ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
KHÓA 2021
2
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 21SHH (Linh Trung)
3
HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2021-2022 Lý thuyết bắt đầu ngày 04/10/2021 (học online)
4
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
5
07:30 - 08:201SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG 1
21SHH2
BIO00001
E204
Bắt đầu học từ tuần 11/10
6
08:30 - 09:202
7
09:20 - 10:103
8
10:20 - 11:104
9
11:10 - 12:005
10
12:30 - 13:206NHẬP MÔN SH
21SHH1
BIO00010
E205
Bắt đầu học từ tuần 11/10
SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG 1
21SHH1
BIO00001
D103
Bắt đầu học từ tuần 11/10
NHẬP MÔN SH
21SHH2
BIO00010
D103
Bắt đầu học từ tuần 11/10
11
13:20 - 14:107
12
14:20 - 15:108
13
15:10 - 16:009
14
16:10 - 17:0010
15
Khai giảng HK1 NH 21-22 ngày 04/10/2021
16
17
Kết thúc 16/01/2022
18
Thi HK1 từ 17/01-30/01/2022
19
THỜI KHÓA BIỂU THỰC TẬP
Thực tập bắt đầu từ 06/12/2021, A106, Linh Trung
20
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
21
07:30 - 08:201TT SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG 1
21SHH, CSH
BIO00081
TT SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG 1
21SHH, CSH
BIO00081
TT SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG 1
21SHH, CSH
BIO00081
22
08:30 - 09:202
23
09:20 - 10:103
24
10:20 - 11:104
25
11:10 - 12:005
26
12:30 - 13:206
27
13:20 - 14:107
28
14:20 - 15:108
29
15:10 - 16:009
30
16:10 - 17:0010
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100