doan_sv_di_thuc_tap_1718
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
3
4
DANH SÁCH ĐOÀN SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
5
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1074/QĐ-ĐHĐT, ngày 26/12/2017
của Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Tháp)
6
7
STTCơ sở thực tậpMSSVHọ tên
Ngày sinh
Ngành đào tạoLớp sinh viênSĐT
8
1Trường Mầm non An Định - Bến Tre
0014310268
Nguyễn Thị Ngọc Diệu
06/03/1995
Giáo dục Mầm non
CĐGDMN14C01649103202
9
2Trường Mầm non An Định - Bến Tre
0014412364
Lê Hồng Thúy
06/08/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14D0966986465
10
3Trường Mầm non An Định - Bến Tre
0014412564
Nguyễn Thị Thanh Nga
13/04/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14D0868950340
11
4Trường Mầm non An Định - Bến Tre
0014412541
Trần Thị Trà My
09/05/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14D01686329977
12
5Trường Mầm non An Định - Bến Tre
0014412283
Trương Thị Kim Quyên
15/08/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14D01629363952
13
6Trường Mầm non Đồng Khởi - Bến Tre
0015310494
Nguyễn Thị Phượng Quyên
19/01/1997
Giáo dục Mầm non
CĐGDMN15B01667443613
14
7Trường Mầm non Đồng Khởi - Bến Tre
0014412277
Nguyễn Thị Thanh Trúc
21/03/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14B01656554887
15
8Trường Mầm non Đồng Khởi - Bến Tre
0014413877
Đặng Nguyễn Cẩm Tiên
18/09/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14H01638721412
16
9Trường Mầm non Đồng Khởi - Bến Tre
0014412659
Nguyễn Thị Kim Tú
09/03/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14H01677909047
17
10Trường Mầm non Đồng Khởi - Bến Tre
0014413999
Trần Thị Bích Vân
09/09/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14H0907451400
18
11Trường Mầm non Hòa Phú - Vĩnh Long
0014412009
Nguyễn Thị Hồng Nương
12/05/1995
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14A0939833653
19
12Trường Mầm non Hòa Phú - Vĩnh Long
0014412442
Nguyễn Ngọc Như
24/05/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14B0969636482
20
13Trường Mầm non Hòa Phú - Vĩnh Long
0014412715
Đinh Thị Diễm
28/10/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14E01656826139
21
14Trường Mầm non Hòa Phú - Vĩnh Long
0014412712
Nguyễn Ngọc Băng Tâm
24/04/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14E0977408054
22
15Trường Mầm non Hòa Phú - Vĩnh Long
0014412714
Võ Thị Kiều Oanh
12/02/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14E
096 727 39 28
23
16
Trường Mầm non Huỳnh Kim Phụng - Vĩnh Long
0014412763
Mai Thị Mến
29/05/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14F0975150899
24
17
Trường Mầm non Huỳnh Kim Phụng - Vĩnh Long
0014412793
Nguyễn Ngọc Diệu
06/11/1995
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14F01286003116
25
18
Trường Mầm non Huỳnh Kim Phụng - Vĩnh Long
0014412779
Nguyễn Thị Kiều Ngân
03/01/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14F0932400401
26
19
Trường Mầm non Huỳnh Kim Phụng - Vĩnh Long
0014412909
Nguyễn Thị Minh An
24/12/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14F
27
20
Trường Mầm non Huỳnh Kim Phụng - Vĩnh Long
0014412723
Vũ Thị Ngọc Trân
20/04/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14F01692442562
28
21
Trường Mầm non KCN Hòa Phú - Vĩnh Long
0013410589
Trần Thị Phương Linh
02/02/1995
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN13E01265941371
29
22
Trường Mầm non KCN Hòa Phú - Vĩnh Long
0014413695
Nguyễn Thị Bé Thảo
22/12/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14H0906440967
30
23
Trường Mầm non KCN Hòa Phú - Vĩnh Long
0014412023
Trần Ngọc Như ý
19/05/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14H0925886885
31
24
Trường Mầm non KCN Hòa Phú - Vĩnh Long
0014413997
Trần Thị Mỹ Linh
20/11/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14H01694601101
32
25
Trường Mầm non Long Trung - Tiền Giang
0014412623
Châu Kiều Mi
01/07/1995
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14E01233431590
33
26
Trường Mầm non Long Trung - Tiền Giang
0014412698
Nguyễn Thị Linh Đa
05/01/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14E01626164639
34
27
Trường Mầm non Long Trung - Tiền Giang
0014412657
Nguyễn Thị Thanh Nhi
10/04/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14E0988934876
35
28
Trường Mầm non Long Trung - Tiền Giang
0014412717
Võ Kim Ngân
15/09/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14E0981948119
36
29
Trường Mầm non Long Trung - Tiền Giang
0014412719
Võ Thị Bảo Phương
04/06/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14E01663745541
37
30Trường Mầm non Măng Non - Vĩnh Long
0013410043
Lương Thị Yến Nhi
20/08/1995
