Form-03_04-แบบฟอร์มสรุประยะทางวิ่ง-รายสัปดาห์-ราย_อำเภอเมืองหนองคาย
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Form-02
2
สรุปผลการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ประเภททีมรายหน่วยบริการ/รายอำเภอ
3
อำเภอIndexรหัสหน่วยงานชื่อหน่วยงานที่ชื่อทีมจำนวนสมาชิกชื่อหัวหน้าทีมวัน-เดือน-ปี ที่Kick off
4
เมือง110706รพ.หนองคาย1วิ่งต่อชีวิต พิชิตโรค30นพ.สุรกิจ ยศพล ผอ.รพ.หนองคายKick off18-ส.ค.-61
5
เมือง210706รพ.หนองคาย2นักวิ่งหัวใจแกร่ง30รองแพทย์ นพ.พิสิฐ
6
เมือง310706รพ.หนองคาย3หงส์ระเหิน30รองฝ่ายการ รองบัวแก้ว
7
เมือง410706รพ.หนองคาย4หมูป่า23รองบริหาร รองอุเทน
8
เมือง510706รพ.หนองคาย5คนหน้าตาดี30รองนฤพนธ์
9
เมือง610706รพ.หนองคาย6จี๊ดจ๊าดเดินวิ่ง30รองใจทิพย์
10
เมือง710706รพ.หนองคาย7Fun run for health30รองฤดีมน
11
เมือง810706รพ.หนองคาย8ทากแล่นฉิว30พญ.ภรณี
12
เมือง910706รพ.หนองคาย9Avengers30นพ.ปิยะเดช
13
เมือง1010706รพ.หนองคาย10กังฟูรันนิ่ง30นพ.สุรพล
14
เมือง1100429สสอ.เมืองหนองคาย1เมืองรักสุขภาพ Running Team156ทองเลื่อน องอาจKick off21-ส.ค.-61
15
เมือง1200429สสอ.เมืองหนองคาย2เมืองรักสุขภาพ Running Team246ทองเลื่อน องอาจKick off21-ส.ค.-61
16
เมือง1304782รพ.สต.มีชัย1สุขภาพดี คนมีชัย28นางภัชดา ทัพโพธิ์Kick off9-สค-61
17
เมือง1404783รพ.สต.โพธิ์ชัย1pochai running20นางวิษณุ คำจุมพล
18
เมือง1504784รพ.สต.กวนวัน1ตำบลกวนวัน20นางเดือนฉาย วงตาธรรม
Kick off
21สิงหาคม2561
19
เมือง1604785รพ.สต.เวียงคุก1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงคุก34นายบุญช่วย มูลสารKick off14 ส.ค. 61
20
เมือง1704785รพ.สต.เวียงคุก2ชาวเวียงคุกสุขภาพดี100วันล้านกิโล30นายบุญช่วย มูลสาร
21
เมือง1804786รพ.สต.วัดธาตุ1ผู้ว่าชวนเดิน หมอชวนวิ่งวัดธาตุ ทีม 157นายศักดิ์ทวี ศรีปัญญาKick off15 ส.ค. 61
22
เมือง1904786รพ.สต.วัดธาตุ2ผู้ว่าชวนเดิน หมอชวนวิ่งวัดธาตุ ทีม 259นายเอกชัย นารถชัย
23
เมือง2004787รพ.สต.หาดคำ1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดคำ54นายสุรชัย วิสุทธิ์ศรีKick off15 กย.2561
24
เมือง2104788รพ.สต.หินโงม1หินโงม walking and running team 125นางชนาทิพย์ ไสยลามKick off8-ส.ค.-61
25
เมือง2204788รพ.สต.หินโงม2หินโงม walking and running team 220นางบัญญัตร นามวงสา
26
เมือง2304789รพ.สต.ท่าจาน1TaJan running Team23นางเยาวเรศ ภูมิเวทย์Kick off14-ส.ค.-61
27
เมือง2404790รพ.สต.บ้านเดื่อ1ชุมชนคนรักสุขภาพ ทีม178นายวชิรุณ จันทร์หล่นKick off241651
