รายชื่อสำหรับส่งลิ้งของแต่ละห้อง เรื่องการสร้างบล็อกและการนำเสนอ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
เลขที่
ห้อง
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อสกุลลิ้้งสำหรับส่งเว็บบล็อก
2
12.1เด็กชาย
ชิษณุพงศ์
มณีรัตน์
https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/chitsanupong-maneerat-01201/
3
22.1เด็กชายณฐนนท
ไชยลังกา
https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/nathanon-chailungka-02201/
4
32.1เด็กชาย
ณัฏฐกิตติ์
ชาวลี้เเสน
https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/natthakid-choaleesan-03201/
5
42.1เด็กชายธิเบศ
หมื่นอ้าย
https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/tibet-muen-ai04221/
6
52.1
เด็็กชาย
น้ำหนึ่ง
อินทสนธิ์
https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/namnueng-intasone-5201/
7
62.1เด็กชาย
ปิยทัศน์
ปิงเมือง
https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/piyatat-pingmuang--06201/home
8
72.1เด็กชายพงศกรสวยสม
https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/phongsakon-suaisom-07201/
9
82.1นายศุภกร
เจริญสุข
https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/supakorn-charornsook-08201/
10
92.1เด็กชายศุุภกิจ
บุญพยนต์
https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/suphakit-bunpayon-09201/
11
102.1
เด็็กชาย
หัตถโกวิทย์
หัตถกอง
https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/hattakowit-hattakong-10201/
12
112.1เด็กชาย
อรรถพงษ์
อินต๊ะ
https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/atthapong-inta-11201/
13
122.1เด็กชายอลงกรณ์
จันทร์อุดร
https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/alongkorn-chan-udon-12201/
14
132.1
เด็กหญิง
กานต์ธิดา
ไชยรังษี
https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/kanthida-chairungsee-13201/
15
142.1
เด็กหญิง
จิรัชญาปงธิยา
https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/chiratchaya-pongthiya-14201/
16
152.1
เด็กหญิง
ชนิภรณ์ฉัน
https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/chaniporn-chen-15201/
17
162.1
เด็กหญิิง
ญาณิศา
จันทร์ฝาย
https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/yanisa-junfai-16201/
18
172.1
เด็กหญิง
ฐิติมาภาคำ
https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/thitima-phakam-17201/
19
182.1
เด็็กหญิง
ณัฐพรตาวงศ์
https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/nattaporn-tawong-18201/
20
192.1
เด็กหญิง
ธันยพร
เตียวสถาพร
https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/thanyapond-tiewsathapond-19201/
21
202.1
เด็กหญิง
นุชวรา
กันธะวิเร
https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/nuchwara-kuntaviray-20201/
22
212.1
เด็กหญิง
บัณฑิตาศรีพรม
https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/banthita-sriprom-21201/
23
222.1
เด็กหญิง
ปริยากร
รุ่งโรจน์รัศมีกุล
https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/pariyakorn-rungrodratsameeklu-22201/
24
232.1
เด็กหญิง
ปาลิตาดาพะโย
https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/palita-dapayo-23201/
25
242.1
เด็กหญิง
ปิยธิดาคำงาม
https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/piyatida-kamngam24201/
26
252.1
เด็็กหญิง
พชรพรรักพ่วง
https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/patcharaporn-rakpuang-25201/
27
262.1
เด็กหญิง
พรพัตรา
พรราศรีวัฒนา
https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/pornpattra-pornrasriwattana-26201/
28
272.1
เด็กหญิง
พรไพลินสุขเกษม
https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/phonphailllin-sukkasem-27201/
29
282.1
เด็กหญิง
พรลาภิณ
หล้าอินถา
https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/pornlapin-lar-intha-28201/
30
292.1
เด็กหญิง
พิมพา
เสือบางพระ
https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/pimpa-suebangpra-29201/
31
302.1
เด็กหญิง
พัชรินทร์
อนันตวรพจน์
https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/patcharin-anantaworapot-30201/
32
312.1
เด็็กหญิง
ภัครมัยไทยโกษา
https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/pakkaramai-thaikosa-31201/
33
322.1
เด็กหญิง
มาริษา
วงค์เขียว
https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/marisa-wongkeaw-32201/
34
332.1
เด็กหญิง
ยุวธิดาบัวทอง
https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/yuwatida-buathong-33201/
35
342.1
เด็กหญิง
รุ่งฐินันท์
นุกาศ
https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/rungthinun-nuukard-34201/
36
352.1
เด็กหญิง
วรันธร
ตั๋นเปี้ย
https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/warantorn-tanpia-35201/
37
362.1
เด็กหญิิง
ศิิรินภา
อุดกลิ้ง
https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/sirinapa-autkling36201/
38
372.1
เด็กหญิง
ศิริรัตน์
มหาวรรณ์
https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/sirirat-mahawan-37201/
39
382.1
เด็กหญิง
สุทธิณีแสนใจ
https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/suttinee-sanjai-38201/
40
392.1
เด็กหญิง
อังค์วรา
ช่วยสระนอก
https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/aungwara-chuaysanork-39201/
41
402.1
เด็กหญิง
อาทิตยาแสงคำ
https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/artittaya-saengkham-40201/
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
นักเรียน ห้อง 2.1
นักเรียน ห้อง 2.2
นักเรียน ห้อง 2.3
นักเรียน ห้อง 2.4
นักเรียน ห้อง 2.5
นักเรียน ห้อง 2.6