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN13A01206790044
38
31Trường Mầm non Măng Non - Vĩnh Long
0013411304
Trương Thị Phương Hồng Loan
23/12/1994
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN13A01664337786
39
32Trường Mầm non Măng Non - Vĩnh Long
0013410456
Võ Thị Thủy Tiên
02/05/1995
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14D0916594250
40
33Trường Mầm non Măng Non - Vĩnh Long
0014412549
Lê Nguyễn Xuân Hiền
29/05/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14E0939861031
41
34Trường Mầm non Măng Non - Vĩnh Long
0014412701
Nguyễn Thị Kim Ngân
22/06/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14E0978874842
42
35Trường Mầm non Măng Non - Vĩnh Long
0014412690
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
24/09/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14E0964344209
43
36Trường Mầm non Măng Non - Vĩnh Long
0014412288
Trần Ánh Quyên
11/11/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14E0971184550
44
37Trường Mầm non Măng Non - Vĩnh Long
0014412742
Lê Thị Kim Quyên
05/10/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14F0907079615
45
38Trường Mầm non Phước Hậu - Vĩnh Long
0014310830
Lê Đoàn Thu Nga
27/08/1996
Giáo dục Mầm non
CĐGDMN14D01693612306
46
39Trường Mầm non Phước Hậu - Vĩnh Long
0014310381
Lê Thị Anh Thư
24/07/1995
Giáo dục Mầm non
CĐGDMN14D0899493020
47
40Trường Mầm non Phước Hậu - Vĩnh Long
0014412343
Dương Tiểu Ngọc
27/02/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14B01206964197
48
41Trường Mầm non Phước Hậu - Vĩnh Long
0014412192
Nguyễn Lê Hoài Thương
04/12/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14B0868363606
49
42Trường Mầm non Phước Hậu - Vĩnh Long
0014412056
Nguyễn Thị Cẩm Nhung
10/11/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14B0869035570
50
43Trường Mầm non Phước Hậu - Vĩnh Long
0014412176
Nguyễn Thị Mỹ Duyên
19/02/1995
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14B0907526593
51
44Trường Mầm non Phước Hậu - Vĩnh Long
0014412390
Trần Ngọc Thanh Thương
19/09/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14B01216969323
52
45Trường Mầm non Phước Hậu - Vĩnh Long
0014412217
Võ Thị Thanh Hằng
21/01/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14B01664949065
53
46Trường Mầm non Phước Hậu - Vĩnh Long
0014412888
Võ Thị Thu Nga
22/05/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14F0941633678
54
47Trường Mầm non Phước Hậu - Vĩnh Long
0014413368
Phạm Thị Bích Trâm
25/07/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14G01696521710
55
48Trường Mầm non Sơn Ca - Vĩnh Long
0014412379
Bạch Thị Bích Huyền
06/01/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14D0929282344
56
49Trường Mầm non Sơn Ca - Vĩnh Long
0014412291
Hà Thị Thu Hiền
05/12/1994
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14D01659999753
57
50Trường Mầm non Sơn Ca - Vĩnh Long
0014412681
Nguyễn Ngọc Giàu
10/08/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14D01215999934
58
51Trường Mầm non Sơn Ca - Vĩnh Long
0014412358
Nguyễn Thị Cẩm Giang
01/12/1995
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14D01262174261
59
52Trường Mầm non Sơn Ca - Vĩnh Long
0014412284
Nguyễn Thị Ngọc Đào
21/09/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14D01635502695
60
53Trường Mầm non Sơn Ca 3 - Vĩnh Long
0014412161
Lê Thị Hồng Nhung
10/06/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14C0969980939
61
54Trường Mầm non Sơn Ca 3 - Vĩnh Long
0014412636
Nguyễn Thị Kiều Mai
10/07/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14C01863793681
62
55Trường Mầm non Sơn Ca 3 - Vĩnh Long
0014412630
Trần Thị Ngọc Thiệt
01/12/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14C0869296348
63
56Trường Mầm non Sơn Ca 3 - Vĩnh Long
0014412508
Trần Thị Phượng Hồng
24/12/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14C01639532952
64
57Trường Mầm non Sơn Ca 3 - Vĩnh Long
0014412792
Hà Như Ánh
09/08/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14F0918324748
65
58Trường Mầm non Sơn Ca 3 - Vĩnh Long
0014412806
Lê Ngọc Trâm
01/02/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14F01216971520
66
59Trường Mầm non Sơn Ca 3 - Vĩnh Long
0014413139
Trần Nguyễn Thanh Ngọc
15/06/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14G0907435912
67
60
Trường Mầm non thị trấn Long Hồ - Vĩnh Long
0014412519
Đinh Thị Thùy Dung
12/08/1995
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14E01628958809
68
61
Trường Mầm non thị trấn Long Hồ - Vĩnh Long
0014412566
Huỳnh Thị Thảo Yến
02/03/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14E01692847683
69
62
Trường Mầm non thị trấn Long Hồ - Vĩnh Long