28
เมือง2504790รพ.สต.บ้านเดื่อ2ชุมชนคนรักสุขภาพ ทีม269นายวชิรุณ จันทร์หล่น
29
เมือง2604791รพ.สต.นาฮี1รพ.สต.บ้านนาฮีรักสุขภาพ 150นายอุดมศศักดิ์ มหาชัยKick off14-ส.ค.-61
30
เมือง2704791รพ.สต.นาฮี2รพ.สต.บ้านนาฮีรักสุขภาพ 251นายฉัตรฑิวัฒน์ ฝ่ายหมื่นไวย์
31
เมือง2804791อบต.ค่ายบกหวาน3อบต.ค่ายบกหวานรักสุขภาพ136นายสงวน สาริมาตย์
32
เมือง2904791อบต.ค่ายบกหวาน4อบต.ค่ายบกหวานรักสุขภาพ236นายสงวน สาริมาตย์
33
เมือง3004791อบต.ค่ายบกหวาน5อบต.ค่ายบกหวานรักสุขภาพ338นายสงวน สาริมาตย์
34
เมือง3104792รพ.สต.ค่ายบกหวาน1ค่ายบกหวานเฮฮา25นางสุพรเพชร โพนสิงห์Kick off14-ส.ค.-61
35
เมือง3204793รพ.สต.สองห้อง1รพสต.โพนสว่าง ทีม122นายปถภณ พิริยะKick off19-ก.ย.-61
36
เมือง3304793รพ.สต.สองห้อง2รพสต.โพนสว่าง ทีม229นายวิทวัฒน์ สีกะมุทKick off19-ก.ย.-61
37
เมือง3404794รพ.สต.พระธาตุบังพวน1ผู้รักสุขภาพ44นส.กรกวรรษ สีหาบุตรKick off15-ส.ค.-61
38
เมือง3504794รพ.สต.พระธาตุบังพวน2รักบ้านหม้วย-หนองผือ37นางทองวัน รัตนเสน
39
เมือง3604794รพ.สต.พระธาตุบังพวน3รักพระธาตุบังพวน44นางวิไล ปะเมธา
40
เมือง3704794รพ.สต.พระธาตุบังพวน4สองพลัง35นางเนาวรัตน์ วรรัตน์
41
เมือง3804794รพ.สต.พระธาตุบังพวน5ผู้รักสุขภาพโคกคำทุ่งสว่าง33นางสวัสดิ์ ศรพรหม
42
เมือง3904794รพ.สต.พระธาตุบังพวน6รักสุขภาพดอนหมูวังเทียม34นางวาสนา อิฐถารัตน์
43
เมือง4004794รพ.สต.พระธาตุบังพวน7ลดโรค สุขภาพดีและหุ่นสวย47นางอัญณิกา สิงห์ศิริ
44
เมือง4104795รพ.สต.หนองกอมเกาะ1Gomgor Academy139นางอำนวย สุวรรณมาตย์Kick off15-ส.ค.-61
45
เมือง4204796รพ.สต.ปะโค1ปะโคดรีมทีม32นางอิสรีย์ จันทรมนตรี
46
เมือง4304797รพ.สต.เมืองหมี1เมืองหมี Running50นายดาว หล้าสวยKick off24-ส.ค.-61
47
เมือง4404798รพ.สต.สีกาย1ผู้ว่าฯชวนเดิน หมอชวนวิ่ง สีกายทีม142นางวิไลวรรณ กงเพชรKick off15-ส.ค.-61
48
เมือง4504798รพ.สต.สีกาย2ผู้ว่าฯชวนเดิน หมอชวนวิ่ง สีกายทีม236นางวันเพ็ญ รักอยู่ Kick off15-ส.ค.-61
49
เมือง4612419เทศบาลเมืองหนองคาย1เทศบาลเมืองหนองคาย113นางอุทัยวรรณ มาลัยตรองKick off05-ก.ย.-61
50
เมือง4721739เทศบาลศูนย์สาธารณสุข22เทศบาลเมืองหนองคาย229นางพัชริน แสงดี
51
เมือง4804795รพ.สต.หนองกอมเกาะ1Gomgor Academy 241นางอำนวย สุวรรณมาตย์Kick off15-ส.ค.-61
52
53
54
55
56
57
58
59
60
ที่อำเภอ/สสจ.จำนวนทีมจำนวนสมาชิก
61
1รวม สสอ.เมือง361420
62
2รวม รพ.หนองคาย10293
63
3รวม เทศบาลเมืองหนองคาย242
64
รวมอำเภอเมืองทั้งหมด481755
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...