1.ตรวจสอบรายชื่อ ผลการลงทะเบียน..วิชาการเขียนโปรแกรม ปี 1/2558
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตรวจสอบรายชื่อ ผลการลงทะเบียน..วิชาการเขียนโปรแกรม ปี 1/2558
2
วันเวลาที่ลงทะเบียน
รูปภาพ
รหัสนักศึกษา
กรอกชื่อ-สกุลอายุ
ชื่อเล่น
ที่อยู่ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์
ความรู้สึกที่ได้เข้ามาเรียนในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บรรยาย)12345678910
3
22/08/2015 10:33:45
5815013805033นาสาวพรสุดา มณีลุน21แนน70 หมู่ 7 บ้านใหม่ชมภู ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
35120
907903168ดีใจมากค่ะที่ได้มาเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพราะเป็นสาขาที่อยากเรียนมากที่สุด1515251055746
4
22/08/2015 10:54:4546น.ส.เปมิกา ศรีสุวะ28เปิ้ล113/5 บ.กุดแข้ด่อน ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร088-0467488รู้สึกตื่นเต้น ที่จะได้รับความรู้ความเข้าไหม่ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
151212315
5
22/08/2015 15:16:28
5815013805042น.ส.อภิญญา วิกรัยพัฒน์19เจน86 ม.6 ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120937390354อยากมีความรู้การใช้งานของคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาใช้ในการทำงานได้151525812535
6
22/08/2015 15:28:14
5815013805026น.ส.ดวงสุดา ไชยสอน24อุ๋ย27/3 ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120610399270อยากได้ความรู้เพิ่มเติมค่ะ12171315
7
22/08/2015 15:43:11
5815013805027น.ส.นิตยา โพธิ์งาม24ใหม่109/12 ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120925170311อยากได้ความรู้เพิ่มเติม15152271327
8
22/08/2015 16:02:07
5815013805032พชร บุญศรี42ต้อย119 หมู่3 บ้านไทยเจริญ ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร610801522รู้สึก ดี จะได้เก่งคอม.
ไว้ช่วยทำงานในคณะสงฆ์ต่อไป.
และได้ใช้สอนพระเณรและเยาวชนต่อไป.
131525842334
9
22/08/2015 16:05:11
581501385048สังเวียน กำจ่าย20เล็ก197/6 ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร989174882อยากมีการศึกษาที่ดี15152252730
10
22/08/2015 16:18:36
581501385038น.ส.ศิราณี ทาระขจัด24อุ้ม122/12 ต.โคกสำราญ อ. เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120982680254อยากมีความรู้เพิ่มเติม15152291531
11
22/08/2015 16:24:16
5815013805039นายสมบัติ สังคลึก21ปี
หมี่กรอบ
90/12 ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120621265120อยากมีความรู้152311
12
22/08/2015 16:28:55
5815013805030ประมวล บุญศรี21นนท์วัดโคกสูง หมู่6 ตำบล สามัคคี อำเภอ เลิงนกทา จังหวัด ยโสธร986850837ไห้มีความรู้มากกว่าเดิม1225
13
22/08/2015 16:32:44
581501385029น.ส.เบญจวรรณ โพธิ์พรม22เบญ52/7ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร610326676อยากได้ความรู้เพิ่ม1515251012537
14
22/08/2015 16:36:38
5815013805025นายชาตรี คำสุดที20นนท์53 หมู่ 13 บ้านอ่างสมบูรณ์ ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร621841530อยากได้รู้เพิ่มขึ้น151525542737
15
22/08/2015 16:37:25
5815013805024น.ส.จิรวรรณ พรมจันทร์23แอ๋ว100/1 ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120991701416อยากมีความรู้เพิ่มเติม15152551328
16
22/08/2015 17:07:28
5815013805044น.สอิทธิญา จารุไชย19โมเม108/14 บ้านหนองยาง
ต.โคกสำราญ
อ.เลิงนกทา
จ.ยโสธร
35120
942984940ที่เลือกเรียนคอมพิวเตอร์คือเรียนเพื่อไห้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อที่จะนำไปใช้ไปประกอบอาชีพได้1515255327
17
22/08/2015 17:48:59
5815013805040นายสิทธิโชค ไชยภูมิ19เจ339 หมู่ 13 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร850172718ก็ดีครับ จะได้รับความรู้เพิ่ม และประสบการณ์ใหม่ๆจากการเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ151525542737
18
22/08/2015 18:12:13
5815013805044น.ส อิทธิญา จารุไชย19โมเม108/14 บ้านหนองยาง ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร942984940ที่เลือกเรียนคอมพิวเตอร์คือเรียนเพื่อไห้มีความรุ้ความเข้าใจ เพื่อที่จะนำไปไช้ไปประกอบอาชีพ1315
19
22/08/2015 18:18:07
5815013805022นาย จตุรัตน์ เดชเสน19เกมส์166/12 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120885842174รู้สึกว่าสนุกดีครับได้เรียนคอมพิวเตอร์131525542735
20
23/08/2015 09:39:56
5815013805035นางสาววราพร ทับทิม27นกน้อย26 /6 บ .หนองเม็ก ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร881868285รู้สึกมีความสุขที่ได้มาเจอเพื่อน1515257430
21
23/08/2015 09:39:59
5815013805021กชณฤทผล ขจรเสน่ห์20ตีโต้221 หมู่ 13 ต. สามแยก. อ.เลิงนกทา. จ.ยโสธร885926124รู้สึกดีครับ1515255551044
22
23/08/2015 10:57:41
5815013805034
นางสาวภรณ์ทิพย์ วิใจคำ
26เบียร์76/1 ม.2 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร831422651รู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทางด้านความพิวเตอร์เพื่อเอาไปใช้ในการทำงาน 151525555539
23
24/08/2015 10:41:14
5815013805035
นางสาวเยาวลักษณ์ บุดีวงค์
20 ปีเยาว์18หมู่9 บ้านทรายทอง ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร983053346ก็รู้สึกดีค่ะก็คงจะได้มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้นค่ะ1515255529
24
24/08/2015 10:56:49
5815013805028
นางสาวนิธินันท์ สร้อยแก้ว
34รุณ42หมู่15 บ้านนาจาน ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 53120934092407รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งคอมฯเลยต้องมาเรียนเพิ่มเติมเพื่อจะได้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น151525855744
25
29/08/2015 10:45:08581 SUKUNYAk34TAM105 หมู่12บ้านทานตะวันต.กุดแห่อ.เลิงนกทาจ.ยโสธร35120911296465ภูมใจ11
26
29/08/2015 13:02:33
5815013805043
นายอาทิตย์ื โคตรวัตร์
23อาบ้านโคกสะอาด หมู่8 ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร981269429ประทับใจมาก15152542732
27
30/08/2015 13:11:35
5815013805052นายศรัณยู สารจัทร์22หน่อง171/1 บ้านบุ่งค้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120


836642744ดีใจมากๆที่จะได้เรียนรู้และรู้จักเพื่อนใหม่ๆ

151512
28
12/09/2015 10:25:395815013805047
นายเติมศักดิ์ ชาวนาผือ
35จีจี้102 ม.5 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120959733836อยากมีทักษะการใช้งานของคอมพิวเตอร์1517
29
12/09/2015 10:38:42
5815013805049
นายศรัทธาวุฒิ วงษ์ไชยา
25อุ๊ดดี้262 หมู่ที่ 1 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210908492012มันเยี่ยมมากเลยทีเดียวครัฟ1515214
30
0
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Loading...