ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
MAA2: Polynomifunktiot ja yhtälötNimi 1Nimi 2Nimi 3Nimi 4Nimi 5
2
Kurssin aikana
3
1/4 Polynomit
4
Tiedän ja ymmärrän polynomin käsitteenOHJEET: Merkitse oma taitotasosi taulukkoon numerolla 1-4 (väri tulee automaattisesti)
5
Tiedän ja ymmärrän polynomiin liittyvät käsitteet termi, vakiotermi ja asteluku
6
Tiedän ja ymmärrän, milloin kaksi termiä ovat samanmuotoisia.
7
Osaan polynomien yhteen- ja vähennyslaskun ja tiedän, milloin nämä laskutoimitukset voi suorittaa.1Osaan tämän niin hyvin, että pystyisin opettamaan sen kaverillenikin
8
Ymmärrän funktion käsitteen ja osaan laskea funktion arvoja annetuilla muuttujan arvoilla2Koen oivaltaneeni tämän asian
9
Osaan piirtää funktioiden kuvaajia laskinohjelmistolla sekä tulkita saatuja kuvaajia3Luulen ymmärtäväni tämän ainakin osittain, mutta jotain epäselvää siinä on vielä
10
Ymmärrän ja tiedän polynomifunktion käsitteen. Osaan antaa esimerkkejä 1. ja 2. asteen polynomifunktioista4Tarvitsen vielä harjoitusta ja aikaa tämän ymmärtämiseen
11
Osaan laskea kahden polynomien tulon paperilla ja CAS-ohjelmistolla
12
Osaan laskea binomin neliön ja kuution paperilla sekä CAS-ohjelmistolla
13
Osaan laskea binomien (a-b) ja (b-a) tulon paperilla.
14
Osaan jakaa polynomin tekijöihin paperilla sekä CAS-laskimella
15
Polku-itsearvio 1.1, 2.1
16
2/4 Potenssiyhtälö
17
Tiedän ja ymmärrän itseisarvon ja vastaluvun käsitteet.
18
Tiedän ja ymmärrän neliöjuuren käsitteen.
19
Osaan ratkaista yhtälön x^2 = 64
20
Tiedän ja ymmärrän tulon neliöjuuren laskusäännön
21
TIedän ja ymmärrän osamäärän neliöjuuren laskusäännön
22
Tiedän ja ymmärrän neliön neliöjuuren laskusäännön
23
Osaan sieventää juurilausekkeita käsin ja CAS-ohjelmistolla.
24
Osaan perustella juurien laskusääntöjen avulla laskutoimituksia
25
Osaan piirtää potenssifunktioita CAS-ohjelmistolla sekä tulkita niiden kuvaajia
26
Tiedän ja ymmärrän milloin n:s juuri on määritelty
27
Osaan ratkaista potenssiyhtälön ja tiedän, milloin potenssiyhtälöllä on kaksi ratkaisua
28
Osaan ratkaista potenssiyhtälön avulla reaalimaailman ongelmia ja antaa esimerkkejä näistä
29
Polku-itsearvio 2.1
30
3/4 Toisen asteen polynomifunktio
31
Tunnistan toisen asteen polynomifunktion kuvaajan
32
Ymmärrän, miten polynomifunktion kertoimet vaikuttava funktion kuvaajaan.
33
Osaan määrittää funktion kuvaajasta sen huipun koordinaatit.
34
Ymmärrän, miten paraabelin huippu liittyy funktion suurimpaan tai pienimpään arvoon.
35
Ymmärrän, miten funktion kuvaaja liittyy juurien lukumäärään
36
Osaan määrittää funktion nollakohdat kuvaajasta sekä laskemalla
37
Tiedän ja ymmärrän, miten juuret ja nollakohdat liittyvät toisiinsa.
38
Osaan määrittää, milloin funktion arvot ovat negatiivisia tai positiivisia
39
Tunnistan toisen asteen yhtälön ja osaan ratkaista sen
40
Osaan ratkaista toisen asteen yhtälön käsin ja CAS-ohjelmistolla
41
Ymmärrän toisen asteen yhtälön ratkaisukaavan johtamisen
42
Osaan määrittää annetuista ehdoista parametrin arvon.
