2.2.1 (ก่อน) แบบทดสอบก่อนรียนหน่วยที่ 2.2 สายโคแอคเชียล (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQAR
1
แจ้งผลการทดสอบ ก่อนเรียน 2.2 สายโคแอคเชียล
1234567891011121314151617181920
ยังไม่ตรวจคะแนนนะจ๊ะ...รอฟัง หลังจากสอบหลังการเรียนจ้า...
2
วันเวลาที่เข้าสอบชื่อ-สกุลรหัสนักศึกษา1819
คะแนนที่ได้
คะแนนคนที่แต่งชุดนักศึกษามา
3
Sunday, 14 September 2014หกดกหดหกดกหด2000000100000100000103
4
Sunday, 14 September 2014
นางสาวธนาภรณ์ แสงเหลือง
551501380503431111111110010000010011
5
Sunday, 14 September 2014
นางสาวนิภาวรรณ ปัญญานาม
551501380503541111111110010000010011
6
Sunday, 14 September 2014นางสาวคณึงหา เสนาพรม55150138050335100010000000010010105
7
Sunday, 14 September 2014นางสาวนีรนุช บุญเจริญ55150138050366000110000100010000004
8
Sunday, 14 September 2014วิภารัตน์ ชมจำปี551501380504771101001111111111111117
9
Sunday, 14 September 2014ภัชนีย์ ไชยแสง551501380504781110110110111011110115
10
Sunday, 14 September 2014กมลชญา พูลสวัสดิ์551501380504790111111011111011111016
11
Monday, 15 September 2014
นางสาว วราภรณ์ ศรีแจ่ม
551501380504610101010000001000100016
12
Monday, 15 September 2014นาย สุรชัย แสงวงค์551501380505311010000101000100100016
13
Monday, 15 September 20145415013805052
น.ส. ปิยภาพร สมนึก
12100110000111000001007
14
Wednesday, 17 September 2014สมพิศ เดชโคบุตร5515013805061131110111011110111111117
15
Wednesday, 17 September 2014ศิริกัญญา สามารถ5515013805049141101110011111111111117
16
Wednesday, 17 September 2014ศิริกัญญา สามารถ5515013805049151101110011111111111117
17
Wednesday, 17 September 2014ศิริกัญญา สามารถ5515013805049161101110011111111111117
18
Wednesday, 17 September 2014คนึงหา เสนาพรม5515013805033170111011111101011111116
19
Wednesday, 17 September 2014นีรนุช บุญเจริญ5515013805036181011111011111011111117
20
Wednesday, 17 September 2014ชฎาพร วิลัยกุล5515013805067190110111111111111111017
21
Wednesday, 17 September 2014ธมลวรรณ สันชุมสี5515013805063201110111011111011110116
22
Thursday, 18 September 2014สุจิตรา ดีดวงพันธ์551501308505121010000000000100100104
23
Thursday, 18 September 2014รุ่งฤดี อริยโกมุท5515013805045221111111111110101011016
24
Friday, 19 September 2014นางสาวนุสรา ทองน้อย5515013805037231111111111101111101118
25
Friday, 19 September 2014นางสาวนีรนุช บุญเจริญ5515013805036241111111111111111101119
26
Sunday, 21 September 2014วุฒิชัย กุมารสิทธิ์551501380504825101000000001000001105
27
Sunday, 21 September 2014Tanin Tanee0261111111111111111111120
28
2700000000000000000000
29
2800000000000000000000
30
2900000000000000000000
31
3000000000000000000000
32
3100000000000000000000
33
3200000000000000000000
34
3300000000000000000000
35
3400000000000000000000
36
3500000000000000000000
37
3600000000000000000000
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...