%D7%9E%D7%A0%D7%9B%22%D7%9C/%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97_3%D7%91_-_%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1_%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99_%D7%9B%D7%95%D7%97אורית
17
הנחיות ליישום חוק החולה הנוטה למות – חוזר מנכ"ל/נספח 3ג - טופס הארכת תוקף הנחיות מקדימות וייפוי כוח9 במרץ 2011http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D_%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA_%E2%80%93_%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8_%D7%9E%D7%A0%D7%9B%22%D7%9C/%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97_3%D7%92_-_%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%A3_%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99_%D7%9B%D7%95%D7%97אורית
18
הנחיות ליישום חוק החולה הנוטה למות – חוזר מנכ"ל/נספח 3ד - טופס ביטול הנחיות מקדימות וייפוי כוח9 במרץ 2011http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D_%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA_%E2%80%93_%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8_%D7%9E%D7%A0%D7%9B%22%D7%9C/%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97_3%D7%93_-_%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1_%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C_%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99_%D7%9B%D7%95%D7%97אורית
19
הנחיות ליישום חוק החולה הנוטה למות – חוזר מנכ"ל/נספח 4 - הצהרת חולה הנוטה למות, בעל כשרות, בדבר רצונו שחייו לא יוארכו9 במרץ 2011http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D_%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA_%E2%80%93_%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8_%D7%9E%D7%A0%D7%9B%22%D7%9C/%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97_4_-_%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%AA_%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA,_%D7%91%D7%A2%D7%9C_%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA,_%D7%91%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%95_%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%99%D7%95_%D7%9C%D7%90_%D7%99%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%95אורית
20
הנחיות ליישום חוק החולה הנוטה למות – חוזר מנכ"ל/נספח 5 - נוסח תצהיר והנחיות למילויו9 במרץ 2011http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D_%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA_%E2%80%93_%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8_%D7%9E%D7%A0%D7%9B%22%D7%9C/%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97_5_-_%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97_%D7%AA%D7%A6%D7%94%D7%99%D7%A8_%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95אורית
21
הנחיות רפואיות מקדימות
16 ביולי 2015‏ https://www.wikirefua.org.il/w/index.php/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AAלשנות את שם הערך כך שיהיה תואם לתוכןאורית
22
23
אוסטאופורוזיס
24
אוסטאופורוזיס - Osteoporosis6 בפברואר 2011‏http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A1_-_Osteoporosis
25
אוסטאופורוזיס - טיפול תרופתי בגיל המעבר 2 ביוני 2013http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A1_-_%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C_%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%AA%D7%99_%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8שם גם באנגלית, במידה ולא נקבל רשימת מקורות, לשקול להוריד את הערך
26
אוסטאופורוזיס - הדרכת והשתלמות רופאים ‏6 באוקטובר 2015http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A1_-_%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99%D7%9Dשם גם באנגלית. ויקיזציה, רצוי שהעורך יעבוד מול המאמר המקורי במכבי על מנת למצוא שגיאות העתקה (יש כאלו בערכים המספריים)
27
ריאות
28
מחלת ריאות חסימתית כרונית - Chronic obstructive pulmonary disease28 בפברואר 2011 http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%AA_%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%AA%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA_-_Chronic_obstructive_pulmonary_disease
29
הטיפול בילדים עם דלקת ריאות בזמן חשד לזיהום בשפעת פנדמית H1N113 במרץ 2012‏http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%94%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C_%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%9D_%D7%93%D7%9C%D7%A7%D7%AA_%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%96%D7%9E%D7%9F_%D7%97%D7%A9%D7%93_%D7%9C%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9D_%D7%91%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%AA_%D7%A4%D7%A0%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%AA_H1N1
30
היבטים בריאותיים של מהגרים מאפריקה הדרומית לסהרה והנחיות למניעת מחלת השחפת - חוזר מנכ"ל 23 ביוני 2012‏ http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%94%D7%99%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%94%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%A1%D7%94%D7%A8%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%A4%D7%AA_-_%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8_%D7%9E%D7%A0%D7%9B%22%D7%9Cלוודא רלוונטיות
31
הנחיות לבקרת תחלואה בשחפת, חצבת ואבעבועות רוח באוכלוסיות מהגרים חסרי ביטוח בריאות - חוזר משרד הבריאות18 באוקטובר 2012‏http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%AA_%D7%AA%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%94_%D7%91%D7%A9%D7%97%D7%A4%D7%AA,_%D7%97%D7%A6%D7%91%D7%AA_%D7%95%D7%90%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%A8%D7%95%D7%97_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%94%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%A1%D7%A8%D7%99_%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA_-_%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8_%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA
32
דלקת ריאות הנרכשת בקהילה - טיפול אנטיביוטי - Community acquired pneumonia - antibiotic treatment18 באוגוסט 2013http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%93%D7%9C%D7%A7%D7%AA_%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%A8%D7%9B%D7%A9%D7%AA_%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94_-_%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C_%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99_-_Community_acquired_pneumonia_-_antibiotic_treatmentפנקס אנטיביוטיקה
33
דלקת ריאות הנרכשת בבית החולים - טיפול - Hospital acquired pneumonia - antibiotic therapyhttp://wikirefua.org.il/index.php/%D7%93%D7%9C%D7%A7%D7%AA_%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%A8%D7%9B%D7%A9%D7%AA_%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_-_%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C_-_Hospital_acquired_pneumonia_-_antibiotic_therapyפנקס אנטיביוטיקה
34
גילוי מוקדם של סרטן הריאה באוכלוסיה בסיכון גבוה ללא תסמינים מחשידים למחלה - נייר עמדה13 באוגוסט 2014‏ http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99_%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9D_%D7%A9%D7%9C_%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F_%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%94_%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94_%D7%9C%D7%9C%D7%90_%D7%AA%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%94_-_%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8_%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94
35
סרטן הריאה - רפואה מותאמת אישית - Lung cancer - personalized medicine ‏5 באוקטובר 2014 http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F_%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94_-_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94_%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%9E%D7%AA_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA_-_Lung_cancer_-_personalized_medicine
36
סכנה לבריאות הציבור מסיגריות חדשות - נייר עמדה16 בפברואר 2017http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%A1%D7%9B%D7%A0%D7%94_%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8_%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA_-_%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8_%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94
37
אנמיה
38
אנמיה מחסר ברזל - Iron deficiency anemia6 בפברואר 2011‏http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%90%D7%A0%D7%9E%D7%99%D7%94_%D7%9E%D7%97%D7%A1%D7%A8_%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%9C_-_Iron_deficiency_anemia
39
תדריך למניעת אנמיה וחוסר ברזל בתינוקות ובפעוטות – חוזר משרד הבריאות21 באוגוסט 2012‏http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%90%D7%A0%D7%9E%D7%99%D7%94_%D7%95%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%A8_%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%9C_%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%91%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%98%D7%95%D7%AA_-_%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8_%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA
40
41
גנטיקה
42
בדיקות גנטיות ישירות ועקיפות לאבחון מחלות גנטיות6 בפברואר 2011‏http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%90%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA
43
בדיקת קריוטיפ סטנדרטית: בדיקה גנטית כרומוזומלית בשיטה ציטוגנטית6 בפברואר 2011‏http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%AA_%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4_%D7%A1%D7%98%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%AA:_%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%95%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%A6%D7%99%D7%98%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%AA
44
בדיקות גנטיות - שיטות בדיקה של מחלות גנטיות6 בפברואר 2011‏http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA_-_%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA
45
היברידיזציה של דנ"א ושימוש באנזימי רסטריקציה לבדיקות גנטיות6 בפברואר 2011‏http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%94%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%99%D7%96%D7%A6%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%93%D7%A0%22%D7%90_%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9_%D7%91%D7%90%D7%A0%D7%96%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%A8%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%94_%D7%9C%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA
46
מאגרי מידע גנטיים באינטרנט6 בפברואר 2011‏http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2_%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98
47
ריאקציית שרשרת של פולימרז (PCR) לבדיקות גנטיות6 בפברואר 2011‏http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%A8%D7%A9%D7%A8%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A8%D7%96_(PCR)_%D7%9C%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA
48
