Đăng kí cổ vũ Bán kết Hội thi Tuyên truyền phòng chống ma tuý, HIV/AIDS và thực hiện An toàn giao thông trường ĐHCT năm 2015 (Câu trả lời)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Dấu thời gianTên người dùngHọ và tên:MSSV:Chi đoàn:
2
18/11/2015 15:30:53anhb1411006@student.ctu.edu.vnTống Lưu Vân AnhB1411006Ngôn ngữ Pháp 01 K40
3
18/11/2015 15:48:57anhb1301716@student.ctu.edu.vnNguyễn Minh AnhB1301716Ngôn ngữ Pháp 2 K39
4
18/11/2015 16:27:08anhb1508410@student.ctu.edu.vnchâu thị ngọc ánhB1508410SP.Tiếng Anh 01 K41
5
18/11/2015 16:45:27namb1407415@student.ctu.edu.vnBùi Văn NamB1407415SP.Tiếng Anh 02 K40
6
18/11/2015 16:57:16danhb1407399@student.ctu.edu.vnLý Thanh DanhB1407399SP. Tiếng Anh 02 K40
7
18/11/2015 17:03:36tamb1407429@student.ctu.edu.vnNguyễn Thị Thanh TâmB1407429SP. Tiếng Anh 02 K40
8
18/11/2015 17:12:22anb1301493@student.ctu.edu.vnHuỳnh Thái Bình AnB1301493Ngôn Ngữ Anh 01 K39
9
18/11/2015 17:13:00taib1301666@student.ctu.edu.vnNguyễn Văn Phát Tàib1301666Ngôn Ngữ Anh K39
10
18/11/2015 17:13:36myb1508426@student.ctu.edu.vnNguyễn Dương Diễm MyB1508426SP. Tiếng Anh 01 K41
11
18/11/2015 17:13:37quynhb1301665@student.ctu.edu.vnNguyễn Vũ Trúc QuỳnhB1301665Ngôn Ngữ Anh 02 K39
12
18/11/2015 17:21:35danb1411010@student.ctu.edu.vnNguyễn Trần Trúc ĐanB1411010Ngôn ngữ Pháp 1 K40
13
18/11/2015 17:23:16hueb1509976@student.ctu.edu.vnHoàng Thị HuệB1509976Ngôn Ngữ Pháp 01 k41
14
18/11/2015 17:24:58trinhb1301745@student.ctu.edu.vnHồ Ngọc TrinhB1301745Ngôn ngữ Pháp 02 K39
15
18/11/2015 17:25:35baob1409732@student.ctu.edu.vnNguyễn Hữu Gia BảoB1409732Ngôn ngữ Anh 01 K40
16
18/11/2015 17:33:30hanb1409934@student.ctu.edu.vnTrần Gia HânB1409934Ngôn ngữ pháp 1 K40
17
18/11/2015 17:34:13thaob1301667@student.ctu.edu.vnLê Thị Thanh Thảob1301667Ngôn ngư˜ Anh k39
18
18/11/2015 17:58:07huongb1201038@student.ctu.edu.vnLê Xuân HươngB1201038SP. Tiếng anh 02 k38
19
18/11/2015 18:04:06thuab1409772@student.ctu.edu.vnTrần Văn ThừaB1409772Ngôn ngữ Anh 01 K40
20
18/11/2015 18:10:05trangb1201066@student.ctu.edu.vnNguyễn Thị Thùy TrangB1201066SP.Tiếng Anh 02 K38
21
18/11/2015 18:17:52loanb1310209@student.ctu.edu.vnTạ Hồng LoánB1310209Ngôn Ngữ Pháp A2 K39
22
18/11/2015 18:29:42trinhb1310223@student.ctu.edu.vnNguyễn Thị Thuỳ TrinhB1310223Ngôn ngữ pháp 02 k39
23
18/11/2015 18:50:57nganb1409901@student.ctu.edu.vnTrần Hoàng Ngânb1409901
Phiên dịch-Biên dịch tiếng Anh k40
24
18/11/2015 19:01:07tub1409776@student.ctu.edu.vnQuách Khả Tú B1409776 Ngôn ngữ Anh 01 K40.
