St Mary's Sign Up Sheet
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
AprilMayJuneJuly
2
Thu 5Sun 8Thu 12Sun 15Thu 19Sun 22Thu 26Sun 29Thu 3Sun 6Thu 10Sun 13Thu 17Sun 20Thu 24Sun 27Thu 31Sun 3Thu 7Sun 10Thu 14Sun 17Thu 21Sun 24Thu 28Sun 1Thu 5Sun 8Thu 12Sun 15
3
10:30 AM10:30 AM7:00 PM10:30 AM7:00 PM10:30 AM7:00 PM10:30 AM10:30 AM7:00 PM10:30 AM7:00 PM10:30 AM7:00 PM10:00 AM7:00 PM10:30 AM10:30 AM7:00 PM10:30 AM7:00 PM10:30 AM10:30 AM7:00 PM10:30 AM
4
Easter 2Easter 3Easter 4Easter 5Easter 6AscenP'costTrinity
Southwark
Ord 10Ord 11
St John B
Ord 13Ord 14Ord 15
5
JackNo rehearsalyNo rehearsalyyyyyyyNo rehearsal yyyyyyyyyNo rehearsalyyyynNo rehearsalyyy
6
SopranoAileenyyyyyyyyyyyyyyyny
7
Anniennnynynyynynynyny
8
Gretchenyyyyynyyyynynyy
9
Vickie Kyynyyyyyyyytbcyyytbcyytbcytbcyytbcy
10
Vickie Ryyyyyyyyyyy
11
Maureennnnnnnnnnnnnnn
12
13
AltoJeong Suyynynnnyynynnyynyyny
14
Miriamyynynynnnnynyny
15
Ruthyynynynnynynyyyn
16
17
TenorJonathanyynynynnynnnyyyn
18
Katieynnnnnnynnnnynynnny
19
Robertnnnynynnnnnnnnnnynnnnnnn
20
21
BassColin Fyyyyyyyyyyyyyyyyyyyynnnny
22
Francoisnnnynnnnnnyyynnnnynn
23
Peternnnnnnnynnynnnnnnnnnn
24
Simonynnyyyyyynnyynnnynnnnnyyy
25
Colin Snnnnnnnnnnnnnyyyynnnnn
26
Yu Hngyynynynnynynnnnnnynyn
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Trinity 2018
Lent 2018
Advent 2017
 
 
Main menu