‏בדיקת צ'יפ גנטי - נייר עמדה - Chromosomal micro-array analysis23 בספטמבר 2016http://wikirefua.org.il/index.php?title=%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%AA_%D7%A6%27%D7%99%D7%A4_%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99_-_%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8_%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94_-_Chromosomal_micro-array_analysis&redirect=noויקיזציה, על העורך ליצור הפניות לדף הפירושים בדיקת צ'יפ גנטי
49
הסתייעות בבדיקת גנטית לשם אבחון ואפיון קדחת ים תיכונית משפחתית בילדים - נייר עמדה ‏ 2 במרץ 2017
http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%AA_%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%A9%D7%9D_%D7%90%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%A7%D7%93%D7%97%D7%AA_%D7%99%D7%9D_%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_-_%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8_%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94
50
אונקוגנטיקה - הרחבת הבדיקות לחולים - נייר עמדה ‏26 באפריל 2017 http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94_-_%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_-_%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8_%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94
51
52
ערכים שהועלו ב-2011 ועדיין לא טופלו, יש ערכים חלקיים שהועלו בהתחלת העבודה שצריך לשקול האם להשאיר או לא
53
כאבים בצוואר - Neck pain6 בפברואר 2011‏http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%9B%D7%90%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%90%D7%A8_-_Neck_pain
54
דיספלזיה התפתחותית של מפרק הירך - Developmental dysplasia of the hip6 בפברואר 2011‏http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A4%D7%9C%D7%96%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%A7_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%9A_-_Developmental_dysplasia_of_the_hip
55
אפיקונדיליטיס לטראלי - Lateral epicondylitis6 בפברואר 2011‏http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A1_%D7%9C%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99_-_Lateral_epicondylitis
56
אבני מרה - Gallstones6 בפברואר 2011‏http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%90%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%9E%D7%A8%D7%94_-_Gallstones
57
דימום מדרכי העיכול העליונות - Upper gastrointestinal bleeding6 בפברואר 2011‏http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9D_%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99_%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C_%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_-_Upper_gastrointestinal_bleeding
58
סינקופה ואזו-ואגאלית - Vasovagal syncope6 בפברואר 2011‏http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%94_%D7%95%D7%90%D7%96%D7%95-%D7%95%D7%90%D7%92%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA_-_Vasovagal_syncope
59
רישום גלולות לקטינים - Pescribing Oral Contractitives to Minors6 בפברואר 2011‏http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D_%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D_-_Pescribing_Oral_Contractitives_to_Minors
60
סומטיזציה - Somatization6 בפברואר 2011‏http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%96%D7%A6%D7%99%D7%94_-_Somatization
61
גישה לכאבים בחזה - Evaluation of Chest Pain6 בפברואר 2011‏http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%94_%D7%9C%D7%9B%D7%90%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%97%D7%96%D7%94_-_Evaluation_of_Chest_Pain
62
ספחת - Psoriasis6 בפברואר 2011‏http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%A1%D7%A4%D7%97%D7%AA_-_Psoriasis
63
גישה לחולה עם זיבה - Approach to the patient with Gonorrhea6 בפברואר 2011‏http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%94_%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%A2%D7%9D_%D7%96%D7%99%D7%91%D7%94_-_Approach_to_the_patient_with_Gonorrhea
64
עמילואידוזיס - Amyloidosis7 בפברואר 2011‏http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%93%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A1_-_Amyloidosis
65
דיכאון: בחירת טיפול תרופתי מבוסס אבחנה ותסמינים קליניים - Depression: Model for selection of treatment7 בפברואר 2011‏http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%93%D7%99%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%9F:_%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C_%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%AA%D7%99_%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%A1_%D7%90%D7%91%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%AA%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D_-_Depression:_Model_for_selection_of_treatment
66
אי ספיקת לב - Congestive heart failure7 בפברואר 2011‏http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%90%D7%99_%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%AA_%D7%9C%D7%91_-_Congestive_heart_failure
67
פגיעות קור - Hypothermia7 בפברואר 2011‏http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%95%D7%A8_-_Hypothermia
68
כיסת גנגליון - (Ganglion (cyst9 בפברואר 2011‏http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%9B%D7%99%D7%A1%D7%AA_%D7%92%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F_-_(Ganglion_(cyst
69
דלקת גת - Sinusitis26 בפברואר 2011‏http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%93%D7%9C%D7%A7%D7%AA_%D7%92%D7%AA_-_Sinusitis
70
פרוביוטיקה - Probiotic27 בפברואר 2011 http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94_-_Probiotic
71
