ประมวลผลคณิตศาสตร์ ป.4
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
1
2
ส่วนที่ 1 รหัสข้อมูลพื้นฐานนักเรียน
ส่วนที่ 2 บันทึกคำตอบนักเรียน
ส่วนที่ 3 ตรวจให้คะแนนและแปลผล
3
เขตพื้นที่การศึกษาขนาดโรงเรียนรหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนเลขประจำตัวประชาชนเพศข้อที่
ตรวจคะแนนข้อที่
รวมคะแนนและแปลผล
4
ชื่อ - สกุล123456789101112131415161718.118.218.318.419.119.219.319.420.120.220.320.421.221.221.321.422.122.222.322.42324252627282930123456789101112131415161718.118.218.318.419.119.219.319.420.120.220.320.421.121.221.321.422.122.222.322.42324252627282930
ค 1.1
ค 2.1
ค 2.2
5
(ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ)
13224433113214244222122111212121112213333333833333333333333333111111111111111111113333333878163
6
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธรณินทร์ อังกาบ
139900006461413224233114214244222122111212121112213333333833333033330333333101111111111100011113333333868163
7
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธนกฤต สีทา11043011506901322231313321344421212221121222122221333333383333000330333003311111101111100010111333333386293
8
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พุฒิเมธ ทุมมา139900006105413224433141214233212111221212112112213333333833333333300333300111100001111111011113333333867160
9
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธีรวัฒน์ อนุอินทร์
13999003487411332342212222313321212221121221211221333333083303030030030000011111101111101101111333333085470
10
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ทิวากร ไพรเขต139900006519013223433134214244222112221212221122213333333333330333300333333101101001111000001113333333356153
11
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
เอกรินทร์ บุญธรรม
173870007650513223433134224244222111221212221222213333333833330333300303333101100001111000101113333333858153
12
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
จักรพงษ์ สุวรรณท้าว
183990201127713224433221424244212222222212212212223303033833333333000003333111011000111011111103303033852153
13
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สุรศักดิ์ เพ็งจอหอ
140990368686713224333122214244212122111212221212213333330833333033300333333111111111111000111113333330866133
14
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อารีฟ สุภาพล14099037307511222433313241431421212211111111111111333000023033303330003300311111111101011001001333000024750
15
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กรรตพัฒน์ นาปาน
139990033495213224431141214444122122211212211212213333030333333330300333033001111011111010111113333030356103
16
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วิศรุตน์ ศรีแพง
148070130724713224433121424244212222221212121212123333333833333333300003333111011001111100111003333333861143
17
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ปรเมธ ดอกไม้เงิน
139900006695113223433111214244211121111212222112213333030833330333330333333110110111111001011113333030864133
18
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐวุฒิ สวยลี13990000712111222343314121444411211222111211211222333330383033033330033303301110100101111101110333330386093
19
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ไพโรจน์ ปิ่นสกุล
13999003272211322443312434424421121112221221222221003300083333333330000333311000010011101110111003300085093
20
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อชิระ ป้านภูมิ
139900006335914223432123214244212222212221221222210303030430330330303333333111011010100000101110303030445123
21
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
โกสินทร์ คำเพราะ
139990034807412223244132244214222211121221211112213033330830330000300303303101000101100010011113033330841130
22
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
แสงพระจันทร์ รณเรืองฤทธิ์
13990000686611323413313142431422122221212221221222303333083330303330000300310001101000101111110303333084990
23
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
นนทพัทธ์ ศุภนิกร
134850010455013224331214214244212112121121121122123003030433333030030333333111101101000100001003003030445103
24
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
นัฐรัตนพร เชื้ออุ่น
13999003314901423443323321232312111122121211221221000330043030333300333000000010000111111111111000330044640
25
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐธิดา โคตรเมือง
139900006357013224433112214434212122211212212112213333333833333333330333003111111011111011011113333333872130
26
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สวิชญา อากานิตย์
139900006344811223433131214434222112211212121212213303003830330333300333003101101011111100111113303003855100
27
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณันภัทร เหง้าประสิทธิ์
139900006872513224433112214434212122211212212112213333333833333333330333003111111011111011011113333333872130
28
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กัญญาพัชร สิทธิบุตร์
139900006279413224433141224234212121221212211212113333333833333333300303303111110001111010111013333333864150
29
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
เพชรนภา แฝงเมืองคุก
139990032989431242431121414334212121112111211212113333333400300330300033003111110110010010111013333333444120
30
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กัญญพัชร โรจน์จรุง
13999003487591122443314121414421212222121221212122003330383033333330033303311111100111101100010003330385973
31
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กุลณัฐ ภูธะวัฒน์
13999003450321322413414121444321212221121221212112330333383333303030033303011111101111101100000330333386093
32
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อริสา สังกะสี139900006071613224433114224234212121221112121112113333333833333333330303303111110001011100011013333333865150
33
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สุพัชตา ผาสุก139900006587413224433141214244212111221212112112213333333833333333300333333111100001111111011113333333867163
34
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อันธิกา แก้วลอด
139990032609713224433131214233221111221212112212213333333433333333300333300100100001111111111113333333462160
