ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
STUDIEPLAN Läsperiod 3Läsperiod 4
2
Webbprogrammering 120/180 termin 21234567891011121314151617181920212223
3
https://dbwebb.se//program/webbprogrammering/studieplan/termin2v3v4v5v6v7v8v9v10v11v12v13v14v15v16v17v18v19v20v21v22v23v24v25
4
VadJan-15Jan-22Jan-29Feb-5Feb-12Feb-19Feb-26Mar-5Mar-12Mar-19Mar-26Apr-2Apr-9Apr-16Apr-23Apr-30May-7May-14May-21May-28Jun-4Jun-11Jun-18
5
6
planHär skall du utföra kursmomentet och lämna in. Då jobbar du enligt planen. Allt är gott och väl. Bra gjort!
7
nåja...Detta är inlämningsdatumet som visas på ITs. Du är en vecka sen. Det är okey. Det blir rättat inom rättningsfönstret. Men det är inte optimalt. Kämpa på!
8
för sent...Du ligger efter. Du är sen. Din inlämning är utanför rättningsfönstret och det finns inget bestämt när den rättas. Gör så gott du kan!
9
nejDu kan inte lämna in på detta kurstillfället. Du får omregistrera dig vid nästa kurstillfälle och fortsätta lämna in där.
10
RättasRättningsfönster, här sker garanterad rättning av inlämning.
11
3v upprop3-veckors upprop. Du behöver klara två första kursmomenten för att klara uppropet.
12
13
Termin 2 - läsperiod 3
14
15
Kurs linux
16
-- Upprop --plan
17
01: Linux som serverplannåja...för sent...nej
18
02: Apache Virtual hostsplannåja...för sent...nej
19
-- 3-veckors upprop --3v upprop
20
03: Skript med Bashplannåja...för sent...nej
21
04: Server med Node.jsplannåja...för sent...nej
22
05: Webbtjänst med RESTful APIplannåja...för sent...nej
23
06: Klient och Serverplannåja...för sent...nej
24
07/10: Projekt och examinationplannej
25
Examinationsvecka med presentationerplan
26
27
Rättningar sker enligt följande
28
01: Linux som serverRättas
29
02: Apache Virtual hostsRättas
30
03: Skript med BashRättas
31
04: Server med Node.jsRättas
32
05: Webbtjänst med RESTful APIRättas
33
06: Klient och ServerRättas
34
07/10: Projekt och examinationRättas
35
36
37
Kurs oopython
38
- Upprop - plan
39
01: Kom igång med objekt och Flaskplannåja...för sent...nej
40
02: Klassrelationerplannåja...för sent...nej
41
- 3-veckors upprop - 3v upprop
42
03: UML och enhetstesterplannåja...för sent...nej
43
04: Datastrukturerplannåja...för sent...nej
44
05: Sorteringsalgoritmerplannåja...för sent...nej
45
06: Övriga algoritmer och rekursionplannåja...för sent...nej
46
07/10: Projekt/examinationplannej
47
Examinationsvecka med presentationerplan
48
49
Rättningar sker enligt följande
50
01: Kom igång med objekt och FlaskRättas
51
02: KlassrelationerRättas
52
03: UML och enhetstesterRättas
53
04: DatastrukturerRättas
54
05: SorteringsalgoritmerRättas
55
06: Övriga algoritmer och rekursionRättas
56
07/10: Projekt/examinationRättas
57
58
59
Termin 2 - läsperiod 4
60
61
Kurs webapp
62
-- Upprop --plan
63
01: Single Page Applicationplannåja...för sent...nej
64
02: Mobila enheters begränsningarplannåja...för sent...nej
65
-- 3-veckors upprop --3v upprop
66
03: Formulär och CRUDplannåja...för sent...nej
67
04: Autentisering med JWTplannåja...för sent...nej
68
05: Nativeplannåja...för sent...nej
69
06: Mobila enheters styrkorplannåja...för sent...nej
70
07/10: Projekt och examinationplannej
71
Examinationsvecka med presentationerplan
72
73
Rättningar sker enligt följande
74
01: Single Page ApplicationRättas
75
02: Mobila enheters begränsningarRättas
76
03: Formulär och CRUDRättas
77
04: Autentisering med JWTRättas
78
05: NativeRättas
79
06: Mobila enheters styrkorRättas
80
07/10: Projekt och examinationRättas
81
82
83
Kurs databas
84
-- Upprop --plan
85
01: Databasplannåja...för sent...nej
86
02: SQLplannåja...för sent...nej
87
-- 3-veckors upprop --3v upprop
88
03: ER-modelleringplannåja...för sent...nej
89
04: Transaktionerplannåja...för sent...nej
90
05: Procedur och triggerplannåja...för sent...nej
91
06: Prestandaplannåja...för sent...nej
92
07/10: Projekt och examinationplannej
93
Examinationsvecka med presentationerplan
94
95
Rättningar sker enligt följande
96
01: DatabasRättas
97
02: SQLRättas
98
03: ER-modelleringRättas
99
04: TransaktionerRättas
100
05: Procedur och triggerRättas