LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS SPRENDIMŲ VYKDYMO STEBĖSENA
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS SPRENDIMŲ VYKDYMO STEBĖSENA
2
3
Sprendimo Nr.Sprendimo dataProblemaSubjektas, kuriam adresuotas sprendimasSprendimasSprendimo vykdymo būklėSprendimo įvykdymo dataSprendimo neįvykdymo priežastys ir kitos pastabos
4
(19)SN-95)SP-76
2019-06-11Tyrimo metu buvo vertinama, ar Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 3D-721 patvirtintos „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo taisyklės nepažeidžia Lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatų.Žemės ūkio ministrasKreiptis į žemės ūkio ministrą ir siūlyti pakeisti 2018 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 3D-721 patvirtintas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2018 metų pateiktoms paraiškoms“, užtikrinant, kad jose nebūtų neproporcingai ribojamos vyresnių asmenų galimybės gauti paramą.Vykdoma
5
(19)SN-61)SP-66
2019-05-21Tyrimo metu buvo vertinama, ar Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, teikdamas Visa Gold kreditinių kortelių savininkams (75 metų amžiaus ir vyresniems asmenims) papildomą naudą, tai yra kelionės draudimo paslaugą, nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 punkto nuostatų.Luminor Bank AS Lietuvos skyriusKreiptis į Luminor Bank AS Lietuvos skyrių ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, t. y., nepriklausomai nuo amžiaus, sudaryti visiems Luminor banko kreditinių kortelių savininkams vienodas sąlygas įgyti papildomą kreditinės kortelės teikiamą naudą bei už vienodos vertės paslaugas (įskaitant teikiamą papildomą naudą) taikyti vienodas apmokėjimo sąlygas.Vykdoma
6
(19)SN-59)SP-54
2019-04-03Tyrimo metu buvo vertinama, ar Bendrovė, socialiniame tinkle Facebook pateikdama informaciją apie teikiamas paslaugas, nepažeidė Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 punktų bei Lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 punktų nuostatų.UAB „Baldneta“Kreiptis į UAB „Baldneta“ ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus – pašalinti socialinio tinklo Facebook paskyroje skelbiamą informaciją apie amžiaus ribojimus „N-21“.Įvykdyta2019-04-09
7
(18)SI-30)SP-252019-02-08Tyrimo metu buvo vertinama, ar UAB „Maxima LT“, parduotuvėje (Kęstučio g. 37, Vilnius) teikdama klientų aptarnavimo paslaugas bei parduodama prekes, nepažeidė Lygių galimybių įstatymo
8 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatų.
UAB „Maxima LT“Kreiptis į UAB „Maxima LT“ ir siūlyti nutraukti asmenų su judėjimo negalia lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus (neveikimą), užtikrinti parduotuvės (Kęstučio g. 37, Vilnius) pastato atitiktį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 314 patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ nustatytiems reikalavimams bei taip sudaryti sąlygas visiems asmenims, nepaisant jų negalios, gauti Bendrovės teikiamas paslaugas bei įsigyti prekių.Vykdoma
8
(18)SN-223)SP-24
2019-02-08Tyrimo metu buvo vertinama, ar Bendrovė, visiems 2018 m. gruodžio 7–14 dienomis perkantiems konferencijos „LOGIN“ bilietus suteikdama 300 nemokamų bilietų „Diversity Pass“, kuriais pasinaudoti gali tik moterys, nepažeidė Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 7 straipsnio 2 ir 3 punkto nuostatų.
UAB „Login conferences“
Kreiptis į UAB „Login conferences“ ir siūlyti, siekiant teisėto tikslo – informacinių technologijų srityje mažinti profesinę segregaciją lyties pagrindu, pasirinkti kitas šio tikslo siekimo priemones, neribojančias asmenų lygių galimybių pasinaudoti teikiamomis paslaugomis.Įvykdyta2019-03-08
9
(19)SI-4)SP-182019-02-05Tyrimo metu buvo vertinama, ar advokatų profesinė bendrija „WINT law firm“, socialiniame tinkle Facebook viešai paskelbdama darbo skelbimą dėl ieškomo asmens teisininko pareigoms užimti ir nurodydama, kad ieško jaunų teisininkų, nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 11 straipsnio nuostatų.Advokatų profesinė bendrija „WINT law firm“Kreiptis į advokatų profesinę bendriją „WINT law firm“ ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, t. y., darbo skelbime pašalinti reikalavimus, suteikiančius pirmenybę jauno amžiaus asmenims.Įvykdyta2019-03-05
10
(18)SN-206)SP-14
2019-01-25Tyrimo metu buvo vertinama, ar Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazija, organizuodama technologijų pamokas pirmų gimnazinių klasių mokiniams atskirai (pagal lytį), nepažeidžia Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatų.Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazijaKreiptis į Vilniaus Šv. Kristoforo gimnaziją ir siūlyti keisti technologijų pamokų I klasių mokiniams organizavimo tvarką, sudarant visiems šių klasių mokiniams vienodas galimybes susipažinti su visomis technologijų pamokų programomis bei sudarant sąlygas savarankiškai pasirinkti pageidaujamą technologijų pamokų programą.Įvykdyta2019-02-15
11
(18)SI-31)SP-122019-01-18Tyrimo metu buvo vertinama, ar UAB „Dimitra“, interneto tinklalapyje www.beautynail.lt skelbdama informaciją apie savo grožio salone teikiamas paslaugas ir nurodydamas skirtingas moterų ir vyrų kirpimo, manikiūro ir pedikiūro paslaugų kainas, nepažeidžia Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 7 straipsnio 2 punkto nuostatųUAB „Dimitra“Kreiptis į UAB „Dimitra“ vadovą ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, t. y., siūlyti manikiūro, pedikiūro ir kirpimo paslaugų kainas nustatyti remiantis objektyviais kriterijais (plaukų ilgis, nago struktūra, sunaudotų priemonių kiekis, paslaugos trukmė, specialisto kvalifikacija ir pan.), o ne lyties kriterijumi.Įvykdyta2019-07-15
12
(18)SN-197)SP-9
2019-01-11Tyrimo metu buvo vertinama, ar Vilniaus miesto savivaldybė, užtikrindama naudojimąsi Vilniaus miesto viešosiomis erdvėmis, nepažeidė Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo
8 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatų.
