มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 : Thailand ICT Contest Festival 2012
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
Timestampรหัสนักศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ความต้องการในใช้รถโดยสารของภาควิชาฯเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่เรียน MIS/E-Com แล้วต้องการไปร่วมงานนี้
2
3/15/2012 21:19:547520617นางสาวศิริกัญญาแวนวงเพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จัดแสดงภายในงานและเป็นไอเดียในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์, ไปเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโครงการ NSC2012 หรือโครงการอื่นๆ ภายในงาน, พักผ่อนหย่อนใจระหว่างการสอบปลายภาคหรือก่อนสำเร็จการศึกษาในปี 2554เดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
3
3/15/2012 21:22:527520596นายภุชงค์สังขรัตน์เพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จัดแสดงภายในงานและเป็นไอเดียในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์, ไปเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโครงการ NSC2012 หรือโครงการอื่นๆ ภายในงาน, พักผ่อนหย่อนใจระหว่างการสอบปลายภาคหรือก่อนสำเร็จการศึกษาในปี 2554เดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
4
3/15/2012 21:24:057520573นายนพพลน้อยโตเพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จัดแสดงภายในงานและเป็นไอเดียในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์, ไปเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโครงการ NSC2012 หรือโครงการอื่นๆ ภายในงาน, พักผ่อนหย่อนใจระหว่างการสอบปลายภาคหรือก่อนสำเร็จการศึกษาในปี 2554เดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
5
3/15/2012 23:22:26อาจารย์นายโอภาสวงษ์ทวีทรัพย์เพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จัดแสดงภายในงานและเป็นไอเดียในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์, ไปเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโครงการ NSC2012 หรือโครงการอื่นๆ ภายในงานเดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
6
3/16/2012 0:42:437520740นางสาวธัญดาโชติอนนต์เพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จัดแสดงภายในงานและเป็นไอเดียในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์เดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
7
3/16/2012 0:43:477520703นางสาวจุฑารัตน์คำชาลีเพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จัดแสดงภายในงานและเป็นไอเดียในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์เดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
8
3/16/2012 1:01:437500521นายวัฒนงพงษ์ พวงทองเข้าร่วมการแข่งขัน NSC2012 รอบชิงชนะเลิศเดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
9
3/16/2012 18:42:357520715นายชินวัตร์มหานันทกูลเพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จัดแสดงภายในงานและเป็นไอเดียในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์เดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
10
3/16/2012 21:44:297520711นายชัชวาลโปร่งแสงเพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จัดแสดงภายในงานและเป็นไอเดียในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์, พักผ่อนหย่อนใจระหว่างการสอบปลายภาคหรือก่อนสำเร็จการศึกษาในปี 2554เดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
11
3/17/2012 13:23:327520763นางสาวปณีตาเสือแก้วเพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จัดแสดงภายในงานและเป็นไอเดียในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์, ไปเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโครงการ NSC2012 หรือโครงการอื่นๆ ภายในงานเดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
12
3/17/2012 17:06:547510020นางสาวพัชรีพรสุนทรรัตน์เพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จัดแสดงภายในงานและเป็นไอเดียในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์เดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
13
3/17/2012 17:07:247510267นางสาวพลอยไพลินใจมาเพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จัดแสดงภายในงานและเป็นไอเดียในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์เดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
14
3/17/2012 22:09:277520792นายยศพลแดงฟูเพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จัดแสดงภายในงานและเป็นไอเดียในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์เดินทางไป เพียงอย่างเดียว (กลับเอง)
15
3/17/2012 22:10:297520795นายรัตนชัยศักดาเดชชัยเพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จัดแสดงภายในงานและเป็นไอเดียในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์เดินทางไป เพียงอย่างเดียว (กลับเอง)
16
3/17/2012 22:11:567520744นายธีระพลพฤฑฒิกุลเพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จัดแสดงภายในงานและเป็นไอเดียในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์เดินทางไป เพียงอย่างเดียว (กลับเอง)
17
3/17/2012 22:13:097520743นายธีรวุฒิพงษ์ห่านเพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จัดแสดงภายในงานและเป็นไอเดียในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์, พักผ่อนหย่อนใจระหว่างการสอบปลายภาคหรือก่อนสำเร็จการศึกษาในปี 2554เดินทางไป เพียงอย่างเดียว (กลับเอง)
18
3/17/2012 22:14:317520833นางสาวสุพพัตราศรีโชคเพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จัดแสดงภายในงานและเป็นไอเดียในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์เดินทางไป เพียงอย่างเดียว (กลับเอง)
19
3/17/2012 22:15:327520769นางสาวประภาพรรณเมฆสุกใสเพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จัดแสดงภายในงานและเป็นไอเดียในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์เดินทางไป เพียงอย่างเดียว (กลับเอง)
20
3/17/2012 22:16:467520707นายเฉลิมวุฒิสำอางค์เพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จัดแสดงภายในงานและเป็นไอเดียในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์, ไปเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโครงการ NSC2012 หรือโครงการอื่นๆ ภายในงานเดินทางไป เพียงอย่างเดียว (กลับเอง)
21
3/17/2012 22:17:557520684นายกฤตนัยกิจจาประเสริฐเพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จัดแสดงภายในงานและเป็นไอเดียในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์, ไปเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโครงการ NSC2012 หรือโครงการอื่นๆ ภายในงาน, พักผ่อนหย่อนใจระหว่างการสอบปลายภาคหรือก่อนสำเร็จการศึกษาในปี 2554เดินทางไป เพียงอย่างเดียว (กลับเอง)
22
3/17/2012 22:40:107520768นายปรพัศร์สำราญไชยธรรมเพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จัดแสดงภายในงานและเป็นไอเดียในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์, พักผ่อนหย่อนใจระหว่างการสอบปลายภาคหรือก่อนสำเร็จการศึกษาในปี 2554เดินทางไป เพียงอย่างเดียว (กลับเอง)
23
3/18/2012 5:45:507510553นางสาวรัชระพีสุรโชติเวศย์เข้าร่วมการแข่งขัน NSC2012 รอบชิงชนะเลิศเดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
24
3/18/2012 10:28:027520578นางสาวเนตรนภิสกอประเสริฐถาวรเพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จัดแสดงภายในงานและเป็นไอเดียในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์, ไปเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโครงการ NSC2012 หรือโครงการอื่นๆ ภายในงานเดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
25
3/18/2012 12:30:087520720นางสาวณฐวรรณรัตนอมรศรีสมเพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จัดแสดงภายในงานและเป็นไอเดียในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์เดินทางไป เพียงอย่างเดียว (กลับเอง)
26
3/18/2012 19:28:547520839นางสาวเสาวภาคงกระพันธ์เพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จัดแสดงภายในงานและเป็นไอเดียในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์เดินทางไป เพียงอย่างเดียว (กลับเอง)
27
3/18/2012 19:52:027520571นายธารสันต์นิธิวงศ์เพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จัดแสดงภายในงานและเป็นไอเดียในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์, ไปเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโครงการ NSC2012 หรือโครงการอื่นๆ ภายในงาน, พักผ่อนหย่อนใจระหว่างการสอบปลายภาคหรือก่อนสำเร็จการศึกษาในปี 2554เดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
28
3/18/2012 21:04:457520541นายจักรกฤษณ์สุทธิผลเพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จัดแสดงภายในงานและเป็นไอเดียในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์, ไปเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโครงการ NSC2012 หรือโครงการอื่นๆ ภายในงาน, พักผ่อนหย่อนใจระหว่างการสอบปลายภาคหรือก่อนสำเร็จการศึกษาในปี 2554, ไปเที่ยวเดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
29
3/18/2012 23:37:417520829นางสาวสุธนาทองพลายเพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จัดแสดงภายในงานและเป็นไอเดียในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์เดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
30
3/19/2012 12:15:417510480นายชัยวุฒิโล่ห์สวัสดิ์กุลไปเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโครงการ NSC2012 หรือโครงการอื่นๆ ภายในงานเดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
31
3/19/2012 14:26:157520796นางสาวรุ่งทิพย์สมบูรณ์เงินเพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จัดแสดงภายในงานและเป็นไอเดียในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์เดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