25
18/11/2015 19:29:07tienb1411041@student.ctu.edu.vnNguyễn Lê Mỹ TiênB1411041Ngôn ngữ Pháp A1 K40
26
18/11/2015 19:35:22hoab1411014@student.ctu.edu.vnvương quỳnh hoab1411014ngôn ngữ pháp 01 k40
27
18/11/2015 19:37:27anhb1409927@student.ctu.edu.vnLê Huỳnh AnhB1409927Ngôn ngữ và văn hoá Pháp K40
28
18/11/2015 19:39:46phuongb1506551@student.ctu.edu.vnTrần Nhất PhươngB1506551Ngôn Ngữ Anh K41
29
18/11/2015 19:48:28khoib1508466@student.ctu.edu.vnVương Tấn Minh KhôiB1508466SP. Tiếng Anh 02 K41
30
18/11/2015 19:40:46yenb1411047@student.ctu.edu.vnNguyễn Thị Hồng YếnB1411047Ngôn ngữ Pháp 01 K40
31
18/11/2015 20:01:10huongb1508420@student.ctu.edu.vnThạch Thị Như HươngB1508420SP.Tiếng Anh 01 K41
32
18/11/2015 20:05:26huongb1407409@student.ctu.edu.vnTrần Thị Cẩm HươngB1407409SP. Tiếng Anh 02 K40
33
18/11/2015 20:12:01trieub1508492@student.ctu.edu.vnDương Diệp Thanh TriềuB1508492SP. Tiếng Anh 01 K41
34
18/11/2015 20:35:08huyenb1407408@student.ctu.edu.vnNguyễn Ngọc HuyềnB1407408SP. Tiếng Anh 02 K40
35
18/11/2015 20:36:21huyenb1506715@student.ctu.edu.vnDương Ngọc HuyềnB1506715Ngôn ngữ Anh 04 K41
36
18/11/2015 20:39:47bichb1506706@student.ctu.edu.vnNguyễn Thị Ngọc BíchB1506706Ngôn ngữ Anh 04 K41
37
18/11/2015 20:46:57lyb1301509@student.ctu.edu.vnVõ Thị Kim LyB1301509Ngôn ngữ Anh 01 K39
38
18/11/2015 20:50:25hoab1500073@student.ctu.edu.vnLê Thị Bé HòaB1500073Ngôn ngữ Anh 04 K41
39
18/11/2015 20:52:30tuanb1407392@student.ctu.edu.vnĐặng Hoàng TuấnB1407392SP. Tiếng Anh 01 K40
40
18/11/2015 20:58:12aib1301235@student.ctu.edu.vnVưu Diễm ÁiB1301235SP. Tiếng Anh 01 K39
41
18/11/2015 21:01:20tanb1407375@student.ctu.edu.vnLê Sơn TânB1407375SP. Tiếng Anh 01 K40
42
18/11/2015 21:02:51phatb1506548@student.ctu.edu.vnNguyễn Thịnh PhátB1506548Ngôn ngữ Anh 01 K41
43
18/11/2015 21:15:11huynhb1506716@student.ctu.edu.vnNguyễn Thị Thúy HuỳnhB1506716Ngôn ngữ anh 04 K41
44
18/11/2015 21:15:32thib1411037@student.ctu.edu.vnLê Xuân ThìB1411037Ngôn Ngữ Pháp 01 K40
45
18/11/2015 21:15:33lanhb1508424@student.ctu.edu.vnTrần Ngọc LànhB1508424SP.Tiếng Anh 01 K41
46
18/11/2015 21:17:16hangb1208267@student.ctu.edu.vnPhan Thị Phượng HằngB1208267SP. Tiếng Pháp K38
47
18/11/2015 21:21:55mienb1301323@student.ctu.edu.vnTrần Thị Cẩm MiềnB1301323SP. Tiếng Anh 02 K39
48
18/11/2015 21:30:53nhib1508431@student.ctu.edu.vnLâm Tuyết NhiB1508431SP Anh VĂn 01 k41
49
18/11/2015 21:32:24oanhb1500082@student.ctu.edu.vn
Thương Trầm Hoàng Oanh
B1500082Ngôn Ngữ Anh K41
50
18/11/2015 21:32:39trinhb1301382@student.ctu.edu.vnNguyễn Thị Phương TrinhB1301382SP.Tiếng Pháp k39
51
18/11/2015 21:40:59phuongb1506729@student.ctu.edu.vnNguyễn Phan Hải PhượngB1506729Ngôn ngữ Anh 04 K41
52
18/11/2015 21:49:41tranb1407389@student.ctu.edu.vnNguyễn Ngọc Huyền TrânB1407389Sư phạm tiếng Anh 01 k40
53
18/11/2015 22:05:20duyb1411053@student.ctu.edu.vnNguyễn Anh DuyB1411053Ngôn Ngữ Pháo 02 K40
54
18/11/2015 22:07:38thyb1510045@student.ctu.edu.vnNguyễn Ngọc Anh ThyB1510045Ngôn ngữ Pháp 2 K41
55
18/11/2015 22:13:58thanhb1407430@student.ctu.edu.vnTrần Thị Bích ThanhB1407430Sp.tiếng anh 02 k40
56
18/11/2015 22:19:11beb1301236@student.ctu.edu.vnTrần Thị BéB1301236SP. Tiếng Anh 01 K39
57
19/11/2015 0:07:33baob1509967@student.ctu.edu.vnTrần Quốc BảoB1509967Ngôn Ngữ Pháp 01 K41
58
19/11/2015 0:05:11anhb1409964@student.ctu.edu.vnHuỳnh Nhật AnhB1409964Ngôn Ngữ Pháp 02 K40
59
19/11/2015 0:07:18mib1310210@student.ctu.edu.vnTrần diễm MiB1310210ngôn ngữ pháp 02 k39
60
19/11/2015 0:53:49thub1301281@student.ctu.edu.vnNguyễn Thị ThuB1301281SP. Tiếng Anh 01 K39
61
19/11/2015 5:55:28hanhb1301245@student.ctu.edu.vnHà Xuân HạnhB1301245SP. Tiếng Anh 01 K39
62
19/11/2015 6:21:05tranb1508550@student.ctu.edu.vnNgô Thị Ngọc TrânB1508550SP. Tiếng Pháp K41
63
19/11/2015 6:33:16tub1506660@student.ctu.edu.vnTrần Tuấn TúB1506660Ngôn ngữ Anh 02 K41
64
19/11/2015 8:59:24diemb1506708@student.ctu.edu.vnNguyễn Thị Hồng DiễmB1506708Ngôn ngữ anh 04 K41
65
19/11/2015 9:02:32giangb1409969@student.ctu.edu.vnĐÀO VŨ HƯƠNG GIANGB1409969NGÔN NGỮ PHÁP 02 K40
66
19/11/2015 9:29:14vyb1508494@student.ctu.edu.vnLê Châu Tường VyB1508494SP.Tiếng Anh 02 K41
67
19/11/2015 9:48:54anb1509964@student.ctu.edu.vnNguyễn Kiều AnB1509964Ngôn ngữ Pháp 01 K41
68
19/11/2015 10:22:31duyb1508457@student.ctu.edu.vnNguyễn Vạng Thanh DuyB1508457Sp. Tiếng Anh 02 K41
69
19/11/2015 12:06:41vib1409875@student.ctu.edu.vnTrần Thị Tường ViB1409875
Phiên dịch-Biên dịch Tiếng Anh K40
70
19/11/2015 12:08:18thamb1409866@student.ctu.edu.vnNguyễn Văn ThẩmB1409866
Phiên dịch-Biên dịch Tiếng Anh K40
71
19/11/2015 12:46:37duyenb1409737@student.ctu.edu.vnVõ Hà Phương DuyênB1409737
Phiên dịch- Biên dịch Tiếng Anh K40
72
19/11/2015 13:33:49nganb1201077@student.ctu.edu.vnHồ Thị Xuân NgânB1201077SP. Tiếng Pháp K38
73
19/11/2015 14:33:54nhub1409858@student.ctu.edu.vnNguyễn thị huỳnh nhưb1409858k40 biên phiên dịch tiếng anh
74
19/11/2015 14:35:02phuongb1407426@student.ctu.edu.vnNhâm Trúc PhươngB1407426SP.Tiếng Anh 02 K40
75
19/11/2015 14:43:24huyenb1301313@student.ctu.edu.vnLương Thị Ngọc HuyềnB1301313SP. Tiếng Anh 02 K39