35
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พิยดา ถมคำ111990240888213224423141234244212122221212212112213303033833333303300303333111111001111011011113303033856163
36
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
จิรัชญา หาญคำแพง
13999003529511124344313121313422211221122122212221330330083030030330033000310110101110000100111330330084930
37
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
หฤทัย ลาดบัวขาว
13999003463491322423214321444421211221122112211222300300323333303030333303311110101110010101110300300324893
38
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สุดารัตน์ เต่าคำ
17494000958151322423314421424411212221121211212222030330083333303330033333301111101111111100110030330086083
39
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สุภาพร สร้อยสูงเนิน
141990255863613224331133314233221111221212112212213333000833333030303033300100100001111111111113333000857100
40
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วันวิสา เพ็ชรขันต์
13990000708781322443313422422321211122121222122221330330083333333330030330011110000111100010111330330085990
41
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วรรษวดี ศรีบุญเรือง
139900006825313224433112214344212122111212212112213333333833333333330333033111111111111011011113333333873133
42
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อภิชญา คงดอนหัน
139900006253113223433141214444112112221112112112223333333833330333300333033011101001011111011103333333863123
43
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กชกร ทวีพรม16596000273931322442441221434422221211122121111222333330383333330003033303310100111110001001110333330385893
44
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธิมาพร วันนา139900006048114224443141214444112112221112112112223333333830333303300333033011101001011111011103333333860123
45
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
นันทิตา สวดสม13999003332711322442211221434422221211122121111222303300383333330033033303310100111110001001110303300385593
46
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐณิชา ช่วยสุข
110217012154113233434124434244222111211211212112213003003233300330300003333101100011110011011113003003235133
47
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธนากร วงษ์การดี
14099037434111422422231321431421221212112221122221330300343033300003333300311100110100101010111330300344690
48
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
รังสิมันต์ สวนโสกเชือก
139900006039213224121142432224212212121222122112110333033433333000300000303111001101101101011010333033441120
49
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธนภัทร อินทรสิทธิ์
139900006252213244434143234324112112121212122111223333033833303330303303003011101101111101010103333033858110
50
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธนาวุฒิ เขตบุญไส
139900006445213214433112214244212122111112222212213333333433303333330333333111111111011001111113333333465163
51
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กอบยศ ปุยแก้ว11034001479041222424313224133421222112122221221222003303043033300330030000311101010110101111110003303044260
52
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ทักษิณัตว์ ศรีพันยอม
139900006192512224431114332424212221121112112112213333333830333330330000003111010101011111011113333333858100
53
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธนพล โคตรวงษา13990000613051322443311121434421212211112222122221003300343333333333033303311111111100100010111003300345793
54
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ภูวนาท เจ็กรัก
139900006168213224434112211244112122111221122112213333333833333330330330333011111111100101011113333333867133
55
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ภาคภูมิ ธิวา139900006077511224412131224224122112221212122121213333003430333300300303303001101001111101000113333003446110
56
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ศักรินทร์ ปัญญาใส
139900006649823224434212334244212222122212212222213333003803333330030003333111011100111011101113333003853123
57
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
จักรี ลินทอง13999003480311322443323424342421222122112221222221333303383333333300030000311101000100101110111333303385690
58
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ศุภวิชญ์ อินทรเพชร
139990034952613224443233224444211112221112122221223303033833333303003303033110101001011101100103303033854103
59
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐพัฒน์ ขามเปี้ย
139900006722223224433112242244212222221221221222213333033803333333330300333111011001100000101113333033858123
60
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
รพีพัทธ์ พลเยี่ยม
139900007559413234432323314244121212112111121222123000033233303330003033333000001110010100101003000033235133
61
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ประวิทย์ จันนา
120900042975313224433131214334111212221121211212213303003433333333300333003010001001000010111113303003451100
62
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พรศิริ ศรีพันยอม
139900006311113244431134314244212122111121221222213333333833303330300033333111111111000000101113333333857153
63
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กัญญาณัฐ เทพประเสริฐ
120900043058113224441131344234112122121112122111213300033433333300300003303011111101011101010113300033442150
64
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐพร แลบุตร139900006135613224443112314344212121211212121212213333333833333303330033033111110011111100111113333333865133
65
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
รัชดาพร สาระรัตน์
139900006685413224433113214244212122111112222212213333003433333333333333333111111111011001111113333003468133
66
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
รัศมี เกตุสอนจิตร
146780004067913424432412213224212221212112122221223003033833033330030330303111010010011101100103003033851100
67
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พัทธีรา บุญมีวิเศษ
13990000621821322444434324132421222121111221221222333303383333330000330000311101001101101111110333303385590