43
Osaan ratkaista toisen asteen epäyhtälöitä ja perustella ratkaisuni esimerkiksi kuvaajan avulla.
44
Osaan ratkaista sovellusongelmia (esim. pinta-ala) toisen asteen polynomifunktion avulla.
45
Ymmärrän ja tiedän, miksi diskriminantin avulla voidaan perustella funktion nollakohtien lukumäärä
46
Osaan tutkia, millä parametrin arvoilla funktiolla on 0, 1 tai 2 ratkaisua.
47
Polku-itsearvio 3.1
48
4/4 Korkeamman asteen polynomifunktiot
49
Osaan jakaa polynomin tekijöihin käyttämällä muistikaavoja
50
Osaan jakaa polynomin tekijöihin erottamalla yhteisen tekijän
51
Osaan jakaa polynomin tekijöihin ryhmittelemällä
52
Osaan jakaa polynomin tekijöihin nollakohtien avulla
53
Ymmärrän erilaiset polynomin tekijöihinjakamistavat
54
Osaan jakaa polynomin tekijöihin CAS-ohjelmistolla
55
Tiedän ja ymmärrän tulon nollasäännön
56
Osaan ratkaista korkeamman asteen yhtälöitä tulon nollasäännöllä
57
Osaan ratkaista korkeamman asteen epäyhtälöitä jakamalla funktion lauseke tekijöihin
58
Osaan ratkaista korkeamman asteen epäyhtälöitä CAS-ohjelmistolla
59
Tiedän ja ymmärrän funktion nollakohtien ja funktion lausekkeen tekijöiden yhteyden
60
Osaan sanoa polynomin juurten enimmäismäärän
61
Osaan muodostaa polynomifunktion annettujen nollakohtien avulla.
62
Polku-itsearvio 4.1
63
Täytä alla olevat kohdat vasta kurssin jälkeen ennen arviointikeskustelua
64
65
66
Kuinka hyvin opit oppimisen/työskentelyn taitoja?
Ohjeet:Merkitse oma taitotasosi taulukkoon numerolla 1-4 (väri tulee automaattisesti)
Merkitse oma taitotasosi taulukkoon numerolla 1-4 (väri tulee automaattisesti)
67
Kuinka hyvin opit sosiaalisia/yhdessä oppimisen taitoja?1Olin liekeissä
68
Kuinka hyvin onnistui hyödyntämään tiimiäsi oppimisessasi?2Yritin parhaani
69
Kuinka hyvin tuit tiimisi oppimista omalla panoksellasi?3Minussa on potentiaalia parempaankin
70
Kuinka hyvin matematiikan ymmärrys lisääntyi?4Tarvitsen vielä paljon harjoitusta
71
Kuinka hyvin matematiikan laskutehtävien osaaminen lisääntyi?
72
Kuinka hyvin hyödynsit oppituntiaikaa matematiikan oppimiseen?
73
Kuinka hyödynsit koulun ulkopuolista aikaa oppimisessasi?
74
75
Kuinka monta laskutehtävää teit aiheittain?yht.
76
Polynomit37Ohjeet:Merkitse tekemiesi tehtävien lukumäärä aihepiireittäin
77
Potenssiyhtälö27
78
Toisten asteen polynomifunktio34
79
Korkeamman asteen polynomifunktio31
80
Summa00000129
81
%-osuus kaikista0%0%0%0%0%
82
Minkä arvosanan antaisit itsellesi seuraavista osa-alueista?
83
84
Ahkeruus ja sinnikkyysOhjeet:Merkitse arvosanasi taulukkoon numeroilla 4-10
85
Oma-aloitteisuus ja vastuunkanto
86
Minä osana oppivaa yhteisöä
87
Matematiikan käsitteiden ja teorioiden ymmärtäminen
88
Matematiikan tehtävien ratkaisutaito
89
Kokonaisarvosanaehdotukseni MAA2-kurssista on
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100