זמן מעבר מזון לאורך המעי - Oro Rectal Transit Time28 בפברואר 2011 http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%96%D7%9E%D7%9F_%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8_%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9A_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%99_-_Oro_Rectal_Transit_Time
72
תגובה אלרגית ואנפילקסיס בילדים – Allergic reaction and anaphylaxis in children28 בפברואר 2011 http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94_%D7%90%D7%9C%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%AA_%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A1_%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_%E2%80%93_Allergic_reaction_and_anaphylaxis_in_children
73
בדיקת "החזר אדום" בילודים - הנחיה קלינית28 בפברואר 2011 http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%AA_%22%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A8_%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9D%22_%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D_-_%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%94_%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
74
הפרעת אישיות פרנואידית - Paranoid personality disorder1 במרץ 2011‏http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%AA_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%99%D7%93%D7%99%D7%AA_-_Paranoid_personality_disorder
75
הפרעת אישיות סכיזוטיפלית - Schizotypal personality disorder1 במרץ 2011‏http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%AA_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A1%D7%9B%D7%99%D7%96%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%AA_-_Schizotypal_personality_disorder
76
סרטן ממוין של בלוטת המגן - הנחיה קלינית2 במרץ 2011http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F_%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%99%D7%9F_%D7%A9%D7%9C_%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%9F_-_%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%94_%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AAנכון לאוגוסט 2017 - תקף. https://www.ima.org.il/userfiles/image/clinical_44_magen.pdf
77
סרטן ממוין של בלוטת המגן - הנחיה קלינית/נספח2 במרץ 2011http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F_%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%99%D7%9F_%D7%A9%D7%9C_%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%9F_-_%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%94_%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA/%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97לבדוק עם מוטי אם אפשר לאחר עם הערך: סרטן ממוין של בלוטת המגן - הנחיה קלינית
78
נבולייזר - הנחיה קלינית3 במרץ 2011 http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%96%D7%A8_-_%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%94_%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AAנכון לאוגוסט 2017 - תקף. https://www.ima.org.il/userfiles/image/clinical_41_nebuleizer.pdf
79
נבולייזר - הנחיה קלינית/נספח הוראות שימוש וניקוי נבולייזר3 במרץ 2011 http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%96%D7%A8_-_%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%94_%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA/%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9_%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%99_%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%96%D7%A8לבדוק עם מוטי אם אפשר לאחר עם הערך: נבולייזר - הנחיה קלינית
80
טיפול בהורמון גדילה בילדים עם SGA - הנחיה קלינית3 במרץ 2011 http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C_%D7%91%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%92%D7%93%D7%99%D7%9C%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%9D_SGA_-_%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%94_%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AAנכון לאוגוסט 2017 - תקף. https://www.ima.org.il/userfiles/image/clinical_33_growthhormon.pdf
81
השמנת יתר - הנחיה קלינית 6 במרץ 2011 http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%AA%D7%A8_-_%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%94_%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AAנכון לאוגוסט 2017 - תקף. https://www.ima.org.il/userfiles/image/clinical_21_obese.pdf
82
אמות מידה לאבחון הפרעת קשב וריכוז (ADHD) בילדים, מתבגרים ומבוגרים – חוזר משרד הבריאות 6 במרץ 2011 http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%90%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%AA_%D7%A7%D7%A9%D7%91_%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96_(ADHD)_%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D,_%D7%9E%D7%AA%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D_%E2%80%93_%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8_%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA
83
שחרור מידע מרישום הסרטן הלאומי - חוזר מנכ"ל7 במרץ 2011http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A8_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2_%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99_-_%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8_%D7%9E%D7%A0%D7%9B%22%D7%9C
84
הפעלת שירות פליאטיבי (הוספיס) בקהילה בבית חולים כללי ובמוסד סיעודי – חוזר מנכ"ל8 במרץ 2011http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%AA_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99_(%D7%94%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A1)_%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94_%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99_%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93_%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%99_%E2%80%93_%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8_%D7%9E%D7%A0%D7%9B%22%D7%9C
