LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS SPRENDIMŲ VYKDYMO STEBĖSENA
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS SPRENDIMŲ VYKDYMO STEBĖSENA
2
3
Sprendimo Nr.Sprendimo dataProblemaSubjektas, kuriam adresuotas sprendimasSprendimasSprendimo vykdymo būklėSprendimo įvykdymo dataSprendimo neįvykdymo priežastys ir kitos pastabos
4
(20)SI-1)SP-692020-08-13Tyrimo metu buvo vertinama, ar VšĮ Thomo Manno kultūros centras, organizuodamas esė konkursą ir numatydamas, kad jame gali dalyvauti tik 18–26 metų amžiaus asmenys, nepažeidė Lygių galimybių įstatymo
8 straipsnio 1 ir 2 punkto nuostatų.
VšĮ Thomo Manno kultūros centrasKreiptis į VšĮ Thomo Manno kultūros centrą ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, t. y., panaikinti esė konkurso sąlygas, įtvirtinančias, kad esė konkurse gali dalyvauti tik 18–26 metų amžiaus asmenys.VykdomaGinčas nagrinėjams Lietuvos administracinių ginčų komisijoje.
5
(20)SN-106)SP-63
2020-08-07Tyrimo metu buvo vertinama, ar Kultūros ministerija, įtvirtindama aptariamu Aprašu paraiškų vertinimo amžiaus prioritetą (stipendijų skyrimą jauniems kino kultūros ir meno kūrėjams), nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 5 str. 1 d. 1 punkto nuostatų.Lietuvos Respublikos kultūros ministerijaKreiptis į kultūros ministrą ir siūlyti pakeisti Aprašo 27.1 punkto nuostatą, sudarant lygias galimybes visiems kino kultūros arba meno kūrėjams gauti stipendiją nepaisant amžiaus.Įvykdyta2020-08-25
6
(20)SN-88)SP-66
2020-08-07 Tyrimo metu buvo vertinama, ar Įsakymu nėra pažeidžiamos Lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatos.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijaKreiptis į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrą ir siūlyti pakeisti Įsakymo nuostatas, sudarant sąlygas gydytojams bei gydytojams rezidentams (alergologams, klinikiniams imunologams), kurie nuo Įsakymo įsigaliojimo iki šio Įsakymo 2.11 punkte nurodytos datos buvo (bus) nėštumo ir gimdymo atostogose bei atostogose vaikui prižiūrėti ir dėl šios priežasties neturėjo (-ės) galimybės įgyti būtinos 3-ejų metų gydytojo alergologo ir klinikinio imunologo paslaugų vaikams teikimo praktikos, pratęsti tokios praktikos įgijimo terminą laikotarpiu, tolygiu faktiniam asmens nėštumo ir gimdymo atostogų bei atostogų vaikui prižiūrėti terminui, ir tokiu būdu, nepaisant lyties, sudaryti vienodas galimybes asmenims prilyginimo būdu įgyti gydytojo vaikų alergologo profesinę
kvalifikaciją.
Vykdoma
7
(20)SN-80)SP-67
2020-08-07Tyrimo metu buvo vertinama, ar Įsakymu nėra pažeidžiamos Lygių galimybių įstatymo
5 straipsnio 1 dalies nuostatos.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijaKreiptis į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrą ir siūlyti pakeisti Įsakyme nustatytą
reabilitacinio gydymo skyrimo tvarką, įtvirtinant joje galimybę gauti reabilitacinį gydymą, nepaisant
amžiaus.
Vykdoma
8
(20)SN-48)SP-43
2020-05-07Tyrimo metu buvo vertinama, ar Lietuvos muzikos ir teatro akademija (toliau - Akademija), nepritaikiusi savo centrinių rūmų
(Gedimino pr. 42, Vilnius) patalpų asmenims su negalia ir taip apribodama šiems asmenims galimybę
patekti į Akademijos centrinių rūmų patalpose vykstančius renginius, nepažeidė Lygių galimybių
įstatymo 8 straipsnio 1 punkto nuostatų.
Lietuvos muzikos ir teatro akademijaKreiptis į Akademiją ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, t. y.,
sudaryti sąlygas negalią turintiems asmenims dalyvauti Akademijos organizuojamuose renginiuose.
Vykdoma
9
(20)SN-30)SP-35
2020-04-16Tyrimo metu buvo vertinama, ar UAB „Kačių“ kavinė (toliau – Kavinė), teikdama savo siūlomas paslaugas, nepažeidė
Lygių galimybių įstatymo 8 str. 1 punkto nuostatų.
UAB „Kačių“ kavinėKreiptis į Kavinės direktorių ir siūlyti pakeisti Kavinės lankymo taisykles, naikinant draudimą vaikams iki 6-erių metų lankytis Kavinėje.Įvykdyta2020-09-21
10
(20)SN-11)SP-29
2020-03-31Tyrimo metu buvo vertinama, ar teisės aktai, kuriais reglamentuojamos negalią turinčių
asmenų galimybės įgyti išsilavinimą, neprieštarauja Lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio 1 dalies
1 punkto nuostatoms.
Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministerija
Siūlyti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pakeisti negalią turinčių mokinių, besimokančių pagal individualizuotas programas, galimybes reglamentuojančius įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus siekiant sudaryti asmenims galimybę įgyti išsilavinimą. Rekomenduotina į su tuo susijusių sprendimų priėmimo procesą įtraukti negalią turintiems asmenims atstovaujančias organizacijas.Vykdoma
11
(20)SN-15)SP-28
2020-03-31Tyrimo metu buvo vertinama, ar, Aprašu nėra pažeidžiamos Lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatos.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijaSiūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai pakeisti Aprašo nuostatas, panaikinant amžiaus kriterijų, ribojantį vyresnių nei 65 metų asmenų galimybes gauti kompensaciją už mechaninio tvirtinimo endoprotezo įsigijimo išlaidas tokia pat apimtimi, kokia numatyta jaunesniems nei 65 metų asmenims.Įvykdyta2020-09-01
12
(20)SN-24)SP-26
2020-03-31Tyrimo metu buvo vertinama, ar UAB „Kačių“ kavinė (toliau – Kavinė), teikdama savo siūlomas paslaugas, nepažeidė
Lygių galimybių įstatymo 8 str. 1 punkto nuostatų.
UAB „Kačių“ kavinė Kreiptis į Kavinės direktorių ir siūlyti pakeisti Kavinės lankymo taisykles, naikinant draudimą
vaikams iki 6-erių metų lankytis Kavinėje.
Įvykdyta2020-09-21
13
(19)SN-216)SP-20
2020-02-28Tyrimo metu buvo vertinama, ar VšĮ Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla (Įstaiga), teikdama Konkurso organizavimo paslaugas,
nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 8 str. 1 punkto nuostatų.
VšĮ Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaKreiptis į VšĮ Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklą ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, t. y. panaikinti Konkurso sąlygą, įtvirtinančią, kad Konkurse gali dalyvauti tik ne vyresni kaip 35-erių metų rašytojai.Įvykdyta2020-03-20
14
(20)SN-4)SP-172020-02-25Tyrimo metu buvo vertinama, ar AB „Lietuvos paštas“ (Bendrovė), teikdama pašto paslaugas Pareiškėjai, nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 punkto nuostatų. AB „Lietuvos paštas“Kreiptis į Bendrovę ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, t. y.,
sudaryti sąlygas negalią turintiems asmenims patekti į Vilniaus 30-ąjį pašto skyrių arba kitaip sudaryti
tinkamas sąlygas gauti Bendrovės teikiamas paslaugas.
Įvykdyta2020-04-03
15
(19)SN-183)SP-3
2020-01-20Tyrimo metu buvo vertinama, ar AB „Lietuvos paštas“ (Bendrovė) nepažeidė Lietuvos Respublikos lygių galimybių
įstatymo 8 straipsnio 1 punkto nuostatų
AB „Lietuvos paštas“Siūlyti Bendrovei ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai keisti šalpos išmokų mokėjimo Bendrovės padaliniuose tvarką, sudarant sąlygas negalią turintiems asmenims, kurių asmens tapatybės dokumentuose nėra jų parašo, atsiimti išmokas Bendrovės padaliniuose, t. y., gauti Bendrovės teikiamas paslaugas.Įvykdyta2020-02-19
16
(19)SN-181)SP-117
2019-12-03Tyrimo metu buvo vertinama, ar Kauno apylinkės teismo rūmai (Teismas) nepažeidė Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 punkto nuostatų.Kauno apylinkės teismo rūmaiKreiptis į Teismą ir siūlyti sudaryti sąlygas asmenims su judėjimo negalia laisvai judėti Teismo pasato viduje, ir, nepaisant jų negalios, gauti Teisme teikiamas paslaugas.Vykdoma
17
(19)SI-14)SP-113
2019-11-14Tyrimo metu buvo vertinama, ar UAB „CV-Online LT“ (Bendrovė), reikalaudama iš darbo ieškančių asmenų informacijos apie jų amžių, nepažeidė Moterų ir vyrų lygių galimybių 16 straipsnio nuostatų.UAB „CV-Online LT“Kreiptis į Bendrovę ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, t. y., darbo ieškantiems asmenims registruojantis tinklalapyje www.cvonline.lt, nereikalauti nurodyti gimimo datą.Įvykdyta2019-11-14
18
(19)SN-140)SP-106
2019-10-17Tyrimo metu buvo vertinama, ar VĮ Registrų centras, vykdydamas pavestą funkciją – Jungtinės pažymos išdavimą, tinkamai vykdė savo, kaip paslaugų teikėjo,
funkcijas, ar nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 8 str. 1 punkto nuostatų.
VĮ Registrų centras Kreiptis į VĮ Registrų centrą ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus,
sudarant galimybę ES valstybės narės ir Europos ekonominės erdvės valstybės piliečiams ir jų šeimos
nariams gauti paslaugas vienodomis sąlygomis su Lietuvos Respublikos piliečiais.
Vykdoma
19
(19)SN-164)SP-99
2019-10-07Tyrimo metu buvo vertinama, ar Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos, organizuodama konkursą į darbo inspektoriaus
pareigas, nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 7 str. 1 punkto bei 9 punkto nuostatų.
