Programowanie Obiektowe Laboratorium 2016 - Punktacja