Vilniaus miesto savivaldybė
Kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę ir siūlyti sudaryti sąlygas asmenims su judėjimo negalia tinkamai naudotis nuvažiavimu (Vilniuje, Narbuto gatvėje ties Stumbrų gatve) bei sudaryti sąlygas visiems asmenims, nepaisant jų negalios, gauti Vilniaus miesto savivaldybės teikiamas paslaugas.Vykdoma
13
(18)SI-29)SP-12019-01-04Tyrimo metu buvo vertinama, ar UAB „Unigames“ interneto tinklalapyje paskelbta reklama nepažeidžia Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 7 str. 2 punkto nuostatų.UAB „Unigames“Kreiptis į UAB „Unigames“ vadovą ir įpareigoti nutraukti tiriamos reklamos publikavimą.Įvykdyta2019-02-07
14
(18)SI-23)SP-127
2018-12-18Tyrimo metu buvo vertinama, ar UAB „Emblika“, skelbdama informaciją apie savo grožio salonų „Ti Amo“ veiklą interneto tinklalapyje grozis.tiamo.lt ir nurodydama skirtingas kirpimo, pedikiūro, manikiūro, veido ir kūno priežiūros paslaugų kainas moterims ir vyrams, nepažeidžia Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 7 straipsnio 2 punkto nuostatųUAB „Emblika“Kreiptis į UAB „Emblika“ vadovą ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, t. y., siūlyti kirpimo paslaugų kainas grožio salone „Ti Amo“ Kaune nustatyti remiantis objektyviais kriterijais (plaukų ilgis, sunaudotų priemonių kiekis, paslaugos trukmė, specialisto kvalifikacija ir pan.), o ne lyties kriterijumi.Įvykdyta2019-01-29
15
(18)SN-177)SP-125
2018-12-14Tyrimo metu buvo vertinama, ar AB „Lietuvos geležinkeliai“, teikdama jos funkcijoms priskirtas paslaugas, nepažeidė Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatų.
AB „Lietuvos geležinkeliai“
Kreiptis į AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir siūlyti sudaryti sąlygas asmenims su judėjimo negalia patekti į peronus, bilietų kasas Kaišiadorių geležinkelio stotyje bei sudaryti sąlygas visiems asmenims, nepaisant jų negalios, gauti AB „Lietuvos geležinkeliai“ teikiamas paslaugas.Vykdoma
16
(18)SI-27)SP-121
2018-12-11Tyrimo metu buvo vertinama, ar UAB „Lailora“, interneto tinklalapyje www.surasksave.lt skelbdama informaciją apie grožio salone „Surask save“ teikiamas paslaugas ir nurodydama skirtingas kirpimo paslaugų kainas moterims ir vyrams, nepažeidžia Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 7 straipsnio 2 punkto nuostatų.UAB „Lailora“Kreiptis į UAB „Lailora“ vadovą ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, t. y., siūlyti kirpimo paslaugų kainas nustatyti remiantis objektyviais kriterijais (plaukų ilgis, sunaudotų priemonių kiekis, paslaugos trukmė, specialisto kvalifikacija ir pan.), o ne lyties kriterijumi.Įvykdyta2019-06-28
17
(18)SI-21)SP-119
2018-11-30Tyrimo metu buvo vertinama, ar Kauno miesto savivaldybė, teikdama jos funkcijoms priskirtas paslaugas, nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatų.
Kauno miesto savivaldybė
Keiptis į Kauno miesto savivaldybę ir siūlyti sudaryti sąlygas asmenims su judėjimo negalia patekti į savivaldybės pastatą (Laisvės
al. 96, Kaunas), saugiai ir laisvai judėti jo viduje bei sudaryti sąlygas visiems asmenims, nepaisant jų negalios, gauti savivaldybės teikiamas paslaugas.
Vykdoma
18
(18)SN-138)SP-98
2018-10-04Tyrimo metu buvo vertinama, ar Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-116 „Dėl leidimo nemokamai naudotis Klaipėdos miesto daugiafunkcio sveikatingumo centro paslaugomis senjorams, neįgaliesiems, sportininkams ir plaukimo veteranų rinktinei“ nepažeidžia Lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatų.Klaipėdos miesto savivaldybės taryba Kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybę ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, t. y., panaikinti sprendime Nr. T1-116 sportininkams nustatytą amžiaus kriterijų (ne vyresni nei 28 metai).Įvykdyta2018-12-20
19
(18)SI-7)SP-862018-09-06Tyrimo metu buvo vertinama, ar 2018 m. kovo 26 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymo Nr. V-267 „Dėl Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatos nepažeidžia Lygių galimybių įstatymo 5 str. 1 punkto nuostatų.Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijaKreiptis į švietimo ir mokslo ministrą ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, pakeičiant Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymu patvirtinto „Lietuvos Respublikos 2018 m. valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo“ 4.1.4 ir 4.1.5. punktuose išdėstytas nuostatas, taip, kad nebūtų teikiamos privilegijos asmenims (asmenų grupei) amžiaus pagrindu.Įvykdyta2018-12-31
20
(18)SI-9)SP-802018-08-28Tyrimo metu buvo vertinama, ar UAB „Kauno arena“, teikdama renginių organizavimo Žalgirio arenoje paslaugas, nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatų.UAB „Kauno arena“Kreiptis į UAB „Kauno arena“ ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus (neveikimą) bei asmenims su judėjimo negalia sudaryti vienodas sąlygas naudotis tinkamos kokybės Žalgirio arenoje teikiamomis paslaugomisVykdoma
21
(18)SN-115)SP-752018-08-08Tyrimo metu buvo vertinama, ar VšĮ Kauno miesto poliklinika, teikdama sveikatos paslaugas nepažeidė Lygių galimybių įstatymo
8 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatų.
VšĮ Kauno miesto poliklinikaKreiptis į VšĮ Kauno miesto polikliniką ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus (neveikimą) bei sudaryti sąlygas asmenims su judėjimo negalia patekti į pastatą, Veiverių g. 45, Kaune, kuriame teikiamos VšĮ Kauno miesto poliklinikos Šilainių padalinio Aleksoto šeimos sveikatos priežiūros poskyrio paslaugos, bei sudaryti sąlygas visiems asmenims, nepaisant jų negalios, gauti teikiamas paslaugas.VykdomaVšĮ Kauno miesto poliklinikos skundas dėl priimto sprendimo nagrinėjamas Lietuvos vyriausiajame administarciniame teisme.
