ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
TimeMinutesGarnet (G) DayValley (V) Day
2
8:35 - 9:4570Course 1Course 2
3
9:50 - 11:0070Course 3Course 4
4
11:00 - 11:3535Lunch & Learn 1
5
11:35 - 12:1035Lunch & Learn 2 (*AM Tech Lunch)
6
12:10 - 1:2070Course 5Course 6
7
1:25 - 2:3570Course 7Course 8
8
9
Asynchronous Blended Learning (ABC)60ABC Learning - Courses 1,3,5,7ABC Learning - Courses 2,4,6,8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100