32
3/19/2012 14:27:067520751นางสาวนวรัตน์เดชกิจวิริยะเพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จัดแสดงภายในงานและเป็นไอเดียในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์เดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
33
3/19/2012 14:28:447520695นางสาวขวัญสกาวขาวสะอาดเพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จัดแสดงภายในงานและเป็นไอเดียในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์เดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
34
3/19/2012 15:20:457520593นายภาคินภูศรีเพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จัดแสดงภายในงานและเป็นไอเดียในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์, ไปเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโครงการ NSC2012 หรือโครงการอื่นๆ ภายในงานเดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
35
3/19/2012 16:21:347520714นายชัยวุฒิอื้อตระกูลชัยเพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จัดแสดงภายในงานและเป็นไอเดียในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์, หาไอเดียทำหัวข้อโปรเจ็คเดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
36
3/19/2012 16:23:077520558นางสาวณัฐธิดาแพทย์ประสิทธิ์เพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จัดแสดงภายในงานและเป็นไอเดียในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์, ไปเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโครงการ NSC2012 หรือโครงการอื่นๆ ภายในงานเดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
37
3/19/2012 16:28:41เจ้าหน้าที่นายเมธาลิมปิวรรณไปเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโครงการ NSC2012 หรือโครงการอื่นๆ ภายในงานเดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
38
3/19/2012 17:34:597510588นายสุภัฐสุขสอาดเข้าร่วมการแข่งขัน NSC2012 รอบชิงชนะเลิศ, เพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จัดแสดงภายในงานและเป็นไอเดียในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์, ไปเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโครงการ NSC2012 หรือโครงการอื่นๆ ภายในงาน, พักผ่อนหย่อนใจระหว่างการสอบปลายภาคหรือก่อนสำเร็จการศึกษาในปี 2554เดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
39
3/19/2012 19:46:237520603นายวรพจน์จันทสุวรรณโณเพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จัดแสดงภายในงานและเป็นไอเดียในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์เดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
40
3/19/2012 20:36:447530659นายธนวัฒน์สอาดชูชมเพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จัดแสดงภายในงานและเป็นไอเดียในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์, พักผ่อนหย่อนใจระหว่างการสอบปลายภาคหรือก่อนสำเร็จการศึกษาในปี 2554เดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
41
3/19/2012 20:38:367530563นางสาวอาริษาจันทพิศมิตรเพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จัดแสดงภายในงานและเป็นไอเดียในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์, ไปเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโครงการ NSC2012 หรือโครงการอื่นๆ ภายในงาน, พักผ่อนหย่อนใจระหว่างการสอบปลายภาคหรือก่อนสำเร็จการศึกษาในปี 2554เดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
42
3/19/2012 20:53:317530507นางสาวบุษรินทร์สุวรรณโณเพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จัดแสดงภายในงานและเป็นไอเดียในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์เดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
43
3/19/2012 21:02:177530521นางสาวพิมพ์รภัทรเดชะรัตน์เพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จัดแสดงภายในงานและเป็นไอเดียในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์เดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
44
3/19/2012 22:28:317510468นายจารุพัฒน์จิตดวงเปรมเพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จัดแสดงภายในงานและเป็นไอเดียในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์, ไปเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโครงการ NSC2012 หรือโครงการอื่นๆ ภายในงาน, พักผ่อนหย่อนใจระหว่างการสอบปลายภาคหรือก่อนสำเร็จการศึกษาในปี 2554เดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
45
3/19/2012 22:28:417510535นายพรเทพแสงทองไปเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโครงการ NSC2012 หรือโครงการอื่นๆ ภายในงานเดินทางไป เพียงอย่างเดียว (กลับเอง)
46
3/19/2012 22:29:377510599นายอภิรักษ์นิ่มนวลไปเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโครงการ NSC2012 หรือโครงการอื่นๆ ภายในงานเดินทางไป เพียงอย่างเดียว (กลับเอง)
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1