0014412708
Nguyễn Ngọc Hòa
13/12/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14E01216999950
70
63
Trường Mầm non thị trấn Long Hồ - Vĩnh Long
0014412702
Nguyễn Thị Diễm Thanh
24/02/1995
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14E01633859489
71
64
Trường Mầm non thị trấn Long Hồ - Vĩnh Long
0014412571
Nguyễn Thị Diệu Hiền
23/12/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14E0869805540
72
65
Trường Mầm non thị trấn Mỹ Luông - An Giang
0014413449
Nguyễn Hoàng Kim Ngân
15/10/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14G01675874873
73
66
Trường Mầm non thị trấn Mỹ Luông - An Giang
0014412940
Nguyễn Thị Ngọc Huyền
25/07/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14G0967765512
74
67
Trường Mầm non thị trấn Mỹ Luông - An Giang
0014413066
Phạm Thị Điểm
30/01/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14G0977082441
75
68
Trường Mầm non thị trấn Mỹ Luông - An Giang
0014413448
Võ Thị Giáng Kiều
11/08/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14G0907443867
76
69
Trường Mầm non thị trấn Mỹ Luông - An Giang
0014413595
Nguyễn Thị Phương Quyên
27/08/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14H01626047954
77
70
Trường Mầm non thị trấn Mỹ Luông - An Giang
0014413382
Phạm Thị Mỹ Duyên
22/12/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14H01696339819
78
71
Trường Mầm non thị trấn Mỹ Luông - An Giang
0014413975
Thị Thôi
10/05/1994
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14H01206780633
79
72
Trường Mầm non thị trấn Mỹ Luông - An Giang
0014412665
Trần Thị Hải Yến
21/01/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14H0983065185
80
73
Trường Mầm non thị trấn Mỹ Luông - An Giang
0014413129
Võ Thị Mộng Cầm
12/02/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14H01627544625
81
74
Trường Mầm non thị trấn Mỹ Phước - Tiền Giang
0014412094
Lê Ngọc Gia Hân
22/06/1995
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14A01693976704
82
75
Trường Mầm non thị trấn Mỹ Phước - Tiền Giang
0014411945
Nguyễn Thị Trà My
06/12/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14A
83
76
Trường Mầm non thị trấn Mỹ Phước - Tiền Giang
0014412705
Đặng Thị Minh Thư
13/10/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14E01695533238
84
77
Trường Mầm non thị trấn Mỹ Phước - Tiền Giang
0014412700
Đỗ Thị Hoàng Thiên Hương
06/06/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14E01644929281
85
78
Trường Mầm non thị trấn Mỹ Phước - Tiền Giang
0014412721
Hà Thị Ngọc Mãi
26/09/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14E0969185190
86
79
Trường Mầm non thị trấn Mỹ Phước - Tiền Giang
0014412729
Nguyễn Thị Diễm Hương
16/08/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14E01627816411
87
80
Trường Mầm non thị trấn Mỹ Phước - Tiền Giang
0014412879
Đặng Thị Phỉ
20/02/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14F01669487375
88
81
Trường Mầm non thị trấn Mỹ Phước - Tiền Giang
0014412724
Nguyễn Thị Hồng Đẫm
04/04/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14F01677496629
89
82Trường Mẫu giáo An Thới - Bến Tre
0014412662
Lê Thị Mỹ Tiên
09/09/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14D0964262816
90
83Trường Mẫu giáo An Thới - Bến Tre
0014412294
Lê Thị Trúc Phương
05/02/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14D0923174130
91
84Trường Mẫu giáo An Thới - Bến Tre
0014412323
Mã Thị Muỗi Nía
07/07/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14D01206958011
92
85Trường Mẫu giáo An Thới - Bến Tre
0014412359
Ngô Thị Thúy An
13/08/1995
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14D01286993354
93
86Trường Mẫu giáo An Thới - Bến Tre
0014412300
Nguyễn Thị Diễm Trinh
13/03/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14D01693525956
94
87Trường MN 1/6
0015310442
Lâm Thị Long
05/05/1997
Giáo dục Mầm non
CĐGDMN15A01696466157
95
88Trường MN 1/6
0013410949
Nguyễn Thị Thanh Nhãn1995
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN13G
96
89Trường MN 1/6
0014412109
Đặng Thị Bảo Xuân
20/04/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14A0942628781
97
90Trường MN 1/6
0014411972
Đinh Thị Bảo Khang
01/03/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14A0868827100
98
91Trường MN 1/6
0014412028
Nguyễn Thị Ngọc Phượng
00/00/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14A01627568500
99
92Trường MN 1/6
0014412242
Trần Thị Hồng
10/10/1996
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14B0977409557
100
93Trường MN 1/6
0014412419
Nguyễn Huỳnh Thùy Trang
04/11/1994
Giáo dục Mầm non
ĐHGDMN14C01666647025
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet2
 
 
Main menu