22
(18)SN-105)SP-722018-08-02Tyrimo metu buvo vertinama, ar Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. TS-149 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. TS-303 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 17.7 punkte išdėstyta nuostata: „vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) atlieka karo tarnybą arba abu tėvai (globėjai) yra statutiniai valstybės tarnautojai, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos vidaus tarnybos statutas“, suteikianti pirmenybę patekti į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigą vaikams, kurių tėvai yra statutiniai valstybės tarnautojai, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos vidaus tarnybos statutas arba atlieka karo tarnybą, neprieštarauja Lygių galimybių įstatymo 5 str. 1 punkto nuostatoms.Kauno rajono savivaldybėKreiptis į Kauno rajono savivaldybės tarybą ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, pakeičiant minėto sprendimo 17.7 punktą taip, kad nebūtų teikiamos privilegijos asmenims (asmenų grupei) socialinės padėties pagrindu.Įvykdyta2018-09-27
23
(18)SI-13)SP-692018-08-01Tyrimo metu buvo vertinama, ar UAB „Grožio studija Divalta“, interneto tinklalapyje www.divalta.lt skelbdamas informaciją apie savo teikiamas paslaugas ir nurodydamas skirtingas kirpimo, plaukų dažymo, manikiūro ir pedikiūro kainas pagal kliento lytį, nepažeidžia Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 7 straipsnio 2 punkto nuostatų.UAB „Grožio studija Divalta“Kreiptis į UAB „Grožio studija Divalta“ vadovą ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, t. y., siūlyti kirpimo bei plaukų dažymo paslaugų kainas nustatyti remiantis objektyviais kriterijais (plaukų ilgis, sunaudotų priemonių kiekis, paslaugos trukmė, specialisto kvalifikacija ir pan.), o ne lyties kriterijumiĮvykdyta2018-09-10
24
(18)SI-10)SP-642018-07-26Tyrimo metu buvo vertinama, ar UAB „Vasca“ grožio studija, paskelbdama informaciją apie savo teikiamas paslaugas interneto tinklalapyje www.vasco.lt bei rezervavimo sistemoje www.rezervuoti.lt ir nurodydama skirtingas kirpimo, sušukavimo, dažymo, manikiūro ir pedikiūro kainas pagal kliento lytį, nepažeidžia Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 7 straipsnio 2 punkto nuostatų.UAB „Vasca“Kreiptis į UAB „Vasca“ vadovą ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, t. y., siūlyti kirpimo bei sušukavimo paslaugas nustatyti remiantis objektyviais kriterijais (plaukų ilgis, sunaudotų priemonių kiekis, paslaugos trukmė, specialisto kvalifikacija ir pan.), o ne lyties kriterijumi.Įvykdyta2019-01-04
25
(18)SI-12)SP-612018-07-17Tyrimo metu buvo vertinama, ar UAB „Vizavi“ grožio salonas, paskelbdamas informaciją apie savo teikiamas paslaugas interneto tinklalapyje www.vizavi.lt ir nurodydamas skirtingas kirpimo bei manikiūro kainas pagal kliento lytį, nepažeidė Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 7 straipsnio 2 punkto nuostatų.UAB „Vizavi“Kreiptis į UAB „Vizavi“ vadovą ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, t. y. siūlyti kirpimo bei manikiūro kainas nustatyti remiantis objektyviais kriterijais (plaukų ilgis, sunaudotų priemonių kiekis, paslaugos trukmė, specialisto kvalifikacija ir pan.), o ne lyties kriterijumi.Įvykdyta2018-09-12
26
(15)SN-188)SP-572018-07-17Tyrimo metu buvo vertinama, ar Vilniaus rajono savivaldybė, būdama Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų steigėja, bei Švietimo ir mokslo ministerija, būdama švietimo valdymo subjektas, sudarė vienodas sąlygas gauti švietimo ugdymo paslaugas Vilniaus rajono savivaldybėje gyvenantiems asmenims, nepaisant tautybės ir kalbos, t. y., ar nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 8 str. 1 punkto nuostatų.Vilniaus rajono savivaldybė ir Švietimo ir mokslo ministerijaKreiptis į Švietimo ir mokslo ministeriją bei Vilniaus rajono savivaldybės administraciją bei siūlyti įsteigti Vilniaus rajono savivaldybės Avižienių seniūnijoje papildomas ikimokyklinio ugdymo grupes lietuvių ugdomąja kalba proporcingai, atsižvelgiant į vaikų, pageidaujančių ugdytis lietuvių kalba, skaičių.Vykdoma
27
(18)SN-110)SP-602018-07-13Tyrimo metu buvo vertinama, ar Kauno nacionalinio dramos teatras, būdamas pareiškėjo darbdavys, nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2, 4, 6 punktų nuostatų.Kauno nacionalinio dramos teatrasKreiptis į Kauno nacionalinio dramos teatrą ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus bei atšaukti 2018 m. gegužės 15 d. pasiūlymą dėl darbo sutarties sąlygų pakeitimo Nr. P8-01.Įvykdyta2018-07-27
28
(18)SI-6)SP-552018-06-19Tyrimo metu buvo vertinama, ar UAB „Ainava“ moterims taikydama 20 procentų nuolaida automobilių plovimo paslaugoms bei apie tai paskelbdama, nepažeidė Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 punkto nuostatų.UAB „Ainava“Kreiptis į UAB „Ainava“ vadovą ir siūlyti nutraukti moterų ir vyrų lygias teises pažeidžiančius veiksmus, t. y. visiems vartotojams, nesvarbu, kokia jų lytis, taikyti vienodas apmokėjimo sąlygas už automobilių plovimo paslaugas, bei pašalinti iš bendrovės socialinio tinklo Facebook skelbiamą informaciją, pagal kurią moterims trečiadieniais taikoma 20 procentų nuolaida naudojantis automobilių plovimo paslaugomis.Įvykdyta2018-06-20
29
