Sestavení dotazu na deník blog
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
AEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1
TabulkaIDZáklad v CZKDPH v CZKZáklad (v cizí měně)DPH (v cizí měně)MDDalMD (DPH)Dal (DPH)Název firmyZúčtovánoMěnaModulTyp dokladuPopisKód dokladuDatum zaúčt.Dat. vyst. dokladuDatum splatnostiDatum úhradyÚčetní
2
zahrnout do dotazu
11
dpolfak
idpolfak AS idoriginal
sumzklsumdphsumzklmensumdphmen
uuctyzklmd.kod AS zklmd & LEFT JOIN uucty AS uuctyzklmd ON (dpolfak.idzklmducet = uuctyzklmd.iducet)
uuctyzkldal.kod AS zkldal & LEFT JOIN uucty AS uuctyzkldal ON (dpolfak.idzkldalucet = uuctyzkldal.iducet)
uuctydphmd.kod AS dphmd & LEFT JOIN uucty AS uuctydphmd ON (dpolfak.iddphmducet = uuctydphmd.iducet)
uuctydphdal.kod AS dphdal & LEFT JOIN uucty AS uuctydphdal ON (dpolfak.iddphdalucet = uuctydphdal.iducet)
aadresar.nazev AS firma & LEFT JOIN ddoklfak ON (ddoklfak.iddoklfak = dpolfak.iddoklfak) LEFT JOIN aadresar ON (aadresar.idfirmy = ddoklfak.idfirmy)
ddoklfak.zuctovano
umeny.kod AS mena & LEFT JOIN umeny ON (umeny.idmeny = dpolfak.idmeny)
dpolfak.modul
dtypdokl.kod AS typdokl & LEFT JOIN dtypdokl ON (dtypdokl.idtypdokl = ddoklfak.idtypdokl)
dpolfak.nazev
ddoklfak.kod as kod
dpolfak.datucto
dpolfak.datvyst
ddoklfak.datsplat
ddoklfak.datuhr
dpolfak.ucetni
12
dpolint
idpolint AS idoriginal
sumzklsumdphsumzklmensumdphmen
uuctyzklmd.kod AS zklmd & LEFT JOIN uucty AS uuctyzklmd ON (dpolint.idzklmducet = uuctyzklmd.iducet)
uuctyzkldal.kod AS zkldal & LEFT JOIN uucty AS uuctyzkldal ON (dpolint.idzkldalucet = uuctyzkldal.iducet)
uuctydphmd.kod AS dphmd & LEFT JOIN uucty AS uuctydphmd ON (dpolint.iddphmducet = uuctydphmd.iducet)
uuctydphdal.kod AS dphdal & LEFT JOIN uucty AS uuctydphdal ON (dpolint.iddphdalucet = uuctydphdal.iducet)
aadresar.nazev AS firma & LEFT JOIN ddoklint ON (ddoklint.iddoklint = dpolint.iddoklint) LEFT JOIN aadresar ON (aadresar.idfirmy = ddoklint.idfirmy)
ddoklint.zuctovano
umeny.kod AS mena & LEFT JOIN umeny ON (umeny.idmeny = dpolint.idmeny)
dpolint.modul
dtypdokl.kod AS typdokl & LEFT JOIN dtypdokl ON (dtypdokl.idtypdokl = ddoklint.idtypdokl)
dpolint.nazev
ddoklint.kod as kod
dpolint.datucto
dpolint.datvyst
ddoklint.datsplat
ddoklint.datuhr
dpolint.ucetni
13
dpolsklad
idpolsklad AS idoriginal
sumzklsumdphsumzklmensumdphmen
uuctyzklmd.kod AS zklmd & LEFT JOIN uucty AS uuctyzklmd ON (dpolsklad.idzklmducet = uuctyzklmd.iducet)
uuctyzkldal.kod AS zkldal & LEFT JOIN uucty AS uuctyzkldal ON (dpolsklad.idzkldalucet = uuctyzkldal.iducet)
uuctydphmd.kod AS dphmd & LEFT JOIN uucty AS uuctydphmd ON (dpolsklad.iddphmducet = uuctydphmd.iducet)
uuctydphdal.kod AS dphdal & LEFT JOIN uucty AS uuctydphdal ON (dpolsklad.iddphdalucet = uuctydphdal.iducet)
aadresar.nazev AS firma & LEFT JOIN ddoklsklad ON (ddoklsklad.iddoklsklad = dpolsklad.iddoklsklad) LEFT JOIN aadresar ON (aadresar.idfirmy = ddoklsklad.idfirmy)
ddoklsklad.zuctovano
umeny.kod AS mena & LEFT JOIN umeny ON (umeny.idmeny = dpolsklad.idmeny)
dpolsklad.modul
dtypdokl.kod AS typdokl & LEFT JOIN dtypdokl ON (dtypdokl.idtypdokl = ddoklsklad.idtypdokl)
dpolsklad.nazev
ddoklsklad.kod as kod
dpolsklad.datucto
dpolsklad.datvyst
ddoklsklad.datsplat
ddoklsklad.datuhr
dpolsklad.ucetni
14
mdannakl
iddannakl AS idoriginal
sumzkl0sumzklmen0
uuctyzklmd.kod AS zklmd & LEFT JOIN uucty AS uuctyzklmd ON (mdannakl.idzklmducet = uuctyzklmd.iducet)
uuctyzkldal.kod AS zkldal & LEFT JOIN uucty AS uuctyzkldal ON (mdannakl.idzkldalucet = uuctyzkldal.iducet)
nullnull
aadresar.nazev AS firma & LEFT JOIN mleasing ON (mleasing.idleasing = mdannakl.idleasing) LEFT JOIN aadresar ON (aadresar.idfirmy = mleasing.idfirmydod)
CASE WHEN mdannakl.datucto IS NOT null THEN true ELSE false END AS zuctovano
umeny.kod AS mena & LEFT JOIN mleasing AS mleasingmena ON (mleasingmena.idleasing = mdannakl.idleasing) LEFT JOIN umeny ON (umeny.idmeny = mleasingmena.idmeny)
mdannakl.modul
'ddoklsklad'
'Daňové náklady - ' || mleasing.kod as nazev
mdannakl.kod as kod
mdannakl.datucto
mdannakl.datvyst
nullnull
mdannakl.ucetni
15
msplatkal
idsplatkal AS idoriginal
sumzklsumdphsumzklmensumzklmen
uuctyzklmd.kod AS zklmd & LEFT JOIN uucty AS uuctyzklmd ON (msplatkal.idzklmducet = uuctyzklmd.iducet)
uuctyzkldal.kod AS zkldal & LEFT JOIN uucty AS uuctyzkldal ON (msplatkal.idzkldalucet = uuctyzkldal.iducet)
uuctydphmd.kod AS dphmd & LEFT JOIN uucty AS uuctydphmd ON (msplatkal.iddphmducet = uuctydphmd.iducet)
uuctydphdal.kod AS dphdal & LEFT JOIN uucty AS uuctydphdal ON (msplatkal.iddphdalucet = uuctydphdal.iducet)
aadresar.nazev AS firma & LEFT JOIN mleasing ON (mleasing.idleasing = msplatkal.idleasing) LEFT JOIN aadresar ON (aadresar.idfirmy = mleasing.idfirmydod)
CASE WHEN msplatkal.datucto IS NOT null THEN true ELSE false END AS zuctovano
umeny.kod AS mena & LEFT JOIN mleasing AS mleasingmena ON (mleasingmena.idleasing = msplatkal.idleasing) LEFT JOIN umeny ON (umeny.idmeny = mleasingmena.idmeny)
msplatkal.modul
'dpolfak'
'Daňové náklady - ' || mleasing.kod as nazev
msplatkal.kod as kod
msplatkal.datucto
msplatkal.datvyst
nullnull
msplatkal.ucetni
16
mucetodpisy
iducetodpisu AS idoriginal
sumzkl000
uuctyzklmd.kod AS zklmd & LEFT JOIN uucty AS uuctyzklmd ON (mucetodpisy.idzklmducet = uuctyzklmd.iducet)
uuctyzkldal.kod AS zkldal & LEFT JOIN uucty AS uuctyzkldal ON (mucetodpisy.idzkldalucet = uuctyzkldal.iducet)
nullnull
aadresar.nazev AS firma & LEFT JOIN mmajetek ON (mmajetek.idmajetku = mucetodpisy.idmajetku) LEFT JOIN aadresar ON (aadresar.idfirmy = mmajetek.idfirmydod)
CASE WHEN mucetodpisy.datucto IS NOT null THEN true ELSE false END AS zuctovano
null
mucetodpisy.modul
'dpolint'
'Daňové náklady - ' || mmajetek.kod as nazev
mucetodpisy.kod as kod
mucetodpisy.datucto
mucetodpisy.datvyst
nullnull
mucetodpisy.ucetni
17
mdanodpisy
iddanodpisu AS idoriginal
sumzkl000
uuctyzklmd.kod AS zklmd & LEFT JOIN uucty AS uuctyzklmd ON (mdanodpisy.idzklmducet = uuctyzklmd.iducet)
