ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
2
1-А1-Б234-А4-Б5-А5-Б67891011
3
понеділокмузиканавч.грукр.мовліт.читукр.мовукр.мовматематінформбіологіяісторіяіноз.мхіміяангл.мукр.м
4
матемматеммузикаматемангл.мматемприродматемісторіябіологіяфізикахіміяукр.мовіноз.м
5
навч.грмузикаматемукр.мовматематангл.мукр.мовфізк-раматематалгебрабіологіяфізикаукр.літіноз.м
6
природприродфізк-рафізк-раприродприродукр.літприродукр.мовфізикаісторіябіологіяматематхімія
7
осн.здфізк-рафізк-раінформатукр.лангл.мовхіміяукр.мовгеометрфізикаекономіка
8
/укр.м/укр.мфізк-рафізк-рахіміязар.лгеографбіологія
9
осн.здфізк-рабіологія
10
вівторокнавч.грангл.мінформангл.ммузикаліт.читукр.моврос.мовтруд.нфізк-рагеографалгебраісторіяукр.м
11
англ.мматематматематмузикаматематматематфізк-раосн.здтруд.нгеометрзар.літангл.мукр.мовісторія
12
математнавч.грукр.мовматематукр.мовмузикаматематангл.моврос.мовукр.мфізк-раісторіяматематзар.літ
13
фізк-рафізк-раліт.читукр.мовліт.читукр.мовангл.мовзар.літангл.місторіяалгебрагеографукр.літматемат
14
осн.здосн.здобразотя у світіінформатінформатзар.літфізк-рагеографукр.мовісторіяукр.мовангл.мукр.літ
15
осн.здобразотвзар.літзар.літукр.літукр.літфізк-рафізк-ра
16
/укр.мінформфізк-ра/укр.м
17
середанавч.грнавч.грліт.читліт.читангл.мукр.мовафізк-раматематмузикабіологіяукр.мовукр.мовісторіяіноз.м
18
математматематангл.мовматематматематматематукр.мовмузикабіологіяфізикаіноз.місторіяукр.мовматемат
19
навч.грнавч.грматематукр.моваукр.моваангл.ммузикаангл.мматематалгебраісторіяфізиказар.літукр.м
20
фізк-раприродфізк-раприродя у світія у світіматематприродукр.ммузикафізикабіологіязар.літукр.літ
21
осн.здтруд.нобразотобразотангл.мукр.мукр.літукр.мінформгеог/істбіологіязах.Вітч
22
укр.літосн.здукр.літбіологіяінформісторіязах.В/х.к
23
фізк-раукр.літгеог/біолінформ
24
четверхорегрнавч.грліт.читінформліт.читліт.читфізк-раукр.моврос.мовангл.малгебраправофізикаукр.мов
25
навч.грхореогприродліт.читприродприродзар.літматематукр.мовгеографісторіяангл.мматематфізика
26
труд.нтруд.нтруд.нхореогрфізк-раосн.здобразотрос.мовматематосн.здісторіязар.лукр.мзар.літ
27
образотобразотхореогрприродосн.здтруд.нматемзар.літфізк-рахім/укргеометрфізикаукр.літзар.літ
28
природфізк-раобразоттруд.нзар.літукр.мхіміяукр/астр
29
зар.літінформхіміяукр.літзах.Вітчукр.літ
30
інформзах.В/х.ктруд.н
31
пятницянавч.грнавч.грліт.читфізк-раліт.читліт.читангл.місторіяфізк-раобразотгеографалгебратруд.нукр.м
32
математматематматематматематматематматематтруд.нангл.місторіягеометрфізк-раосн.здзар.літукр.літ
33
навч.грнавч.грангл.мангл.мукр.мовукр.мовтруд.нматемматемгеографукр.літукр.мовфізк-раматемат
34
природприродукр.мовукр.мовхореогрфізк-раукр.літтруд.нгеографангл.мгеометргеометрангл.місторія
35
природобразоттруд.нхореогрісторіятруд.нінформукр.мовтруд.нукр.літукр.літфізика
36
укр.літукр.літзар.літісторіямистецінформфізк-ра
37
мистецтфізк-ра
38
труд.нав
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100