(18)SI-4)SP-562018-06-14Tyrimo metu buvo vertinama, ar AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ administracija, teikdama lankymosi vilniaus televizijos bokšto 19-ame aukšte esančioje apžvalgos aikštelėje bei kavinėje paslaugas, nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 bei 2 punktų nuostatųAB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“Kreiptis į AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus bei sudaryti sąlygas visiems asmenims, nepaisant jų negalios, gauti jo teikiamas paslaugasĮvykdyta2018-06-27
30
(18)SN-80)SP-522018-05-24Tyrimo metu buvo vertinama, ar VšĮ Vilniaus Keistuolių teatro administracija bei UAB „Malaga“ administracija, teikdamos atitinkamai teatro bei kavinės paslaugas, nepažeidė Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatųVšĮ Vilniaus Keistuolių teatras, UAB „Malaga“Kreiptis į UAB „Malaga“ ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus (neveikimą), t. y., sudaryti sąlygas asmenims su judėjimo negalia patekti į patalpas, kuriose teikiamos Kavinės paslaugos, bei sudaryti sąlygas visiems asmenims, nepaisant jų negalios, gauti Kavinės teikiamas paslaugas.Įvykdyta2018-06-07
31
(18)SI-5)SP-512018-05-17Tyrimo metu buvo vertinama, ar Kretingos rajono savivaldybės administracija, teikdama Skyriaus kompetencijai priskirtas paslaugas, nepažeidė Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatų, pagal kurias, įgyvendindamas lygias galimybes, prekių pardavėjas, gamintojas ar paslaugų teikėjas, nepaisydamas lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, privalo visiems vartotojams sudaryti vienodas sąlygas gauti tokius pačius gaminius, prekes ir paslaugas, įskaitant aprūpinimą būstu, ir taikyti vienodas apmokėjimo sąlygas ir garantijas už tokius pačius ir vienodos vertės gaminius, prekes ir paslaugas.Kretingos rajono savivaldybės administracijaKreiptis į Kretingos rajono savivaldybės administraciją ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus (neveikimą) bei sudaryti sąlygas asmenims su judėjimo negalia patekti į savivaldybės administracijos pastatą, kuriame teikiamos Socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus paslaugos, bei sudaryti sąlygas visiems asmenims, nepaisant jų negalios, gauti šio skyriaus teikiamas paslaugas.Įvykdyta2018-06-15
32
(18)SN-38)SP-392018-04-17Tyrimo metu buvo vertinama, ar sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529 „Dėl kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ patvirtintų Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo 16.1.1, 17.1.1, 17.1.2, 17.1.3, 17.1.4 papunkčiuose nurodytų medicinos pagalbos priemonių kompensavimu 100 procentų išskirtinai asmenims iki 24 metų nėra įtvirtintas palankesnis asmenų iki 24 metų amžiaus traktavimas, lyginant su vyresniais asmenimis, ir ar tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 5 str. 1 punktui. Sveikatos apsaugos ministerijaKreiptis į sveikatos apsaugos ministrą ir siūlyti panaikinti Įsakymu Nr. 529 patvirtinto
C sąrašo 16.1.1, 17.1.1, 17.1.2, 17.1.3, 17.1.4 papunkčiuose įtvirtintą 24 metų amžiaus ribą, nustatytą I ir II tipo cukriniu diabetu sergantiems asmenims įsigyjant 100 procentų kompensuojamą insulino pompų ir diagnostinių juostelių gliukozės kiekiui kraujyje nustatyti kiekį PSDF lėšomis (nurodytomis sąlygomis ir kiekiais).
Vykdoma
33
(18)SN-22)SP-342018-03-22Tyrimo metu buvo vertinama, ar sporto klubas „Sky Gym“, skelbdamas informaciją apie teikiamų paslaugų paketą pavadinimu „Mergina“, nepažeidė Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 7 straipsnio 2 punkto nuostatų, pagal kurias suteikdamas vartotojams informaciją apie gaminius, prekes ir paslaugas arba jas reklamuodamas, prekių pardavėjas, gamintojas ar paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad joje nebūtų išreiškiamas pažeminimas, paniekinimas arba teisių apribojimas ar privilegijų teikimas dėl asmens lyties bei formuojamos visuomenės nuostatos, kad viena lytis pranašesnė už kitą.
Sporto klubas „Sky Gym“Kreiptis į sporto klubo „Sky Gym“ vadovą ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, t. y. viešai skelbti paslaugų paketo pavadinimu „Mergina“ aprašymą ir jo įsigijimo sąlygas arba pakeisti šio paslaugų paketo pavadinimą, nesiejant jo su asmens lytimi.Įvykdyta2018-03-26
34
(18)SI-1)SP-302018-03-15Tyrimo metu buvo vertinama, ar UAB „Dallis“ socialinio tinklo Facebook „Etransport 1424“ paskyroje publikuojama reklama nepažeidžia Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių 3 3 įstatymo 7 str. 2 punkto, įpareigojančio prekių pardavėjus, gamintojus ar paslaugų teikėjus, suteikiant vartotojams informaciją apie gaminius, prekes ir paslaugas arba jas reklamuojant, užtikrinti, kad joje nebūtų išreiškiamas pažeminimas, paniekinimas arba teisių apribojimas ar privilegijų teikimas dėl asmens lyties bei formuojamos visuomenės nuostatos, kad viena lytis pranašesnė už kitą.UAB „Dallis“Įpareigoti UAB „Dallis“ nutraukti reklamos skelbimą per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo
gavimo dienos
Įvykdyta2018-03-20
35
(18)SI-2)SP-212018-02-27Tyrimo metu buvo vertinama, ar UAB „ECE Projektmanagement Vilnius“, prekybos centre „Ozas“ esančią patalpą, skirtą vaiko priežiūrai, pavadindamas „Mamos ir vaiko kambariu“, nepažeidė Moterų ir vyrų lygių
galimybių įstatymo 7 straipsnio 2 punkto reikalavimų.
