บัญชีสรุปจำนวนผู้สมัคร พนง.ราชการ,ครูอัตราจ้าง สพม.4
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
บัญชีสรุปจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
2
3
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษษามัธยมศึกษา เขต 4
4
5
เลขที่วิชาเอกตำแหน่งว่างจำนวนผู้สมัครแยกตามกลุ่มวิชาเอกรวม
6
27ก.พ.6028ก.พ.601มี.ค.602มี.ค.603มี.ค.604มี.ค.605มี.ค.60
7
1การเงินและบัญชี11225
8
2พลศึกษา274399141258
9
3ฟิสิกส์1112215214
10
4ภาษาอังกฤษ1121228
11
5คอมพิวเตอร์11311271034
12
6คณิตศาสตร์1212665224
13
7อุตสาหกรรมศิลป์1111227
14
8บรรณารักษ์111
15
9นาฏศิลป์125245119
16
10ภาษาไทย111225213
17
11เคมี1237416
18
12คหกรรม121137
19
13ดนตรีสากล11114310
20
14เกษตรกรรม1236314
21
22
รวม1512132528396845230
23
24
25
บัญชีสรุปจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง งบขาดแคลนขั้นวิกฤต
26
27
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษษามัธยมศึกษา เขต 4
28
29
เลขที่วิชาเอกตำแหน่งว่างจำนวนผู้สมัครแยกตามกลุ่มวิชาเอกรวม
30
27ก.พ.6028ก.พ.601มี.ค.602มี.ค.603มี.ค.604มี.ค.605มี.ค.60
31
1การศึกษาพิเศษ111
32
2คณิตศาสตร์11113
33
3พลศึกษา11135
34
4สังคมศึกษา12124110
35
5การเงินและบัญชี1112
36
37
รวม5211353621
38
39
40
สรุปจ จำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกลูกจ้ำงชั่วคราว ตำแหน่ง บคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์,
41
42
เจ้าหน้า ที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(Lab Boy) ,พี่เลี้ยงเด็กนักเรียนพักนอน ,พี่เลี้ยงเด็กพิการ ,
43
พนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ดูแลหมวดสถานที่ สังกัด สพม.4
44
45
เลขที่วิชาเอกตำแหน่งว่างจำนวนผู้สมัครแยกตามกลุ่มวิชาเอกรวม
46
27ก.พ.6028ก.พ.601มี.ค.602มี.ค.603มี.ค.604มี.ค.605มี.ค.60
47
1บุคลากรวิทย-์คณิต1112
48
2จนท. Lab Boy1212139
49
3พี่เลี้ยงฯ พักนอน20
50
4พี่เลี้ยงเด็กพิการ211
51
5ผู้ดูแลหมวดสถานที่122
52
53
รวม232021414
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...