KHTC
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
AB
1
Phiên bản 1.4 (mời bạn dùng bản 2.0: http://bit.ly/2FxS2d8)
2
Xem hướng dẫn chi tiết ở trang web http://www.lhboi.name.vn/huu-ich/ke-hoach-tai-chinh/
3
Hãy gửi câu hỏi qua Lehboi@gmail.com hoặc qua điện thoại 091 9912341, 098 9760570
4
5
ĐỪNG download về dùng với Excel vì trong KHTC có một số hàm tôi tự viết, Excel không thể chạy những hàm đó
6
Đừng cho số liệu của riêng bạn vào bảng tính này
7
File này chỉ để đọc, hãy chép về Google Drive của bạn để dùng.
Trên web browser: File -> Make a copy,
Trên smartphone: ba chấm -> Share & export -> Make a copy
8
Đôi khi chữ Loading hiện lên do các hàm tính hơi lâu, để việc tính toán được nhanh hơn
hãy bấm F5 trên web browser hoặc đóng file và mở lại trên smartphone
9
10
Bảng kế hoạch này cần được cập nhật mỗi năm một lần hoặc mỗi khi có thay đổi về thu nhập, chi tiêu, lạm phát, lãi suất
11
Khi cập nhật thì chép bảng đang dùng sang một bảng mới và sửa trên bảng mới
12
Chỉ sửa số trong các ô có nền trắng
13
Có thể sửa các ô có nền màu vàng nhạt nếu bạn hiểu các công thức đơn giản
14
Có thể sửa các ô có nền màu vàng đậm nếu bạn hiểu các công thức phức tạp hơn
15
Không sửa các ô có nền màu xanh, công thức trong các ô này khá phức tạp
16
17
Loading...