uuctyzkldal.kod AS zkldal & LEFT JOIN uucty AS uuctyzkldal ON (mdanodpisy.idzkldalucet = uuctyzkldal.iducet)
nullnull
aadresar.nazev AS firma & LEFT JOIN mmajetek ON (mmajetek.idmajetku = mdanodpisy.idmajetku) LEFT JOIN aadresar ON (aadresar.idfirmy = mmajetek.idfirmydod)
CASE WHEN mdanodpisy.datucto IS NOT null THEN true ELSE false END AS zuctovano
null
mdanodpisy.modul
'dpolsklad'
'Daňové náklady - ' || mmajetek.kod as nazev
mdanodpisy.kod as kod
mdanodpisy.datucto
mdanodpisy.datvyst
nullnull
mdanodpisy.ucetni
18
mudalosti
idudalosti AS idoriginal
sumzklsumdphsumzklmensumdphmen
uuctyzklmd.kod AS zklmd & LEFT JOIN uucty AS uuctyzklmd ON (mudalosti.idzklmducet = uuctyzklmd.iducet)
uuctyzkldal.kod AS zkldal & LEFT JOIN uucty AS uuctyzkldal ON (mudalosti.idzkldalucet = uuctyzkldal.iducet)
uuctydphmd.kod AS dphmd & LEFT JOIN uucty AS uuctydphmd ON (mudalosti.iddphmducet = uuctydphmd.iducet)
uuctydphdal.kod AS dphdal & LEFT JOIN uucty AS uuctydphdal ON (mudalosti.iddphdalucet = uuctydphdal.iducet)
aadresar.nazev AS firma & LEFT JOIN mmajetek ON (mmajetek.idmajetku = mudalosti.idmajetku) LEFT JOIN aadresar ON (aadresar.idfirmy = mmajetek.idfirmydod)
CASE WHEN mudalosti.datucto IS NOT null THEN true ELSE false END AS zuctovano
null
mudalosti.modul
'mdannakl'
'Daňové náklady - ' || mmajetek.kod as nazev
mudalosti.kod as kod
mudalosti.datucto
mudalosti.datvyst
nullnull
mudalosti.ucetni
19
20
zdroj tabulky
▲****Napojení na tabulku uucty potřebuji 4 ×, pro každý sloupec jiný.
▲*****Všem sloupcům získávající hodnotu z dokladu stačí jedno napojení.
21
Licence CC-BY petrhnilica.cz
▲Koncovka jména sloupce a tabulky u iducetodpisu, iddanodpisuse mění viz. iducetodpisU vs mucetodpisY
▲Majetkové a leasingové položky a doklady sloupec zuctovano nemají.
Majetkové položky sloupec pro měnu nemají
Majetkové a leasingové položky nemají sloupec nazev
▲Sloupec kod v pložkách dpolfak, dpolint, dpolsklad je prázdný.
22
*zálohy v úč. deníku nejsou
▲Id není originální. K unikátnosti je třeba dodat agendu. Při dělení položky na základ a dph je třeba přidat ještě účet
▲Sloupec datucto slouží jako indikátor zaúčtování pro majetkové a leasingové položky
Sloupec u majetkových a leasingovývh položek se skládá z názvu agendy a kódu dokladu
▲V majtekových a leasingových položkách má číslo jako 201801
23
**DPH se přeceňuje až po zaúčtování
▲Pozor u majetkových položek mmajetEK vs idmajetKU!
▲Kod není unikátní
24
***Výběr tabulek k sestavení účetního deníku vznikl na základě analýzy databaze Flexibee (http://flexibeedbdoc.petrhnilica.cz). Tabulky k analýze byli vybírány na základě přítomnosti slopců ucetni, zuctovano a datucto
Pozor u majetkových a leasingových položek idfirmydod a ne idfirmy
25
6*V účetním deníku Flexibee se položky dělí na základ a dph. Položky faktur (možná i interní) se agregují podle dokladu. To sníží množství položek v deníku oproti tomuto dotazu.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
Loading...