DS SINH VIEN NHAP HOC
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1
Danh sách sinh viên đại học, cao đẳng chính quy gọi nhập học năm 2015 - đợt 1(7-9-2015)
527
51
HB-CS1-0505
10515110515051Lê VănHưng3129732,1Hưng Yên2NTNV1D510201
C«ng nghÖ kü thuËt c¬ khÝ
§HCQCS1-§H-0709C¬ së 1Häc b¹
779
82
HB-CS1-0040
11015111015082Nguyễn TuấnHưng23109635,3Thái Bình2NTNV1D510203
C«ng nghÖ kü thuËt c¬ ®iÖn tö
§HCQCS1-§H-0709C¬ së 1Häc b¹
975
72
QG-CS1-0141
10615210615072Nguyễn VănHưng25129720
Khoái Châu, Hưng Yên
2NTNV1D510205
C«ng nghÖ kü thuËt « t«
§HCQCS1-§H-0709C¬ së 1Thi QGYTB010455
976
73
QG-CS1-0547
10615210615073Trần VănHưng17089715,75
Cẩm Giàng, Hải Dương
2NTNV1D510205
C«ng nghÖ kü thuËt « t«
§HCQCS1-§H-0709C¬ së 1Thi QGTHP006885
1334
237
HB-CS3-0846
11215411215237Hồ VănHưng2079731,4Hải Dương2NTNV1D510301
C«ng nghÖ kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö
§HCQCS1-§H-0709C¬ së 1Häc b¹
1335
238
HB-CS1-0284
11215411215238Lê VănHưng3129732,1Hưng Yên2NTNV1D510301
C«ng nghÖ kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö
§HCQCS1-§H-0709C¬ së 1Häc b¹
1336
239
HB-CS1-0506
11215411215239Lê VănHưng3129732,1Hưng Yên2NTNV1D510301
C«ng nghÖ kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö
§HCQCS1-§H-0709C¬ së 1Häc b¹
2281
9
QG-CS1-0338
60615160615009Hà CôngHưng5119613
Phú Giáo, Bình Dương
2NTNV1C510205
C«ng nghÖ kü thuËt « t«
C§CQCS1-CD-0709C¬ së 1Thi QGYTB010398
Loading...