UAB „ECE Projektmanagement Vilnius“Kreiptis į UAB „ECE Projektmanagement Vilnius“ ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, t. y., siūlyti keisti prekybos centro „Ozas“ patalpos, skirtos kūdikiams prižiūrėti, pavadinimą ar žymėjimą į neutralų lyties pagrindu, apibūdinant patalpos paskirtį, bet ne subjektų ratą, kuriam patalpa skirta.Įvykdyta2018-03-30
36
(17)SI-21)SP-142018-02-01Tyrimo metu buvo vertinama, ar UAB „Training Expert Group“ interneto tinklalapyje patalpintas skelbimas, kuriuo asmenys yra kviečiami registruotis į nemokamus vizažo mokymus pradedantiesiems, nepažeidžia Lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalies reikalavimų, pagal kurių nuostatas, įgyvendindamas lygias galimybes, prekių pardavėjas, gamintojas ar paslaugų teikėjas, nepaisydamas lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, privalo visiems vartotojams sudaryti vienodas sąlygas gauti tokius pačius gaminius, prekes ir paslaugas, įskaitant aprūpinimą būstu, ir taikyti vienodas apmokėjimo sąlygas ir garantijas už tokius pačius ir vienodos vertės gaminius, prekes ir paslaugas; suteikdamas vartotojams informaciją apie gaminius, prekes ir paslaugas arba jas reklamuodamas, užtikrinti, kad šioje informacijoje nebūtų išreiškiamas pažeminimas, paniekinimas arba teisių apribojimas ar privilegijų teikimas pirmiau išvadintais draudžiamais diskriminacijos pagrindais ir nebūtų formuojamos visuomenės nuostatos, kad dėl šių požymių asmuo yra pranašesnis ar menkesnis už kitą.Švietimo ir mokslo ministerija, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrasKreiptis į švietimo ir mokslo ministrą bei Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrą ir siūlyti keisti vizažo bei kitų neformalaus profesinio mokymo paslaugų teikimo tvarką, užtikrinant, kad šios paslaugos būtų prieinamos ir 55–64 metų amžiaus asmenims.Vykdoma
37
(17)SI-23)SP-132018-02-01Tyrimo metu buvo vertinama, ar VšĮ Mokyklų tobulinimo centras, į programą „Renkuosi mokyti!“ priimdamas tik asmenis iki 35 metų amžiaus, nepažeidžia Lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 punkto nuostatų, pagal kurias, įgyvendindamas lygias galimybes, prekių pardavėjas, gamintojas ar paslaugų teikėjas, nepaisydamas lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, privalo visiems vartotojams sudaryti vienodas sąlygas gauti tokius pačius gaminius, prekes ir paslaugas, įskaitant aprūpinimą būstu, ir taikyti vienodas apmokėjimo sąlygas ir garantijas už tokius pačius ir vienodos vertės gaminius, prekes ir paslaugas.VšĮ Mokyklų tobulinimo centrasKreiptis į VšĮ Mokyklų tobulinimo centro vadovą ir siūlyti panaikinti programos „Renkuosi mokyti!“ pretendentams taikomą amžiaus atrankos kriterijų.Įvykdyta2018-03-02
38
(17)SN-214)SP-52018-01-18Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar teisės aktai, kuriais nustatoma receptinių vaistų įsigijimo tvarka, nediskriminuoja asmenų socialinės padėties pagrindu, t. y., ar nėra pažeistos
Lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatos, pagal kurias valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos pagal kompetenciją privalo užtikrinti, kad visuose teisės
aktuose būtų įtvirtintos lygios teisės ir galimybės nepaisant lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos,
negalios, etninės priklausomybės, religijos.
Sveikatos apsaugos ministerijaKreiptis į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrą ir siūlyti pakeisti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112 „Dėl receptų rašymo bei vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje taisyklių patvirtinimo“ nustatytą receptinių vaistų įsigijimo dalimis tvarką, įtvirtinant jose galimybę kompensuojamus receptinius vaistus įsigyti dalimis.Įvykdyta2018-04-09
39
(17)SN-170)SP-1092017-12-29Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar, įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529 „Dėl kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ patvirtintą medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarką, nepažeidžiamos Lygių galimybių įstatymo 5 str. 1 d. 1 punkto nuostatos bei užtikrinamas tinkamas asmenims dėl jų negalios pobūdžio būtinų medicinos pagalbos priemonių paslaugų teikimas, taip pat ar yra tinkamai vykdomos Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos (toliau – Konvencija) 25 str. b ir 28 str. 2 d. a punktuose numatytos pareigos.Sveikatos apsaugos ministerijaKreiptis į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrą ir siūlyti keisti Sąrašo 13.1.1 bei 13.1.2 punktuose įtvirtintą medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarką, užtikrinant, kad dėl negalios nedarbingiems asmenims dėl negalios pobūdžio jiems būtinos medicinos pagalbos priemonės būtų teikiamos vienodomis sąlygomis, nepriklausomai nuo jų amžiaus.Įvykdyta2018-06-15
40
(17)SN-192)SP-1072017-12-22Skundo tyrimo metu vertinama, ar 2000 m. gegužės 31 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigoje“ 7 priedo Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo (patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-973) nuostatos nepažeidė Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimų.Sveikatos apsaugos ministerijaKreiptis į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrą ir siūlyti keisti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-973 patvirtintą Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašą, keičiant 3-ioje lentelėje numatytą besąlyginį draudimą klausos sutrikimų turintiems asmenis vairuoti 2-os grupės varikliu varomas transporto priemones; numatant pareigą klausos sutrikimų turinčių vairuotojų medicininį tikrinimą atliekančiam gydytojui kreiptis į gydytoją specialistą dėl išvados; keičiant 3-ioje lentelėje numatytą draudimą klausos sutrikimų turintiems asmenims dirbti vairuotojais pagal darbo sutartį.Įvykdyta2018-09-11
41
(17)SN-189)SP-1062017-12-22Skundo tyrimo metu vertinama, ar 2000 m. gegužės 31 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigoje“ 7 priedo Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo (patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-973) nuostatos nepažeidė Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimų.Sveikatos apsaugos ministerijaKreiptis į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrą ir siūlyti keisti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-973 patvirtintą Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašą, keičiant 3-ioje lentelėje numatytą besąlyginį draudimą klausos sutrikimų turintiems asmenis vairuoti 2-os grupės varikliu varomas transporto priemones; numatant pareigą klausos sutrikimų turinčių vairuotojų medicininį tikrinimą atliekančiam gydytojui kreiptis į gydytoją specialistą dėl išvados; keičiant 3-ioje lentelėje numatytą draudimą klausos sutrikimų turintiems asmenims dirbti vairuotojais pagal darbo sutartį.
