ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
Latvijas RepublikaAPSTIPRINU:________________
2
D A U G A V P I L S 9. V I D U S S K O L ASkolas direktors Arturs Fedotovs
3
2021./2022. m.g.2021. gada 29. septembrī
4
PĀRBAUDES DARBU GRAFIKS OKTOBRĪ
5
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.
6
1.AKrVMūzDZLV1MKrV
7
1.BMūzKrVDZLVMKrV
8
1.СKrVMūzLVDZMKrV
9
2.AAV2MūzLVDZKrVMAV1
10
2.BMūzAV2LVDZKrVMAV1
11
3.ADZMūzDZKrVMAV1LV2AV2
12
3.BDZMūzDZLV2KrVMAV1
LV1/AV2
13
4.ADatMūzLV2DZAVKrVLV1
14
4.BDat2Dat1MMūzLV1LV2AVDZ
15
5.ADDSZDat1DZLVAV1AV2KrV
16
5.BDDSZDat2LVDZDZDat1AV1MAV2KrV
17
6.ADZMInfSZDZPvēstAVLVMVV2VV1
18
MLvēstMūzM
19
6.BMInf2Inf1PvēstKrVMAV1VV2
20
MLvēstSZLVMūzMVV1AV2
21
7.ADat1BioDat2MuzLVKrVVēstFV/VVAV
22
InžĢeoLV
23
7.BDatBioĢeoLV1,2AV2KrVVēstFV/VV
24
InžMūzAV1
25
7.CDat1Dat2InžĢeoMūzAV2LVAV1FV/VV
26
BioSZKrVVēst
27
8.ADat2FizDat1VēstĢeoMūzSZAVFV / VV
28
ĶīmBio
29
8.BVēstĶīmMūzDatĢeoMAV
30
FizSZ
FV/VV
31
9.AFizLV1LvēstMPvēstSZAV2FV/VVFiz
32
BioSZMūzBio
33
9.BLvēstFizĶīmAVMPvēstBioFV/VVLV
34
MūzSZFiz
35
9.CĶīmLvēstLVKrVMAVPvēstVVFVBio
36
SZFiz
37
10.1LVLitDatAVVēstAVVVFVFV
38
SZVFilM
39
10.2ProgĢeoVēstLVLitVVAVFV
40
MFFilMFizĶīmAV
41
10.3FilĢeoProgVēstLVLitVVMAVFV
42
UTMFizĶīmAV
43
11.1MDatLitVVLVAVFV
44
SZVDZFilVēst
45
11.2MProgLitFilVVLVAVFV
46
MFFizVēst
47
11.3ProgMLitFilVVLVAVFV
48
UTFizVēst
49
12.LVVesMĶīmBIOVēst
50
Vēst
51
Mācību priekšmetu apzīmējumi: AV - angļu valoda, Bio - bioloģija, DZ - dabaszinības, Ekon - ekonomika, Fiz - fizika, FV - franču valoda, Ģeo - ģeogrāfija, Inf - informātika, KrV - krievu valoda, Kult - kultūroloģija, Ķīm - ķīmija, LV - latviešu valoda,
52
LVēst - Latvijas vēsture, Vēst - Latvijas un pasaulus vēsture, KrL - literatūra (pamatskolā), Lit - literatūra (vidusskolā), M - matemātika, Mūz - mūzika, PVēst - pasaules vēsture, SZ - sociālās zinības, VV - vācu valoda, Ves - veselības mācība.
53
Dat - datorika, Inž - inženierzinības, Fil - filozofija, Kult - kultūra un māksla / kultūras pamati, Prog - programmēšana, SZ - sociālās zinības un vēsture, Vēst - vēsture un sociālās zinātnes
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100