85
הקפאת ביציות למטרת שמירת הפוריות של האישה – חוזר מנכ"ל/נספח 1 - טופס הסכמה להקפאת ביציות9 במרץ 2011http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%94%D7%A7%D7%A4%D7%90%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%AA_%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94_%E2%80%93_%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8_%D7%9E%D7%A0%D7%9B%22%D7%9C/%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97_1_-_%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1_%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%94_%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%A4%D7%90%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%AA
86
גזזת - חוזר מנכ"ל10 במרץ 2011http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%92%D7%96%D7%96%D7%AA_-_%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8_%D7%9E%D7%A0%D7%9B%22%D7%9C
87
התסמונת המטבולית – The metabolic syndrome 13 במרץ 2011http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%94%D7%AA%D7%A1%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%AA_%E2%80%93_The_metabolic_syndrome
88
הפרעת אישיות היסטריונית - Histrionic personality disorder 13 במרץ 2011http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%AA_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA_-_Histrionic_personality_disorder
89
הפרעת אישיות תלותית - Dependent personality disorder 14 במרץ 2011http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%AA_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA_-_Dependent_personality_disorder
90
טיפול פוטותרפי במחלות עור - חוזר משרד הבריאות 14 במרץ 2011http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C_%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%A4%D7%99_%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%95%D7%A8_-_%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8_%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA
91
חובת הודעה על נהגים עם מצבי בריאות העלולים לסכן את עצמם וזולתם - חוזר מנכ"ל 15 במרץ 2011http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%9D_%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%99_%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A1%D7%9B%D7%9F_%D7%90%D7%AA_%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%9D_%D7%95%D7%96%D7%95%D7%9C%D7%AA%D7%9D_-_%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8_%D7%9E%D7%A0%D7%9B%22%D7%9C
92
השתלות איברים מן החי - חוזר מנכ"ל 15 במרץ 2011‏ http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%9F_%D7%94%D7%97%D7%99_-_%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8_%D7%9E%D7%A0%D7%9B%22%D7%9C
93
התערבות עם מטופל אובדני - נייר עמדה16 במרץ 2011http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%9D_%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%9C_%D7%90%D7%95%D7%91%D7%93%D7%A0%D7%99_-_%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8_%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94לא מצאתי את המקור
94
יחסי פסיכיאטר-מטופל - נייר עמדה 17 במרץ 2011http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%99_%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8-%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%9C_-_%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8_%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94לא מצאתי את המקור
95
התערבות בעת פיגועי טרור ובמצבי בחרדה הנובעים מפיגועים אלו, בילדים ומתבגרים - נייר עמדה 17 במרץ 2011http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A2%D7%99_%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8_%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%99_%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D_%D7%90%D7%9C%D7%95,_%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D_-_%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8_%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94לא מצאתי את המקור
96
חוות דעת פסיכיאטרית לעונש מופחת - נייר עמדה 17 במרץ 2011http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%93%D7%A2%D7%AA_%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%A9_%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%97%D7%AA_-_%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8_%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94לא מצאתי את המקור
97
חוות דעת פסיכיאטרית לבית משפט - נייר עמדה 17 במרץ 2011http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%93%D7%A2%D7%AA_%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_-_%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8_%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94לא מצאתי את המקור
98
סרטן המעי הגס והחלחולת - Colorectal cancer 20 במרץ 2011 http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%92%D7%A1_%D7%95%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%AA_-_Colorectal_cancer
99
דלקת אוזן תיכונה חדה - Acute otitis media22 במרץ 2011 http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%93%D7%9C%D7%A7%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%96%D7%9F_%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%97%D7%93%D7%94_-_Acute_otitis_media
100
צליעה בילדים - Pediatric limp30 במרץ 2011http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_-_Pediatric_limp
Loading...
Main menu