68
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐวดี สียุยาง
13999003404641322443313424413411212122121212211222333330343333333330030300301111000111110101110333330345990
69
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ชญานุช ทอนหยี139990034672113224443112314244212122111212121212213333333633333303330033333111111111111100111113333333665163
70
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ปาริตา แสนหนองจอก
139900006464913424433112224344222122211111122212213333333833033333330303033101111011010101111113333333864133
71
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ปิ่นสุดา สินทรโก
139900006692713214433112214244212122111212112212213333333833303333330333333111111111111111111113333333872163
72
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
จุฑาลักษณ์ ใยแก้ว
139900006612913324433133114244212122111212222212213333333833033333303033333111111111111001111113333333867163
73
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ชฎารัตน์ ผุสิมมา
120970242643612224143222214444212122111212112112213333033830333003000333033111111111111111011113333033856133
74
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กัลยรัตน์ แก้วนิล
14024000597771322213313241343422212121111212122221333333343333003330003000310111001101110010111333333345390
75
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธนิษฐา อ่อนบ้านแดง
139900006635813224433133214244212222111212111212213333303833333333303333333111011111111110111113333303873133
76
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ทิฆัมพร ขุนภักดี
139900006654413224433134413244212121211212221112223333033833333333300030333111110011111000011103333033860123
77
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สุภาวรรณ คำดี139900006153413224432142214314212222111112121111213333033833333330300333003111011111011100010113333033861120
78
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
นฤมล เอมประโคน
139900006556413224431112214144212222121112212212223303033833333330330333033111011101011011111103303033862123
79
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
คุณิตา สร้อยคำ
139900006681113224433141314244212122122212212221213303030833333333300033333111111100111011100113303030860113
80
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ศศิธร ผาแดง13990000705921322443312421433421212121111222111222333303023333333330033300311111001101100001110333303025690
81
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
นาราดา ฤทธิศักดิ์
13999003719711432433421443231412212121122211211221330303083003303003000000300111001110111101111330303084270
82
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
บุษรารัตน์ ศรีสันต์
139990033682313224433112214244212122111212112212213333333833333333330333333111111111111111111113333333875163
83
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สุชานันท์ อิ่มสุวรรณฤทัย
139990034518113224433142214444111122212212211211210033333833333333300333033010111010111010110110033333860123
84
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ศิริวรรณ ตุตะเวช
140860005396413234434134242244212222221212222122120003033633303330300300333111011001111001001000003033643103
85
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พิลาวัลย์ ยางศรี
139990033909113224433134314244212112221112221212213033033833333333300033333111101001011000111113033033856163
86
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สุดารัตน์ เจริญยิ่ง
130980158084042124113331124144121222121221212212213303030800033003000003033000011101100011111113303030834103
87
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พรรณิภา ศรีสุริยงค์
139040114136144124244113144144212121211212212121210003033800033000333003033111110011111011000110003033838113
88
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
รัฐภูมิ สิงห์หนา
13990000669351322433431322231421122122221221112122333303343333303003330000311001000011101000010333303345070
89
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
เจตสิก ลุนคนชม
139900006196813224313234221344212112222212122212213333333333333003000300033111101000111101111113333333350103
90
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ภูศิลป์ สีเหมิก
13999003333951322332432331331321121121222121211121333303343333000000303000011000001010001101011333303344090
91
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วิทยา โคตะมี11010002156174212432332213141111121222122121121211303333340003300300000000001000100110001011101303333343190
92
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
จตุรพร พืชสิงห์
139900006102034231334112234244221212111221121211120300033800300030330303333100001111100100110000300033834133
93
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ฐิติกร เจาะใจดี
14199025625361322433431322234421122122221221112122333303343333303003330003311001000011101000010333303345073
94
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อธิบดี โสณมิตร
11043011307963324311441232434412122122112112222112333303080330000003000303300001000100010110000333303083463
95
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ฐิติโชติ ผลบุญ
11297014361961322433431322334421121222121221112122333303343333303003330003311000100111101000010333303345173
96
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สันติ บุญประคม
13990000632011322433431322334421121222121221112122333303343333303003330003311000100111101000010333303345173
97
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กอบชล ปุยแก้ว11034001479211313314311342114421121221112112212121333300343300000333300003311000101100010100011333300344153
98
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธันวา คำพิละ139900006850413224141424414244121111221121221222213330033433333000000033333000100001000000101113330033434153
99
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธนดล เฮงเจริญตระกูล
16599024433221322432131321214421121222121112221121333300323333300003333003311000100111010111011333300325063
100
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐพัฒน์ พันสนิท
13990000685121322443312122114421211122221212122121033333383333333330030003311110000011110010011033333385983
Loading...