Įvykdyta2018-09-11
42
(17)SN-221)SP-1032017-12-15Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. V-234 „Dėl valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-1013 redakcija su kitais naujausiais pakeitimais) nepažeidžia Lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimų.Sveikatos apsaugos ministerijaKreiptis į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrą ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, tai yra, iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-234 „Dėl valstybės paramos ortopedijos techninėmis priemonėms įsigyti apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) patvirtinto Tvarkos aprašo nuostatų pašalinti nepagrįstai nurodytą reikalavimą dėl amžiaus.Įvykdyta2018-02-26
43
(17)SN-220)SP-1042017-12-15Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. V-234 „Dėl valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-1013 redakcija su kitais naujausiais pakeitimais) nepažeidžia Lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimų.
44
(17)SN-195)SP-982017-11-30Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, teikdama asmenų konsultavimo, skundų priėmimo vartotojų teisių apsaugos srityje paslaugas, nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatų,Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybaSiūlyti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai nutraukti lygias galimybes
pažeidžiančius veiksmus (neveikimą) bei sudaryti sąlygas asmenims su judėjimo negalia patekti į
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pastatą (Vilniaus g. 25, Vilnius) bei Valstybinės
vartotojų teisių apsaugos tarnybos patalpas pastato (Vilniaus g. 25, Vilnius) viduje.
Įvykdyta2019-02-06
45
(17)SI-19)SP-922017-11-28Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar MB „Itališka Kepykla“ skleisdami savo darbo skelbimą nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 11 straipsnio ir 7 straipsnio 1 punkto reikalavimų.MB „Itališka Kepykla“Kreiptis į MB „Itališka Kepykla“ vadovą ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, tai yra, pašalinti darbo skelbime nepagrįstai nurodytą reikalavimą dėl amžiaus.Įvykdyta2018-02-02
46
(17)SN-204)SP-852017-11-08Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar UAB „DPD Lietuva“ nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 8 str. reikalavimų.UAB „DPD Lietuva“Kreiptis į UAB „DPD Lietuva“ vadovą ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, įtraukiant į DPD Siuntų pristatymo taisyklių, 2015 m. sausio 6 d. patvirtintų generalinio direktoriaus įsakymu Nr. P-4, 9.3 punktą Europos Sąjungos valstybių narių ir Ekonominės erdvės valstybių piliečių asmens tapatybės dokumentus.Įvykdyta2018-03-31
47
(17)SN-208)SP-842017-11-06Skundo tyrimo metu buvo vertinama ar VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktorės 2016 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. V-69 patvirtintų Aklųjų ir silpnaregių profesijos mokytojo pareiginių nuostatų 2 punktas nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 5 str. 1 dalies 1 punkto reikalavimų; ar direktorė tinkamai įgyvendino Lygių galimybių įstatymo 7 str. 1 punkte nustatytą darbdavio pareigą.VšĮ Valakupių reabilitacijos centrasKreiptis į VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktorę ir siūlyti pakeisti 2016 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. V-69 patvirtintų Aklųjų ir silpnaregių profesijos mokytojo pareiginių nuostatų 2 punktą.Įvykdyta2017-12-05
48
(17)SN-128)SP-772017-10-23Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar Lietuvių kalbos instituto direktorė, veikdama kaip pareiškėjo darbdavys, nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 7 str. 2, 6 ir 9 punkto reikalavimųLietuvių kalbos institutasKreiptis į Lietuvių kalbos instituto direktorę ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus.Įvykdyta2018-07-30
49
(17)SN-185)SP-752017-10-23Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar UAB „Tarp gėlių LT“ skelbtas reklaminis užrašas „Jeigu pirksi „Tarp gėlių“, turėsi daug mergų“ nepažeidžia Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 7 str. 2 punkto.UAB „Tarp gėlių LT“Kreiptis į UAB „Tarp gėlių LT“ direktorių ir siūlyti nutraukti reklaminio užrašo „Jeigu pirksi „Tarp gėlių“, turėsi daug mergų“ demonstravimą.Įvykdyta2017-11-15
50
(17)SI-17)SP-742017-10-12Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar UAB „Optikos Guru“ salonas „Outlet Optika“, vykdydamas akciją „Kuo jaunesnis, tuo didesnė nuolaida!“, nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 punktų reikalavimus.UAB „Optikos Guru“Kreiptis į UAB „Optikos Guru“ vadovą ir siūlyti nutraukti lygias teises pažeidžiančius veiksmus.Įvykdyta2017-11-23
51
(17)SN-174)SP-732017-10-11Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar Alytaus miesto savivaldybės taryba 2017 m. birželio
29 d. sprendimu Nr. T-251 patvirtintoje „Užimtumo didinimo 2017 programoje“ įtvirtino lygias teises ir galimybes asmenims nepaisant amžiaus dalyvauti Programoje ir ar nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 5 str. 1 dalies 1 punkto (kuriame nustatyta valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pareiga pagal kompetenciją užtikrinti, kad visuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios teisės ir galimybės, nepaisant lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos) nuostatų.
Alytaus miesto savivaldybės administracijaKreiptis į Alytaus miesto savivaldybės tarybą ir siūlyti pakeisti 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-251 patvirtintą Užimtumo didinimo 2017 m. programą bei užtikrinti visiems piniginės socialinės paramos gavėjams nepaisant amžiaus lygias teises ir galimybes įsidarbinti į Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamą darbo vietą.Įvykdyta2017-10-26
52
(17)SN-119)SP-5602017-10-09Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos priimti teisės aktai nepažeidžia Lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatųSocialinės apsaugos ir darbo ministerija; Klaipėdos rajono savivaldybė1. Siūlyti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai patikslinti Socialinės globos namų
aprašo, patvirtinto socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46
„Dėl Socialinės globos namų aprašo patvirtinimo“, 4 priedo 2.9 papunktį, suformuluojant aiškias
išimtis, kurioms esant galėtų būti taikomi apribojimai asmenims apsigyventi socialinės globos
įstaigose.
