додатки_бюджет_змини_22_11
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток 1
2
до рішення 12 сесії селищної ради 7 скликання від 22.11.2018р. №
3
4
5
Зміни у додаток 1 "Доходи Глуховецької селищної ради на 2018 рік" до рішення 2 сесії 7 скликання від 21.12.2017 року №29 "Про селищний бюджет на 2018 рік"
6
7
(гривень)
8
КодНайменування згідно
з класифікацією доходів бюджету
ВсьогоЗагальний
фонд
Спеціальний фонд
9
Всьогоу т.ч.
бюджет
розвитку
10
10000000Податкові надходження  339283318695205880
11
11000000Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  1059991105999100
12
11010000Податок та збір на доходи фізичних осіб1072091107209100
13
11010100Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати806984806984
14
11010400 Податок на доходи фізичних осіб,що сплачується податковими агентами ,із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 265107265107
16
11020000Податок на прибуток підприємств-12100-12100
17
11020200Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають в комунальній власності-12100-12100
18
13000000Рентна плата та плата за вико-ристання інших природних ресурсів-84-8400
19
13010000Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів-84-84
20
13010200Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)-84-84
21
14000000Внутрішні податки на товари та послуги  -20000-2000000
22
14040000Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів-20000-20000
23
18000000Місцеві податки-721212-72121200
24
18010000Податок на майно13309713309700
25
18010100Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості70677067
26
18010200Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості388388
27
18010400Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості2630326303
28
18010500Земельний податок з юридичних осіб-690900-690900
29
18010600Орендна плата з юридичних осіб672660672660
30
18010700Земельний податок з фізичних осіб106663106663
31
18010900Орендна плата з фізичних осіб-20000-20000
32
18011000Транспортний податок з фізичних осіб2916629166
33
18011100Транспортний податок з юридичних осіб17501750
34
18050000Єдиний податок  -854309-85430900
35
18050300Єдиний податок з юридичних осіб 691691
36
18050400Єдиний податок з фізичних осіб -770000-770000
37
18050500Єдиний податок з сільськогосподарських това-ровиробників, у яких частка сільськогосподарськ-ого товаровиробництва за попередній податко-вий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків-85000-85000
38
19000000Інші податки та збори205880205880
39
19010000Екологічний податок205880205880
40
19010100Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення-18160-1816
41
19010200Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти22609022609
42
19010300Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини-2050-205
43
20000000Неподаткові надходження  233382347700
44
21000000Доходи від власності та підприємницької діяльності363383633800
45
21050000Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів3378833788
46
21080000Інші надходження25502550
47
21081100Адміністративні штрафи та інші санкції25502550
48
22000000Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності -12861-1286100
49
22010000Плата за надання адміністративних послуг204204
50
22012500Плата за надання інших адміністративних послуг204204
51
22080000Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  -13000-13000
52
22080400Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності -13000-13000
53
22090000Державне мито-65-6500
54
22090100Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування -152-152
55
22090200Державне мито, не віднесене до інших категорій  8787
74
Всього доходів362760342172205880
75
76
Заступник голови - керуючий справами
77
виконавчого комітету І.Л.Комісарчук
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Loading...