เบอร์โทรภายใน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานภายใน 053-451444 , 053-451144 , 053-451488 , 053-451887 โทรสาร 053-451152 , 053-382755
2
ตึกผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ/ฉุกเฉินชั้น 2 ผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน
3
ชั้น 5 ฝ่ายบริหารห้องยาใหญ่235
4
ห้องทำงานผู้อำนวยการ555
ห้องทำงานคุณพาชื่น
237
5
หัวหน้าฝ่ายบริหาร426การเงินผู้ป่วยนอก234
6
ธุรการ / เลขาผอ. 300303
แรงงานต่างด้าว , พรบ.
247
7
การเงินและบัญชี413
ห้องฉุกเฉิน *คัดกรอง er 258
220,222,224,245
8
เลขาแพทย์240
ศูนย์กู้ชีพฝาง ( ems )
223
9
ห้องประชุมน้ำใจ412
ห้องเอ็กซเรย์ หมายเลข 24
229
10
ชั้น 4ชั้น 1
11
ห้องคลอด401
เอ็กซเรย์ - ultrasound
403
12
ห้องผ่าตัด414,415,420,429
ห้องทำงานแพทย์เอ็กซเรย์
405
13
ชั้น 3ห้องชันสูตร ( LAB )
421 , 422(fax)
14
คลินิกให้คำปรึกษา หน.260259CT SCAN410
15
ห้องทันตกรรม / ห้องเอกสาร
263 / 262
หน่วยฟอกไตเอกชน สวนสน
407
16
ผู้ป่วยหนัก (I.C.U. )
265 , 239
อาคารพระองค์เจ้าศิริรัตน์บุษบง
17
Referal center fax 382755108ชั้น 3
18
ชั้น 2 ผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ/ฉุกเฉินอายุรกรรม ( MED )
301 (ญ) , 305 (ช)
19
ห้องประชาสัมพันธ์0 , 500ชั้น 2
20
จุดซักประวัติ OPD, Sur Ortho
230 , 244
ศัลยกรรม ( SURG )
201 , 204
21
จุดซักประวัติ ANC Gyne249
ห้องพักแพทย์ ชั้น 2 ศัลยกรรม
200
22
ห้องทำหัตถการผู้ป่วยนอก232ซุปเปอร์ไวเซอร์740
23
ห้องตรวจ OPD 5225
ห้องเครื่องช่วยหายใจ ชั้น 2
117
24
ห้องตรวจ OPD 6254ชั้น 1
25
ห้องตรวจ OPD 7255ศูนย์เคลม
110 , 118
26
ห้องตรวจ OPD 8252ห้องยาเล็ก102
27
ห้องตรวจ OPD 9256จักษุคลินิก
101 , 116
28
ห้องตรวจ OPD 10253ENT คลินิก114
29
ห้องตรวจ OPD 11246คลินิกไตเทียม507
30
Admit center251
สุขาภิบาลและป้องกันโรค
417
31
ห้องประชุม OPD231คลินิกวัณโรค419
32
ห้องบัตร241คลินิกสานฝัน (จ.)408
33
งานสวัสดิการสังคมและประกันฯ250
ห้องซ่อมเครื่องมือแพทย์
313
34
ห้องทำงานคุณคณิศฉัตร์233
หน่วยรักษาความปลอดภัย
428
35
ศูนย์เปลผู้ป่วยนอก-ฉุกเฉิน103
36
ตึกราชพฤกษ์ห้องตัดเย็บ637
37
ชั้น 1 แพทย์แผนไทยซักฟอก701
38
แพทย์แผนไทย / ฝังเข็ม
708 /710
ศูนย์ยาน664
39
ห้องตรวจโรคแพทย์แผนไทย708ซ่อมบำรุง
665 , 666
40
ห้องทำงาน พญ.เขมินทรา702ฝ่ายแผน112
41
ห้องกระตุ้นพัฒนาการเด็ก707
42
กายภาพบำบัด705ตึกเก่า
43
ห้องประชุมชั้น 1 ราชพฤกษ์711
พัสดุทั่วไป คุณบุษบา
506
44
ชั้น 2พัสดุทั่วไป ยุ้ย418
45
NICU714
วัสดุการแพทย์ คุณปราณี
512
46
กุมารเวชกรรม
718 , 721
คลังพัสดุ425
47
ชั้น 3ห้องถ่ายเอกสาร503
48
ห้องพักแพทย์734
คลินิกพิเศษ ความดัน เบาหวาน
213
49
สูติ - นรีเวชกรรม (OB)
730 , 732
หัวหน้าคลินิก NCD311
50
ชั้น 4
งานคอมพิวเตอร์ / โสตฯ
511 / 777
51
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
742 , 744
โรงครัว513
52
ผู้ป่วยผ่าตาพักฟื้น740ซัพพลาย516
53
ชั้น 5
ภูมิทัศน์ (คุณเจิดศักดิ์)
621
54
ห้องพิเศษ 5
753 , 754
บำบัดน้ำเสีย661
55
ห้องสมุด760
ห้องคุณเทียมจันทร์
119
56
ชั้น 6เลขาฝ่ายการ / IC314
57
ห้องพิเศษ 6
775 , 776
งานพัฒนาระบบ (HOSxP)
115
58
ห้องทำงานหัวหน้า WARD774
pain คลินิก (จ.) /เคมีบำบัด
510
59
ห้องประชุม757
60
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเวียงห้องตรวจผู้ป่วยนอกทั่วไป อาคาร PCU
61
PCU เวียง *สำนักงาน 302203,120คัดกรอง ส่งตรวจ653
62
งานเยี่ยมบ้าน212ซักประวัติ650
63
สุขศึกษา-อาชีวอนามัย600ห้องตรวจ (3)651
64
คลังยา409ห้องตรวจ (4)652
65
ห้องยา - การเงิน211
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu