кошторис 2017 інсуліни
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)
2
3
Затверджений у сумі:
4
Дев'ятсот сорок тисяч гривень 00 копійок(940000,00грн.)
5
(сума словами і цифрами)
6
7
ПОГОДЖЕНО
8
В.о.заступника директора департаменту-начальника управління фінансівНачальник управління охорони здоров`я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
9
(посада)
10
Л.І. РимарВ.І. Зуб
11
(підпис)(ініціали і призвище)
12
13
(число, місяць, рік)
14
М.П.
15
16
КОШТОРИС
17
на 2017 рік
18
Комунальна 5-а міська клінічна поліклініка
19
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
20
м.Львів
21
(найменування міста, району, області)
22
Вид бюджету Місцевий (Міський бюджет м.Львова)
23
24
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 14 Орган з питань охорони здоров'я
25
26
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
27
28
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатк1412214 Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет
29
(грн.)
30
КодУсього на рік РАЗОМ
31
Найменуваннязагальний фондспеціальний фонд
32
12345
33
НАДХОДЖЕННЯ - усьогох940 000,00940 000,00
34
Надходження коштів із загального фонду бюджетух940 000,00х940 000,00
35
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету у тому числі::
хх
36
- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством25010000х
37
(розписати за підгрупами) х
38
Плата за оренду майна бюджетних установ25010300х
39
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ25020000х
40
(розписати за підгрупами) х
41
- інші надходження, у тому числі:х
42
- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)х
43
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)х
44
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)х
45
х****
46
47
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ х940 000,00940 000,00
48
КРЕДИТІВ - усього
49
Поточні видатки2000940 000,00940 000,00
50
Оплата праці2110
51
Заробітна плата2111
52
Грошове забезпечення військовослужбовців2112
53
Нарахування на оплату праці2120
54
Використання товарів і послуг2200940 000,00940 000,00
55
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар2210
56
Медикаменти та перев'язувальні матеріали2220
57
Продукти харчування2230
58
Оплата послуг (крім комунальних)2240
59
Видатки на відрядження2250
60
Видатки та заходи спеціального призначення2260
61
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв2270
62
Оплата теплопостачання2271
63
Оплата водопостачання та водовідведення2272
64
Оплата електроенергії2273
65
Оплата природного газу2274
66
Оплата інших енергоносіїв2275
67
Оплата енергосервісу2276
68
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм2280940000,00940000,00
69
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм2281
70
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку2282940000,00940000,00
71
Обслуговування боргових зобов'язань2400
72
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань2410
73
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань2420
74
Поточні трансферти2600
75
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)2610
76
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2620
77
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям2630
78
Соціальне забезпечення2700
79
Виплата пенсій і допомоги2710
80
Стипендії2720
81
Інші виплати населенню2730
82
Інші поточні видатки2800
83
Капітальні видатки3000
84
Придбання основного капіталу3100
85
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування3110
86
Капітальне будівництво (придбання)3120
87
Капітальне будівництво (придбання) житла3121
88
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів3122
89
Капітальний ремонт3130
90
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131
91
Капітальний ремонт інших об'єктів3132
92
Реконструкція та реставрація3140
93
Реконструкція житлового фонду (приміщень)3141
94
Реконструкція та реставрація інших об'єктів3142
95
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури3143
96
Створення державних запасів і резервів3150
97
Придбання землі та нематеріальних активів3160
98
Капітальні трансферти3200
99
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3210
100
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3220
Loading...
 
 
 
TDSheet
 
 
Main menu