LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS SPRENDIMŲ VYKDYMO STEBĖSENA
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS SPRENDIMŲ VYKDYMO STEBĖSENA
2
2017 05 31
3
Sprendimo Nr.Sprendimo dataProblemaSubjektas, kuriam adresuotas sprendimasSprendimasSprendimo vykdymo būklėSprendimo įvykdymo dataSprendimo neįvykdymo priežastys ir kitos pastabos
4
(17)SN-89)SP-61
2017-06-30Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar Kretingos rajono savivaldybės taryba, patvirtindama „Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašą“, kurio 5 (1) p. numatyta, jog vietinės rinkliavos dydis už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mažinamas 50 proc. asmenims, kuriems nustatytas 0-25 proc. darbingumo lygis ir asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas vidutinis arba sunkus neįgalumo lygis, užtikrino, jog šiame teisės akte būtų įtvirtintos lygios teisės ir galimybės nepaisant amžiaus ir negalios, t. y., ar Kretingos rajono savivaldybės taryba nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 5 str. 1 d. 1 p. numatytos pareigos užtikrinti, kad visuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios teisės ir galimybės nepaisant amžiaus ir negalios.
Kretingos rajono savivaldybės tarybaKreiptis į Kretingos rajono savivaldybės tarybą ir siūlyti pakeisti jos sprendimu patvirtnto „Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo“ dalį, susijusią su lygių galimybių pažeidimu.Vykdoma2017-07-12 raštu Nr. (4.1.13.)-D3-3803 Kretingos rajono savivaldybės meras informavo, jog rengiamas „Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo“ pakeitimo projektas. Šį projektą Kretingos rajono savivaldybės taryba ketina svarstyti ir tvirtinti iki 2017-09-30.
5
(17)SI-12)SP-582017-06-13Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar Telšių Žemaitės gimnazijos II a klasei dėstomo dorinio ugdymo (tikybos) pamokos metu mokymo priemonėse nebuvo diskriminavimo ir diskriminavimo propagavimo lytinės orientacijos pagrindu, t.y., ar Telšių Žemaitės gimnazija nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 6 str. 2 d.Telšių gimnazijos direktorius; Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriusKreiptis į Telšių Žemaitės gimnazijos direktorių ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus.Įvykdyta2017-06-30
6
(17)SN-81)SP-57
2017-06-08Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar sanatorijoje „Eglė“ asmenims su negalia sudarytos vienodos sąlygos gauti tokias pačias paslaugas, t. y., ar nepažeidžiami Lygių galimybių įstatymo 8 str. 1 p. bei Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 26 str. 1 d. b) p. ir 30 str. 5 d. e) p. reikalavimai.Sanatorijos „Eglė“ generalinis direktoriusKreiptis į sanatorijos „Eglė“ generalinį direktorių ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, t. y. atsisakyti reikalavimo dėl privalomo paslaugų gavėją lydinčio asmens dalyvavimo ir sudaryti vienodas sąlygas gauti tokias pačias paslaugas.Įvykdyta2017-07-03
7
(17)SI-4)SP-482017-04-10Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar mokymo priemonės „Gijos“ (Etikos užrašai VI klasei) autoriai užtikrino, kad švietimo programose, vadovėliuose ir mokymo priemonėse nebūtų diskriminavimo ir diskriminavimo propagavimo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu.Šviesa, leidyklaKreiptis į leidyklą „Šviesa“ ir mokymo priemonės „Gijos“ autores Vaidą Kuzmickaitę, Astą Meškauskienę, Jolantą Sereičekienę, bei siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, pakeičiant pamokos temos „Tolerancija“ pratimą „Naujokai“ taip, kad jame nebūtų išreikštas propagavimas diskriminuoti.Įvykdyta2017-09-01
8
(17)SN-45)SP-46
2017-04-03Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar teisės aktai, reglamentuojantys asmenų, laikomų kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, maitinimą, kuriuose nėra įtrauktas valgiaraštis veganams, neprieštarauja Lygių galimybių įstatymo 5 str. 1 d. 1 p. išdėstytai nuostatai.Kybartų pataisos namaiKreiptis į Kalėjimų departamentą prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir siūlyti papildyti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2006 m. gegužės 2 d. įsakymą Nr. 4/07-117 „Dėl asmenų, laikomų kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, maitinimo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ bei Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2014 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. V-138 „Dėl valgiaraščių asmenims, laikomiems kardomoj kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“, įtraukiant į subjektų, kuriems skiriamas maitinimas bei sudaromas valgiaraštis asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, sąrašą veganus bei išbraukti iš Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2006 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 4/07-117 „Dėl asmenų, laikomų kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, maitinimo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ 7 str. esančios normos žodį „religinių“.VykdomaKalėjimų departamentas prie LR TM 2017 m. balandžio 25 d. raštu Nr. 1S-1696 informavo Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, kad vykdant lygių galimybių kontrolieriaus sprendimą, Kalėjimų departamento administracijos padalinys, atsakingas už laisvės atėmimo vietų įstaigose, esančių suimtųjų ir nuteistųjų mitybos laikymosi kontrolę, rengia valgiaraštį asmenims, pageidaujantiems gauti veganišką maistą. Kai valgiaraštis bus pabaigtas rengti, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba bus informuota.