2. Siūlyti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai pakeisti 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu
Nr. T11-305 „Dėl pakeistų (duomenys neskelbtini) globos namų nuostatų patvirtinimo“
patvirtintų (duomenys neskelbtini) globos namų nuostatų 18.8 papunktį, atsižvelgiant į 2017 m.
rugpjūčio 8 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rašte Nr. (19.8-33)SD-5167 pateiktą
informaciją dėl Socialinės globos namų aprašo, patvirtinto socialinės apsaugos ir darbo ministro
2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos namų aprašo patvirtinimo“, 4
priedo 2.9 papunkčio nuostatų.
Įvykdyta2018-03-13
53
(17)SN-164)SP-722017-09-26Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar UAB „Tele2“ pasiūlymas studentams nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 8 str. 1 punkto, įpareigojančio prekių pardavėjus, gamintojus ar paslaugų teikėjus užtikrinti, kad visiems vartotojams, nepaisant lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, būtų sudarytos vienodos sąlygos gauti tokius pačius gaminius, prekes ir paslaugas, įskaitant aprūpinimą būstu, ir taikyti vienodas apmokėjimo sąlygas ir garantijas už tokius pačius ir vienodos vertės gaminius, prekes ir paslaugas. UAB „Tele2“ Kreiptis į UAB „Tele2“ vadovą ir siūlyti pakeisti paslaugų, teikiamų pagal pasiūlymą studentams sąlygas, taip, kad būtų užtikrintos lygios teisės visiems vartotojams, neatsižvelgiant į jų amžių, socialinę padėtį.Įvykdyta2018-01-01
54
(17)SI-15)SP-672017-08-21Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar bendrovė vartotojams su negalia sudarė vienodas sąlygas gauti keleivių pervežimo paslaugas bei, ar bendrovės administracija skelbdama taisykles (suteikdama vartotojams informaciją apie paslaugas), užtikrino, kad šiose taisyklėse (informacijoje apie paslaugas) nebūtų išreiškiamas teisių apribojimas negalios pagrindu, t. y., ar Bendrovė nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 8 str. 1 p. ir 2 p. bei Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos (toliau – Konvencija) 9 str. 1 d. a) p. reikalavimų.UAB "Transinesta"Kreiptis į UAB "Transinesta" direktorių ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, t. y. pakeisti keleivių vežimo taisyklių 3.11.6 p., atsisakant reikalavimo dėl besąlyginio negalią turinčio paslaugų gavėją lydinčio asmens dalyvavimo vykdant keleivių pervežimo paslaugas ir sudaryti vienodas sąlygas asmenims su negalia gauti keleivių pervežimo paslaugas.Įvykdyta2017-09-15
55
(17)SN-89)SP-612017-06-30Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar Kretingos rajono savivaldybės taryba, patvirtindama „Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašą“, kurio 5 (1) p. numatyta, jog vietinės rinkliavos dydis už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mažinamas 50 proc. asmenims, kuriems nustatytas 0-25 proc. darbingumo lygis ir asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas vidutinis arba sunkus neįgalumo lygis, užtikrino, jog šiame teisės akte būtų įtvirtintos lygios teisės ir galimybės nepaisant amžiaus ir negalios, t. y., ar Kretingos rajono savivaldybės taryba nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 5 str. 1 d. 1 p. numatytos pareigos užtikrinti, kad visuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios teisės ir galimybės nepaisant amžiaus ir negalios.
Kretingos rajono savivaldybės tarybaKreiptis į Kretingos rajono savivaldybės tarybą ir siūlyti pakeisti jos sprendimu patvirtnto „Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo“ dalį, susijusią su lygių galimybių pažeidimu.Įvykdyta2018-02-22Kretingos rajono savivaldybės taryba 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T2-35 pakeitė Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašą, įtvirtindama, jog vietinės rinkliavos dydis 50 proc. mažinamas visiems nepasiturintiems gyventojams, socialinės pašalpos gavimo (skyrimo) laikotarpiu.
56
(17)SI-12)SP-582017-06-13Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar Telšių Žemaitės gimnazijos II a klasei dėstomo dorinio ugdymo (tikybos) pamokos metu mokymo priemonėse nebuvo diskriminavimo ir diskriminavimo propagavimo lytinės orientacijos pagrindu, t.y., ar Telšių Žemaitės gimnazija nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 6 str. 2 d.Telšių gimnazijos direktorius; Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriusKreiptis į Telšių Žemaitės gimnazijos direktorių ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus.Įvykdyta2017-06-30
57
(17)SN-81)SP-572017-06-08Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar sanatorijoje „Eglė“ asmenims su negalia sudarytos vienodos sąlygos gauti tokias pačias paslaugas, t. y., ar nepažeidžiami Lygių galimybių įstatymo 8 str. 1 p. bei Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 26 str. 1 d. b) p. ir 30 str. 5 d. e) p. reikalavimai.Sanatorijos „Eglė“ generalinis direktoriusKreiptis į sanatorijos „Eglė“ generalinį direktorių ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, t. y. atsisakyti reikalavimo dėl privalomo paslaugų gavėją lydinčio asmens dalyvavimo ir sudaryti vienodas sąlygas gauti tokias pačias paslaugas.Įvykdyta2017-07-03
58
(17)SI-4)SP-482017-04-10Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar mokymo priemonės „Gijos“ (Etikos užrašai VI klasei) autoriai užtikrino, kad švietimo programose, vadovėliuose ir mokymo priemonėse nebūtų diskriminavimo ir diskriminavimo propagavimo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu.Šviesa, leidyklaKreiptis į leidyklą „Šviesa“ ir mokymo priemonės „Gijos“ autores Vaidą Kuzmickaitę, Astą Meškauskienę, Jolantą Sereičekienę, bei siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, pakeičiant pamokos temos „Tolerancija“ pratimą „Naujokai“ taip, kad jame nebūtų išreikštas propagavimas diskriminuoti.Įvykdyta2017-09-01
59