76
19/11/2015 14:45:59khietb1508465@student.ctu.edu.vnChâu Cao KhiếtB1508465SP. Tiếng Anh K41
77
19/11/2015 16:22:43linhb1508533@student.ctu.edu.vnCao Gia LinhB1508533Sư phạm Tiếng Pháp K41
78
19/11/2015 17:52:44thub1301379@student.ctu.edu.vnLâm Cẩm Thub1301379SP. Tiếng Pháp K39
79
19/11/2015 19:29:53cub1506589@student.ctu.edu.vnVo˜ Thị CưB1506589Ngôn Ngư˜ Anh 02 K41
80
19/11/2015 19:35:38quynhb1510039@student.ctu.edu.vnNguyễn Nhựt QuỳnhB1510039Ngôn Ngữ Pháp 02 K41
81
19/11/2015 19:58:24nhub1201002@student.ctu.edu.vnLê Huỳnh NhưB1201002SP. Tiếng Anh 01 K38
82
19/11/2015 19:59:23hoab1407458@student.ctu.edu.vnTrần Ngọc Khánh HòaB1407458SP. Tiếng Pháp 01 K40
83
19/11/2015 20:02:55toanb1506737@student.ctu.edu.vnHuỳnh Trọng ToánB1506737ngôn ngữ anh 04 K41
84
20/11/2015 0:28:04anhb1510010@student.ctu.edu.vnTrần Thị Quỳnh AnhB1510010Ngôn ngữ Pháp 02 K41
85
20/11/2015 9:01:49nhob1508433@student.ctu.edu.vnNguyễn Huỳnh NhớB1508433SP Anh văn 01 - k41
86
20/11/2015 9:54:16anhb1510009@student.ctu.edu.vnNguyễn Hoàng Trúc AnhB1510009Ngôn Ngữ Pháp 02-K41
87
20/11/2015 11:43:22nhib1500079@student.ctu.edu.vnTrương Thị Hồng NhiB1500079Ngôn ngữ anh 02 K41
88
20/11/2015 15:19:21toanb1301285@student.ctu.edu.vnPhan Quốc ToànB1301285SP. Tiếng Anh 01 K39
89
20/11/2015 17:01:38mib1301510@student.ctu.edu.vnTrần Hồng MiB1301510Ngôn ngữ Anh 01 k39
90
20/11/2015 17:11:09vib1409961@student.ctu.edu.vnHuỳnh Thị Thúy Vi B1409961Ngôn ngữ Pháp 01 K40
91
20/11/2015 20:00:47hueb1201187@student.ctu.edu.vnTrương Thị HuêB1201187Ngôn Ngữ Anh 01 K38
92
20/11/2015 22:00:03thyb1508445@student.ctu.edu.vnLê Nguyễn Nhật ThyB1508445SP Tiếng Anh 01 k41
93
21/11/2015 1:45:05kimb1200991@student.ctu.edu.vnPhạm Thị Hồng KimB1200991SP. Tiếng Anh 01 K38
94
21/11/2015 8:58:34thaob1407377@student.ctu.edu.vnTrịnh Thị Phương ThảoB1407377Sư Phạm Tiếng Anh 01k40
95
21/11/2015 16:25:11tuanb1500091@student.ctu.edu.vnPhương Thanh TuấnB1500091Ngôn ngữ Anh 02 K41
96
21/11/2015 16:32:27thatb1506643@student.ctu.edu.vnNguyễn Thành ThậtB1506643Ngôn ngữ Anh 02 k41
97
21/11/2015 18:01:55lamb1506718@student.ctu.edu.vnLưu Thị Ngọc LamB1506718Ngôn ngữ Anh 04 K41
98
21/11/2015 18:11:06phuongb1509992@student.ctu.edu.vnLưu Thị Lam PhươngB1509992Ngôn ngữ Pháp 01 K41
99
21/11/2015 21:18:37dongb1506597@student.ctu.edu.vnNguyễn Thành ĐôngB1506597Ngôn ngữ Anh 02 K41
100
21/11/2015 22:27:38dab1510017@student.ctu.edu.vnLê Năng ĐaB1510017Ngôn ngữ Pháp a2 K41
Loading...
 
 
 
Câu trả lời biểu mẫu 1