2.1 (แจ้งก่อน) ทดสอบเรียน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Access_
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCD
1
ผลการทดสอบเรียน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Access
3
วันเวลาที่เข้าสอบ
ชื่อ-สกุลรหัส น.ศ.คะแนน
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday, 18 June 2016
นางสาวขันทอง สิงห์เงิน
57150138050322
18
Saturday, 18 June 2016อัญชนา ขอเพ่งกลาง57150138050643
19
Saturday, 18 June 2016นาย อำนาจ แก้วกล้า57150138050651
20
Saturday, 18 June 2016ณิชาพร บุตรการ57150138050402
21
Saturday, 18 June 2016พิมพ์นิภา ยศปัญญม57150138050463
22
Saturday, 18 June 2016ปราณี พันธ์ปลาโด5715013850434
23
Saturday, 18 June 2016วราภรณ์ คูณสาร57150138050536
24
Saturday, 18 June 2016
นางสาวน้ำฝน ทองประดับ
57150138050692
25
Saturday, 18 June 2016นายภาคิน ประกอบสุข57150138050483
26
Saturday, 18 June 2016วิชัย ปลุกใจ57150138050541
27
Saturday, 18 June 2016สุนิสา สุทเทวี571501380674
28
Saturday, 18 June 2016สุนิสา สุทเทวี571501380674
29
Saturday, 18 June 2016น.ส.สุพัฒตรา สามารถ57150138050584
30
Saturday, 18 June 2016น.ส.วิไลพร รัตนวงศ์57150138050553
31
Saturday, 18 June 2016นาย โกวิท คำพิลาโสม57150138050313
32
Saturday, 25 June 2016
นาย วิวัฒน์ สำราญเย็น
57150138050562
33
Saturday, 2 July 2016อรสา กาลจักร57150138050632
34
Wednesday, 27 July 2016ธวัชชัย คชินทร123456782
35
Wednesday, 27 July 2016ธวัชชัย คชินทร123456782
36
Wednesday, 27 July 2016ธวัชชัย คชินทร123456782
37
Wednesday, 27 July 2016ธวัชชัย คชินทร123456782
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Loading...