ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Originally published in: The simple guide to GDPR and visitor management
2
3
LANGUAGECLAUSE ABOUT CONSENT
4
Arabic (Modern Standard)في [Client name]، نولي اهتماماً كبيرا بخصوصية زوارنا. لن يتم استخدام البيانات الشخصية التي تقدمها لنا إلا لأغراض إدارة علاقات الزائرين وسيتم معالجتها وفقاً لأعلى معايير السلامة والأمان. يحق لك طلب إزالة بياناتك الشخصية في أي وقت وعند تقديم طلب بسيط.
5
Chinese (Traditional)在[客戶名稱],我們極度重視我們訪客的隱私。您提供給我們的個人數據將僅用於我們的訪客管理,并將根據最高安全和安保標準進行處理。只需一個簡單的要求,您有權在任何時間要求清除您的個人數據。
6
CzechV [Client name] velmi dbáme na soukromí návštěvníků. Osobní data, která nám poskytnete, budou použita pouze pro správu a vyhodnocování dat o návštěvnícich a budou zpracovávána v souladu s nejpřísnějšími bezpečnostními standardy. Máte právo kdykoliv požadovat vymazání svých osobních dat prostou formou výzvy.
7
DanishHos [kundenavn] går vi meget op i at beskytte vores besøgendes persondata. De personlige oplysninger, som du opgiver til os, bliver udelukkende brugt til besøgsadministration og behandles i overensstemmelse med de højeste sikkerhedsstandarder. Du har ret til at bede om at få dine personlige oplysninger slettet når som helst efter simpel anmodning.
8
DutchBij [Naam klant], hechten we veel waarde aan de privacy van onze bezoekers. De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden alleen gebruikt voor ons bezoekersbeheer en worden verwerkt in overeenstemming met de hoogste veiligheids- en beveiligingsnormen. U heeft te allen tijde het recht om verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken.
9
EnglishAt [Client name], we attach great importance to the privacy of our visitors. The personal data that you provide us will only be used for our visitor management and will be processed in accordance with the highest safety and security standards. You have the right to request the removal of your personal data at any time and upon simple demand.
10
Estonian[Kliendi nimi] peab külastajate privaatsust väga tähtsaks. Meile esitatud isikuandmeid kasutatakse ainult külastuste haldamisel ja nende töötlemisel lähtutakse kõrgeimatest ohutus- ja turvanõuetest. Teil on igal ajal õigus lasta oma isikuandmed eemaldada, esitades vastava taotluse.
11
FinnishAt [Client name], we attach great importance to the privacy of our visitors. The personal data that you provide us will only be used for our visitor management and will be processed in accordance with the highest safety and security standards. You have the right to request the removal of your personal data at any time and upon simple demand.
12
FrenchChez [Client name], nous attachons une grande importance à la vie privée de nos visiteurs. Les données personnelles que vous nous fournissez sont utilisées uniquement pour la gestion de nos visiteurs et traitées conformément aux normes de sécurité les plus strictes. Vous pouvez exiger la suppression de vos données personnelles à tout instant et sur simple demande.
13
GermanBei [Name des Kunden] legen wir großen Wert auf die Privatsphäre unserer Besucher. Die uns von Ihnen zur Verfügung gestellten persönlichen Daten werden ausschließlich für die Besucherverwaltung verwendet und unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards verarbeitet. Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit und auf einfache Anfrage zu verlangen.
14
ItalianNoi di [Client name] attribuiamo una grande importanza alla privacy dei nostri visitatori. I dati personali che ci fornisci verranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei visitatori e saranno trattati secondo i più rigorosi standard di sicurezza. Hai il diritto di richiedere la rimozione dei tuoi dati personali in qualunque momento e dietro semplice domanda.
15
Japanese[Client name]さん、 私たちは訪問者のプライバシーを重視しています。提供された個人データは訪問者管理のためにのみ使用され、最高の安全およびセキュリティ基準に従って処理されます。お客様は、いつでも簡易要求でお客様の個人情報の削除を要請する権利を有します。
16
LithuanianBendrovė [Client name] skiria didelį dėmesį savo lankytojų privatumo užtikrinimui. Jūsų asmens duomenys, kuriuos mums suteikiate, bus naudojami tik lankytojų valdymo tikslais ir tvarkomi laikantis griežčiausių saugumo ir privatumo standartų. Jūs turite teisę bet kada ir be konkrečios priežasties pareikalauti pašalinti jūsų asmens duomenis.
17
NorwegianHos [kundens navn] legger vi stor vekt på våre besøkendes privatliv. Den personlige informasjonen du oppgir, blir bare brukt til administrasjon av våre besøkende og blir behandlet i henhold til de strengeste sikkerhets-standarder. Du kan alltid sende en enkel forespørsel og få fjernet den personlige informasjonen din.
18
PolishW [nazwa Klienta] przywiązujemy ogromną wagę do prywatności naszych gości. Przekazane dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celach zarządzania oraz będą przetwarzane zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Mają Państwo prawo do usunięcia swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
19
PortugueseNa [Client name], atribuímos muita importância à privacidade dos nossos visitantes. Os dados pessoais que nos fornece apenas serão utilizados para fins de gestão do nosso visitante e serão processados de acordo com os mais elevados padrões de segurança. Tem o direito de solicitar a remoção dos seus dados pessoais a qualquer momento e sob simples pedido.
20
SlovakU [Client name], prikladáme veľkú dôležitosť súkromiu našich návštevníkov. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budú použité iba na správu našich návštevníkov a budú spracované v súlade s najvyššími bezpečnostnými a ochrannými normami. Kedykoľvek máte právo jednoducho požiadať o odstránenie vašich osobných údajov.
21
SlovenianPri [Client name] pripisujemo velik pomen zasebnosti naših obiskovalcev. Osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo uporabljeni le za naše upravljanje obiskovalcev in bodo obdelani v skladu z najvišjimi varnostnimi standardi. Kadarkoli lahko s preprostim zahtevkom zahtevate odstranitev svojih osebnih podatkov.
22
SpanishEn [nombre del cliente], atribuimos mucha importancia a la privacidad de nuestros visitantes. Los datos personales que nos proporcione solo se usarán para nuestra gestión de visitantes y se procesarán de conformidad con los mayores estándares de protección y seguridad. Tiene derecho a solicitar la eliminación de sus datos personales en cualquier momento y bajo petición simple.
23
SwedishHos [Client name] lägger vi stor vikt vid våra besökares integritet. De personuppgifter du ger oss kommer endast att användas för vår besökshantering och behandlas i enlighet med de högsta säkerhets- och säkerhetsstandarderna. Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort när som helst med en enkel begäran.
24
Thaiที่ [Client name] เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับความเป็นส่วนตัวของผู้เยี่ยมชมของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เราจะใช้เพื่อการจัดการผู้เยี่ยมชมของเราเท่านั้นและจะประมวลผลด้วยมาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นคงขั้นสูงสุด ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ทุกเวลาโดยการแจ้งความประสงค์ง่าย ๆ
25
Turkish[Client name]'de, ziyaretçilerimizin gizliliğine son derece önem veriyoruz. Bize verdiğiniz kişisel bilgiler sadece ziyaretçi yönetimimiz için kullanılacak ve en yüksek emniyet ve güvenlik standartlarına uygun olarak işlenecektir. İstediğiniz zaman basit bir talep ile kişisel bilgilerinizin silinmesini isteme hakkına sahipsiniz.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100