AFGHIMNOPQRSTUVWXYZ
1
Rozpočet obce Kochánov na rok 2018
2
3
Příjmy :
4
Text§položkatisíc Kč
5
Daň z příjmu fyzických osob1111430
6
Daň z příjmu ze samost. výd. činnosti111250
7
Daň z příjmu právnických osob 1121400
8
Daň z příjmu právnických osob za obce1122200
9
Daň z příjmu fyzických osob z kapit. Výnosu111340
10
Daň z přidané hodnoty1211750
11
Poplatek – odpad TKO134085
12
Poplatek ze psů13412
13
Odvod výtěžku z provozování loterií13518
14
Daň z nemovitostí1511140
15
Příjmy z pronájmu zemědělských pozemků1012213145
16
Příjmy z pronájmu lesních pozemků10312131350
17
Pitná voda - vodné23102111150
18
Třídění odpadů3723232930
19
Příjmy z prodeje pozemků61713111200
20
Příjmy z úroků6310214131-Dec
21
Ost. Příjmy z FV před let do2310222230
22
Dotace - výkon státní správy411289.9
23
celkem3001.0
24
Výdaje :
25
Pojízdná prodejna - příspěvek214152195
26
Silnice - opravy a udržování2212 5
27
Dopravní obslužnost2221519380
28
Pitná voda 23101500
29
Kaplička332651543
30
Věcné dary339951945
31
Využití volného času dětí a mládeže342151697
32
Veřejné osvětlení 3631515413
33
Daň z převodu nemovitosti363953625
34
Nebezpečné odpady - svoz372151698
35
Popelnice svoz3722516955
36
Ostatní odpady - třídění3723516965
37
Péče o vzhled obce 3745100
38
Jednotka sboru dobr.hasičů obce (JSDHO)551230
39
Zastupitelstvo6112170
40
Činnost místní správy 6171600
41
Služby peněžním ústavům631051637
42
Platby daní a poplatků 63995362143
43
Rezerva200
44
celkem3001
45
46
Vyvěšeno dne : 03.01.2018
47
Sejmuto dne:
48
49
Schváleno ZO dne: 29.12.2017
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100