(17)SN-45)SP-462017-04-03Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar teisės aktai, reglamentuojantys asmenų, laikomų kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, maitinimą, kuriuose nėra įtrauktas valgiaraštis veganams, neprieštarauja Lygių galimybių įstatymo 5 str. 1 d. 1 p. išdėstytai nuostatai.Kybartų pataisos namaiKreiptis į Kalėjimų departamentą prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir siūlyti papildyti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2006 m. gegužės 2 d. įsakymą Nr. 4/07-117 „Dėl asmenų, laikomų kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, maitinimo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ bei Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2014 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. V-138 „Dėl valgiaraščių asmenims, laikomiems kardomoj kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“, įtraukiant į subjektų, kuriems skiriamas maitinimas bei sudaromas valgiaraštis asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, sąrašą veganus bei išbraukti iš Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2006 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 4/07-117 „Dėl asmenų, laikomų kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, maitinimo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ 7 str. esančios normos žodį „religinių“.Įvykdyta2017-05-08
60
(17)SN-49)SP-392017-03-27Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar Lietuvos lankininkų federacija 2017 m. sausio 10 d. priėmusi sprendimą Nr. 10/01/2017, kuriame nurodoma: „Tikslu ruošti kovai dėl kelialapių į olimpines žaidynes įvedamas suaugusiųjų rinktinių nariams amžiaus cenzas 45 metai“ (tekstas netaisytas), sudarė vienodas galimybes gauti paslaugas.Lietuvos lankininkų federacijaKreiptis į Lietuvos lankininkų federacijos prezidentą ir siūlyti nutraukti lygias teises pažeidžiančius veiksmus, išbraukiant Lietuvos lankininkų federacijos tarybos 2017 m. sausio 10 d. sprendime Nr. 10/01/2017 esančią sąlygą dėl amžiaus.Įvykdyta2017-05-08
61
(17)SI-8)SP-382017-03-27Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar 2017 m. sausio 6 d. Jonavos kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus įsakymu patvirtintų XXVIII bėgimo „Obeliskas A. Kulviečiui-Jonava“ nuostatų 7.8 p., kuriuose nurodyta: „greičiausiai trys klubai (skaičiuojami 4 greičiausių vyrų bei 1 moters laikai) bus apdovanoti taurėmis, įsteigtomis Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos“ (tekstas netaisytas), nėra diskriminacinio pobūdžio.Jonavos rajono Kūno kultūros ir sporto centrasKreiptis į Jonavos kūno kultūros ir sporto centro vadovą ir siūlyti pakeisti Jonavos kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus įsakymu patvirtintų XXVIII bėgimo „Obeliskas A. Kulviečiui-Jonava“ nuostatų 7.8 p. taip, kad būtų užtikrintos lygios moterų ir vyrų teisės.Įvykdyta2017-07-01
62
(17)SI-9)SP-362017-03-23Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar socialinio tinklalapio Facebook kavinės paskyroje publikuojama reklama, kurioje vaizduojama mergina su kiaulės knysle ir ausim bei subtiliai iškištu liežuviu, rankoje laikanti dešrelę, nukreiptą jai į burną, nepažeidžia Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 7 str. 2 p.Kiaulių valdovai, UABKreiptis į UAB „Kiaulių valdovai“ vadovą ir siūlyti nutraukti reklamos publikavimą.Neįvykdyta
63
(17)SN-44)SP-302017-03-16Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar UAB „Ubalda“ teikiamos paslaugos, sudarant galimybę moterims naudotis pirties komplekso paslaugomis vieną kartą per savaitę, o vyrams tris kartus per savaitę, nėra diskriminacinio pobūdžio.Ubalda, UABKreiptis į UAB „Ubalda“ vadovą ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, sudarant vienodas galimybes gauti pirties komplekso paslaugas ir moterims, ir vyrams.Įvykdyta2017-04-26
64
(17)SN-39)SP-252017-03-13Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar UAB „Personalo nuomos valdymas“ paskelbtas darbo skelbimas, kuriuo siūlomas darbas privataus namo karvelių prižiūrėtojai, nėra diskriminacinio pobūdžio.Personalo importo sprendimaiKreiptis į UAB „Personalo nuomos valdymas“ vadovą ir siūlyti nutraukti lygias teises pažeidžiančius veiksmus, pakoreguojant interneto tinklalapyje www.skelbiu.lt paskelbtame darbo skelbime nurodomų pareigų pavadinimą ir reikalavimus taip, kad nebūtų ribojamos galimybės kitos lyties atstovams užimti siūlomas pareigas.Įvykdyta2017-04-26
65
(17)SN-4)SP-222017-03-02Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos direktoriaus pareigybės aprašymo 5.8 p. numatydamas reikalavimas dėl gebėjimo važiuoti dviračiu, neįtvirtino diskriminacjos negalios pagrindu.Vilniaus miesto savivaldybėKreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės merą ir siūlyti panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės mero 2016 m. gruodžio 30 d. potvarkiu Nr. 22-312 „Dėl biudžetinės įstaigos Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ patvirtinto biudžetinės įstaigos Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos direktoriaus pareigybės aprašymo 5.8 p. dalį, numatančią reikalavimą Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos direktoriui gebėti važiuoti dviračiu.NeįvykdytaPagal Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos skundą byla nagrinėjama Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.
66
(16)SN-251)SP-72017-01-23Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar Bendrovė, teikdama mokėjimo paslaugas, visiems vartotojams taiko vienodas apmokėjimo už jas sąlygas, šiuo atveju dėl paslaugos gavėjų socialinės padėties ir amžiaus, t.y., ar Bendrovė tinkamai vykdo pareigą, numatytą Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 8 str. 1 p.Swedbank, ABKreiptis į AB „Swedbank“ administraciją ir siūlyti keisti mokesčio už mokėjimo paslaugas teikiamas pagal paslaugų planą „Patogu“ tvarką, visiems vartotojams nepriklausomai nuo jų amžiaus nustatant vienodas apmokėjimo už paslaugas sąlygas.Įvykdyta2017-06-06
67
(16)SN-242)SP-32017-01-13Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar „Swedbank“, AB sudarė vienodas sąlygas gauti tokias pačias paslaugas, šiuo atveju dalyvauti „Auksinės paslaugos“ programoje visiems klientams, neatsižvelgiant, be kita ko, į socialinę padėtį.Swedbank, ABKreiptis į „Swedbank“, AB ir siūlyti pakeisti „Auksinės paslaugos“ programos bendrąsias sąlygas, įtraukiant į kriterijų sąrašą, kuriuos atitinkantys banko klientai gali tapti „Auksinės paslaugos“ programos dalyviais, vieną ar kelis kriterijus, nesiejančius galimybių dalyvauti minėtoje programoje su klientų socialine padėtimi bei kitais Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme numatytais diskriminuojančiais pagrindais.Įvykdyta2017-06-06
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...