9
(17)SN-49)SP-39
2017-03-27Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar Lietuvos lankininkų federacija 2017 m. sausio 10 d. priėmusi sprendimą Nr. 10/01/2017, kuriame nurodoma: „Tikslu ruošti kovai dėl kelialapių į olimpines žaidynes įvedamas suaugusiųjų rinktinių nariams amžiaus cenzas 45 metai“ (tekstas netaisytas), sudarė vienodas galimybes gauti paslaugas.Lietuvos lankininkų federacijaKreiptis į Lietuvos lankininkų federacijos prezidentą ir siūlyti nutraukti lygias teises pažeidžiančius veiksmus, išbraukiant Lietuvos lankininkų federacijos tarybos 2017 m. sausio 10 d. sprendime Nr. 10/01/2017 esančią sąlygą dėl amžiaus.Įvykdyta2017-05-08
10
(17)SI-8)SP-382017-03-27Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar 2017 m. sausio 6 d. Jonavos kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus įsakymu patvirtintų XXVIII bėgimo „Obeliskas A. Kulviečiui-Jonava“ nuostatų 7.8 p., kuriuose nurodyta: „greičiausiai trys klubai (skaičiuojami 4 greičiausių vyrų bei 1 moters laikai) bus apdovanoti taurėmis, įsteigtomis Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos“ (tekstas netaisytas), nėra diskriminacinio pobūdžio.Jonavos rajono Kūno kultūros ir sporto centrasKreiptis į Jonavos kūno kultūros ir sporto centro vadovą ir siūlyti pakeisti Jonavos kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus įsakymu patvirtintų XXVIII bėgimo „Obeliskas A. Kulviečiui-Jonava“ nuostatų 7.8 p. taip, kad būtų užtikrintos lygios moterų ir vyrų teisės.Vykdoma
11
(17)SI-9)SP-362017-03-23Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar socialinio tinklalapio Facebook kavinės paskyroje publikuojama reklama, kurioje vaizduojama mergina su kiaulės knysle ir ausim bei subtiliai iškištu liežuviu, rankoje laikanti dešrelę, nukreiptą jai į burną, nepažeidžia Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 7 str. 2 p.Kiaulių valdovai, UABKreiptis į UAB „Kiaulių valdovai“ vadovą ir siūlyti nutraukti reklamos publikavimą.Vykdoma
12
(17)SN-44)SP-30
2017-03-16Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar UAB „Ubalda“ teikiamos paslaugos, sudarant galimybę moterims naudotis pirties komplekso paslaugomis vieną kartą per savaitę, o vyrams tris kartus per savaitę, nėra diskriminacinio pobūdžio.Ubalda, UABKreiptis į UAB „Ubalda“ vadovą ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, sudarant vienodas galimybes gauti pirties komplekso paslaugas ir moterims, ir vyrams.Įvykdyta2017-04-26
13
(17)SN-39)SP-25
2017-03-13Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar UAB „Personalo nuomos valdymas“ paskelbtas darbo skelbimas, kuriuo siūlomas darbas privataus namo karvelių prižiūrėtojai, nėra diskriminacinio pobūdžio.Personalo importo sprendimaiKreiptis į UAB „Personalo nuomos valdymas“ vadovą ir siūlyti nutraukti lygias teises pažeidžiančius veiksmus, pakoreguojant interneto tinklalapyje www.skelbiu.lt paskelbtame darbo skelbime nurodomų pareigų pavadinimą ir reikalavimus taip, kad nebūtų ribojamos galimybės kitos lyties atstovams užimti siūlomas pareigas.Įvykdyta2017-04-26
14
(17)SN-4)SP-222017-03-02Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos direktoriaus pareigybės aprašymo 5.8 p. numatydamas reikalavimas dėl gebėjimo važiuoti dviračiu, neįtvirtino diskriminacjos negalios pagrindu.Vilniaus miesto savivaldybėKreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės merą ir siūlyti panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės mero 2016 m. gruodžio 30 d. potvarkiu Nr. 22-312 „Dėl biudžetinės įstaigos Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ patvirtinto biudžetinės įstaigos Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos direktoriaus pareigybės aprašymo 5.8 p. dalį, numatančią reikalavimą Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos direktoriui gebėti važiuoti dviračiu.Neįvykdyta
15
(16)SN-251)SP-7
2017-01-23Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar Bendrovė, teikdama mokėjimo paslaugas, visiems vartotojams taiko vienodas apmokėjimo už jas sąlygas, šiuo atveju dėl paslaugos gavėjų socialinės padėties ir amžiaus, t.y., ar Bendrovė tinkamai vykdo pareigą, numatytą Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 8 str. 1 p.Swedbank, ABKreiptis į AB „Swedbank“ administraciją ir siūlyti keisti mokesčio už mokėjimo paslaugas teikiamas pagal paslaugų planą „Patogu“ tvarką, visiems vartotojams nepriklausomai nuo jų amžiaus nustatant vienodas apmokėjimo už paslaugas sąlygas.Įvykdyta2017-06-06
16
(16)SN-242)SP-3
2017-01-13Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar „Swedbank“, AB sudarė vienodas sąlygas gauti tokias pačias paslaugas, šiuo atveju dalyvauti „Auksinės paslaugos“ programoje visiems klientams, neatsižvelgiant, be kita ko, į socialinę padėtį.Swedbank, ABKreiptis į „Swedbank“, AB ir siūlyti pakeisti „Auksinės paslaugos“ programos bendrąsias sąlygas, įtraukiant į kriterijų sąrašą, kuriuos atitinkantys banko klientai gali tapti „Auksinės paslaugos“ programos dalyviais, vieną ar kelis kriterijus, nesiejančius galimybių dalyvauti minėtoje programoje su klientų socialine padėtimi bei kitais Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme numatytais diskriminuojančiais pagrindais.Įvykdyta2017-06-06
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1