ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
HỖ TRỢ ÔN THI - PROPTIT - ƯE ẢE OĂN
4
5
6
10/08/202111/08/202112/08/202113/08/202114/08/202115/08/202116/08/202117/08/202118/08/202119/08/202120/08/202122/08/2021STTYour nameYour SymbolSubSub-Sym
7
08:00VC-KTS, TH-KTS,NA-KTS, NTH-K,QV-KTS, CD-K, QD-KTS, H-KTS, Cow, Va-KTSQD - XSTK, H-XSTK, CowNTH-X,DH-XVC-XSTK, TH-XSTK,AV-XNA-XSTK,NN-XSTKTH-GT2,NA-GT2, NTH-G, Cow,HĐ-GT2QV-GT2NN-GT2NN-VL1Quang HuyQHGT2GEX:QH-G
8
10:00QH-K, HH-K,AV-K,DH-K,MC-KTS, TD-KTS, HĐ-KTS,QP-K,NN-KTSHH-X2HiệpHHKTSK
9
13:30QH-X, CD-X,MC-XSTK,HĐ-XQP-XQV-XSTK, TD-XSTKVa-XSTKHH-G, VC-GT2, AV-G, CD-G, QD-GT, H-GT,MC-GTVa-GT2QH-G,QP-GT2CD-L, TD-GT2HH-L3CườngVCXSTKX
10
16:304VL1L
11
5HuyềnTH
12
6AV
13
7NAMNA
14
8Tiến HùngNTH
15
9Quốc ViệtQV
16
10Cao DũngCD
17
11Danh HuấnDH
18
12Ngô Q DũngTEO
19
13
Đỗ Xuân Hướng
H
20
14Mai ChinhMC
21
15Cao Duy HảiCow
22
16Trọng DũngTD
23
17Vân AnhVa
24
18Hữu Đạt
25
19Quang PhúcQP
26
20NhấtNN
27
21
28
22
29
23
30
24
31
25
32
26
33
27
34
28
35
29
36
30
37
31
38
32
39
33
40
34
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100