Valstybinė darbo inspekcija1. Kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su
siūlymu nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, sudarant galimybę negalią turtintiems
asmenims pretenduoti į Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Inspektoriaus pareigas.
2. Kreiptis į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrą su siūlymu apsvarstyti
galimybę atkurti / įsteigti vairuotojo pareigybes Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos teritoriniuose padaliniuose.
Vykdoma
20
(19)SN-134)SP-98
2019-09-27Tyrimo metu buvo vertinama, ar restorano „Ararat“ administracija, neužtikrindama teikiamų paslaugų prieinamumo asmenims su judėjimo negalia,
nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatų.
Restoranas „Ararat“ Kreiptis į restorano administraciją ir siūlyti sudaryti sąlygas asmenims su judėjimo negalia patekti į restorano pastatą bei sudaryti
sąlygas visiems asmenims, nepaisant jų negalios, gauti teikiamas paslaugas.
Vykdoma
21
(19)SN-95)SP-76
2019-06-11Tyrimo metu buvo vertinama, ar Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 3D-721 patvirtintos „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo taisyklės nepažeidžia Lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatų.Žemės ūkio ministrasKreiptis į žemės ūkio ministrą ir siūlyti pakeisti 2018 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 3D-721 patvirtintas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2018 metų pateiktoms paraiškoms“, užtikrinant, kad jose nebūtų neproporcingai ribojamos vyresnių asmenų galimybės gauti paramą.Įvykdyta2019-10-23
22
(19)SN-61)SP-66
2019-05-21Tyrimo metu buvo vertinama, ar Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, teikdamas Visa Gold kreditinių kortelių savininkams (75 metų amžiaus ir vyresniems asmenims) papildomą naudą, tai yra kelionės draudimo paslaugą, nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 punkto nuostatų.Luminor Bank AS Lietuvos skyriusKreiptis į Luminor Bank AS Lietuvos skyrių ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, t. y., nepriklausomai nuo amžiaus, sudaryti visiems Luminor banko kreditinių kortelių savininkams vienodas sąlygas įgyti papildomą kreditinės kortelės teikiamą naudą bei už vienodos vertės paslaugas (įskaitant teikiamą papildomą naudą) taikyti vienodas apmokėjimo sąlygas.Įvykdyta2019-08-19
23
(19)SN-59)SP-54
2019-04-03Tyrimo metu buvo vertinama, ar Bendrovė, socialiniame tinkle Facebook pateikdama informaciją apie teikiamas paslaugas, nepažeidė Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 punktų bei Lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 punktų nuostatų.UAB „Baldneta“Kreiptis į UAB „Baldneta“ ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus – pašalinti socialinio tinklo Facebook paskyroje skelbiamą informaciją apie amžiaus ribojimus „N-21“.Įvykdyta2019-04-09
24
(18)SI-30)SP-252019-02-08Tyrimo metu buvo vertinama, ar UAB „Maxima LT“, parduotuvėje (Kęstučio g. 37, Vilnius) teikdama klientų aptarnavimo paslaugas bei parduodama prekes, nepažeidė Lygių galimybių įstatymo
8 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatų.
UAB „Maxima LT“Kreiptis į UAB „Maxima LT“ ir siūlyti nutraukti asmenų su judėjimo negalia lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus (neveikimą), užtikrinti parduotuvės (Kęstučio g. 37, Vilnius) pastato atitiktį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 314 patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ nustatytiems reikalavimams bei taip sudaryti sąlygas visiems asmenims, nepaisant jų negalios, gauti Bendrovės teikiamas paslaugas bei įsigyti prekių.Vykdoma
25
(18)SN-223)SP-24
2019-02-08Tyrimo metu buvo vertinama, ar Bendrovė, visiems 2018 m. gruodžio 7–14 dienomis perkantiems konferencijos „LOGIN“ bilietus suteikdama 300 nemokamų bilietų „Diversity Pass“, kuriais pasinaudoti gali tik moterys, nepažeidė Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 7 straipsnio 2 ir 3 punkto nuostatų.
UAB „Login conferences“
Kreiptis į UAB „Login conferences“ ir siūlyti, siekiant teisėto tikslo – informacinių technologijų srityje mažinti profesinę segregaciją lyties pagrindu, pasirinkti kitas šio tikslo siekimo priemones, neribojančias asmenų lygių galimybių pasinaudoti teikiamomis paslaugomis.Įvykdyta2019-03-08
26
(19)SI-4)SP-182019-02-05Tyrimo metu buvo vertinama, ar advokatų profesinė bendrija „WINT law firm“, socialiniame tinkle Facebook viešai paskelbdama darbo skelbimą dėl ieškomo asmens teisininko pareigoms užimti ir nurodydama, kad ieško jaunų teisininkų, nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 11 straipsnio nuostatų.Advokatų profesinė bendrija „WINT law firm“Kreiptis į advokatų profesinę bendriją „WINT law firm“ ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, t. y., darbo skelbime pašalinti reikalavimus, suteikiančius pirmenybę jauno amžiaus asmenims.Įvykdyta2019-03-05
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...