แบบรายงาน เฉพาะกิจการสำรวจความครอบคลุมของCare manager /care giverและ ในพื้นที่ อำเภอขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
แบบรายงาน เฉพาะกิจการสำรวจความครอบคลุมของCare manager /care giverและ ในพื้นที่
2
ลำดับ
ชื่อสถานบริการ
จำนวนหมู่บ้านที่รับผิดชอบประเภทของสถานบริการสาธารณสุข ชื่อตำบลชื่อ อปท.ในพื้นที่จำนวนCM (คน)ที่ผ่านการอบรมแล้วจำนวนผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงที่ต้องดูแล (คน)ADL น้อยกว่า 11Care giver ที่ผ่านการอบรม70ชม.(คน)เป้า หมายที่ต้องการผลิต Cg ปี 2560 (คน) สัดส่วนของ CM:Cg
3
รพ.สต. / รพ.
รพสต.
ศูนย์สุขภาพชุมชนของรพช. ศูนย์แพทย์ชุมชน(CMU)ศูนย์ บริการสาธารณสุขของเทศบาลจบมัธยมศึกษาขึ้นไปจบประถม ศึกษารวมทั้งหมด
4
165 โคกเพชร111---
โคกเพชร
อบต.โคกเพชร12930311:3
5
2
73 นิคมซอยกลาง
91---
หนองฉลอง
อบต.หนองฉลอง0610110:1
6
360 สมบูรณ์131---
ห้วยใต้
อบต.ห้วยใต้0500020:0
7
467 บ่อทอง31---ปราสาทอบต.ปราสาท02001150:1
8
5
49 ตะเคียนบังอิง
91---
ศรีสะอาด
อบต.ศรีสะอาด0600030:0
9
669 นาก๊อก111---
ห้วยสำราญ
อบต.ห้วยสำราญ01100020:0
10
759 หนองลุง171---
สะเดาใหญ่
อบต.สะเดาใหญ่15022201:2
11
863 กวางขาว51---
นิคมพัฒนา
อบต.นิคมพัฒนา0010120:1
12
974 โนน71---
ศรีีตระกูล
อบต.ศรีีตระกูล0510120:1
13
10
58 ทับทิมฯ 06
41---
ปรือใหญ่
อบต.ปรือใหญ่0500020:0
14
1153 อาวอย131---โสนอบต.โสน03402020130:20
15
1250 จะกง131---จะกงอบต.จะกง05123130:1
16
1372 ตรอย61---
หนองฉลอง
อบต.หนองฉลอง0610160:1
17
1461 หัวเสือ141---
หัวเสือ
อบต.หัวเสือ010000140:0
18
1570 กฤษณา131---กฤษณาอบต.กฤษณา0500030:0
19
16
56 ปรือใหญ่
71---
ปรือใหญ่
อบต.ปรือใหญ่01320250:2
20
17
54 หนองคล้า
41---โสนอบต.โสน0433660:6
21
18
62 ตะเคียนช่างเหล็ก
121---
ตะเคียน
อบต.ตะเคียน04101110:1
22
19
64 คลองกลาง
91---ตาอุดอบต.ตาอุด0400090:0
23
2055 ขนุน61---โสนอบต.โสน0400060:0
24
2148 โคกโพน101---
กันทรารมย์
อบต.กันทรารมย์0610140:1
25
2266 ปราสาท71---ปราสาทอบต.ปราสาท01000020:0
26
2352 กันจาน111---
ดองกำเม็ด
อบต.ดองกำเม็ด01011220:2
27
24
68 สำโรงตาเจ็น
171---
สำโรงตาเจ็น
อบต.สำโรงตาเจ็น
01500030:0
28
2571 วิทย์111---
ลมศักดืิ์
อบต.ลมศักดิ์11100031:0
29
26
30 ร.พ.ขุขันธ์
14--1-
ห้วยเหนือ
ทต.เมืองขุขันธ์ ,อบต.ห้วยเหนือ
16690951:9
30
27
57 ปรือคันตะวันออก
91---
ปรือใหญ่่
อบต.ปรือใหญ่่11500091:0
31
2851 ใจดี111---ใจดีอบต.ใจดี1721381:3
32
รวม276270106321272855162
33
ให้รายงานข้อมูลที่มี ณ ปัจจุบัน ส่งภายในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560
34
ข้อมูล ณ..................................................................................
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu