Αποζημιώσεις σε Ιδιωτικά Νοσοκομεία : Παραδείγματα αποζημιώσεων