เช็คชื่อเข้าแถว4_8ปี61_1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ชั้นม.4/8คำอธิบายการใช้งาน
2
ภาคเรียนที่
1
ในการใช้งานให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลตามลำดับดับนี้
3
ปีการศึกษา
2561
ในชีต รายชื่อ
1. กรอกข้อมูล ชั้นเรียน ภาคเรียน ปีการศึกษา และชื่อโรงเรียน
4
โรงเรียน
ห้วยแถลงพิทยาคม
2. กรอกชื่อนักเรียน หรือcopy รายชื่อมาวางแทนที่ข้อมูลเดิม
5
เลขที่ชื่อ-นามสกุล
6
1
ณัฐนันท์ เขิบสูงเนิน[โจนัส]
การเช็คชื่อเข้าแถว
7
2
ธิติยา ชอบสุข[โม]
-ในการเช็คชื่อเข้าแถวนั้นให้คลิกช่วงเดือนที่ต้องการเช็ค
8
3
ปนัดดา ปินะกาโส[วิว]
-หากวันที่ไม่ตรงหรือไม่มีในตารางที่สร้างให้แก้ไขเพิ่มได้ในส่วนหัว
9
4
อนงค์นาถ ขึ้นด่านกลาง[วิว]
-ทำการติ๊กเครื่องหมายถูกให้ตรงกับรายชื่อนักเรียนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติตอนเช้า
10
5
กิตนฤทธิ์ นวลรักษา[เฟียด]
11
6
วรรณษา ปะผะลา[เมย์]
สรุปผลการเข้าเรียน
12
7
กิตติศักดิ์ ภักดีอำนาจ[คิว]
-ในแต่ละเดือน สามารถดูได้ในคอลัมภ์ หรือช่องสรุปผลการไม่เข้าแถว ที่อยู่ด้านหลังของแต่ละเดือน
13
8
กาญจนา สุขพงษ์[อ้อม]
-สรุปผลโดยรวมทั้งเทอม สามารถดูได้จากชีต สรุป จะเห็นข้อมูลสถิติการไม่เข้าร่วมกิจกรรมทุกเดือน
14
9
ขวัญสุดา ทวีรัตน์[ขวัญ]
15
10
จินต์ศจี แซ่อุ้ย[ปิ่น]
การพิมพ์หนังสือเชิญผู้ปกครอง กรณีที่ขาดบ่อย
16
11
ธนพร พืชทองหลาง[ต๋า]
-กำลังพัฒนา
17
12
รัชชานนท์ นรเพชร[ออย]
18
13
ธัญภรณ์ อุทะปา[ตาล]
19
14
นิตยา ทองมีค่า[หนูนิด]
20
15
พิพัฒน์ ปัดตาตะพัง[บอส]
21
16
วรินทร วาปีโส[อามี่]
22
17
ณัฐภูมิ อาศัยพลวง[เชี่ยว]
23
18
ทองไท ชัยภา[หมิง]
24
19
ธณพล อินวรรณ์[วิว]
25
20แสนพล ปารอด[ดิว]
26
21
อภิเชษฐ์ ตรีภพ[กริช]
27
22
อิทธิพล เกตุหมื่นไวย[แฟ้ม]
28
23
ชลธิชา ไทยภักดี[อ้อน]
29
24
ฐิติพร โนนทอง[หมิว]
30
25
ธมลวรรณ นากระโทก[กิ่ง]
31
26
ธัญชนก ธรรมประเสริฐ[นก]
32
27
ปรางค์ฉาย มากมูล[ปราง]
33
28
ปาณิสรา พึ่งแก้ว[มิ้ว]
34
29
พนัชกร สุ่มจันทร์[นิ้ง]
35
30
พรสุดา นวลหงษ์[อ้อม]
36
31
พัชรา ชนะธรณ์[มายด์]
37
32
พิมพัชชา บัวสอน[กิ๊ฟ]
38
33
พิยะดา นากอก[พลอย]
39
34
วิมลพรรณ พลสุวรรณ[มาย]
40
35
ศิริรัตน์ สูบไธสง[เปียร์โน]
41
36
ศิริลักษณ์ ศรีสละ[บีม]
42
37
สุจิตรา ชูจิต[ปราย]
43
38อติมา สุนา[ตูน]
44
39
อรปรียา นิมิตร์[กี้]
45
40
อริศรา เครือศรี[เดียร์]
46
41
อัมพุชินี ทั่งรื่น[อิง]
47
42
อรรถกร ปักกะโต[เบิร์ด]
48
43
ธนพล แม่นศรนรา[ปั้น]
49
44
50
45
51
46
52
47
53
48
54
49
55
56
57
โปรแกรมระบบดูแล ติดตาม ช่วยเหลือนักเรียน (Student Care V1.0) ออกแบบและพัฒนาโดยครูกิตติธัช สืบสุนทร ร.ร.ห้วยแถลงพิทยาคม
58
สนใจติดต่อ 0850164115 E-mail : krujoe@htp.ac.th
59
ขับเคลื่อนโดย Google G-Suit www.google.com
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu